Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 710
NE NE 111
NEVÍM NEVÍM 95

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

15.11.2018 10:44

Nátlak na volené zástupce samospráv ze strany centrálních vlád se stupňuje

Jedním z aktuálních témat, jemuž se členové Kongresu během svého 35. plenárního zasedání ve Štrasburku ve dnech 6. – 8. 11. 2018 věnovali, byla problematika vyvíjení neoprávněného finančního, právního, psychologického i fyzického tlaku ze strany centrální vlády nebo vládnoucí strany na volené zástupce samospráv, jež lze považovat za porušování Evropské charty místní samosprávy.

Ředitel Asociace polských měst Andrzej Porawski v této souvislosti například upozornil na vyhlášku polské vlády snižující platy starostů o 20% a poukázal na jednotlivé případy vyvíjeného nátlaku na starosty Varšavy, Lublinu, Lodži a Radomu. Starosta srbského Šabáčka Nebojsa Zelenovič informoval o situaci v Srbsku, kde jsou srbští starostové, kteří nejsou členy vládnoucí politické strany, pravidelně podrobování policejnímu vyšetřování, nezákonnému institucionálnímu manévrování, stejně tak jako zatýkání a vyhrožování. Během diskuse členové Kongresu také upozorňovali na obtěžování prostřednictvím sociálních médií. Členové Kongresu se shodli, že situace je alarmující, neboť především v zemích post-sovětského prostoru přetrvává nepřiměřený tlak vyvíjený na politické představitele místních a regionálních samospráv.

Zvláštní poradce pro mezinárodní vztahy města Paříze Jean-Yves Camus oznámil, že Paříž ve spolupráci s pařížskou advokátní asociací a občanskou společností založila centrum, které bude monitorovat neoprávněný nátlak vyvíjený na starosty v celosvětovém měřítku. Zároveň uvedl, že toto centrum ve spolupráci s Kongresem přispěje ke zvýšení povědomí o tomto problému. Ačkoli monitorovací centrum nebude disponovat zákonnými pravomocemi, mělo by zajistit mobilizaci občanské společnosti za účelem respektování základních principů, jako je presumpce neviny a právo starostů na spravedlivé soudní procesy.

Členové Kongresu rovněž ze svých řad volili vrcholné zástupce Kongresu. Po vypršení dvouletého funkčního období předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (Rakousko) byl do čela Kongresu zvolen Anders Knape (Švédsko). Předsedkyní Komory regionů se stala Gunn Marit Helgesen (Norsko) a Xavier Cadoret (Francie) byl zvolen předsedou Komory místních samospráv.

Nový předseda Kongresu Anders Knape ve svém úvodním projevu zdůraznil, že je Kongres nejen reprezentantem místní a regionální samosprávy, „ale především občanů měst a regionů“. Dle něj je proto proces konzultace s místními a regionálními orgány klíčový a je nezbytné pokračovat v pravidelném dialogu s národními vládami. V souvislosti s finanční krizí Rady Evropy, která je způsobená dlouhodobým neplacením členského příspěvku ze strany Ruské federace a odstoupením Turecka z pozice majoritního přispěvatele, zdůraznil potřebu zajistit Kongresu dostatečné zdroje, jež by mu umožnily plnit jeho úkoly a pomohly mu udržet si kvalitu práce v oblasti podpory místní demokracie. "Kongres je jediná organizace odpovědná za monitorování implementace Evropské charty místní samosprávy. Tato monitorovací práce spolu s post-monitoringem a činnostmi spojenými se sledováním voleb jsou zásadní“ vysvětlil. "Jsme důležitou součástí Rady Evropy a systému ochrany demokracie v Evropě." Za klíčová témata, jimž by se měl Kongres do budoucna zabývat, označil účast mládeže v politickém životě, boj proti korupci, tlak a hrozby vůči místním a regionálním voleným zástupcům samospráv a v neposlední řadě rovnost pohlaví.

Vedle toho také delegáti volili politické zastoupení do pracovních výborů Kongresu, ve kterých pozici předsedy Current Affairs Committee obhájil Gabriele Neff (Německo) a Leendert Verbeek (Nizozemí) jako předseda Monitoring Committee. Předsedou Governance Committee se nově stal Robert Gruman (Rumunsko). Česká republika rovněž získala své zastoupení v orgánech Kongresu, a to konkrétně v Monitoring Committee, kde jedním z místopředsedů byla zvolena zastupitelka Středočeského kraje a zástupkyně vedoucího české delegace do Kongresu Marie Kaufmann.

V rámci třídenního jednání se členové Kongresu rovněž zabývali výstupy monitorovacích zpráv o stavu místní demokracie v Litvě, Slovinsku či Gruzii, problematikou hraničních regionů postihnutých migrací či etickým chováním volených zástupců.

35. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace ve složení: za Komoru místních samospráv Zdeněk Brož (Šumperk), Alena Knobová (Liběšice) a Alenka Antošová (Proboštov); za Komoru regionů: Marie Kaufmann (Středočeský kraj) a Martin Hyský (kraj Vysočina). Českou republiku v rámci iniciativy Rady Evropy tzv. youth delegate úspěšně zastupoval Adam Zouhar.

Mgr. Šárka Řechková, tajemnice české delegace do Kongresu

 

 
Anders Knape a Gudrun Mosler-Törnström Anders Knape a Gudrun Mosler-Törnström
Anders Knape a Gudrun Mosler-Törnström
Plenární zasedání Plenární zasedání
Plenární zasedání
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno
26. února 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
27. února 2019 10:00-13:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
5. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihomoravském kraji

Kongresové centrum Veletrhů Brno, sál A, Výstaviště 405/1
 
7. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání Středočeskoho kraje a hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje