Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

06.04.2016 09:49

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery

Na spolupráci v oblasti projektového managementu, rozvoje turistického ruchu a kultury se dohodla česká měst Pardubice a Sušice s norskými partnery na setkání, které proběhlo ve dnech 31. března až 1. dubna v Praze, Pardubicích a Sušici. Setkání zorganizoval Svaz měst a obcí ČR v rámci v rámci projektu Iniciativa na podporu spolupráce českých a norských samospráv podpořeného z Bilaterálního fondu na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko 2009 – 2014.

FM EHP/Norsko představuje významnou podporu, kterou poskytují země společenství Norsko, Lichtenštejnsko a Island v rámci své dohody s EU. Cílem tohoto nástroje je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů a spolupráce. Řada českých měst a obcí má zkušenost s čerpáním podpory, především co se týká obnovy historických a kulturních památek. Podpora však také míří do oblastí, jako je životní prostředí, boj proti klimatickým změnám a podpora obnovitelných zdrojů energie, podpora občanské společnosti, sociální oblast a prevence nebezpečných sociálních jevů, rovné příležitosti apod. Bohužel původní nastavení programů nebylo příliš příznivé pro přímou podporu spolupráce českých a norských samospráv a spíše cílily na různé typy nevládních organizací, institucí, organizací než pro samotné obce jako žadatele.

To se změnilo vyhlášením otevřené výzvy pro obce a kraje v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni Norských fondů na podzim 2014, která přímo podporuje jednorázové aktivity typu studijních cest, seminářů, jejichž cílem je podpořit navázání spolupráce mezi českými a norskými samosprávami a výměny zkušeností v oblastech, které samosprávy preferují jako pro ně užitečné. 

Právě díky této výzvě a díky dlouhodobé spolupráci Svazu s Norskou asociací místních a regionálních samospráv se podařilo identifikovat samosprávy na české i norské straně, jejichž představy o spolupráci se propojily a vzájemně si odpovídaly. O spolupráci s českými městy Pardubice a Sušice projevila zájem norské samosprávy s kraje Møre og Romsdal, konkrétně města Rauma, Stranda a samotná krajská samospráva Møre og Romsdal, jejichž zástupci přijeli na konci března do České republiky.

Účelem setkání bylo zprostředkovat setkání představitelů výše zmíněných samospráv a umožnit jim poznat se navzájem, jak v rovině představení samospráv, které reprezentují, tak v rovině osobní a především umožnit jim bilaterální projednat a zkonkretizovat jejich představy o spolupráci.

Setkání zahájil půdenní seminář, kde zástupci Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR paní Šárka Sovová a Tomáš Tesař představili možnosti financování z Norských fondů, které jsou v končícím programovém období 2009   2014 ještě k dispozici. Jedná se pouze o dvě otevřené výzvy v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni. Bohužel ve výzvě určené pro obce a kraje zbývá již velmi málo finančních prostředků, v druhé výzvě určené pro široké spektrum žadatelů zdroje zatím ještě jsou, i když také o jejich využití velký zájem. Nicméně zástupci MF ČR nastínili možnost navýšit alokaci ve výzvě pro obce a kraje přesunutím uspořených financí z jiných  nástrojů Norských fondů.

Stěžejní části programu se však odehrávaly paralelně ve městech Pardubice a Sušice, kde norští účastníci rozdělení do dvou skupin strávili dva dny. Dva dny nabité setkáními,  rozhovory,  poznáváním obou českých měst. Město Pardubice, které hostilo zástupce krajské samosprávy Møre og Romsdal, představilo svým norským kolegům chod samosprávy včetně krátké návštěvy jednání zastupitelstva města i jednotlivých odborů magistrátu. Bilaterální jednání, kterých se zúčastnili nejvyšší představitelé obou samospráv primátor Martin Charvát a starosta Møre og Romsdal Jon Aasen, se soustředila na oblast spolupráce týkající se zlepšení procesů v oblasti projektového managementu města, spočívající v proškolení pracovníků pardubického magistrátu u norského partnera.

Do druhého českého města Sušice odjeli delegace z norských měst Rauma a Stranda vedené starosty Larsem Olavem Hustadem a Janem Ove Tryggestadem. Už při úvodním setkání na sušické radnici, při kterém starosta města Sušice Petr Motl a místostarostka paní Věra Marešová představovali své město, vyjádřili zástupci norských měst překvapení, jak mnoho mají společného – krásná příroda, přítomnost hor v blízkosti měst, velký potenciál v oblasti turistického ruchu, investice do ochrany přírodního bohatství, rozsah poskytovaných služeb apod. V průběhu dvou dnů viděli norští zástupci řadu důkazů o bohatém společenském, sportovním i kulturním životě města na vlastní oči. Pozitivním výsledkem tak bylo deklarování zájmu o spolupráci norských měst s městem Sušice, a to především v oblasti rozvoje turistického ruchu a kultury. Konkrétním výstupem setkání byla dohoda ohledně uskutečnění dalšího setkání, tentokrát u norských partnerů, při které se zástupci Sušice seznámí s jejich městy.

 

Podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.
 
 

 
Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje