Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 201
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

09.01.2014 12:56

Koaliční smlouva

Členění smlouvy

Smlouva samotná má více než 50 stránek a je rozdělena do 5 částí, kterými jsou preambule, priority, program, principy spolupráce a závěrečná ustanovení. Zmínky o komunální úrovni je možné najít v části týkající se principů a přirozeně v programu budoucí vlády.

Principy koaliční smlouvy tvoří ideový základ, na kterém je dále vybudován konkrétnější program. Města a obce se v prioritách objevují hned třikrát. V první odrážce hovoří autoři o „rovnoměrnému rozvoji obcí a krajů“ jako cíli budoucí vlády. Obecní samosprávy se dotýkají rovněž odrážky týkající se „posílení řídícího a kontrolního systému veřejné správy a rozšíření pravomocí NKÚ“ a „rozvoje demokratického právního státu a samosprávných prvků s cílem posílit účast občanů.“ Principiálně nelze než souhlasit.

Programová část

Programová část je rozdělena do jedenácti částí.

V první kapitole „Hospodářský rozvoj země“ se měst a obcí dotkne závazek budoucí vlády „iniciovat změnu stavební legislativy tak, aby byla stanovena jasná a transparentní pravidla, která zjednoduší povolování staveb a zároveň výrazně sníží korupční potenciál“.

V části o dopravě zmíněné první kapitoly o hospodářském vývoji se hovoří o „podpoře postupného přechodu na ekologicky šetrný park vozidel, zejména v oblasti s největším znečištěním životního prostředí“. Budoucí vláda se rovněž zavazuje k „vytváření podmínek pro snižování individuálního automobilismu ve městech“, avšak rovněž pro „podporu pěší a cyklistické dopravy“. Měst a obcí se rovněž týkají opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které mají snížit počet usmrcených osob v silniční dopravě.

První kapitola koaliční smlouvy se zabývá rovněž energetikou. O prolomení těžebních limitů, zejména v severních Čechách, se má vést další diskuse, definitivní řešení tohoto problému má být nalezeno v horizontu dvou let.

Do první kapitoly zařadili autoři rovněž oddíl o efektivním čerpání evropských fondů. O této oblasti se však hovoří rovněž na jiných místech koaliční smlouvy. V první kapitole autoři navrhují, aby evropské fondy „byly použity pro viditelné čerpání veřejné infrastruktury, pro realizaci obecních a krajských projektů, rozvoj a celkové podmínky života“. Velmi důležitý je rovněž příslib uplatnění územní dimenze při vyjednávání o budoucím finančním rámci 2014 až 2020.

Ve druhé kapitole koaliční smlouvy, která se týká racionálního státního rozpočtu a efektivního výběru daní, je velmi důležité navrhované vyšší zdanění hazardu, které má přinést dodatečné finanční prostředky zejména státnímu rozpočtu. Bohužel se z textu smlouvy nedovídáme, zdali se změní stávající rozdělení z hazardu mezi obce a stát.

Ve třetí kapitole, věnované zemědělství a venkovu, se mnoho o obcích bohužel nedočteme. Kapitole je spíše určena zemědělcům. Avšak již následující čtvrtá kapitola je pro obce důležitá. Tato kapitola se týká životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 Obce a životní prostředí

Budoucí vláda nebude hledat nová těžiště zlata ani těžit břidlicový plyn. V oblasti odpadového hospodářství hodlá vláda předložit novou strategii odpadů na léta 2015 až 2025. Zmíněná strategie má být vtělena za působení vlády do zákona. Nová strategie nakládání s odpady má výrazně podpořit separaci a využití odpadu, včetně biologického odpadu.

Vláda přináší nový „zelený program“ v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím, na jehož podobě (zmíněného programu) se má podílet jak vedení měst a obcí, tak významné výrobní a podnikatelské subjekty.

Budoucí vláda hodlá podpořit bezbariérovou městkou hromadnou dopravu s cílem podstatně snížit individuální automobilismus ve městech, včetně úpravy právních předpisů. Kapitola o životním prostředí rovněž obsahuje příslib podpory a rozvoje pěší a cyklistické dopravy v obcích a městech koordinovaně na celém území (plánování uliční sítě, průchody, pěší zóny a cyklostezky).

Značná část čtvrté kapitoly je věnována vodě a kanalizaci. Budoucí vláda bude usilovat o zmodernizování vodovodní sítě a o dobudování čističek odpadních vod v obcích nad 2 tisíce obyvatel. Ve městech mají být podpořena opatření snižující ohrožení hlukem.

Část čtvrté kapitoly koaliční dohody se opět zabývá evropskými fondy. Vláda bude podporovat sdružování obcí do funkčních celků, kterými mají být mikroregiony či místní akční skupiny. Z textu není jasno, zdali se zmíněná podpora sdružování obcí myslí obecně, či je vztažena na oblast životního prostředí. Z logiky členění dané kapitoly se spíše domníváme, že jde o vztah k ekologii. Podporou meziobecní spolupráce v obecné rovině se tedy koaliční dohoda nezabývá. 

 Obce a sociální oblast

Budoucí vláda slibuje „posílení terénní sociální práce na úrovni měst a obcí“. V oblasti sociálního začleňování hodlá vláda více než doposud spolupracovat s neziskovým sektorem. Rodinám ohroženým chudobou má rovněž napomoci sociální práce.

Koaliční smlouva neobsahuje bohužel ustanovení, podle kterých by se obcím aspoň částečně vrátily kompetence, které přešly na Úřad práce v roce 2012. V tomto ohledu zachová zřejmě budoucí vláda stávající stav.

Velmi citelně se obcí dotkne tvorba zákona o sociálním bydlení, který vláda slibuje prosadit. Zákon o sociálním bydlení má být protiváhou současného obchodu s chudobou (ubytovny).

S využitím evropských finančních prostředků hodlá vláda zahájit ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů pro mladé rodiny.

 Obce a školství, kultura a sport

Šestá kapitola koaliční smlouvy se týká zdravotnictví, které ve své většině není v kompetenci obcí. V sedmé kapitole je řešeno školství. Budoucí vláda navrhuje za využití evropských fondů a dotací zvýšit kapacitu mateřských škol a jeslí. Zmíněné finanční prostředky mají obdržet obce, konkrétní způsob či výši finančních prostředků koaliční smlouva neuvádí.

V oblasti podpory kultury je velmi zajímavý návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. Zmíněná instituce by v kultuře měla nahradit stávající příspěvkové organizace, neboť by měla být flexibilnější. Koaliční smlouva obsahuje příslib financování všech druhů kultury, včetně regionální.

V oblasti sportu připraví budoucí vláda nový zákon o podpoře sportu. Pro budoucí období počítá s vícezdrojovým financováním této oblasti, mezi jinými rovněž z rozpočtu obcí.

 Závěrečné kapitoly

Devátá kapitola koaliční smlouvy nese název „Demokratický právní stát“. Vláda hodlá prosadit zákon obecném referendu, navrhuje rovněž pokračovat v projektu „elektronická sbírka zákonů“.

Budoucí vláda si za cíl klade prosadit rovněž opatření „rekonstrukce státu“ a boje proti korupci. V tomto ohledu se i v následujícím volebním období setkáme se zákonem o centrálním registru smluv, který by měl obsahovat všechny smlouvy uzavřené obcí. Registr smluv by měl být zveřejněn na internetu.

Budoucí vláda se rovněž vrátí k myšlence rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tentokráte však za odstranění duplicit současných kontrol, tedy v logičtější podobě než předchozí liberální vláda.

Desátá kapitola se zabývá kvalitní a transparentní veřejnou správou. Aniž by byl použit pojem „přenesená působnost“, hodlá budoucí vláda zřejmě revidovat současné pojetí příspěvku na výkon státní správy. Jak jinak chápat větu: „využijeme všech možností, které nám moderní technologie dávají k zavedení procesních modelů a agend veřejné správy, zjistíme, kolik nás provoz státní správy v území stojí a stanovíme standardy financování.“

Budoucí vláda se bude zabývat efektivitou procesu zadávání veřejných zakázek a prověří stávající systém eGovernmentu.

V oblasti bezpečnosti, 11. kapitola, bude vláda usilovat o zvýšení počtu policistů. Koaliční smlouva obsahuje rovněž příslib rozsáhlé novely zákona o obecní policii. Rovněž má být řešeno financování dobrovolných hasičů.

 První zhodnocení

Za pozitivní považujeme v návrhu koaliční smlouvy především roli obcí v připravovaném odpadovém hospodářství. Dotace na rozšíření sítě mateřských škol budou jistě v největších městech ČR přijímány s povděkem.

Pokud budoucí vláda přistoupí k revizi stávajícího příspěvku na výkon státní správy, bude tato snaha rovněž zcela jistě doprovázena souhlasem obcí a nabídkou ke spolupráci.

Některé návrhy právních norem však již nyní vyvolávají pochybnosti. Jsou to právní normy, s kterými jsme se již v určité podobě setkali v minulém volebním období. Především máme na mysli návrh zákona o veřejném registru smluv a rozšíření pravomocí NKÚ.

S jistými rozpaky přijímáme rovněž plánovaný zákon o sociálním bydlení, který byl Svazem poměrně striktně odmítnut.

Návrh koaliční smlouvy bohužel neobsahuje příslib dokončení reformy veřejné správy, která je pro Českou republiku klíčová. Bohužel ani nepočítá se zpětným přesunem některých kompetencí obcí z Úřadu práce. 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje