Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

25.10.2017 20:56

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví

Podzimní plenární zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku se konalo pod hlavičkou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy. V úvodu plenárního zasedání proto vystoupil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna, který členy Kongresu seznámil s plněním priorit, jež si ČR v rámci svého předsednictví vytyčila. Náměstek Mlsna ve svém projevu zdůraznil, jak je důležité podporovat demokracii na místní a regionální úrovni a reformu veřejné správy. V této souvislosti upozornil zejména na nové „Pokyny pro občanskou participaci v politickém rozhodování“, jež přijal Výbor ministrů Rady Evropy v září 2017. Vedle několika mezinárodních politických témat, jako je např. současná situace ve Španělsku, boj proti radikalismu či migrační krizi, se náměstek Mlsna rovněž ve svém projevu zaměřil na úlohu místních orgánů v boji proti korupci a uvítal snahy Kongresu v oblasti zajištění transparentnosti, odpovědnosti a etiky na místní a regionální úrovni.

Paralelně k plenárnímu zasedání Kongresu se uskutečnila schůzka členů české delegace do Kongresu s náměstkem Mlsnou a velvyslancem a stálým představitelem ČR při Radě Evropy Emilem Rufferem. Účastnici jednání diskutovali jak současnou situaci pozastavení platby příspěvků Ruské federace do rozpočtu Rady Evropy v důsledku omezení hlasovacího práva ruské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy či proběhlé referendum o nezávislosti v Katalánsku, ale i vnitrostátní záležitosti, jako je problematika GDPR.

V rámci českého předsednictví Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR zajistil pro členy Kongresu a širokou veřejnost doprovodný kulturní program v podobě výstavy nazvané „Památky mého kraje“. Uvítací slovo za Svaz měst a obcí ČR na slavnostním zahájení výstavy pronesl místopředseda pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který ve svém projevu mimo jiné zdůraznil význam Rady Evropy nejen pro Českou republiku, ale i pro české samosprávy. Ukázku českého folklóru v podobě lidových a populárních písní zajistil Dětský pěvecký sbor Pomněnky Děčín. Slavnostní zahájení výstavy doprovázela ochutnávka českých lokálních produktů značky Klasa, jež pro tuto příležitost poskytl Státní zemědělský intervenční fond.  Během třídenního plenárního zasedání byl rovněž pro členy Kongresu k dispozici propagační stánek o ČR a její územní samosprávě, kde zaměstnanci Svazu a Asociace krajů ČR mimo jiné poskytovali informace o systému veřejné správy v ČR včetně systému územní samosprávy. Kulturní program včetně zajištění propagačního stánku byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ústředním tématem třídenního plenárního jednání pak byla otázka úspěšné integrace migrantů na místní a regionální úrovni, v jejímž rámci se konala diskuse o dětských migrantech bez doprovodu, jež přicházejí do evropských měst. Zpravodaj Yoomi Renström ze Švédska upozornil, že pokles počtu dětských migrantů v Evropě v letošních statistikách je způsoben zpřísněním mechanismů filtrování migrantů, k reálnému poklesu tak ve skutečnosti nedochází. V rámci diskuse vystoupili tři dětští uprchlíci ze Sýrie, Somálska a Afghánistánu, kteří přišli do Evropy jako nezletilí. Tito uprchlíci potvrdili, že integrační opatření jim pomohla pokračovat ve studiu a uspět v hostitelské zemi (Německo, Švédsko a Francie). Během následující diskuse členové Kongresu ocenili osobní úsilí těchto mladých lidí a znovu zdůraznili potřebu mobilizace místních a regionálních samospráv za účelem zvýšení počtu pěstounských rodin, zabránění obchodování s dětmi a vytvoření záchytného systému pro dětské uprchlíky v podobě mentorů/průvodců. Členové Kongresu se shodli, že k efektivnímu začlenění dětských uprchlíků do společnosti napomáhají místní platformy zprostředkující styk migrantů s místními obyvateli.

Vedle toho se Kongres zabýval stavem demokracie na místní a regionální úrovni v Srbsku, Itálii a Švýcarsku. Rovněž byla představena současná situace v Mostaru v Bosně a Hercegovině a doporučení Kongresu plynoucí z monitorovací mise místních voleb ve Finsku. Třídenní plenární zasedání uzavírala diskuse týkající se boje proti korupci a prezentace dosažených úspěchů iniciativy Kongresu nazvané „Týden evropské místní demokracie (European Local Democracy Week; ELDW)“, k níž se může připojit jakékoli město či obec a která v letošním roce slavila své desetileté výročí. Cílem ELDW je prosazovat participační demokracii na místní a regionální úrovni. Místní a regionální samosprávy ze všech 47 členských států Rady Evropy, jimi zřizované společnosti, občané a nevládní organizace se mohou k iniciativě připojit tím, že ve svém okolí v říjnu každého roku zorganizují jakoukoli veřejnou akci s cílem podpořit demokratickou účast na místní úrovni a tuto akci registrují na oficiálních stránkách EDLW.

33. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace ve složení: za Komoru místních samospráv starosta města Šumperk Zdeněk Brož, starostka obce Liběšice Alena Knobová, náměstkyně primátora statutárního města Pardubice Helena Dvořáčková; a za Komoru regionů: zastupitelka Středočeského kraje Marie Kaufmann, zastupitel Zlínského kraje Aleš Dufek a radní kraje Vysočina Martin Hyský.

 

Mgr. Šárka Řechková
Tajemníce české delegace do Kongresu

 

 

Dotace na tento projekt byla poskytnuta
ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání

REGISTRACE
SPUŠTĚNY


 

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje