Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

02.05.2016 11:44

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?

Ve dnech 20. - 22. dubna se v kyperské Nicosii uskutečnil 26. kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Této třídenní významné akce se zúčastnilo více než 500 starostů, zastupitelů, hejtmanů z evropských zemí a dalších významných představitelů evropské politiky. Svaz na na jednání reprezentovali členové svazové delegace do Politického výboru CEMR Alenka Antošová, Ing. Oldřicha Vlasáka a Ing. Bc. Robert Zeman.

Na jednu stranu se podobal podobným mezinárodním akcím, které známe – projevy špiček evropských samospráv, institucí, organizací, řada workshopů, debat, prezentace a příspěvky spíkrů k rozličným tématům, diskuse... Přesto byl v mnoha ohledech výjimečný, a to v bezprostředním pocitu všech zúčastněných, že se Evropa v posledních letech velmi proměnila a již není tím ostrovem bezpečí, který její obyvatele považovali za samozřejmost. Témata jako uprchlická krize, bezpečnost, nebezpečí terorismu, klimatické změny způsobující extrémní výkyvy počasí, udržitelnost našeho způsobu života se prolínala nejen 30ti workshopy, ale spontánně přecházela do diskusí mezi účastníky v předsálí během přestávek. Otázky které se neustále objevovaly, by se daly zhruba shrnout takto: Jaká bude podoba Evropy v budoucnosti? Jak se změní život jejich obyvatel? Bude zachována soudržnost Evropské unie? Udržíme nejen prosperitu a standardy života, ale také standardy demokracie a svobody?

Příznačné byly tyto debaty také v tom, že všichni cítili, že se jich situace v Evropě osobně dotýká. Že to není jen další díl televizního seriálu, který je zrovna teď napínavý, a v dalším díle již režisér jistě zajistí nějaký happy end. Nesčetněkrát z úst starostů, primátorů, zastupitelů a dalších představitelů evropské politiky zaznělo, že Evropa, Evropská unie se nachází v přelomové a složité době a velmi záleží, jak se vyrovná s problémy jako je uprchlická krize, důsledky klimatických změn, vzrůstající nedůvěru jednotlivých členských zemí ke evropskému projektu. Jak se vyrovná také s vážnými bezpečnostními hrozbami plynoucími z nestability v různých regionech světa nebo z upevňujících se a expandujících autoritářských režimů některých zemí? Bohužel jasná a snadná řešení nejsou k dispozici, proto je cítit tolik nejistoty a obav napříč našim kontinentem, které ovlivňují nálady lidí v jednotlivých zemích.

Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta polského Těšína, ve svém vystoupení při slavnostním zakončení kongresu zdůraznil, že v této chvíli, kdy Evropská unie řeší problémy uvnitř sama sebe i z vnějšku,  starostové, primátoři nesmí být pasivní, musí trvat na tom, aby se stali plnoprávnou součástí procesu rozhodování na úrovni EU a jejich hlas musí být akceptován. Vždyť jsou to právě samosprávy, které řeší důsledky rozhodnutí, ať už je to v otázce uprchlické krize, nebo týkající se jiných oblastí.

Téma uprchlická krize, její řešení a konsekvence v podobě bezpečnostních rizik, integrace uprchlíků apod. se jako červená nit táhla programem celých tří dnů. Před samotným začátkem kongresu proběhlo jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), nejvyššího politického orgánu této asociace, která sdružuje 60 národních asociací měst, obcí a regionů z 41 evropských zemí. Jedním z klíčových bodů programu bylo projednání Výzvy ke společné evropské politice, která byla většinou hlasů delegátů nakonec schválena.

Delegace Svazu text výzvy nepodpořila a v rozpravě vyjádřila obavy z toho, že nekontrolovaná migrace z Afriky, Blízkého Východu a dalších zemí může vést k závažným bezpečnostním a společenským problémům v obcích i městech ve všech zemích EU. Přestože prvotní reakce kolegů z  ostatních zemí nebyly souhlasné, v průběhu dnů zástupci Svazu absolvovali řadu otevřených diskusí na toto téma s kolegy z Německa, Belgie, Nizozemí apod., jejichž závěrem je zájem o další výměnu pohledů na integraci, její funkčnost a především reálné fungování v každodenním životě. Svou otevřeností delegace Svazu přispěla k věcné diskusi o reálných řešeních tohoto problému.

Motto kongresu v Nicosii bylo „Tomorrow starts today“ (Zítřek začíná dnes) a jeho bohatý program se zaměřil na 7 tematických oblastí od životního prostředí, změny klimatu, přes ekonomická témata, správu věcí veřejných, integraci EU až po inovaci, nové technologie, mezinárodní spolupráci, role EU v globalizovaném světě, kulturu a sociální témata apod. Naši zástupci a členové delegace do Politického výboru CEMR Ing. Oldřich Vlasák a Ing. Bc. Robert Zeman vystoupili ve dvou částech programu.

Ing. Oldřich Vlasák, který je mimo jiné také členem delegace ČR do Výboru regionů a současně byl zpravodajem ke stanovisku Výboru regionů k budoucnosti územní vize pro rok 2050, se zúčastnil debaty o budoucnosti kohezní a teritoriální politiky Evropské unie do r. 2050. Mimo jiné zdůraznil, že pro úspěšné plánování i implementaci kohezní politiky je nezbytná skutečná spolupráce a partnerství všech úrovni veřejné správy, tzn. včetně místní samosprávy a že při tvorbě politik EU musíme využít místní a regionální realitu. Územní vize by měla být vodítkem všech politik EU.

Člen delegace do Politického výboru CEMR a mluvčí CEMR pro oblasti mezinárodní spolupráce Ing. Bc. Robert Zeman vystoupil v roli moderátora debaty k řešení radikalizace na místní úrovni v kontextu uprchlické krize. Jedním ze závěrů debaty bylo, že radikalizace společnosti a její negativní projevy vůči komunitám s odlišným náboženským nebo národnostním pozadím má kořeny ve strachu společnosti z neznámého či odlišného způsobu života a klíčovým nástrojem pro prevenci je především vzdělávání od nejútlejšího věku a podpora dialogu a společných aktivit napříč všemi skupinami obyvatel v obci či městě.

 

Realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?  

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?  

 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje