Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 676
NE NE 102
NEVÍM NEVÍM 91

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

20.11.2014 10:26

Ukrajinská krize se promítla do jednání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

14. – 16. října 2014, Štrasburk

Ukrajinská krize a separatistické tendence v Moldavské republice, Gruzii a Ázerbájdžánu rozjitřily emoce členů Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE). Kongres se během schvalování rezoluce odsuzující ruskou vojenskou intervenci na Ukrajinu rozdělil na dvě části – odpůrce a přívržence ruské politiky. Již v poklidné atmosféře se konaly volby hlavních představitelů Kongresu. Podzimní plenární zasedání Kongresu bylo oživeno rovněž názory mladých zastupitelů, kteří se účastnili jednání Kongresu v roli hostů, čímž přispěli k širšímu vnímání problematiky zapojení mladých lidí do komunální politiky.

Předsedou Kongresu byl zvolen Jean-Claude Frécon z Francie, který má dlouholeté zkušenosti jak z komunální politiky, tak z působení v orgánech Kongresu. Ve svém prvním projevu v roli předsedy Kongresu vyzdvihl pokrok, jehož bylo za poslední roky dosaženo v souvislosti se schválením Charty místní samosprávy všemi členskými zeměmi Rady Evropy, díky čemuž se dle něj zvýšila politická váha Kongresu v rámci Rady Evropy. Nový předseda vyslovil přesvědčení, že prostřednictvím politického dialogu s národními vládami a ve spolupráci s Výborem ministrů Rady Evropy a Parlamentním shromážděním je Kongres schopen přesvědčit centrální vlády, aby zavedly a efektivně chránily místní a regionální demokracii v celé Evropě. Upozornil, že Kongres hájí zájmy místních a regionálních samospráv, ale že neschvaluje násilné formy separatismu či násilné porušování mezinárodních zákonů, které ignorují některé vlády. „Je na nás, na členech Kongresu, abychom usilovali o mírový, demokratický a odpovědný přístup k práci samospráv, neboť v konečném důsledku je to Evropa, ve které chceme žít a kterou chceme předat našim dětem“.

Předsedou Komory místních samospráv byl zvolen Anders Knape ze Švédska, předsedou Komory regionů pak Gudrun Mosler-Tornstrom z Rakouska. Úspěchem pro Slovenskou republiku bylo zvolení Jaroslava Hlinky, primátora města Košice, jako třetího místopředsedy Komory místních samospráv.

Podzimní zasedání bylo poprvé zpřístupněno i pro mladé delegáty ve věku 16 až 30 let z 34 různých zemí, kteří se zasedání účastnili jako hosté národních delegací. Tito jednotlivci se aktivně zapojovali do diskusí, jež probíhaly v plénu či na jednotlivých komisích. V průběhu diskuse na téma „(ne)zaměstnanost mladých“ byly na obrazovkách v sále promítány komentáře k této problematice, jež mohli mladí sdílet s účastníky Kongresu na Twittru po dobu konání diskuse. Účastníci diskuse se shodovali, že zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů představuje způsob, jak budovat aktivní občanství.

Vášnivou několikahodinovou debatu v plénu vyvol návrh prohlášení o separatistických tendencích na Ukrajině a sousedních zemích. V nově přijatém prohlášení, které podpořili i členové české delegace, tak Kongres „odsuzuje ruskou vojenskou intervenci na východní Ukrajině a všechny formy nátlaku ze strany Ruska na jeho sousedy“. Dle Kongresu je bezpečnost tohoto kontinentu vážně ohrožena nedodržováním mezinárodních pravidel a zásad a hodnot Rady Evropy ze strany Ruské federace, která se k jejich dodržování zavázala vstupem do této organizace. Kongres prohlášením opětovně vyslovil svoji podporu iniciativám a činnosti generálního tajemníka Rady Evropy a jejím dalším orgánům za účelem mírového urovnání situace na Ukrajině. Zásady mezinárodního práva jsou však dle Kongresu porušovány i v Gruzii, Ázerbájdžánu a Moldavské republice.

Členové Kongresu se v následujících dvou dnech dále věnovali otázce podpory vzdělání a komunikačních strategií nebo roli regionálních médii jako nástroje pro budování demokracie. Na pořadu jednání byly mimo jiné monitorovací zprávy zabývající se vývojem místní a regionální demokracie v Belgii a zprávy z monitorovacích misí voleb v Nizozemí, Ukrajině a Gruzii.

V průběhu 27. plenárního zasedání byly přijaty následující texty:wcd.coe.int/ViewDoc.jsp

Z české delegace do CLRAE se 27. zasedání zúčastnil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož, zastupitelka Hořic Hana Richtermocová, zastupitelka Proboštova Alenka Antošová a starostka Liběšic Alena Knobová.

Mgr. Šárka Řechková
tajemnice české delegace do CLRAE

 

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

19. února 2019 09:00-14:00

51. Den malých obcí

Praha
20. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Kraji Vysočina

Hotel Gustav Mahrel, Křížová 4, Jihlava
 
21. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihočeském kraji

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2
 
21. února 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje