Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 23
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

31.10.2016 17:42

31. zasedání Kongresu se zúčastnila česká delegace v novém složení

 

19. – 21. říjen 2016

Podzimní zasedání Kongresu bylo výjimečné, neboť se jej zúčastnili nově delegování zástupci ze 47 členských států Rady Evropy včetně ČR, kteří ze svých řad volili nové představitele Kongresu, jeho komor a pracovních výborů.

Národní delegace do Kongresu disponují čtyřletým funkčním obdobím. Pro období 2016 – 2020 české samosprávy v Komoře místních samospráv reprezentují:

Řádní členové:

Mgr. Zdeněk Brož, starosta města Šumperk a vedoucí delegace do CLRAE

Alena Knobová, starostka obce Liběšice

Alenka Antošová, zastupitelka obce Proboštov

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor města Olomouc

Náhradníci:

Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora města Pardubice

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brno

Ing. Bc. Robert Zeman, zastupitel města Prachatice

31. plenárního zasedání se zúčastnila delegace ve složení Zdeněk Brož, Alenka Antošová, Antonín Staněk a Petr Vokřál, která se podílela na zvolení jednotlivých čelních představitelů Kongresu.

Poprvé v historii byla předsedou Kongresu zvolena žena, a to Gudrun Mosler-Törnström (Rakousko, SOC). Předsedou Komory místních samospráv byl znovu zvolen Anders Knape (Švédsko, EPP-CCE) a Gunn Marit Helgesen (Norsko, EPP-CCE) byl zvolen jako předseda Komory regionů. Předsedou Monitoring Committee byl znovu zvolen Leen Verbeek (Nizozemsko, SOC), Jean-Louis Testud (Francie, EPP-CCE) byl zvolen předsedou Governance Committee a předsedou Current Affairs Committee byl zvolen Gabriele Neff (Německo, ILDG).

Vedle voleb představitelů Kongresu delegáti přijali nové priority Kongresu pro období 2017-2020. Priority se zaměřují na dvě hlavní oblasti: posílení kvality místní a regionální demokracie a budování bezpečné společnosti, která je inkluzivní a blíže k občanům. První oblast zahrnuje řádné fungování místních a regionálních samospráv, jakož i monitoring jejich úrovně samostatnosti a finančních zdrojů. To zahrnuje pravidelné sledování situace v členských státech a jejich implementaci Evropské charty místní samosprávy. Druhá oblast je zaměřená na současné výzvy, jímž samosprávy čelí, především pak boji proti radikalizaci a násilnému extrémismu, integraci uprchlíků a přistěhovalců, podpoře multikulturního přístupu a účasti občanů, posílení venkovských oblastí apod. Blíže k prioritám Kongresu viz wcd.coe.int/ViewDoc.jsp 

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy, které bude probíhat od května do listopadu 2017, se generální tajemník CLRAE Andreas Kiefer setkal s českou delegací. Cílem setkání, jehož se zúčastnil i nový velvyslanec ČR při Radě Evropy Emil Ruffer, bylo představení zamýšlených aktivit ČR v rámci českého předsednictví včetně místní a regionální samosprávy.

Členi české delegace se rovněž setkali se studentkou Lenkou Vybíralovou, která byla generálním tajemníkem Rady Evropy vybrána na základě svých zkušeností z neziskové organizace Amnesty International a zájmového studentského spolku MuniMUN jako zástupce české mládeže pro 30. a 31. plenární zasedání CLRAE. Zástupci mládeže ze všech členských států Rady Evropy se mohou plenárních jednání zúčastňovat na základě iniciativy Kongresu na podporu participace mládeže v demokratických procesech a strukturách. Cílem této iniciativy je vytvořit prostor pro dialog mezi mládeží a volenými představiteli místních a regionálních samospráv. Jarního zasedání CLRAE se zúčastnilo celkem 40 delegátů ve věku 16 až 30 let z několika členských zemí Rady Evropy.

Mgr. Šárka Řechková

Tajemník české delegace do CLRAE 

 
Delegáti s velvyslancem ČR při RE Delegáti s velvyslancem ČR při RE
Delegáti s velvyslancem ČR při RE
Delegáti před sídlem RE Delegáti před sídlem RE
Delegáti před sídlem RE
Delegáti s generálním tajemníkem RE a velvyslancem ČR při RE Delegáti s generálním tajemníkem RE a velvyslancem ČR při RE
Delegáti s generálním tajemníkem RE a velvyslancem ČR při RE
Zástupce české mládeže v plénu Zástupce české mládeže v plénu
Zástupce české mládeže v plénu
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje