Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 508
NE NE 69
NEVÍM NEVÍM 65

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

17.05.2012 16:00

Svaz odmítá nařčení z podpory monopolu

SMO ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení Nadačního fondu proti korupci z přelomu března a dubna 2012, který uvádí, že SMO ČR se „snaží o utužení a dlouhodobé zajištění monopolu“ již existujících společností zajišťujících, v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení, celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tzv. kolektivních systémů.

 

Svaz měst a obcí ČR vyjadřuje znepokojení nad tím, že nevládní a neziskový subjekt Nadační fond proti korupci se bez jakékoliv snahy kontaktovat a jednat se Svazem, rovněž neziskovou a nevládní organizací hájící zájmy měst a obcí, vyjádřil takto negativně k fungování zpětného odběru elektrozařízení, ačkoliv s jeho pomocí ČR plní závazky dané EU a představuje kvalitní službu pro občany.

Institut kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení je založen příslušnými „složkovými“ směrnicemi EU (elektrozařízení, baterie a další), v právním řádu ČR je zakotven jako jedna z forem plnění povinnosti výrobce ke zpětnému odběru vysloužilých výrobků. V kolektivních systémech se dobrovolně na základě smlouvy sdružují výrobci elektrozařízení za účelem plnění povinností zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení dle zákona o odpadech. Zákon o odpadech umožňuje i jiné formy plnění povinností výrobců – individuální a solidární (více výrobců cca 5).

Kontinuální stanovisko SMO ČR a zájem měst a obcí je udržet a rozvíjet od roku 2005 složitě vytvářený a již nyní zcela funkční systém nakládání se zpětně odebranými výrobky, a to lze pouze v osvědčené spolupráci obcí s kolektivními systémy. Kromě jiného konečný zpracovatel odpadů, kterému by měly být podle úvah Nadačního fondu proti korupci staré elektrovýrobky přímo předávány na rozdíl od kolektivních systémů, závisí svou aktivitou na ekonomické situaci a vždy je motivován ziskem. Naproti tomu kolektivní systémy jsou financovány výrobci elektrozařízení a nejsou tudíž odkázány na tvorbu zisku, a proto představují v oblasti zpětných odběrů elektrozařízení stabilní prvek a silného a důvěryhodného partnera pro města a obce. Rozhodně je s podivem, že se v této oblasti mluví o korupci, když nejde o veřejné prostředky, ale o peníze výrobců, kteří jsou v kolektivních systémech sdruženi dobrovolně. Kolektivní systémy jsou dle právního řádu nadto povinny vytvářet rezervy pro situaci, kdy nebudou dostatečně pokryty náklady na zpětný odběr elektrovýrobků z jejich zpracování a prodeje druhotných surovin. Jde o záchranný mechanismus v případě ekonomické krize, jako tomu bylo v letech 2008 a 2009, kdy obce spolu s kolektivními systémy udržely zpětný odběr elektrozařízení ve stoupající tendenci, ačkoliv klesla poptávka po druhotných surovinách.

SMO ČR je připraven s Nadačním fondem proti korupci na téma zeefektivnění zpětného odběru starých elektrozařízení jednat. Kontaktními osobami jsou předseda komise životního prostředí Předsednictva SMO ČR, Mgr. Pavel Drahovzal (starosta@velky-osek.cz) a zaměstnankyně Kanceláře SMO ČR a garant oblasti životního prostředí, Ing. Bc. Barbora Fűrstová (furstova@smocr.cz).

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

6. - 8. 2. 2019

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2019 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2019 10:00

Seminář Venkov 2019

Praha, Přírodovědecká fakulta UK
24. ledna 2019 14:00-16:30

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
31. ledna 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje