Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

01.10.2014 15:14

Správné předání úřadu je základem úspěchu

Blíží se komunální volby, které se budou konat v pátek 10. a sobotu 11. října 2014.  A co dále? Kandidáti, kteří uspějí, přebírají za chod obce odpovědnost, a jelikož se činnost na obcích nijak nezastavuje, musí skočit rovnýma nohama do děje.

Ode dne voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva vede obec dosavadní starosta, tedy ten, který jím byl do dne voleb. Ustavující zasedání zastupitelstva musí proběhnout do 30, max. však 50 dnů ode dne voleb. V případě, že je v obci volena rada (při počtu 15 a více členů zastupitelstva obce), pak stávající rada vykonává své funkce do zvolení rady nové. Přelomovým okamžikem po volbách se tak stává ustavující zasedání zastupitelstva obce, na němž se rozhodne o tom, kdo bude starostou, místostarostou a kdo zasedne v nové radě. V případě, že jsou zvoleni stávající funkcionáři, nemělo by být uvedení do výkonu funkce nijak problematické, jelikož tito mají znalost dosavadních poměrů na obci i v dalších orgánech obce a organizacích.

Jsou-li zvoleni noví kandidáti, měl by jim být ze strany dosavadních veřejných funkcionářů vstup do výkonu funkce co nejvíce usnadněn. Jde přece o zájem obce a jejích občanů. Starosta je odpovědný za chod obce navenek vůči zastupitelstvu i občanům, rovněž odpovídá i za chod obecního úřadu. Obdobně mají odpovědnost na základě rozhodnutí zastupitelstva ve vymezených oblastech jednotliví místostarostové a rovněž členové rady. Při vymezování působností jednotlivých funkcionářů je třeba dbát na to, aby nedocházelo k překryvu při výkonu kompetencí. V této oblasti je možné se inspirovat u jiných obcí či měst, jak mají rozděleny kompetence mezi jednotlivými radními, možné je se poradit také s ministerstvem vnitra, které vykonává dozor a kontrolu nad samostatnou působností obcí. Přenesená působnost je kontrolována a dozorována ze strany krajského úřadu, i zde je vůči obcím vykonávána metodická pomoc.

Obec může být z pohledu veřejné správy v České republice v mnoha postaveních. V podstatě vykonává nejširší spektrum činností. Nachází se v postavení orgánu veřejné správy, rozhoduje o právech a povinnostech občanů, stejně tak ale může být v postavení soukromého subjektu a uzavírat smlouvy. Vše je ovšem limitováno ústavním a zákonným rámcem. Bez jeho znalosti není možné zastávat veřejné funkce odpovědně. Jenže samotná znalost práva také není všechno.

Co je důležité vědět

Chce-li nově nastupující starosta, místostarosta, radní či jiný veřejný funkcionář pracovat pro svou obec odpovědně s dobrými výsledky, musí v prvé řadě porozumět systému organizace a fungování veřejné správy a postavení obce v něm. Za tímto účelem by stávající vedení obce mohlo osvětlit svým nástupcům či novým kolegům, jak tento systém funguje, co je samostatná a přenesená působnost a co vše v jejich rámci může a musí obce konat. V každých komunálních volbách je totiž voleno kolem 1/3 nových členů zastupitelstev.

Spousta činností na obci je do jisté míry „interního charakteru“, dokud z nich nejsou výstupy prezentované veřejnosti, popř. takové, které by mohly být předmětem sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Z těchto důvodů by mělo dosavadní vedení vést kromě standardních (a zákonem předvídaných) evidencí (např. majetková, účetní, spisová služba, archív, evidence právních předpisů obce, evidence smluv a z nich vyplývajících závazků a pohledávek) i jakýsi přehled o různých činnostech a krocích, které obec v minulosti učinila, resp. musí ještě učinit, např. v návaznosti na probíhající správní řízení, přípravu některých záměrů (např. územní plán, žádost o dotaci).

Je zřejmé, že vstup do funkce starosty, místostarosty, radního či člena zastupitelstva obce je pro „nováčky“ poměrně náročný, musí se seznámit s procesními pravidly fungujícími uvnitř obce (např. jednací řád zastupitelstva obce, výborů, komisí, zákon o obcích) i navenek (např. správní řád, složkové právní předpisy z různých oblastí – životní prostředí, stavební právo, bezpečnost, doprava, kultura, školství, nakládání s majetkem). Především by ale nové vedení radnice mělo být seznámeno s hospodařením obce a s plněním již stávajícího rozpočtu. V návaznosti na to je nutné zahájit přípravu nového rozpočtu, jinak by některé plány obce mohly být ohroženy.

Důležité je rovněž udržovat kontakty a vztahy, které navázalo dosavadní vedení obce. Obec je odpovědná vůči mnoha institucím jak na svém území, tak i mimo něj. Komunikuje s veřejnými a státními orgány (finanční úřad, katastr nemovitostí, hasičský záchranný sbor, zdravotnická zařízení v okolí, školy, obce a obecní úřady v okolí, kraj a krajský úřad, ministerstvo vnitra, obecní i státní policie), dále s různými sdruženími a spolky (sportovci, hasiči, rybáři, myslivci aj.), bankovními domy, smluvními partnery, dodavateli služeb atd. Stávající vedení by proto mělo novému předat všechnu potřebnou dokumentaci a některé zásadní náležitosti pro komunikaci, např. podpisové vzory, razítka obce a obecního úřadu, čísla účtů, hesla, klíče.

Jak již bylo řečeno, činnost obce je velmi široká. V samostatné působnosti je prakticky na jejím uvážení (a samozřejmě i finančních a kapacitních možnostech), jaké aktivity rozvíjí. I když dnes již existuje řada publikací, vpravit se do celé problematiky není snadné. Každý nováček proto jistě ocení zejména předání zkušeností svých předchůdců. Dobrým pomocníkem každého zastupitele by měla být také opakovaně vydávaná příručka člena zastupitele, kterou Svaz už nyní připravuje a vyjde po komunálních volbách. Vedle čerpání poznatků z knih i od svých kolegů je vhodné účastnit se také některých seminářů a konferencí. Je třeba mít stále na paměti, že každý zastupitel, ať už ten „dosluhující“ či nově nastupující, byl zvolen občany. A vůči občanům - voličům je nutno být zodpovědný. Předání dostatečného penza informací umožní novým zastupitelům pokračovat v dobrém chodu a fungování úřadu, který občanům slouží.

Pozn.: V případě zájmu si zde můžete stáhnout návrh předávacího protokolu. Jde o jakýsi úzus, který zákon o obcích výslovně neobsahuje, přesto je ale běžně praktikován. Rozsah i úprava je ponechána na potřebách dané obce, dle velikosti a záběru činností, které vykonávala.

 

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje