Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 167
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

20.12.2016 14:45

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy

Ve dnech 6. až 9. prosince 2016 Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) pořádalo vícedenní seminář pro vybrané zástupce ze zemí Východního partnerství zaměřený na administrativní reformy na místní a regionální úrovni, na kterém se aktivně podílela Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu měst a obcí ČR.

Seminář, který pořádá každoročně MZV v rámci Panelu pro reformu veřejné správy Východního partnerství a jehož cílem je přenos českých znalostí a know-how partnerům z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, byl letos zaměřený na tři oblasti, a to: samostatná a přenesená působnost obcí, regionální politika ČR a role občanské společnosti v reformě veřejné správy. Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu byla ze strany MZV oslovena ke spolupráci na programové přípravě a realizaci panelu o přenesené a samostatné působnosti obcí a na vytipování a zajištění exkurze do území, která by vhodně doplnila skladbu programu.

V bloku o přenesené a samostatné působnosti obcí, který byl v rámci programu zařazen na 7. prosince 2016, vystoupil Robert Zeman, zastupitel města Prachatice, který zástupcům ze zemí Východního partnerství představil, jak probíhal decentralizační proces v České republice a co znamenal pro české obce a města. V rámci svého příspěvku se rovněž věnoval tomu, jakými kompetencemi české obce z pohledu přenesené a samostatné působnosti disponují a na závěr svého příspěvku shrnul výhody a nevýhody současného systému. Po příspěvku následovala živá diskuse s účastníky semináře, které se vedle Roberta Zemana zúčastnila Šárka Řechková ze Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu a v rámci níž oba zástupci Svazu zodpovídali velké množství dotazů týkajících se např. pravomocí zastupitelstva a rady města, volebního systému do obecních zastupitelstev, vzdělávání nově zvolených zastupitelů prostřednictvím Svazových projektů apod. Na obšírnější prezentaci o samostatné a přenesené působnosti obcí navázala Jana Chládková ze Sekce legislativně-právní se svým příspěvkem o fiskální decentralizaci, v níž se věnovala nastavení RUD, skladbě příjmů českých obcí, investicím a v neposlední řadě i zadluženosti českých obcí.

Druhý den, tj. 8. prosince 2016 zástupce ze zemí Východního partnerství čekala exkurze do území, resp. do města Prachatice a přilehlých obcí, kde byl pro ně připraven bohatý celodenní program. V rámci návštěvy Agrokomplexu Šumava ve Strunkovicích nad Blanicí, kde je přivítal její majitel František Šimek, se účastníci semináře měli možnost obeznámit s tím, jak probíhala pozemková reforma v ČR a jak se do ní zapojovaly různé subjekty. Účastníci exkurze se zajímali nejen o transformaci zemědělské výroby a privatizaci půdního fondu, ale rovněž je zajímala i konkrétní podoby spolupráce místních samospráv s podnikatelským subjektem, jehož pozemky se nacházejí v katastru hned několika obcí.

Město Prachatice přijalo delegaci na radnici za účasti místostarosty Jana Klimeše. Po přátelském přivítání doplněným o historický exkurz do dějin města Prachatice následovala praktická přednáška o financování provozu města, která vhodně doplnila teoretickou přednášku o fiskální decentralizaci z předešlého dne. Zástupci ze zemí Východního partnerství měli rovněž možnost seznámit se s fungováním a financováním městské policie, jež představil ředitel městské policie Prachatice Ivo Novotný.

V odpoledním bloku byla pro účastníky semináře připravena prohlídka nestátních zdravotnických zařízení, jež sídlí v Prachaticích, a to hospice a Alzheimer centra, kde jim ředitel centra Ludvík Zíma představil činnost těchto zařízení a jejich provazbu na město Prachatice. Posledním bodem bohatého a účastníky semináře pozitivně kvitovaného programu byla prohlídka odpadového dvora s kompostárnou, který město Prachatice vybudovalo na základě evropských dotací a které je využíváno i přilehlými obcemi v okolí. Odbornou přednášku týkající se činnosti sběrného dvora a vztahu k městu Prachatice pro účastníky semináře zajistil vedoucí odpadového dvora Josef Starý.

Rozvíjení partnerství se zeměmi Východního partnerství je jednou z mnoha evropských politik a je rovněž podporováno zeměmi Visegrádské skupiny včetně České republiky, neboť stabilita, bezpečnost a prosperita zemí v našem blízkém sousedství je klíčová i pro bezpečnost a stabilitu v Evropské unii a České republice. Východní partnerství nabízí zemím strategické partnerství s Evropskou unií a jejími členskými zeměmi. Řada zemí Východního partnerství prochází v současné době transformací veřejné správy a mají zájem o inspiraci v zemích, které prošly obdobným procesem. Zástupci ze zemí Východního partnerství se proto zajímají o české zkušenosti v oblastech, jako je např. rozvíjení dobrého vládnutí, které má přímou souvislost s procesem demokratizace, ochrana životního prostředí, podpora ekonomického a sociálního rozvoje apod.

 

 

 

 
Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje