Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 1
ne ne 1

Zajímavosti ze Svazu

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly správním obvodem DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 692 obcí, tj. 43,04 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 303 454 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,68 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

06.04.2016 09:49

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery

Na spolupráci v oblasti projektového managementu, rozvoje turistického ruchu a kultury se dohodla česká měst Pardubice a Sušice s norskými partnery na setkání, které proběhlo ve dnech 31. března až 1. dubna v Praze, Pardubicích a Sušici. Setkání zorganizoval Svaz měst a obcí ČR v rámci v rámci projektu Iniciativa na podporu spolupráce českých a norských samospráv podpořeného z Bilaterálního fondu na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko 2009 – 2014.

FM EHP/Norsko představuje významnou podporu, kterou poskytují země společenství Norsko, Lichtenštejnsko a Island v rámci své dohody s EU. Cílem tohoto nástroje je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů a spolupráce. Řada českých měst a obcí má zkušenost s čerpáním podpory, především co se týká obnovy historických a kulturních památek. Podpora však také míří do oblastí, jako je životní prostředí, boj proti klimatickým změnám a podpora obnovitelných zdrojů energie, podpora občanské společnosti, sociální oblast a prevence nebezpečných sociálních jevů, rovné příležitosti apod. Bohužel původní nastavení programů nebylo příliš příznivé pro přímou podporu spolupráce českých a norských samospráv a spíše cílily na různé typy nevládních organizací, institucí, organizací než pro samotné obce jako žadatele.

To se změnilo vyhlášením otevřené výzvy pro obce a kraje v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni Norských fondů na podzim 2014, která přímo podporuje jednorázové aktivity typu studijních cest, seminářů, jejichž cílem je podpořit navázání spolupráce mezi českými a norskými samosprávami a výměny zkušeností v oblastech, které samosprávy preferují jako pro ně užitečné. 

Právě díky této výzvě a díky dlouhodobé spolupráci Svazu s Norskou asociací místních a regionálních samospráv se podařilo identifikovat samosprávy na české i norské straně, jejichž představy o spolupráci se propojily a vzájemně si odpovídaly. O spolupráci s českými městy Pardubice a Sušice projevila zájem norské samosprávy s kraje Møre og Romsdal, konkrétně města Rauma, Stranda a samotná krajská samospráva Møre og Romsdal, jejichž zástupci přijeli na konci března do České republiky.

Účelem setkání bylo zprostředkovat setkání představitelů výše zmíněných samospráv a umožnit jim poznat se navzájem, jak v rovině představení samospráv, které reprezentují, tak v rovině osobní a především umožnit jim bilaterální projednat a zkonkretizovat jejich představy o spolupráci.

Setkání zahájil půdenní seminář, kde zástupci Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR paní Šárka Sovová a Tomáš Tesař představili možnosti financování z Norských fondů, které jsou v končícím programovém období 2009   2014 ještě k dispozici. Jedná se pouze o dvě otevřené výzvy v rámci Bilaterálního fondu na národní úrovni. Bohužel ve výzvě určené pro obce a kraje zbývá již velmi málo finančních prostředků, v druhé výzvě určené pro široké spektrum žadatelů zdroje zatím ještě jsou, i když také o jejich využití velký zájem. Nicméně zástupci MF ČR nastínili možnost navýšit alokaci ve výzvě pro obce a kraje přesunutím uspořených financí z jiných  nástrojů Norských fondů.

Stěžejní části programu se však odehrávaly paralelně ve městech Pardubice a Sušice, kde norští účastníci rozdělení do dvou skupin strávili dva dny. Dva dny nabité setkáními,  rozhovory,  poznáváním obou českých měst. Město Pardubice, které hostilo zástupce krajské samosprávy Møre og Romsdal, představilo svým norským kolegům chod samosprávy včetně krátké návštěvy jednání zastupitelstva města i jednotlivých odborů magistrátu. Bilaterální jednání, kterých se zúčastnili nejvyšší představitelé obou samospráv primátor Martin Charvát a starosta Møre og Romsdal Jon Aasen, se soustředila na oblast spolupráce týkající se zlepšení procesů v oblasti projektového managementu města, spočívající v proškolení pracovníků pardubického magistrátu u norského partnera.

Do druhého českého města Sušice odjeli delegace z norských měst Rauma a Stranda vedené starosty Larsem Olavem Hustadem a Janem Ove Tryggestadem. Už při úvodním setkání na sušické radnici, při kterém starosta města Sušice Petr Motl a místostarostka paní Věra Marešová představovali své město, vyjádřili zástupci norských měst překvapení, jak mnoho mají společného – krásná příroda, přítomnost hor v blízkosti měst, velký potenciál v oblasti turistického ruchu, investice do ochrany přírodního bohatství, rozsah poskytovaných služeb apod. V průběhu dvou dnů viděli norští zástupci řadu důkazů o bohatém společenském, sportovním i kulturním životě města na vlastní oči. Pozitivním výsledkem tak bylo deklarování zájmu o spolupráci norských měst s městem Sušice, a to především v oblasti rozvoje turistického ruchu a kultury. Konkrétním výstupem setkání byla dohoda ohledně uskutečnění dalšího setkání, tentokrát u norských partnerů, při které se zástupci Sušice seznámí s jejich městy.

 

Podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014.
 
 

 
Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

Česká města Pardubice a Sušice navázala spolupráci s norskými partnery  

 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace
program
video pozvánka

 

 

Naši partneři

 

Kalendář

17. října 2017 09:30-12:00

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
17. října 2017 10:00-13:00

Jednání Sociálně - zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
19. října 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Praha, Kancelář Svazu
 
20. října 2017 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
1. listopadu 2017 15:00-17:00

Komora obcí

Praha 9, Clarion Congress Hotel Prague
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje