Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 168
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

27.11.2017 10:12

Má novela zákona o střetu zájmů paralyzovat veřejnou správu? Starostové volají po změně, přístup do majetkových přiznání nesmí být automatický

Majetková přiznání zastupitelů rezonují celou veřejnou správou. Rada Svazu měst a obcí ČR už před časem novelu zákona o střetu zájmů, která je upravuje, odmítla. Považuje ji za nepřiměřený zásah do soukromí a požaduje, aby se zveřejňování majetkových přiznání změnilo a měly k nim přístup pouze kontrolní orgány.

Na zásadním požadavku adresovaném zákonodárcům, který plyne z obav zastupitelů ze zneužití dat, se koncem listopadu shodly Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR). Představitelé organizací, hájících zájmy měst a obcí, proto podepsali společné prohlášení (jeho znění naleznete zde), které poslali předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. V něm mimo jiné stojí, že:

„Novela nebere v potaz ani významná bezpečnostní rizika, které přináší například povinné uvedení všech hodnotnějších movitých věcí, a to včetně úspor v domácnosti, což už lze pokládat za přímou pozvánku pro zločinecké struktury. Bohužel tyto další zájmy manželů (manželek) či dětí novela naprosto přehlíží. Tato zákonná změna navíc nastala v průběhu volebního období a povinné osoby tak neměly na výběr, zda o sobě jako „veřejní funkcionáři“ v rozsahu novely zákona zveřejní své majetkové poměry či raději zůstanou v pozici „běžných“ zastupitelů.“

Podle organizací hájících zájmy samospráv novela vede k omezení fungování místních samospráv a rezignacím řady komunálních politiků. Dá se čekat, že největší dopad bude mít na ochotu schopných a úspěšných občanů kandidovat v nadcházejících komunálních volbách i v letech dalších. Proto SMO, SMS a SPOV požadují, aby majetková přiznání nebyla automaticky dostupná, ale byla zpřístupňována vždy s uvedením důvodu. A ten, o jehož údaj jde, byl jednoduše informován. Z kategorie veřejných funkcionářů – politiků je také třeba vyjmout neuvolněné členy zastupitelstva obce a rovněž je nezbytné chránit práva třetích osob – majetek ve společném jmění manželů není možné bez dalšího zveřejňovat.

Předseda Svazu měst a obcí ČR Mgr. František Lukl, MPA k dané věci na nedávné XX. celostátní finanční konferenci mimo jiné řekl: „Nechápu, kde se v naší zemi bere takový hon na představitele obcí. Trestní oznámení jsou starostům rozdávána se stejnou rychlostí, jako přibývá lajků u statusů Andreje Babiše. I když devět z deseti podání končí odložením, kydanec na osobnosti zproštěného bohužel navždy zůstává. A k tomu nyní máme být oběti každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Předpokládám, že žijeme v demokratickém státě, kde fungují dozorové orgány. Nechť tedy vyplňujeme přiznání, ale ty ať jsou uloženy k nahlédnutí a potřebám orgánům kontrolním a činným v trestním řízení. Ne jakémukoliv kverulantovi, kterého má každá obec. Nebo je snad cílem znechutit či dokonce znemožnit občanovi zastávat pozice v orgánech měst a ty tak paralyzovat?“

Podle představitelů obcí a měst je tak naprosto nezbytné v zákoně vyjasnit některé pojmy a poskytnout zastupitelům dostatečnou metodickou pomoc. Z toho důvodu uspořádal pobočný spolek Svazu měst a obcí v pátek 24. listopadu, ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti seminář k danému právnímu předpisu. Vzhledem k termínu pro podání mimořádných oznámení veřejných funkcionářů, který byl 30. listopadu, se seminář těšil velkému zájmu. Přímo na půdě Ministerstva spravedlnosti (MSp) na něm vystoupil JUDr. Jiří Kapras, ředitel odboru střetu zájmů MSp a Mgr. Ludmila Němcová, vedoucí legislativního oddělení krajského úřadu Středočeského kraje. Seminář moderoval Ing. Dan Jiránek, jednatel pobočného spolku a zástupce výkonného ředitele Svazu.

V úvodu semináře JUDr. Jiří Kapras seznámil přítomné s Metodikou k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů, která byla zpracována MSp a je k dispozici na webových stránkách MSp. Metodika byla zpracována za účelem usnadnit a sjednotit postup veřejných funkcionářů při podávání oznámení. JUDr. Kapras upozornil přítomné, že k datu 30. listopadu jsou veřejní funkcionáři, kteří vykonávali funkci k 1. září 2017, nebo kteří započali s výkonem funkce v období od 2. září do 30. září 2017, povinni podat oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Toto oznámení zahrnuje oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o závazcích. Veškeré skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje podle stavu ke dni 1. září 2017. Současně upozornil na povinnost podávat i negativní oznámení. V rámci svého vystoupení seznámil účastníky s možností provedení úprav v již odevzdaných oznámeních. Takové úpravy lze provést pouze na žádost veřejného funkcionáře adresovanou MSp.

Diskutována byla otázka nahlížení veřejnosti do centrálního registru oznámení. Dle stávajícího znění zákona lze na oznámení podávaná „politiky“ (veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) nahlížet přímo bez podání žádosti. U „nepolitiků“ (veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) lze nahlížet pouze na základě podané žádosti. Jak vyplynulo z diskuse a reakcí přítomných, je možnost neomezeného nahlížení veřejnosti do registru a povinnost uvádět majetek ve společném jmění manželů vnímána jako neopodstatněný zásah do osobních práv. JUDr. Jiří Kapras v této souvislosti informoval o jednání, které se v této věci uskutečnilo na půdě Senátu. Panuje shoda na tom, že je zákon o střetu zájmů nutné podrobit diskusi a případně provést nápravu v rámci zákonodárného procesu tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana práv a svobod třetích osob a odpovídající ochrana osobních údajů veřejných funkcionářů. Rovněž byla podána informace o připravené ústavní stížnosti na neústavnost novely zákona o střetu zájmů.  Tento proces bohužel nemá vliv na stávající znění zákona o střetu zájmů a povinnosti z něj vyplývající. JUDr. Jiří Kapras dále seznámil přítomné s podstatou kontrolní činnosti MSp, která bude zahrnovat kontrolu včasnosti, úplnosti a pravdivosti podaných oznámení. Rámcově bude prováděna kontrola proporcionality, zda nabytý majetek odpovídá příjmům. MSp bude v této oblasti spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, orgány finanční správy a orgány působícími v oblasti přestupků.

V druhé části semináře Mgr. Ludmila Němcová přítomné seznámila s Centrálním registrem oznámení. Na základě praktické ukázky vysvětlila postup při vyplňování oznámení veřejných funkcionářů. Následně společně s JUDr. Kaprasem a Ing. Jiránkem zodpověděli na mnoho otázek od účastníků semináře. Dlouze se debatovaly sbírky a jejich ocenění pro podání oznámení o majetku, stejně jako pohledávky ve formě účtů či spoření. U sbírek zazněl názor, že jde-li o ucelenou sbírku, je nutno hodnotu věci movité stanovit jako hodnotu sbírky. U účtů je každý účet samostatnou pohledávkou – movitou věcí a prostředky na jednotlivých účtech se při stanovení hodnoty movité věci nesčítají. Diskuse se vedla i k možnosti postihu veřejných funkcionářů při nepodání oznámení ve lhůtě 30. listopadu 2017. Výklad zákona není v některých ustanoveních jednoznačný.  JUDr. Kapras uvedl, že řada dotazů včetně odpovědí je publikována na stránkách MSp. V případě dotazů či nejasností se mohou veřejní funkcionáři obracet na MSp prostřednictvím elektronické pošty na adresu: OSZ@msp.justice.cz . Na závěr Ing. Jiránek poděkoval lektorům i účastníkům semináře.

Podrobné informace o střetu zájmů včetně metodiky a nejčastějších otázek a odpovědí jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6783.  
  

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje