Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1002
NE NE 162
NEVÍM NEVÍM 164

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

17.05.2018 14:14

Novela zákona o střetu zájmů – Mýty a fakta

Dopis předsedy Svazu měst a obcí České republiky a starosty města Kyjova Františka Lukla senátorům, kteří dnes projednávají novelu zákona o střetu zájmů:

 

Milé paní senátorky, milí páni senátoři,

dnes budete projednávat novelu zákona o střetu zájmů. Horní komora Parlamentu byla vždy starostkám a starostům nakloněna, a proto ani v tomto případě nepochybuji o Vašem správném rozhodnutí. Přesto si dovolím pár poznámek, neboť jsem šokován, jak touha snad jen politicky exhibovat žene některé aktéry úmyslně špinit partnery. Doma mě učili být skromný a pokorný, ale i tyto cnosti mají své meze. A pokud Vám někdo vědomě a s úsměvem na rtech nasazuje psí hlavu, pak jako hrdý obyvatel Slovácka musíte říct DOST!

FAKTA:

 1. V honbě po AB se přijal zákon stylem, když se kácí les, létají třísky, který fatálně dopadl na představitele obcí. 
 2. Vědomi si zákonodárci této své chyby, byly připraveny dvě novely. Obě odmítnuty Vládou i LRV.
 3. Změna byla ale nutná, neboť by došlo k exodu zastupitelů obcí. PROTO
 4. Inicioval jsem jednání u premiéra Babiše, kde za účasti pana Polčáka představil pan starosta Helekal s kolegyní Bártlovou analýzu, která jasně ukázala na budoucí katastrofu. Tato analýza byla spouštěčem dalších kroků.
 5. Pan předseda Vondráček svolal pracovní skupinu zástupců všech politických uskupení PSP. Závěr byl jednoznačný. Musí se najít KOMPROMIS, který bude schválen napříč politickým spektrem
  a v hlasování projde jako nůž máslem. Připravili jsme tedy NÁVRH.
 6. Návrh (Helekal, Bártlová, Karlický, Lukl) byl představen na druhém jednání pracovní skupiny, kterého se účastnila i paní poslankyně Kovářová s kolegou Farským. PODSTATOU návrhu bylo ODSTRANIT to, co starostům nejvíc vadí. Tedy zveřejňovat věci movité, závazky a platy. Tyto skutečnosti mají být k nahlédnutí pouze orgánům činným v trestním řízení. A ne jak zněl původní návrh-sice na dožádání, ale komukoliv, kdo se přihlásí.
 7. Kompromis je něco za něco. Tedy veřejné zůstanou věci nemovité, ty, co se dnes stejně dohledají v katastru včetně obligací a akcií. 
 8. Přítomní členové pracovní skupiny KOMPROMIS ODSOUHLASILI.
  A ač bylo dohodnuto, že tyto změny budou vloženy na “nosič” novely poslance Výborného, nakonec si ji vzala za své paní poslankyně Kovářová.
 9. Všichni jsme si oddechli. Náprava bude zajištěna. ALE.
 10. Ti, co se na kompromisu nepodíleli, a tudíž neměli ani tušení, jak těžce
  a složitě se kompromis rodil, aby byl většinově přijatelný, začali hlásat, že je to málo. 
 11. A tak se KOMPROMIS VYŠPERKOVAL. Nic proti vylepšení, pokud by bylo jasné, že bude mít podporu a také, k mému velkému zklamání, pokud by jeho iniciátoři hanebně nešpinili naši předchozí aktivitu, paradoxně jedinou zatím úspěšnou. Bez ní by totiž, dovolím si tvrdit, dnes nebylo nic. Jen návrhy bez většinové podpory. 

Údajně jsme málo aktivní v prosazování tohoto lepšího návrhu. Myslím, že jsem Vám popsal, jak jsem se spolupodílel na novele, která jediná zatím prošla. Snažím se dělat jen smysluplné věci a neztrácet čas teatrálními gesty. 

Mou prioritou vždy bylo:

 1. Rychlá a úspěšná náprava majetkového striptýzu starostů. 
 2. Dát do území jasný a rychlý signál. Vaše soukromí je chráněno. Věci movité, závazky a platy, kromě orgánů činných v trestním řízení, ani na vyžádání, nikdo z veřejnosti neuvidí.

Nechávám plně na Vašem uvážení, paní senátorky a páni senátoři, zda-li vrácení schváleného kompromisního návrhu s “vylepšením” bude v PSP úspěšné. Nebo jen prodloužíme čas nejistoty, kdy a zda-li vůbec dojde ke změně zákona o střetu zájmů ve prospěch starostů. Pokud jste si jisti tím, že kolegové poslanci Váš návrh podpoří, pak jsem všemi deseti pro. V opačném případě půjde jen o plácnutí do vody a prodloužení pochybností. A s tím nemohu souhlasit. Naše obce spravují úžasní lidé, srdcaři, kteří si zaslouží naši ochranu, jistotu a podporu. 

Omlouvám se, že jsem Vás musel obtěžovat touto písemností a děkuji, jestli jste dočetli až sem. Roky se snažím, jak nejlépe umím, hájit zájmy samosprávy. Radostí je mi vždy Vaše podpora. A budu pevně věřit, že radostí nás všech skončí i náprava majetkového striptýzu představitelů obcí.


Pevné zdraví a svěží mysl,

František Lukl

 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

23. - 24. května 2019

XVII. sněm

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 09:00-10:00

Komora obcí

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 11:00-12:00

Rada Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 12:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje