Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

17.05.2018 14:14

Novela zákona o střetu zájmů – Mýty a fakta

Dopis předsedy Svazu měst a obcí České republiky a starosty města Kyjova Františka Lukla senátorům, kteří dnes projednávají novelu zákona o střetu zájmů:

 

Milé paní senátorky, milí páni senátoři,

dnes budete projednávat novelu zákona o střetu zájmů. Horní komora Parlamentu byla vždy starostkám a starostům nakloněna, a proto ani v tomto případě nepochybuji o Vašem správném rozhodnutí. Přesto si dovolím pár poznámek, neboť jsem šokován, jak touha snad jen politicky exhibovat žene některé aktéry úmyslně špinit partnery. Doma mě učili být skromný a pokorný, ale i tyto cnosti mají své meze. A pokud Vám někdo vědomě a s úsměvem na rtech nasazuje psí hlavu, pak jako hrdý obyvatel Slovácka musíte říct DOST!

FAKTA:

 1. V honbě po AB se přijal zákon stylem, když se kácí les, létají třísky, který fatálně dopadl na představitele obcí. 
 2. Vědomi si zákonodárci této své chyby, byly připraveny dvě novely. Obě odmítnuty Vládou i LRV.
 3. Změna byla ale nutná, neboť by došlo k exodu zastupitelů obcí. PROTO
 4. Inicioval jsem jednání u premiéra Babiše, kde za účasti pana Polčáka představil pan starosta Helekal s kolegyní Bártlovou analýzu, která jasně ukázala na budoucí katastrofu. Tato analýza byla spouštěčem dalších kroků.
 5. Pan předseda Vondráček svolal pracovní skupinu zástupců všech politických uskupení PSP. Závěr byl jednoznačný. Musí se najít KOMPROMIS, který bude schválen napříč politickým spektrem
  a v hlasování projde jako nůž máslem. Připravili jsme tedy NÁVRH.
 6. Návrh (Helekal, Bártlová, Karlický, Lukl) byl představen na druhém jednání pracovní skupiny, kterého se účastnila i paní poslankyně Kovářová s kolegou Farským. PODSTATOU návrhu bylo ODSTRANIT to, co starostům nejvíc vadí. Tedy zveřejňovat věci movité, závazky a platy. Tyto skutečnosti mají být k nahlédnutí pouze orgánům činným v trestním řízení. A ne jak zněl původní návrh-sice na dožádání, ale komukoliv, kdo se přihlásí.
 7. Kompromis je něco za něco. Tedy veřejné zůstanou věci nemovité, ty, co se dnes stejně dohledají v katastru včetně obligací a akcií. 
 8. Přítomní členové pracovní skupiny KOMPROMIS ODSOUHLASILI.
  A ač bylo dohodnuto, že tyto změny budou vloženy na “nosič” novely poslance Výborného, nakonec si ji vzala za své paní poslankyně Kovářová.
 9. Všichni jsme si oddechli. Náprava bude zajištěna. ALE.
 10. Ti, co se na kompromisu nepodíleli, a tudíž neměli ani tušení, jak těžce
  a složitě se kompromis rodil, aby byl většinově přijatelný, začali hlásat, že je to málo. 
 11. A tak se KOMPROMIS VYŠPERKOVAL. Nic proti vylepšení, pokud by bylo jasné, že bude mít podporu a také, k mému velkému zklamání, pokud by jeho iniciátoři hanebně nešpinili naši předchozí aktivitu, paradoxně jedinou zatím úspěšnou. Bez ní by totiž, dovolím si tvrdit, dnes nebylo nic. Jen návrhy bez většinové podpory. 

Údajně jsme málo aktivní v prosazování tohoto lepšího návrhu. Myslím, že jsem Vám popsal, jak jsem se spolupodílel na novele, která jediná zatím prošla. Snažím se dělat jen smysluplné věci a neztrácet čas teatrálními gesty. 

Mou prioritou vždy bylo:

 1. Rychlá a úspěšná náprava majetkového striptýzu starostů. 
 2. Dát do území jasný a rychlý signál. Vaše soukromí je chráněno. Věci movité, závazky a platy, kromě orgánů činných v trestním řízení, ani na vyžádání, nikdo z veřejnosti neuvidí.

Nechávám plně na Vašem uvážení, paní senátorky a páni senátoři, zda-li vrácení schváleného kompromisního návrhu s “vylepšením” bude v PSP úspěšné. Nebo jen prodloužíme čas nejistoty, kdy a zda-li vůbec dojde ke změně zákona o střetu zájmů ve prospěch starostů. Pokud jste si jisti tím, že kolegové poslanci Váš návrh podpoří, pak jsem všemi deseti pro. V opačném případě půjde jen o plácnutí do vody a prodloužení pochybností. A s tím nemohu souhlasit. Naše obce spravují úžasní lidé, srdcaři, kteří si zaslouží naši ochranu, jistotu a podporu. 

Omlouvám se, že jsem Vás musel obtěžovat touto písemností a děkuji, jestli jste dočetli až sem. Roky se snažím, jak nejlépe umím, hájit zájmy samosprávy. Radostí je mi vždy Vaše podpora. A budu pevně věřit, že radostí nás všech skončí i náprava majetkového striptýzu představitelů obcí.


Pevné zdraví a svěží mysl,

František Lukl

 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje