Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

06.04.2016 09:49

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery

Na spolupráci v oblasti projektového managementu, rozvoje turistického ruchu a kultury se dohodla česká měst Pardubice a Sušice s norskými partnery na setkání, které proběhlo ve dnech 31. března až 1. dubna v Praze, Pardubicích a Sušici. Setkání zorganizoval Svaz měst a obcí ČR v rámci v rámci projektu Iniciativa na podporu spolupráce českých a norských samospráv podpořeného z Bilaterálního fondu na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko 2009 – 2014.

FM EHP/Norsko představuje významnou podporu, kterou poskytují země společenství Norsko, Lichtenštejnsko a Island v rámci své dohody s EU. Cílem tohoto nástroje je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů a spolupráce. Řada českých měst a obcí má zkušenost s čerpáním podpory, především co se týká obnovy historických a kulturních památek. Podpora však také míří do oblastí, jako je životní prostředí, boj proti klimatickým změnám a podpora obnovitelných zdrojů energie, podpora občanské společnosti, sociální oblast a prevence nebezpečných sociálních jevů, rovné příležitosti apod. Bohužel původní nastavení programů nebylo příliš příznivé pro přímou podporu spolupráce českých a norských samospráv a spíše cílily na různé typy nevládních organizací, institucí, organizací než pro samotné obce jako žadatele.

To se změnilo vyhlášením otevřené výzvy pro obce a kraje v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni Norských fondů na podzim 2014, která přímo podporuje jednorázové aktivity typu studijních cest, seminářů, jejichž cílem je podpořit navázání spolupráce mezi českými a norskými samosprávami a výměny zkušeností v oblastech, které samosprávy preferují jako pro ně užitečné. 

Právě díky této výzvě a díky dlouhodobé spolupráci Svazu s Norskou asociací místních a regionálních samospráv se podařilo identifikovat samosprávy na české i norské straně, jejichž představy o spolupráci se propojily a vzájemně si odpovídaly. O spolupráci s českými městy Pardubice a Sušice projevila zájem norské samosprávy s kraje Møre og Romsdal, konkrétně města Rauma, Stranda a samotná krajská samospráva Møre og Romsdal, jejichž zástupci přijeli na konci března do České republiky.

Účelem setkání bylo zprostředkovat setkání představitelů výše zmíněných samospráv a umožnit jim poznat se navzájem, jak v rovině představení samospráv, které reprezentují, tak v rovině osobní a především umožnit jim bilaterální projednat a zkonkretizovat jejich představy o spolupráci.

Setkání zahájil půdenní seminář, kde zástupci Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR paní Šárka Sovová a Tomáš Tesař představili možnosti financování z Norských fondů, které jsou v končícím programovém období 2009   2014 ještě k dispozici. Jedná se pouze o dvě otevřené výzvy v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni. Bohužel ve výzvě určené pro obce a kraje zbývá již velmi málo finančních prostředků, v druhé výzvě určené pro široké spektrum žadatelů zdroje zatím ještě jsou, i když také o jejich využití velký zájem. Nicméně zástupci MF ČR nastínili možnost navýšit alokaci ve výzvě pro obce a kraje přesunutím uspořených financí z jiných  nástrojů Norských fondů.

Stěžejní části programu se však odehrávaly paralelně ve městech Pardubice a Sušice, kde norští účastníci rozdělení do dvou skupin strávili dva dny. Dva dny nabité setkáními,  rozhovory,  poznáváním obou českých měst. Město Pardubice, které hostilo zástupce krajské samosprávy Møre og Romsdal, představilo svým norským kolegům chod samosprávy včetně krátké návštěvy jednání zastupitelstva města i jednotlivých odborů magistrátu. Bilaterální jednání, kterých se zúčastnili nejvyšší představitelé obou samospráv primátor Martin Charvát a starosta Møre og Romsdal Jon Aasen, se soustředila na oblast spolupráce týkající se zlepšení procesů v oblasti projektového managementu města, spočívající v proškolení pracovníků pardubického magistrátu u norského partnera.

Do druhého českého města Sušice odjeli delegace z norských měst Rauma a Stranda vedené starosty Larsem Olavem Hustadem a Janem Ove Tryggestadem. Už při úvodním setkání na sušické radnici, při kterém starosta města Sušice Petr Motl a místostarostka paní Věra Marešová představovali své město, vyjádřili zástupci norských měst překvapení, jak mnoho mají společného – krásná příroda, přítomnost hor v blízkosti měst, velký potenciál v oblasti turistického ruchu, investice do ochrany přírodního bohatství, rozsah poskytovaných služeb apod. V průběhu dvou dnů viděli norští zástupci řadu důkazů o bohatém společenském, sportovním i kulturním životě města na vlastní oči. Pozitivním výsledkem tak bylo deklarování zájmu o spolupráci norských měst s městem Sušice, a to především v oblasti rozvoje turistického ruchu a kultury. Konkrétním výstupem setkání byla dohoda ohledně uskutečnění dalšího setkání, tentokrát u norských partnerů, při které se zástupci Sušice seznámí s jejich městy.

 

Podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.
 
 

 
Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje