Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 23
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 46

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

25.10.2017 20:56

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví

Podzimní plenární zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku se konalo pod hlavičkou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy. V úvodu plenárního zasedání proto vystoupil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna, který členy Kongresu seznámil s plněním priorit, jež si ČR v rámci svého předsednictví vytyčila. Náměstek Mlsna ve svém projevu zdůraznil, jak je důležité podporovat demokracii na místní a regionální úrovni a reformu veřejné správy. V této souvislosti upozornil zejména na nové „Pokyny pro občanskou participaci v politickém rozhodování“, jež přijal Výbor ministrů Rady Evropy v září 2017. Vedle několika mezinárodních politických témat, jako je např. současná situace ve Španělsku, boj proti radikalismu či migrační krizi, se náměstek Mlsna rovněž ve svém projevu zaměřil na úlohu místních orgánů v boji proti korupci a uvítal snahy Kongresu v oblasti zajištění transparentnosti, odpovědnosti a etiky na místní a regionální úrovni.

Paralelně k plenárnímu zasedání Kongresu se uskutečnila schůzka členů české delegace do Kongresu s náměstkem Mlsnou a velvyslancem a stálým představitelem ČR při Radě Evropy Emilem Rufferem. Účastnici jednání diskutovali jak současnou situaci pozastavení platby příspěvků Ruské federace do rozpočtu Rady Evropy v důsledku omezení hlasovacího práva ruské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy či proběhlé referendum o nezávislosti v Katalánsku, ale i vnitrostátní záležitosti, jako je problematika GDPR.

V rámci českého předsednictví Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR zajistil pro členy Kongresu a širokou veřejnost doprovodný kulturní program v podobě výstavy nazvané „Památky mého kraje“. Uvítací slovo za Svaz měst a obcí ČR na slavnostním zahájení výstavy pronesl místopředseda pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který ve svém projevu mimo jiné zdůraznil význam Rady Evropy nejen pro Českou republiku, ale i pro české samosprávy. Ukázku českého folklóru v podobě lidových a populárních písní zajistil Dětský pěvecký sbor Pomněnky Děčín. Slavnostní zahájení výstavy doprovázela ochutnávka českých lokálních produktů značky Klasa, jež pro tuto příležitost poskytl Státní zemědělský intervenční fond.  Během třídenního plenárního zasedání byl rovněž pro členy Kongresu k dispozici propagační stánek o ČR a její územní samosprávě, kde zaměstnanci Svazu a Asociace krajů ČR mimo jiné poskytovali informace o systému veřejné správy v ČR včetně systému územní samosprávy. Kulturní program včetně zajištění propagačního stánku byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ústředním tématem třídenního plenárního jednání pak byla otázka úspěšné integrace migrantů na místní a regionální úrovni, v jejímž rámci se konala diskuse o dětských migrantech bez doprovodu, jež přicházejí do evropských měst. Zpravodaj Yoomi Renström ze Švédska upozornil, že pokles počtu dětských migrantů v Evropě v letošních statistikách je způsoben zpřísněním mechanismů filtrování migrantů, k reálnému poklesu tak ve skutečnosti nedochází. V rámci diskuse vystoupili tři dětští uprchlíci ze Sýrie, Somálska a Afghánistánu, kteří přišli do Evropy jako nezletilí. Tito uprchlíci potvrdili, že integrační opatření jim pomohla pokračovat ve studiu a uspět v hostitelské zemi (Německo, Švédsko a Francie). Během následující diskuse členové Kongresu ocenili osobní úsilí těchto mladých lidí a znovu zdůraznili potřebu mobilizace místních a regionálních samospráv za účelem zvýšení počtu pěstounských rodin, zabránění obchodování s dětmi a vytvoření záchytného systému pro dětské uprchlíky v podobě mentorů/průvodců. Členové Kongresu se shodli, že k efektivnímu začlenění dětských uprchlíků do společnosti napomáhají místní platformy zprostředkující styk migrantů s místními obyvateli.

Vedle toho se Kongres zabýval stavem demokracie na místní a regionální úrovni v Srbsku, Itálii a Švýcarsku. Rovněž byla představena současná situace v Mostaru v Bosně a Hercegovině a doporučení Kongresu plynoucí z monitorovací mise místních voleb ve Finsku. Třídenní plenární zasedání uzavírala diskuse týkající se boje proti korupci a prezentace dosažených úspěchů iniciativy Kongresu nazvané „Týden evropské místní demokracie (European Local Democracy Week; ELDW)“, k níž se může připojit jakékoli město či obec a která v letošním roce slavila své desetileté výročí. Cílem ELDW je prosazovat participační demokracii na místní a regionální úrovni. Místní a regionální samosprávy ze všech 47 členských států Rady Evropy, jimi zřizované společnosti, občané a nevládní organizace se mohou k iniciativě připojit tím, že ve svém okolí v říjnu každého roku zorganizují jakoukoli veřejnou akci s cílem podpořit demokratickou účast na místní úrovni a tuto akci registrují na oficiálních stránkách EDLW.

33. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace ve složení: za Komoru místních samospráv starosta města Šumperk Zdeněk Brož, starostka obce Liběšice Alena Knobová, náměstkyně primátora statutárního města Pardubice Helena Dvořáčková; a za Komoru regionů: zastupitelka Středočeského kraje Marie Kaufmann, zastupitel Zlínského kraje Aleš Dufek a radní kraje Vysočina Martin Hyský.

 

Mgr. Šárka Řechková
Tajemníce české delegace do Kongresu

 

 

Dotace na tento projekt byla poskytnuta
ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje