Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 198
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 38
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

02.05.2016 11:44

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?

Ve dnech 20. - 22. dubna se v kyperské Nicosii uskutečnil 26. kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Této třídenní významné akce se zúčastnilo více než 500 starostů, zastupitelů, hejtmanů z evropských zemí a dalších významných představitelů evropské politiky. Svaz na na jednání reprezentovali členové svazové delegace do Politického výboru CEMR Alenka Antošová, Ing. Oldřicha Vlasáka a Ing. Bc. Robert Zeman.

Na jednu stranu se podobal podobným mezinárodním akcím, které známe – projevy špiček evropských samospráv, institucí, organizací, řada workshopů, debat, prezentace a příspěvky spíkrů k rozličným tématům, diskuse... Přesto byl v mnoha ohledech výjimečný, a to v bezprostředním pocitu všech zúčastněných, že se Evropa v posledních letech velmi proměnila a již není tím ostrovem bezpečí, který její obyvatele považovali za samozřejmost. Témata jako uprchlická krize, bezpečnost, nebezpečí terorismu, klimatické změny způsobující extrémní výkyvy počasí, udržitelnost našeho způsobu života se prolínala nejen 30ti workshopy, ale spontánně přecházela do diskusí mezi účastníky v předsálí během přestávek. Otázky které se neustále objevovaly, by se daly zhruba shrnout takto: Jaká bude podoba Evropy v budoucnosti? Jak se změní život jejich obyvatel? Bude zachována soudržnost Evropské unie? Udržíme nejen prosperitu a standardy života, ale také standardy demokracie a svobody?

Příznačné byly tyto debaty také v tom, že všichni cítili, že se jich situace v Evropě osobně dotýká. Že to není jen další díl televizního seriálu, který je zrovna teď napínavý, a v dalším díle již režisér jistě zajistí nějaký happy end. Nesčetněkrát z úst starostů, primátorů, zastupitelů a dalších představitelů evropské politiky zaznělo, že Evropa, Evropská unie se nachází v přelomové a složité době a velmi záleží, jak se vyrovná s problémy jako je uprchlická krize, důsledky klimatických změn, vzrůstající nedůvěru jednotlivých členských zemí ke evropskému projektu. Jak se vyrovná také s vážnými bezpečnostními hrozbami plynoucími z nestability v různých regionech světa nebo z upevňujících se a expandujících autoritářských režimů některých zemí? Bohužel jasná a snadná řešení nejsou k dispozici, proto je cítit tolik nejistoty a obav napříč našim kontinentem, které ovlivňují nálady lidí v jednotlivých zemích.

Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta polského Těšína, ve svém vystoupení při slavnostním zakončení kongresu zdůraznil, že v této chvíli, kdy Evropská unie řeší problémy uvnitř sama sebe i z vnějšku,  starostové, primátoři nesmí být pasivní, musí trvat na tom, aby se stali plnoprávnou součástí procesu rozhodování na úrovni EU a jejich hlas musí být akceptován. Vždyť jsou to právě samosprávy, které řeší důsledky rozhodnutí, ať už je to v otázce uprchlické krize, nebo týkající se jiných oblastí.

Téma uprchlická krize, její řešení a konsekvence v podobě bezpečnostních rizik, integrace uprchlíků apod. se jako červená nit táhla programem celých tří dnů. Před samotným začátkem kongresu proběhlo jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), nejvyššího politického orgánu této asociace, která sdružuje 60 národních asociací měst, obcí a regionů z 41 evropských zemí. Jedním z klíčových bodů programu bylo projednání Výzvy ke společné evropské politice, která byla většinou hlasů delegátů nakonec schválena.

Delegace Svazu text výzvy nepodpořila a v rozpravě vyjádřila obavy z toho, že nekontrolovaná migrace z Afriky, Blízkého Východu a dalších zemí může vést k závažným bezpečnostním a společenským problémům v obcích i městech ve všech zemích EU. Přestože prvotní reakce kolegů z  ostatních zemí nebyly souhlasné, v průběhu dnů zástupci Svazu absolvovali řadu otevřených diskusí na toto téma s kolegy z Německa, Belgie, Nizozemí apod., jejichž závěrem je zájem o další výměnu pohledů na integraci, její funkčnost a především reálné fungování v každodenním životě. Svou otevřeností delegace Svazu přispěla k věcné diskusi o reálných řešeních tohoto problému.

Motto kongresu v Nicosii bylo „Tomorrow starts today“ (Zítřek začíná dnes) a jeho bohatý program se zaměřil na 7 tematických oblastí od životního prostředí, změny klimatu, přes ekonomická témata, správu věcí veřejných, integraci EU až po inovaci, nové technologie, mezinárodní spolupráci, role EU v globalizovaném světě, kulturu a sociální témata apod. Naši zástupci a členové delegace do Politického výboru CEMR Ing. Oldřich Vlasák a Ing. Bc. Robert Zeman vystoupili ve dvou částech programu.

Ing. Oldřich Vlasák, který je mimo jiné také členem delegace ČR do Výboru regionů a současně byl zpravodajem ke stanovisku Výboru regionů k budoucnosti územní vize pro rok 2050, se zúčastnil debaty o budoucnosti kohezní a teritoriální politiky Evropské unie do r. 2050. Mimo jiné zdůraznil, že pro úspěšné plánování i implementaci kohezní politiky je nezbytná skutečná spolupráce a partnerství všech úrovni veřejné správy, tzn. včetně místní samosprávy a že při tvorbě politik EU musíme využít místní a regionální realitu. Územní vize by měla být vodítkem všech politik EU.

Člen delegace do Politického výboru CEMR a mluvčí CEMR pro oblasti mezinárodní spolupráce Ing. Bc. Robert Zeman vystoupil v roli moderátora debaty k řešení radikalizace na místní úrovni v kontextu uprchlické krize. Jedním ze závěrů debaty bylo, že radikalizace společnosti a její negativní projevy vůči komunitám s odlišným náboženským nebo národnostním pozadím má kořeny ve strachu společnosti z neznámého či odlišného způsobu života a klíčovým nástrojem pro prevenci je především vzdělávání od nejútlejšího věku a podpora dialogu a společných aktivit napříč všemi skupinami obyvatel v obci či městě.

 

Realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?  

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?  

 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje