Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 23
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

11.05.2018 14:04

Činnost Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy ohrožuje finanční krize

Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström v úvodu 34. plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 27. – 28. 3. 2018 ve Štrasburku, upozornila na závažnou situaci, v níž se nyní nachází Rada Evropy. Rada Evropy prochází rozpočtovou krizí, která negativně ovlivní fungování samotného Kongresu. Předsedkyně Kongresu zdůraznila, že krize začala již dříve, a to rozhodnutím členských států uplatňovat "nulový nominální růst" ve vztahu k rozpočtu Rady Evropy. Situace se ještě více zkomplikovala nedávným rozhodnutím Turecka snížit výši svého ročního příspěvku a nezaplacením dvou třetin příspěvku Ruské federace v roce 2017 a třetiny příspěvku začátkem roku 2018. Předsedkyně Kongresu varovala členy Kongresu před znepokojivým dopadem rozpočtových škrtů na činnost této organizace, jenž se projeví především oslabením vlivu místních a regionálních samospráv v rámci činnosti Rady Evropy.  Dle předsedkyně Kongresu krize není pouze rozpočtová, ale také politická a ovlivňuje nejen institucionální roli Kongresu, ale i jeho schopnosti jednat. V důsledku rozpočtové krize proto byla vytvořena strategická řídící skupina Kongresu, která analyzuje dopady rozpočtové krize na jeho činnost a připraví scénáře dalšího fungování Kongresu.

U příležitosti 34. plenárního zasedání byla rovněž podepsána revidovaná dohoda o spolupráci mezi Kongresem a evropským Výborem regionů (CoR), jež nahradí stávající dohodu z roku 2009. Obě instituce opětovně deklarovaly spolupráci na podpoře decentralizačních procesů a na budování důvěry občanů v územní samosprávu. Prostřednictvím programů spolupráce obě instituce vytvořily praktické synergie v terénu, a to především v zemích Východního partnerství a jižního Středomoří. V reakci na současné výzvy si obě instituce určily prioritní oblasti spolupráce, mezi něž spadá integrace migrant, boj proti radikalizaci, posílení good governance, boj proti korupci a zlepšení lidských práv.

Vedoucí české delegace do Kongresu a člen Komory místních samospráv Zdeněk Brož ve spolupráci s tureckou kolegyní z Komory regionů Gaye Doganoglu seznámil členy Kongresu s výstupy hodnotící zprávy o stavu místní demokracie v Andoře, na jejímž obsahu se jako jeden z členů monitorovací mise osobně podílel. V rámci plenárního zasedání rovněž vystoupila zástupkyně vedoucího české delegace do Kongresu a členka Komory regionů Marie Kaufmann, která prezentovala výstupy z monitorovací mise v Lichtenštejnsku, jíž se spolu s portugalským kolegou Arturem Torresem Pereirou účastnila.

Členové delegace se během plenárního zasedání také setkali s velvyslancem ČR při Radě Evropy Emilem Rufferem, s nímž diskutovali postoj Ruska a Turecka ve vztahu k rozpočtu Rady Evropy a z toho plynoucí důsledky ovlivňující negativně činnost Rady Evropy a jejích poradních orgánů.

34. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace ve složení: za Komoru místních samospráv starosta města Šumperk Zdeněk Brož, starostka obce Liběšice Alena Knobová a zastupitelka obce Proboštov Alenka Antošová; za Komoru regionů: zastupitelka Středočeského kraje Marie Kaufmann a radní kraje Vysočina Martin Hyský. Českou republiku v rámci iniciativy Rady Evropy tzv. youth delegate úspěšně zastupoval student Riverside International School v Praze Adam Zouhar.

Mgr. Šárka Řechková, tajemnice české delegace do Kongresu

 

 
Setkání delegace s velvyslancem Emilem Rufferem Setkání delegace s velvyslancem Emilem Rufferem
Setkání delegace s velvyslancem Emilem Rufferem
Plenární jednání v Hemicyclu Plenární jednání v Hemicyclu
Plenární jednání v Hemicyclu
Představení výstupů monitorovací mise - starosta města Šumperk a vedoucí delegace Zdeněk Brož Představení výstupů monitorovací mise - starosta města Šumperk a vedoucí delegace Zdeněk Brož
Představení výstupů monitorovací mise - starosta města Šumperk a vedoucí delegace Zdeněk Brož
Představení výstupů monitorovací mise - zastupitelka Středočeského kraje a zástupce vedoucího delegace Marie Kaufmann Představení výstupů monitorovací mise - zastupitelka Středočeského kraje a zástupce vedoucího delegace Marie Kaufmann
Představení výstupů monitorovací mise - zastupitelka Středočeského kraje a zástupce vedoucího delegace Marie Kaufmann
Mladý delegát Adam Zouhar Mladý delegát Adam Zouhar
Mladý delegát Adam Zouhar
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje