Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

03.09.2016 20:30

Zvýhodněné půjčky na projekty v odpadech

Obce mohou nově spolu s dotací z OPŽP na projekty v oblasti odpadového hospodářství (výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů) čerpat i zvýhodněné půjčky na kofinancování úspěšných projektů. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky půjčce pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt, například na výstavbu či modernizaci třídicí linky. O půjčky, které mají oproti běžným, komerčně nabízeným půjčkám řadu výhod, je možné u Státního fondu životního prostředí ČR žádat do konce roku 2018. Z prostředků SFŽP ČR je na ně vyhrazeno 250 milionů korun.

Nově vyhlášená výzva na zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR je určena pro žadatele, kteří plánují žádat o dotaci na modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů nebo materiálové využití odpadů v rámci 41. výzvy OPŽP [1], a nemají dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí celkových způsobilých výdajů projektu nebo je chtějí využít jiným způsobem. O zvýhodněnou půjčku s fixním úrokem již od 0,45 % mohou žádat současně s žádostí o dotaci z OPŽP nebo dodatečně. Příjem žádostí u obou výzev začal dne 1. září. V případě 41. výzvy příjem potrvá do konce letošního listopadu, o zvýhodněné půjčky je možné žádat až do 31. prosince 2018 nebo do vyčerpání alokace, která činí 250 milionů korun s tím, že žádost o půjčku lze podávat průběžně, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP.

Žádat o zvýhodněnou půjčku mohou stejné subjekty, jako v případě 41. výzvy OPŽP [2] s výjimkou státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu a dalších organizací, kterým toto neumožňuje příslušná legislativa. Spolu s žádostí musí také oprávnění žadatelé doložit finanční historii za dvě uzavřená roční účetní období. To zda žadatel půjčku získá, je podmíněno schválením dotace z OPŽP a kladný ekonomickým vyhodnocením bonity žadatele a projektu.

Zvýhodněná půjčka od Státního fondu životního prostředí ČR může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací z Operačního programu Životní prostředí, která se pohybuje v rozmezí od 25–30 % a celkovými způsobilými výdaji na dotací podpořený projekt. Půjčka však nikdy nesmí přesáhnout sto procent celkových nákladů a zároveň musí být dodržena pravidla pro veřejnou podporu.

Úspěšným žadatelům bude zvýhodněná půjčka proplácena na základě zaslání žádosti o platbu, stejně jako tomu je při čerpání dotace z operačního programu ŽP. Maximální doba splatnosti je stanovena na 10 let.

 Výhody půjček od SFŽP ČR na projekty ze 41. výzvy OPŽP:

·         po dobu realizace projektu není půjčka úročena;

·         nízká úroková sazba  ve výši 0,45 % p.a. pro municipality [3] a ve výši od 0,97 do 1,86 %  p.a podle doby splatnosti pro podnikatelské a ostatní subjekty, je počítána až od následujícího roku po dokončení realizace projektu;

·         žádné poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek;

·         úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN);

·         možnost odkladu splátek i předčasného splacení bez sankcí či poplatků;

·         jedno kontaktní místo – žádost je administrována společně se žádostí o dotaci z OPŽP;

·         zajištění půjčky ve prospěch Fondu lze kombinovat také s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení realizace podporovaného projektu.

 

Zvýhodněné půjčky poskytuje SFŽP ČR nejen na kofinancování projektů z oblasti odpadového hospodářství, ale také na spolufinancování vodohospodářský projektů a projektů zaměřených na energetické úspory veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí. Prostředky na půjčky Státní fond životního prostředí ČR čerpá z poplatků, které do Fondu plynou od znečišťovatelů, dále pak za čerpání podzemní vody či zábory zemědělské či lesní půdy atd.


Dokumenty k výzvě č. 1/2016: https://www.sfzp.cz/sekce/845/1-vyzva/

 

Poznámky:

[1] 41. výzva OPŽP byla vyhlášena 1. 8. 2016, příjem žádostí o dotace probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2016, http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva

[2] Kompletní výčet všech oprávněných příjemců podpory, http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva/prijemci-podpory, v rámci 41. výzvy OPŽP
[3] Municipality – obce, města, kraje, svazky měst a obcí

Zdroj: MŽP

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje