Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

21.01.2014 14:55

Ohrozí služební zákon obecní samosprávu?

Dnes se v prvním čtení ve Sněmovně projednává novela služebního zákona, která má tento zákon po dlouhých 12 letech, kdy už s tím téměř nikdo nepočítal, uvést v účinnost. Na první pohled se zdá, že se obce a města nemusí služebním zákonem v podstatě zabývat, neboť se jejich zaměstnanců netýká. Není to tak úplně pravda, neboť zákonná úprava totiž již v roce 2002 omezila souběh státní služby a výkon funkce člena zastupitelstva. To znamená, že tomu, kdo vykonává státní službu a je zároveň členem zastupitelstva obce, je pozastaven výkon služby bez náhrady platu, pokud se nerozhodne mandátu vzdát. Také zamezuje, aby byl člen zastupitelstva obce jmenován do výkonu služby právě pro svůj mandát. Pro pořádek dodejme, že v roce 2002 nebyl Svaz připomínkovým místem a k dalším novelizacím docházelo později toliko v souvislosti s posunutím účinnosti zákona a předchozí vláda dokonce uvažovala o jeho zrušení.

Nyní se situace změnila a s očekávaným vstupem služebního zákona hrozí vážné ohrožení funkčnosti obecních zastupitelstev a to nejen před komunálními volbami, ale i po nich. Netýká se to uvolněných členů zastupitelstva, protože ti tak ohroženi nejsou, jim přísluší měsíční odměna podle zákona a nařízení vlády, ale co neuvolnění členové zastupitelstva před kterými stojí volba – dělat veřejnou službu skoro zadarmo, za pár stovek nebo se raději vzdát mandátu a mít služební plat?

Proč o tom píšeme? Protože podle našich zkušeností jsou členy zastupitelstev velmi často lidé, kteří pracují ve státní správě. Pracují na úřadech práce, katastrálních úřadech, ministerstvech či jiných úřadech a svoji práci pro obec považují za svou občanskou povinnost a veřejnou službu pro blaho místní komunity.

Proč by měl být vyloučen z rozhodování o věcech obecní samosprávy člen zastupitelstva, který se ve státní správě specializuje na zadávání veřejných zakázek, když by mohl své zkušenosti zúročit v práci pro obec? Nebo odborník z ministerstva vnitra, který velmi dobře ovládá procesy nakládání s majetkem a může zabránit případnému nezákonnému jednání?

V důvodové zprávě z roku 2002 je stručně vysvětleno, že úprava se dělala z důvodu zabránění střetu zájmů. Od té doby však došlo v významným změnám našeho právního řádu. Byl totiž přijat zákon o střetu zájmů a nový správní řád, které střetu zájmů účinně brání.  Neslučitelnost mandátu s výkonem některých funkcí stanovuje i zákon o volbách do zastupitelstev obcí.

Vzhledem ke stále stoupající veřejné objednávce, aby funkce v komunální politice zaujímali především lidé odborně zdatní, erudovaní, je ono omezující ustanovení ve služebním zákoně v přímém rozporu. Již nyní se volby do zastupitelstev obcí, zejména v malých obcích potýkají s nezájmem o komunální politiku a nezájmem převzít odpovědnost za chod obce a tato úprava situaci ještě zhorší. Ti, kteří by měli zájem, nebudou moci, protože jim to finanční situace neumožní. K této situaci jistě přispívá i fakt, že obecní rozpočty právě v malých obcích často neunesou a ani nechtějí nést funkci uvolněnou.

Zajímavé jistě je, že na Slovensku služební zákon výslovně zavádí pro neuvolněné členy zastupitelstev územních samosprávných celků výjimku. Ani jiné evropské úpravy, např. Hessenský služební zákon nezavádí žádné omezení pro členy volených orgánů územních samospráv. Je v zájmu našeho státu vyhnat odborníky z obecních samospráv a odříznout je od komunální politiky?

Mgr. Ludmila Němcová, Kancelář Svazu měst a obcí ČR

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje