Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 921
NE NE 145
NEVÍM NEVÍM 140

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

12.09.2012 17:05

NE navrhované reformě veřejné správy!

Tato slova zazněla v Senátu 11. září 2012 na semináři ke Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Na seminář se sjeli starostové z celé republiky, aby si vyslechli názory odborníků i představy ministerstva vnitra k fungování veřejné správy.

Podle ministerstva vnitra je důvodem reformy zvýšení efektivnosti veřejné správy, zejména zvýšení kvality výkonu veřejné správy a také redukci výdajů státu. Zatímco návrh je již rozpracován pro územní veřejnou správu, o reformě ústřední státní správy a o tom, kdo bude gestorem, se teprve hovoří. Materiál nyní leží na vládě, která by měla rozhodnout o dalším osudu obcí základního typu a obcí s pověřeným obecním úřadem.

Jak jsme již dlouhodobě upozorňovali na našich stránkách a akcích, navrhovaná reforma přináší zásadní zlom v přiblížení veřejné správy občanům. Snahy o centralizaci státní správy dosahují svého naplnění. Navrhovaný model „1 stát – 14 krajů – 205 obcí s rozšířenou působností“ rozmetá stávající praxí a občany již ověřený systém výkonu státní správy. Bude totiž znamenat přenesení takřka všech kompetencí v přenesené působnosti na obce s rozšířenou působností. Každé, byť i prosté, vyřízení jednoduché úřední záležitosti bude pro obyvatele obcí a menších měst znamenat minimálně jednu cestu tam a zpět do jejich „trojky“. V závislosti na dopravní dostupnosti a vzdálenosti to může v mnoha případech znamenat i celý den. Role správních úřadů z obcí a měst zmizí a obyvatelé budou často zmateni tím, co tedy vlastně takový obecní nebo městský úřad dělá, když nevyřizuje úřední záležitosti občanů, jak se nedávno ukázalo např. u občanských průkazů.

Přítomní starostové, senátoři i odborníci jednoznačně vzkázali vládě, že takto tedy NE! Předseda Svazu Dan Jiránek uvedl, že obce s rozšířenou působností nejsou na takové přesuny připraveny ani technicky, ani personálně a koneckonců ani finančně. Jako příklad uvedl malé šestitisícové Černošice, které mají velký správní obvod (120 000 obyvatel). Starosta Příšovic Antonín Lízner i starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal velmi ostře vystoupili proti úmyslu plošně rušit stavební úřady a redukovat počty matričních úřadů, aniž by se vedla debata o převedení některých jednoduchých správních úkonů zpět na základní úroveň. Diskutovalo se o diskriminaci obyvatel obcí a malých měst a dopadech reformy na život v těchto obcích. Materiálu bylo vytýkáno, že nejsou vyčísleny dopady na rozpočty obcí a koneckonců ani úspory státu. Dosud naznačovaná výše úspory je natolik marginální (cca 20 Kč na občana/rok), že naprosto neodůvodňuje takto zásadní krok zpět. Miroslav Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou, pak vystoupil na obranu obcí s pověřeným obecním úřadem a jejich funkce v životě obyvatel správního obvodu. Uvedl, že občané velmi nelibě nesou rušení agend a jejich přesouvání na „trojky“ a požadoval navrácení exponovaných agend zpátky. Zásadním požadavkem všech vystupujících bylo hlavně dokončení reformy na úrovní ústřední státní správy.

Na konci semináře přijali účastníci tyto závěry vůči vládě:

Účastníci semináře ke Koncepci dokončení reformy veřejné správy v Senátu, dne 11. září 2012

upozorňují

1)      na „Programové prohlášení vlády“, zejména na kapitolu „Veřejná správa a eGovernment“ a konstatují, že navržená „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ je v rozporu s obsahem tohoto programového prohlášení,

2)      na nutnost změny stanovení výše příspěvku na výkon státní správy ve smyslu zohlednění velikosti území, počtu obyvatel a zejména výkonu,

považují

1)      reformu ústřední státní správy za nedílnou součást reformy veřejné správy,

2)      současný návrh „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích.

navrhují

1)      aby novému zpracování koncepce dokončení reformy veřejné správy včetně reformy ústřední státní správy předcházelo ve shodě s Programovým prohlášením vlády vypracování koncepce optimálního uspořádání veřejné správy, jako odborného rámce pro dokončení reformy veřejné správy,

2)      odložit přepracování a následné projednání dokončení reformy veřejné správy až do doby po širším projednání koncepce optimálního uspořádání veřejné správy,

žádají

senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, aby se závěry semináře zabýval.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

23. dubna 2019 09:30-12:30

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2019 15:00-17:00

Komora obcí

Kongresové centrum Praha
 
25. dubna 2019 17:00-18:30

Komora měst

Praha, budova KCP
 
26. dubna 2019 09:00-12:00

Rada Svazu

Kongresové centrum Praha
 
30. dubna 2019

Soutěž Vesnice roku - uzávěrka přihlášek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje