Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

20.11.2014 10:26

Ukrajinská krize se promítla do jednání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy

14. – 16. října 2014, Štrasburk

Ukrajinská krize a separatistické tendence v Moldavské republice, Gruzii a Ázerbájdžánu rozjitřily emoce členů Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE). Kongres se během schvalování rezoluce odsuzující ruskou vojenskou intervenci na Ukrajinu rozdělil na dvě části – odpůrce a přívržence ruské politiky. Již v poklidné atmosféře se konaly volby hlavních představitelů Kongresu. Podzimní plenární zasedání Kongresu bylo oživeno rovněž názory mladých zastupitelů, kteří se účastnili jednání Kongresu v roli hostů, čímž přispěli k širšímu vnímání problematiky zapojení mladých lidí do komunální politiky.

Předsedou Kongresu byl zvolen Jean-Claude Frécon z Francie, který má dlouholeté zkušenosti jak z komunální politiky, tak z působení v orgánech Kongresu. Ve svém prvním projevu v roli předsedy Kongresu vyzdvihl pokrok, jehož bylo za poslední roky dosaženo v souvislosti se schválením Charty místní samosprávy všemi členskými zeměmi Rady Evropy, díky čemuž se dle něj zvýšila politická váha Kongresu v rámci Rady Evropy. Nový předseda vyslovil přesvědčení, že prostřednictvím politického dialogu s národními vládami a ve spolupráci s Výborem ministrů Rady Evropy a Parlamentním shromážděním je Kongres schopen přesvědčit centrální vlády, aby zavedly a efektivně chránily místní a regionální demokracii v celé Evropě. Upozornil, že Kongres hájí zájmy místních a regionálních samospráv, ale že neschvaluje násilné formy separatismu či násilné porušování mezinárodních zákonů, které ignorují některé vlády. „Je na nás, na členech Kongresu, abychom usilovali o mírový, demokratický a odpovědný přístup k práci samospráv, neboť v konečném důsledku je to Evropa, ve které chceme žít a kterou chceme předat našim dětem“.

Předsedou Komory místních samospráv byl zvolen Anders Knape ze Švédska, předsedou Komory regionů pak Gudrun Mosler-Tornstrom z Rakouska. Úspěchem pro Slovenskou republiku bylo zvolení Jaroslava Hlinky, primátora města Košice, jako třetího místopředsedy Komory místních samospráv.

Podzimní zasedání bylo poprvé zpřístupněno i pro mladé delegáty ve věku 16 až 30 let z 34 různých zemí, kteří se zasedání účastnili jako hosté národních delegací. Tito jednotlivci se aktivně zapojovali do diskusí, jež probíhaly v plénu či na jednotlivých komisích. V průběhu diskuse na téma „(ne)zaměstnanost mladých“ byly na obrazovkách v sále promítány komentáře k této problematice, jež mohli mladí sdílet s účastníky Kongresu na Twittru po dobu konání diskuse. Účastníci diskuse se shodovali, že zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů představuje způsob, jak budovat aktivní občanství.

Vášnivou několikahodinovou debatu v plénu vyvol návrh prohlášení o separatistických tendencích na Ukrajině a sousedních zemích. V nově přijatém prohlášení, které podpořili i členové české delegace, tak Kongres „odsuzuje ruskou vojenskou intervenci na východní Ukrajině a všechny formy nátlaku ze strany Ruska na jeho sousedy“. Dle Kongresu je bezpečnost tohoto kontinentu vážně ohrožena nedodržováním mezinárodních pravidel a zásad a hodnot Rady Evropy ze strany Ruské federace, která se k jejich dodržování zavázala vstupem do této organizace. Kongres prohlášením opětovně vyslovil svoji podporu iniciativám a činnosti generálního tajemníka Rady Evropy a jejím dalším orgánům za účelem mírového urovnání situace na Ukrajině. Zásady mezinárodního práva jsou však dle Kongresu porušovány i v Gruzii, Ázerbájdžánu a Moldavské republice.

Členové Kongresu se v následujících dvou dnech dále věnovali otázce podpory vzdělání a komunikačních strategií nebo roli regionálních médii jako nástroje pro budování demokracie. Na pořadu jednání byly mimo jiné monitorovací zprávy zabývající se vývojem místní a regionální demokracie v Belgii a zprávy z monitorovacích misí voleb v Nizozemí, Ukrajině a Gruzii.

V průběhu 27. plenárního zasedání byly přijaty následující texty:wcd.coe.int/ViewDoc.jsp

Z české delegace do CLRAE se 27. zasedání zúčastnil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož, zastupitelka Hořic Hana Richtermocová, zastupitelka Proboštova Alenka Antošová a starostka Liběšic Alena Knobová.

Mgr. Šárka Řechková
tajemnice české delegace do CLRAE

 

 
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje