Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 676
NE NE 102
NEVÍM NEVÍM 91

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

04.11.2015 15:03

Členové CLRAE vyzvali evropské státy k převzetí společné odpovědnosti za rozmístění uprchlíků na jejich území

20. – 22. 10. 2015, Štrasburk

Zástupci místních a regionálních samospráv členských států Rady Evropy na podzimním zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy vyzvali evropské státy k převzetí společné odpovědnosti za rozmístění uprchlíků na jejich území. V přijaté deklaraci ze dne 21. října členové Kongresu vyzývají Výbor ministrů Rady Evropy, aby se ve spolupráci s EU zasadil o začlenění otázky přistěhovalectví a práva na azyl do evropských politik. V souvislosti s uprchlickou krizí zástupci místních a regionálních orgánů v deklaraci rovněž vyzývají k vyčlenění potřebných finančních prostředků určených pro místní a krajskou samosprávu a v reakci na evropskou výzvu přijatou 3. října 2015 evropskými městy Štrasburk, Catania a Roverto vyzývají místní a regionální samosprávy členských zemí Rady Evropy, aby vytvořily tzv. „evropskou síť solidárních měst“.

Kongres se rovněž věnoval problematice prevence radikalismu a opětovného začlenění radikalizovaných jednotlivců do společnosti. Dle zpravodaje Kongresu Leena Verbeeka je nezbytné „pro zajištění dodržování lidských práv přistupovat k otázce bezpečnosti a bezpečnosti občanů vyváženým způsobem“. Dle něj represe samotná není řešením. V boji proti radikalizaci a násilnému extrémismu je nezbytné přijmout preventivní opatření na místní úrovni. Boj proti radikalizaci zahrnuje zavádění informačních strategií především s důrazem na školení těch, kteří pracují v přední linii, a vzdělávání v rodinách a školách založené na respektování kulturní rozmanitosti a lidských práv. Místní a regionální samosprávy by měly také zapojit občanskou společnost a dlouhodobě finančně podporovat programy (převážně neziskových organizací) zaměřené na de-radikalizaci. V této souvislosti Kongres spustil iniciativu nazvanou „Směrem k alianci evropských měst a regionů proti násilnému extrémismu“, jejímž prostřednictvím bude docházet k výměně zkušeností v této oblasti. První akcí v rámci této iniciativy, jež Kongres zajišťuje ve spolupráci s Evropským fórem pro bezpečnost ve městech (EFUS), je konference na téma předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extrémismu, která se uskuteční 18. listopadu 2015 v dánském Aarhusu.

V rámci 29. plenárního zasedání se členové Kongresu mimo jiné věnovali problematice rostoucí chudoby žen. Dle průzkumu Kongresu se ukazuje, že ženy jsou hlavními oběťmi úsporných opatření postupně zaváděných od roku 2010. „Zatímco právní postavení žen se v posledních několika desetiletích výrazně zlepšilo, je politováníhodné, že diskriminace stále existuje a z velké části vysvětluje důvod, proč ženy jsou tak náchylné k chudobě“ zdůraznil zpravodaj Kongresu Jean-Louis Testud. Dle zpravodaje potenciál místních a regionálních orgánů v této oblasti je třeba zkoumat, neboť chudoba není problém jen lidí trpících, ale jde o problém společnosti jako celku. Kongres proto doporučuje, aby místní a regionální vlády přijaly opatření, která zabrání tomu, aby oběti úsporných opatření nebyly postiženy „chronickou chudobou“. Rovněž apeluje na národní vlády, aby podporovaly aktivity měst, obcí a regionů v této oblasti.

Z české delegace do CLRAE se 29. plenárního zasedání zúčastnil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož, zastupitelka obce Proboštov Alenka Antošová a starostka obce Liběšice Alena Knobová.

Mgr. Šárka Řechková
tajemnice české delegace do CLRAE

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Členové CLRAE vyzvali evropské státy k převzetí společné odpovědnosti za rozmístění uprchlíků na jejich území  

 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

19. února 2019 09:00-14:00

51. Den malých obcí

Praha
20. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Kraji Vysočina

Hotel Gustav Mahrel, Křížová 4, Jihlava
 
21. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihočeském kraji

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2
 
21. února 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje