Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 80
ne ne 24

Zajímavosti ze Svazu

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,69 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

06.04.2017 12:40

Kongres se na svém 32. zasedání tvrdě postavil proti zatýkání starostů a místostarostů v Turecku

Ačkoli hlavním tématem jarního plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 28.-30. března 2017 ve Štrasburku, byla stanovena problematika úspěšné integrace uprchlíků, největší ohlas vyvolala současná situace v Turecku, kde dochází k úmyslnému potlačování demokracie a hromadnému zatýkání opozice včetně demokraticky zvolených představitelů územní samosprávy a jejich nahrazování jedinci jmenovanými ústředními orgány.

Zpravodajové Anders Knape ze Švédska a Leen Verbeek z Nizozemska představili Kongresu zprávu opírající se o výstupy ze dvou vyšetřovacích misí v Turecku, které se uskutečnily v roce 2016. Kongres vydal doporučení pro Výbor ministrů Rady Evropy jako svůj výkonný orgán, aby vyzval turecké úřady ke zrušení legislativních opatření týkajících se starostů jmenovaných ústředními státními orgány a k obnově demokratických voleb, kde k takové situaci došlo. Zpráva rovněž upozorňuje, že zatčení zvoleného místního zástupce musí být v souladu s vnitrostátním právem a musí být přijato v souladu s normami Rady Evropy, zejména v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Vedle toho Kongres vyzval Turecko k revizi svých právních předpisů za účelem sladění definice terorismu s evropskými normami, především s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Kongres rovněž vyzval Ankaru k revizi ministerského výnosu ze dne 11. listopadu 2016 za účelem dekriminalizace uvězněných místostarostů. V této souvislosti se Kongres dohodl, že přezkoumá situaci Nurhayatu Altuny, členky turecké delegace Kongresu a místostarostky města Durcem v regionu Tunceli, která byla v listopadu 2016 zatčena a je dosud držena ve vězení.

Z diskuse týkající se problematiky uprchlíků, jež se opírala o monitorovací zprávu György Illese z Maďarska a Yoomi Rentröma ze Švédska a do níž se zapojil svými poznatky zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček, vyplynulo, že místní úřady jsou první v pořadí při řešení nárůstu počtu přistěhovalců a uprchlíků směřujících do Evropy a že musí mít dostatečné zdroje k uspokojení těchto potřeb. Členové Kongresu se shodli, že je nezbytné, aby na všech úrovních veřejné správy vznikl koordinovaný přístup s cílem zavést efektivní přijímací politiky, jež zajistí dodržování lidských práv.

V rámci 32. zasedání se také Kongres věnoval iniciativě „Týden evropské místní demokracie (European Local Democracy Week; ELDW), jež letos slaví své desáté výročí. Cílem ELDW je prosazovat participační demokracii na místní a regionální úrovni. Místní a regionální samosprávy ze všech 47 členských států Rady Evropy, jimi zřizované společnosti, občané a nevládní organizace se mohou k iniciativě připojit tím, že ve svém okolí v termínu 9. – 15. října zorganizují jakoukoli veřejnou akci s cílem podpořit demokratickou účast na místní úrovni a tuto akci registrují na oficiálních stránkách EDLW. Hlavním motem letošního Týdne evropské místní demokracie je „účast občanů, konzultace a odhodlání pro prosperující místní demokracii“.  Ti, kteří se chtějí podílet na této dobrovolné iniciativě, se registrují na webových stránkách ELDW (http://www.congress-eldw.eu/en/), kde si vytvoří vlastní profil a informují o svých aktivitách, které budou v rámci ELDW pořádat ve svých krajích, obcích a městech.

V rámci jednání Komory místních samospráv představil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož jako jeden ze zpravodajů výstupy monitorovací mise zaměřené na zhodnocení aktuálního stavu místní demokracie na Islandě, které se jako jeden z pozorovatelů účastnil. Záznam prezentace monitorovací zprávy v Komoře místních samospráv viz: vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2017-03-29-1/en/5

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy, které bude probíhat od května do listopadu 2017, se generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer opět setkal s českou delegací. Cílem setkání, jehož se zúčastnil také velvyslanec ČR při Radě Evropy Emil Ruffer, byla diskuse o připravovaných aktivit ČR v rámci českého předsednictví včetně místní a regionální samosprávy.

Členi české delegace se rovněž setkali se studentkou Annou Jordánovou, která byla generálním tajemníkem Rady Evropy pro své zkušenosti ve funkci předsedkyně Mladých demokratů v Brně vybrána jako zástupce české mládeže pro 32. a 33. plenární zasedání CLRAE. Zástupci mládeže ze všech členských států Rady Evropy se mohou plenárních jednání zúčastňovat na základě iniciativy Kongresu na podporu participace mládeže v demokratických procesech a strukturách. Cílem této iniciativy je vytvořit prostor pro dialog mezi mládeží a volenými představiteli místních a regionálních samospráv. Jarního zasedání Kongresu se zúčastnilo celkem 43 delegátů ve věku 16 až 30 let z řady členských zemí Rady Evropy.

32. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace posílená o nově nominované delegáty do Komory regionů pro funkční období 2016–2020. Za Komoru místních samospráv se účastnili: Alenka Antošová, Zdeněk Brož, Alena Knobová, Antonín Staněk, a za Komoru regionů: Marie Kaufmannová a Aleš Dufek.

 

Mgr. Šárka Řechková, tajemníce české delegace do CLRAE 

 
Plenární jednání v Hemicyclu Plenární jednání v Hemicyclu
Plenární jednání v Hemicyclu
Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček
Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček
Diskuse k situaci v Turecku Diskuse k situaci v Turecku
Diskuse k situaci v Turecku
Diskuse v plénu Diskuse v plénu
Diskuse v plénu
Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo) Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo)
Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo)
Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera
Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera
Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE
Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE
 

Naši partneři

 

Kalendář

24. listopadu 2017 10:00-13:00

Seminář k zákonu o střetu zájmů

Praha
28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha
29. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Legislativní komise

Kancelář Svazu
 
1. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Praha, Kancelář Svazu
5. prosince 2017

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje