Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

26.04.2016 13:07

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE

22. – 24. 3. 2016, Štrasburk

Zahájení jarního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy (dále CLRAE) bylo poznamenáno teroristickými útoky v Bruselu (22. 3. 2016). Předseda Kongresu Jean-Claude Frécon  ve svém zahajovacím projevu odsoudil tyto barbarské útoky a zdůraznil, že přes současné problémy (terorismus, uprchlická krize, konflikty na Středním východě a v Africe nebo hospodářskou krizi) je práce Kongresu, která vede k posilování místní a regionální demokracie, stejně důležitá jako kdykoli předtím. Jean-Claude Frécon uvedl, že místní a regionální samosprávy jsou klíčovými aktéry pro demokratickou stabilitu na kontinentě, přesto dle něj je centrální vlády dostatečně nezapojují. Jean-Claude Frécon připomenul, že Charta místní samosprávy je nedílnou součástí tohoto systému. Jedná se o aktuální text poskytující návod místním orgánům, jak se vyrovnat s výzvami, jimž musí čelit.

Kongres se rovněž věnoval problematice rostoucího extremismu a způsobům, jak mu na místní a regionální úrovni předcházet. Členové Kongresu přijali usnesení o vytvoření souboru nástrojů (toolkitu) na podporu mezikulturního a mezináboženského dialogu určeného pro volené zástupce místních a regionálních samospráv. Navrhovatelé - Bert Bouwmeester z Nizozemí a Josef Neumann z Německa - uvedli, že toolkit bude zahrnovat jak digitální zdroje, tak příklady osvědčených postupů a bude k dispozici v 36 jazycích (včetně češtiny) na internetových stránkách Kongresu. Tato iniciativa je součástí přijaté strategie Kongresu týkající se boje proti radikalizaci na místní úrovni, která byla členy CLRAE přijata v únoru 2015 s cílem omezit náboženskou radikalizaci a podporovat různorodé kulturní a náboženské aktivity na místní úrovni.

Rozsáhlou diskusi vedli členové Kongresu o roli místních a regionálních samospráv v kontextu problematiky obchodování s lidmi. Jak uvedl předseda Komory místních samospráv Anders Knape obchodování s lidmi, jež má mnoho podob (od nucené práce až po prostituci a prodej dětí či orgánů), se stalo globální, rychle se šířící epidemií. Andreas Knape zdůraznil, že municipality a kraje mohou nejen odhalit, ale i efektivně předcházet tomuto obchodování na svém území. Nicolas Le Coz, předseda expertní skupiny odborníků Rady Evropy na opatření proti obchodování s lidmi (GRETA), v diskusi uvedl, že několik evropských měst a regionů (např. z Albánie, Belgie, Nizozemí či Německa aj.) již vyvinulo koordinační struktury pro boj proti obchodování s lidmi, které kombinují jak preventivní opatření, tak opatření na ochranu obětí. Rovněž poznamenal, že přijatá Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2008 je zatím nejúčinnější a nejucelenější právní nástroj, který je v současné době k dispozici.

V rámci 30. plenárního zasedání se členové Kongresu mimo jiné věnovali problematice vývoje místní a regionální demokracie ve Francii a výsledkům pozorovatelské volební mise na Ukrajině. Rovněž byly prezentovány výsledky monitorovací mise, která se v prosinci 2015 uskutečnila ve Slovenské republice. Monitorovací delegace CLRAE s uspokojením zaznamenala u našeho souseda zlepšení v oblasti místní a regionální demokracie. Zpravodajové v monitorovací zprávě vyzdvihli především úsilí o decentralizaci a registraci instituce sdružující kraje, díky níž došlo k posílení stávajícího dialogu mezi centrální vládou a regionální úrovní. Přetrvávajícím negativním jevem současného systému je slabá komunikace a spolupráce mezi krajskou a místní úrovní. Zpravodajové rovněž doporučili udělit městu Bratislava zvláštní status – hlavní město nebo metropolitní město. Mimo to bylo Slovenské republice doporučeno přehodnotit systém přerozdělování finančních prostředků pro místní a regionální samosprávy.

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy, které bude probíhat od května do listopadu 2017, vyzval generální tajemník CLRAE Andreas Kiefer českou delegaci ke společné schůzce. Cílem setkání bylo seznámení české delegace s obvyklými aktivitami národních delegací do Kongresu v období, kdy jejich stát předsedá Výboru ministrů.

Členi české delegace se se rovněž setkali se studentkou Lenkou Vybíralovou, která byla generálním tajemníkem Rady Evropy vybrána na základě svých zkušeností s neziskové organizace Amnesty International a zájmového studentského spolku MuniMUN jako zástupce české mládeže pro 30. a 31. plenární zasedání CLRAE. Zástupci mládeže ze všech členských států Rady Evropy se mohou plenárních jednání zúčastňovat na základě iniciativy Kongresu na podporu participace mládeže v demokratických procesech a strukturách. Cílem této iniciativy je vytvořit prostor pro dialog mezi mládeží a volenými představiteli místních a regionálních samospráv. Jarního zasedání CLRAE se zúčastnilo celkem 40 delegátů ve věku 16 až 30 let z několika členských zemí Rady Evropy.

Z české delegace do CLRAE se 30. plenárního zasedání za Komoru místních samospráv zúčastnil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož, zastupitelka obce Proboštov Alenka Antošová a v roli náhradníka starostka obce Liběšice Alena Knobová. Delegace byla posílena o účast nového řádného člena, a to náměstkyni primátora města Pardubice Helenu Dvořáčkovou. Za Komoru regionů se zúčastnil plenárního zasedání zastupitel Karlovarského kraje Josef Novotný. Českou delegaci doprovázela její tajemnice Šárka Řechková ze Svazu měst a obcí ČR.

Mgr. Šárka Řechková, tajemnice české delegace do CLRAE

 

 

 
Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání

REGISTRACE
SPUŠTĚNY


 

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje