Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

01.10.2014 15:14

Správné předání úřadu je základem úspěchu

Blíží se komunální volby, které se budou konat v pátek 10. a sobotu 11. října 2014.  A co dále? Kandidáti, kteří uspějí, přebírají za chod obce odpovědnost, a jelikož se činnost na obcích nijak nezastavuje, musí skočit rovnýma nohama do děje.

Ode dne voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva vede obec dosavadní starosta, tedy ten, který jím byl do dne voleb. Ustavující zasedání zastupitelstva musí proběhnout do 30, max. však 50 dnů ode dne voleb. V případě, že je v obci volena rada (při počtu 15 a více členů zastupitelstva obce), pak stávající rada vykonává své funkce do zvolení rady nové. Přelomovým okamžikem po volbách se tak stává ustavující zasedání zastupitelstva obce, na němž se rozhodne o tom, kdo bude starostou, místostarostou a kdo zasedne v nové radě. V případě, že jsou zvoleni stávající funkcionáři, nemělo by být uvedení do výkonu funkce nijak problematické, jelikož tito mají znalost dosavadních poměrů na obci i v dalších orgánech obce a organizacích.

Jsou-li zvoleni noví kandidáti, měl by jim být ze strany dosavadních veřejných funkcionářů vstup do výkonu funkce co nejvíce usnadněn. Jde přece o zájem obce a jejích občanů. Starosta je odpovědný za chod obce navenek vůči zastupitelstvu i občanům, rovněž odpovídá i za chod obecního úřadu. Obdobně mají odpovědnost na základě rozhodnutí zastupitelstva ve vymezených oblastech jednotliví místostarostové a rovněž členové rady. Při vymezování působností jednotlivých funkcionářů je třeba dbát na to, aby nedocházelo k překryvu při výkonu kompetencí. V této oblasti je možné se inspirovat u jiných obcí či měst, jak mají rozděleny kompetence mezi jednotlivými radními, možné je se poradit také s ministerstvem vnitra, které vykonává dozor a kontrolu nad samostatnou působností obcí. Přenesená působnost je kontrolována a dozorována ze strany krajského úřadu, i zde je vůči obcím vykonávána metodická pomoc.

Obec může být z pohledu veřejné správy v České republice v mnoha postaveních. V podstatě vykonává nejširší spektrum činností. Nachází se v postavení orgánu veřejné správy, rozhoduje o právech a povinnostech občanů, stejně tak ale může být v postavení soukromého subjektu a uzavírat smlouvy. Vše je ovšem limitováno ústavním a zákonným rámcem. Bez jeho znalosti není možné zastávat veřejné funkce odpovědně. Jenže samotná znalost práva také není všechno.

Co je důležité vědět

Chce-li nově nastupující starosta, místostarosta, radní či jiný veřejný funkcionář pracovat pro svou obec odpovědně s dobrými výsledky, musí v prvé řadě porozumět systému organizace a fungování veřejné správy a postavení obce v něm. Za tímto účelem by stávající vedení obce mohlo osvětlit svým nástupcům či novým kolegům, jak tento systém funguje, co je samostatná a přenesená působnost a co vše v jejich rámci může a musí obce konat. V každých komunálních volbách je totiž voleno kolem 1/3 nových členů zastupitelstev.

Spousta činností na obci je do jisté míry „interního charakteru“, dokud z nich nejsou výstupy prezentované veřejnosti, popř. takové, které by mohly být předmětem sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Z těchto důvodů by mělo dosavadní vedení vést kromě standardních (a zákonem předvídaných) evidencí (např. majetková, účetní, spisová služba, archív, evidence právních předpisů obce, evidence smluv a z nich vyplývajících závazků a pohledávek) i jakýsi přehled o různých činnostech a krocích, které obec v minulosti učinila, resp. musí ještě učinit, např. v návaznosti na probíhající správní řízení, přípravu některých záměrů (např. územní plán, žádost o dotaci).

Je zřejmé, že vstup do funkce starosty, místostarosty, radního či člena zastupitelstva obce je pro „nováčky“ poměrně náročný, musí se seznámit s procesními pravidly fungujícími uvnitř obce (např. jednací řád zastupitelstva obce, výborů, komisí, zákon o obcích) i navenek (např. správní řád, složkové právní předpisy z různých oblastí – životní prostředí, stavební právo, bezpečnost, doprava, kultura, školství, nakládání s majetkem). Především by ale nové vedení radnice mělo být seznámeno s hospodařením obce a s plněním již stávajícího rozpočtu. V návaznosti na to je nutné zahájit přípravu nového rozpočtu, jinak by některé plány obce mohly být ohroženy.

Důležité je rovněž udržovat kontakty a vztahy, které navázalo dosavadní vedení obce. Obec je odpovědná vůči mnoha institucím jak na svém území, tak i mimo něj. Komunikuje s veřejnými a státními orgány (finanční úřad, katastr nemovitostí, hasičský záchranný sbor, zdravotnická zařízení v okolí, školy, obce a obecní úřady v okolí, kraj a krajský úřad, ministerstvo vnitra, obecní i státní policie), dále s různými sdruženími a spolky (sportovci, hasiči, rybáři, myslivci aj.), bankovními domy, smluvními partnery, dodavateli služeb atd. Stávající vedení by proto mělo novému předat všechnu potřebnou dokumentaci a některé zásadní náležitosti pro komunikaci, např. podpisové vzory, razítka obce a obecního úřadu, čísla účtů, hesla, klíče.

Jak již bylo řečeno, činnost obce je velmi široká. V samostatné působnosti je prakticky na jejím uvážení (a samozřejmě i finančních a kapacitních možnostech), jaké aktivity rozvíjí. I když dnes již existuje řada publikací, vpravit se do celé problematiky není snadné. Každý nováček proto jistě ocení zejména předání zkušeností svých předchůdců. Dobrým pomocníkem každého zastupitele by měla být také opakovaně vydávaná příručka člena zastupitele, kterou Svaz už nyní připravuje a vyjde po komunálních volbách. Vedle čerpání poznatků z knih i od svých kolegů je vhodné účastnit se také některých seminářů a konferencí. Je třeba mít stále na paměti, že každý zastupitel, ať už ten „dosluhující“ či nově nastupující, byl zvolen občany. A vůči občanům - voličům je nutno být zodpovědný. Předání dostatečného penza informací umožní novým zastupitelům pokračovat v dobrém chodu a fungování úřadu, který občanům slouží.

Pozn.: V případě zájmu si zde můžete stáhnout návrh předávacího protokolu. Jde o jakýsi úzus, který zákon o obcích výslovně neobsahuje, přesto je ale běžně praktikován. Rozsah i úprava je ponechána na potřebách dané obce, dle velikosti a záběru činností, které vykonávala.

 

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje