Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

20.12.2016 14:45

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy

Ve dnech 6. až 9. prosince 2016 Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) pořádalo vícedenní seminář pro vybrané zástupce ze zemí Východního partnerství zaměřený na administrativní reformy na místní a regionální úrovni, na kterém se aktivně podílela Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu měst a obcí ČR.

Seminář, který pořádá každoročně MZV v rámci Panelu pro reformu veřejné správy Východního partnerství a jehož cílem je přenos českých znalostí a know-how partnerům z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, byl letos zaměřený na tři oblasti, a to: samostatná a přenesená působnost obcí, regionální politika ČR a role občanské společnosti v reformě veřejné správy. Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu byla ze strany MZV oslovena ke spolupráci na programové přípravě a realizaci panelu o přenesené a samostatné působnosti obcí a na vytipování a zajištění exkurze do území, která by vhodně doplnila skladbu programu.

V bloku o přenesené a samostatné působnosti obcí, který byl v rámci programu zařazen na 7. prosince 2016, vystoupil Robert Zeman, zastupitel města Prachatice, který zástupcům ze zemí Východního partnerství představil, jak probíhal decentralizační proces v České republice a co znamenal pro české obce a města. V rámci svého příspěvku se rovněž věnoval tomu, jakými kompetencemi české obce z pohledu přenesené a samostatné působnosti disponují a na závěr svého příspěvku shrnul výhody a nevýhody současného systému. Po příspěvku následovala živá diskuse s účastníky semináře, které se vedle Roberta Zemana zúčastnila Šárka Řechková ze Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu a v rámci níž oba zástupci Svazu zodpovídali velké množství dotazů týkajících se např. pravomocí zastupitelstva a rady města, volebního systému do obecních zastupitelstev, vzdělávání nově zvolených zastupitelů prostřednictvím Svazových projektů apod. Na obšírnější prezentaci o samostatné a přenesené působnosti obcí navázala Jana Chládková ze Sekce legislativně-právní se svým příspěvkem o fiskální decentralizaci, v níž se věnovala nastavení RUD, skladbě příjmů českých obcí, investicím a v neposlední řadě i zadluženosti českých obcí.

Druhý den, tj. 8. prosince 2016 zástupce ze zemí Východního partnerství čekala exkurze do území, resp. do města Prachatice a přilehlých obcí, kde byl pro ně připraven bohatý celodenní program. V rámci návštěvy Agrokomplexu Šumava ve Strunkovicích nad Blanicí, kde je přivítal její majitel František Šimek, se účastníci semináře měli možnost obeznámit s tím, jak probíhala pozemková reforma v ČR a jak se do ní zapojovaly různé subjekty. Účastníci exkurze se zajímali nejen o transformaci zemědělské výroby a privatizaci půdního fondu, ale rovněž je zajímala i konkrétní podoby spolupráce místních samospráv s podnikatelským subjektem, jehož pozemky se nacházejí v katastru hned několika obcí.

Město Prachatice přijalo delegaci na radnici za účasti místostarosty Jana Klimeše. Po přátelském přivítání doplněným o historický exkurz do dějin města Prachatice následovala praktická přednáška o financování provozu města, která vhodně doplnila teoretickou přednášku o fiskální decentralizaci z předešlého dne. Zástupci ze zemí Východního partnerství měli rovněž možnost seznámit se s fungováním a financováním městské policie, jež představil ředitel městské policie Prachatice Ivo Novotný.

V odpoledním bloku byla pro účastníky semináře připravena prohlídka nestátních zdravotnických zařízení, jež sídlí v Prachaticích, a to hospice a Alzheimer centra, kde jim ředitel centra Ludvík Zíma představil činnost těchto zařízení a jejich provazbu na město Prachatice. Posledním bodem bohatého a účastníky semináře pozitivně kvitovaného programu byla prohlídka odpadového dvora s kompostárnou, který město Prachatice vybudovalo na základě evropských dotací a které je využíváno i přilehlými obcemi v okolí. Odbornou přednášku týkající se činnosti sběrného dvora a vztahu k městu Prachatice pro účastníky semináře zajistil vedoucí odpadového dvora Josef Starý.

Rozvíjení partnerství se zeměmi Východního partnerství je jednou z mnoha evropských politik a je rovněž podporováno zeměmi Visegrádské skupiny včetně České republiky, neboť stabilita, bezpečnost a prosperita zemí v našem blízkém sousedství je klíčová i pro bezpečnost a stabilitu v Evropské unii a České republice. Východní partnerství nabízí zemím strategické partnerství s Evropskou unií a jejími členskými zeměmi. Řada zemí Východního partnerství prochází v současné době transformací veřejné správy a mají zájem o inspiraci v zemích, které prošly obdobným procesem. Zástupci ze zemí Východního partnerství se proto zajímají o české zkušenosti v oblastech, jako je např. rozvíjení dobrého vládnutí, které má přímou souvislost s procesem demokratizace, ochrana životního prostředí, podpora ekonomického a sociálního rozvoje apod.

 

 

 

 
Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje