Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 113
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 26
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 7
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

02.05.2016 11:44

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?

Ve dnech 20. - 22. dubna se v kyperské Nicosii uskutečnil 26. kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Této třídenní významné akce se zúčastnilo více než 500 starostů, zastupitelů, hejtmanů z evropských zemí a dalších významných představitelů evropské politiky. Svaz na na jednání reprezentovali členové svazové delegace do Politického výboru CEMR Alenka Antošová, Ing. Oldřicha Vlasáka a Ing. Bc. Robert Zeman.

Na jednu stranu se podobal podobným mezinárodním akcím, které známe – projevy špiček evropských samospráv, institucí, organizací, řada workshopů, debat, prezentace a příspěvky spíkrů k rozličným tématům, diskuse... Přesto byl v mnoha ohledech výjimečný, a to v bezprostředním pocitu všech zúčastněných, že se Evropa v posledních letech velmi proměnila a již není tím ostrovem bezpečí, který její obyvatele považovali za samozřejmost. Témata jako uprchlická krize, bezpečnost, nebezpečí terorismu, klimatické změny způsobující extrémní výkyvy počasí, udržitelnost našeho způsobu života se prolínala nejen 30ti workshopy, ale spontánně přecházela do diskusí mezi účastníky v předsálí během přestávek. Otázky které se neustále objevovaly, by se daly zhruba shrnout takto: Jaká bude podoba Evropy v budoucnosti? Jak se změní život jejich obyvatel? Bude zachována soudržnost Evropské unie? Udržíme nejen prosperitu a standardy života, ale také standardy demokracie a svobody?

Příznačné byly tyto debaty také v tom, že všichni cítili, že se jich situace v Evropě osobně dotýká. Že to není jen další díl televizního seriálu, který je zrovna teď napínavý, a v dalším díle již režisér jistě zajistí nějaký happy end. Nesčetněkrát z úst starostů, primátorů, zastupitelů a dalších představitelů evropské politiky zaznělo, že Evropa, Evropská unie se nachází v přelomové a složité době a velmi záleží, jak se vyrovná s problémy jako je uprchlická krize, důsledky klimatických změn, vzrůstající nedůvěru jednotlivých členských zemí ke evropskému projektu. Jak se vyrovná také s vážnými bezpečnostními hrozbami plynoucími z nestability v různých regionech světa nebo z upevňujících se a expandujících autoritářských režimů některých zemí? Bohužel jasná a snadná řešení nejsou k dispozici, proto je cítit tolik nejistoty a obav napříč našim kontinentem, které ovlivňují nálady lidí v jednotlivých zemích.

Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta polského Těšína, ve svém vystoupení při slavnostním zakončení kongresu zdůraznil, že v této chvíli, kdy Evropská unie řeší problémy uvnitř sama sebe i z vnějšku,  starostové, primátoři nesmí být pasivní, musí trvat na tom, aby se stali plnoprávnou součástí procesu rozhodování na úrovni EU a jejich hlas musí být akceptován. Vždyť jsou to právě samosprávy, které řeší důsledky rozhodnutí, ať už je to v otázce uprchlické krize, nebo týkající se jiných oblastí.

Téma uprchlická krize, její řešení a konsekvence v podobě bezpečnostních rizik, integrace uprchlíků apod. se jako červená nit táhla programem celých tří dnů. Před samotným začátkem kongresu proběhlo jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), nejvyššího politického orgánu této asociace, která sdružuje 60 národních asociací měst, obcí a regionů z 41 evropských zemí. Jedním z klíčových bodů programu bylo projednání Výzvy ke společné evropské politice, která byla většinou hlasů delegátů nakonec schválena.

Delegace Svazu text výzvy nepodpořila a v rozpravě vyjádřila obavy z toho, že nekontrolovaná migrace z Afriky, Blízkého Východu a dalších zemí může vést k závažným bezpečnostním a společenským problémům v obcích i městech ve všech zemích EU. Přestože prvotní reakce kolegů z  ostatních zemí nebyly souhlasné, v průběhu dnů zástupci Svazu absolvovali řadu otevřených diskusí na toto téma s kolegy z Německa, Belgie, Nizozemí apod., jejichž závěrem je zájem o další výměnu pohledů na integraci, její funkčnost a především reálné fungování v každodenním životě. Svou otevřeností delegace Svazu přispěla k věcné diskusi o reálných řešeních tohoto problému.

Motto kongresu v Nicosii bylo „Tomorrow starts today“ (Zítřek začíná dnes) a jeho bohatý program se zaměřil na 7 tematických oblastí od životního prostředí, změny klimatu, přes ekonomická témata, správu věcí veřejných, integraci EU až po inovaci, nové technologie, mezinárodní spolupráci, role EU v globalizovaném světě, kulturu a sociální témata apod. Naši zástupci a členové delegace do Politického výboru CEMR Ing. Oldřich Vlasák a Ing. Bc. Robert Zeman vystoupili ve dvou částech programu.

Ing. Oldřich Vlasák, který je mimo jiné také členem delegace ČR do Výboru regionů a současně byl zpravodajem ke stanovisku Výboru regionů k budoucnosti územní vize pro rok 2050, se zúčastnil debaty o budoucnosti kohezní a teritoriální politiky Evropské unie do r. 2050. Mimo jiné zdůraznil, že pro úspěšné plánování i implementaci kohezní politiky je nezbytná skutečná spolupráce a partnerství všech úrovni veřejné správy, tzn. včetně místní samosprávy a že při tvorbě politik EU musíme využít místní a regionální realitu. Územní vize by měla být vodítkem všech politik EU.

Člen delegace do Politického výboru CEMR a mluvčí CEMR pro oblasti mezinárodní spolupráce Ing. Bc. Robert Zeman vystoupil v roli moderátora debaty k řešení radikalizace na místní úrovni v kontextu uprchlické krize. Jedním ze závěrů debaty bylo, že radikalizace společnosti a její negativní projevy vůči komunitám s odlišným náboženským nebo národnostním pozadím má kořeny ve strachu společnosti z neznámého či odlišného způsobu života a klíčovým nástrojem pro prevenci je především vzdělávání od nejútlejšího věku a podpora dialogu a společných aktivit napříč všemi skupinami obyvatel v obci či městě.

 

Realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?  

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?  

 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje