Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

26.04.2016 13:07

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE

22. – 24. 3. 2016, Štrasburk

Zahájení jarního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy (dále CLRAE) bylo poznamenáno teroristickými útoky v Bruselu (22. 3. 2016). Předseda Kongresu Jean-Claude Frécon  ve svém zahajovacím projevu odsoudil tyto barbarské útoky a zdůraznil, že přes současné problémy (terorismus, uprchlická krize, konflikty na Středním východě a v Africe nebo hospodářskou krizi) je práce Kongresu, která vede k posilování místní a regionální demokracie, stejně důležitá jako kdykoli předtím. Jean-Claude Frécon uvedl, že místní a regionální samosprávy jsou klíčovými aktéry pro demokratickou stabilitu na kontinentě, přesto dle něj je centrální vlády dostatečně nezapojují. Jean-Claude Frécon připomenul, že Charta místní samosprávy je nedílnou součástí tohoto systému. Jedná se o aktuální text poskytující návod místním orgánům, jak se vyrovnat s výzvami, jimž musí čelit.

Kongres se rovněž věnoval problematice rostoucího extremismu a způsobům, jak mu na místní a regionální úrovni předcházet. Členové Kongresu přijali usnesení o vytvoření souboru nástrojů (toolkitu) na podporu mezikulturního a mezináboženského dialogu určeného pro volené zástupce místních a regionálních samospráv. Navrhovatelé - Bert Bouwmeester z Nizozemí a Josef Neumann z Německa - uvedli, že toolkit bude zahrnovat jak digitální zdroje, tak příklady osvědčených postupů a bude k dispozici v 36 jazycích (včetně češtiny) na internetových stránkách Kongresu. Tato iniciativa je součástí přijaté strategie Kongresu týkající se boje proti radikalizaci na místní úrovni, která byla členy CLRAE přijata v únoru 2015 s cílem omezit náboženskou radikalizaci a podporovat různorodé kulturní a náboženské aktivity na místní úrovni.

Rozsáhlou diskusi vedli členové Kongresu o roli místních a regionálních samospráv v kontextu problematiky obchodování s lidmi. Jak uvedl předseda Komory místních samospráv Anders Knape obchodování s lidmi, jež má mnoho podob (od nucené práce až po prostituci a prodej dětí či orgánů), se stalo globální, rychle se šířící epidemií. Andreas Knape zdůraznil, že municipality a kraje mohou nejen odhalit, ale i efektivně předcházet tomuto obchodování na svém území. Nicolas Le Coz, předseda expertní skupiny odborníků Rady Evropy na opatření proti obchodování s lidmi (GRETA), v diskusi uvedl, že několik evropských měst a regionů (např. z Albánie, Belgie, Nizozemí či Německa aj.) již vyvinulo koordinační struktury pro boj proti obchodování s lidmi, které kombinují jak preventivní opatření, tak opatření na ochranu obětí. Rovněž poznamenal, že přijatá Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2008 je zatím nejúčinnější a nejucelenější právní nástroj, který je v současné době k dispozici.

V rámci 30. plenárního zasedání se členové Kongresu mimo jiné věnovali problematice vývoje místní a regionální demokracie ve Francii a výsledkům pozorovatelské volební mise na Ukrajině. Rovněž byly prezentovány výsledky monitorovací mise, která se v prosinci 2015 uskutečnila ve Slovenské republice. Monitorovací delegace CLRAE s uspokojením zaznamenala u našeho souseda zlepšení v oblasti místní a regionální demokracie. Zpravodajové v monitorovací zprávě vyzdvihli především úsilí o decentralizaci a registraci instituce sdružující kraje, díky níž došlo k posílení stávajícího dialogu mezi centrální vládou a regionální úrovní. Přetrvávajícím negativním jevem současného systému je slabá komunikace a spolupráce mezi krajskou a místní úrovní. Zpravodajové rovněž doporučili udělit městu Bratislava zvláštní status – hlavní město nebo metropolitní město. Mimo to bylo Slovenské republice doporučeno přehodnotit systém přerozdělování finančních prostředků pro místní a regionální samosprávy.

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy, které bude probíhat od května do listopadu 2017, vyzval generální tajemník CLRAE Andreas Kiefer českou delegaci ke společné schůzce. Cílem setkání bylo seznámení české delegace s obvyklými aktivitami národních delegací do Kongresu v období, kdy jejich stát předsedá Výboru ministrů.

Členi české delegace se se rovněž setkali se studentkou Lenkou Vybíralovou, která byla generálním tajemníkem Rady Evropy vybrána na základě svých zkušeností s neziskové organizace Amnesty International a zájmového studentského spolku MuniMUN jako zástupce české mládeže pro 30. a 31. plenární zasedání CLRAE. Zástupci mládeže ze všech členských států Rady Evropy se mohou plenárních jednání zúčastňovat na základě iniciativy Kongresu na podporu participace mládeže v demokratických procesech a strukturách. Cílem této iniciativy je vytvořit prostor pro dialog mezi mládeží a volenými představiteli místních a regionálních samospráv. Jarního zasedání CLRAE se zúčastnilo celkem 40 delegátů ve věku 16 až 30 let z několika členských zemí Rady Evropy.

Z české delegace do CLRAE se 30. plenárního zasedání za Komoru místních samospráv zúčastnil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož, zastupitelka obce Proboštov Alenka Antošová a v roli náhradníka starostka obce Liběšice Alena Knobová. Delegace byla posílena o účast nového řádného člena, a to náměstkyni primátora města Pardubice Helenu Dvořáčkovou. Za Komoru regionů se zúčastnil plenárního zasedání zastupitel Karlovarského kraje Josef Novotný. Českou delegaci doprovázela její tajemnice Šárka Řechková ze Svazu měst a obcí ČR.

Mgr. Šárka Řechková, tajemnice české delegace do CLRAE

 

 

 
Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje