Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CEMR

17.12.2018 11:59

Volby do Evropského parlamentu a propojování Cílů udržitelného rozvoje s místními politikami – hlavní témata jednání Politického výboru CEMR v Ludwigsburgu

Poslední letošní jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR) hostilo německé město Ludwigsburg ve dnech 10. – 11. prosince 2018. Vedle diskuse o interních záležitostech CEMR se zástupci evropských samospráv věnovali tématu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu a způsobu, jak zviditelnit místní a regionální samosprávy a jejich potřeby v očích nových europoslanců. Obsáhlá diskuse se vedla rovněž o propojování Cílů udržitelného rozvoje s místními politikami. Svaz na jednání reprezentovala delegace ve složení PhDr. Marcela Štiková a RNDr. Ivo Šanc.

V souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu zástupci evropských samospráv diskutovali o tom, jak zvýšit povědomí poslanců Evropského parlamentu o významu místních a regionálních samospráv a jejich potřebách, a zajistit tak, aby je politiky EU co nejvíce zohledňovaly. Za tímto účelem CEMR vydává tzv. „Manifest pro volby do EU v roce 2019“, jehož finální podoba byla na jednání Politického výboru schválena. Celý dokument bude v brzké době zveřejněn na webových stránkách Svazu. Zástupce Evropského parlamentu Alexander Kleining, který se jednání Politického výboru účastnil jako jeho host, vyzval samosprávy k podpoře účasti občanů v evropských volbách. V souvislosti s tím představil novou kampaň „This time I´m voting“, jejímž cílem je apelovat na voliče, aby se v co nejširší míře zúčastnili evropských voleb (více informací o této kampani a možnosti zapojit se viz www.thistimeimvoting.eu).

V diskusi o Cílech udržitelného rozvoje se představitelé evropských municipalit jednoznačně shodli, že zasahují do všech oblastí fungování municipality. Města a obce musí umět reagovat na změnu klimatu, přispívat k ochraně životního prostředí, budovat infrastrukturu, podněcovat místní ekonomický rozvoj, podporovat rovnost žen a mužů apod. Cíle udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) byly přijaty Organizací spojených národů v roce 2015 a čítají 17 dílčích cílů, které vymezují nový rozvojový rámec pro následujících 15 let jak pro rozvojové, tak rozvinuté země. Tyto globální cíle jsou tedy společné a každý stát s ohledem na svá specifika rozhoduje o konkrétním obsahu a formě plnění vybraných cílů, ke kterým se přihlásí.

Česká republika se k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje přihlásila ve strategickém rámci „Česká republika 2030“, který byl přijat vládou v dubnu 2017. Tento rámec udává směr, kterým by se rozvoj České republiky měl ubírat v příštích 10 letech, a je žádoucí, aby se jeho naplňování promítlo do krajských a obecních politik. Hlavními principy tohoto rámce jsou udržitelnost a zajištění kvality života. Více viz strategický rámec Česká republika 2030 https://www.cr2030.cz/strategie/.

 

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

 

 

 

  Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

 

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje