Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 347
Ne. Ne. 11
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 7
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 7
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 17

Zajímavosti ze Svazu

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Přijeďte na XX. celostátní konferenci
Přijeďte na XX. celostátní konferenci

Zveme na celostátní finanční konferenci, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Využijte zvýhodněného vstupného při včasné registraci! Stěžejním tématem letošní konference bude rozpočtové určení daní, jehož očekávaná změna přinese obcím navýšení prostředků.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

28.08.2017 16:23

AKTUALIZOVÁNO!!!! Nezapomeňte! Budete podávat druhé oznámení podle zákona o střetu zájmů!

Text je zaměřen výlučně na obce podle z.č. 128/2000Sb., o obcích

Kancelář Svazu připravila stručný přehled informací a jednotlivých kroků k podání druhého oznámení podle zákona o střetu zájmů – připravte se včas, protože pokuty mohou být nepříjemné.

Kdy: od 1.října do 30.listopadu 2017

Kdo:

Politici

1)    Členové zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění nebo nejsou uvolnění z pracovního poměru a vykonávají funkci ve stejném rozsahu

2)   Starosta obce, místostarosta obce a radní obce (nebo městské části/obvodu), kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

 

Statutáři

Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkové organizace ÚSC.

Nepolitici

 

        3) Vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení příspěvkové organizace ÚSC (s výjimkou školy nebo školského zařízení) 

      4)  Vedoucí úředník ÚSC podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu (úřadu městské části/obvodu) – záleží na systemizaci nebo organizační struktuře/organizačním řádu – nejčastěji vedoucí oddělení, vedoucí odboru, ředitel sekce, tajemník

 

Povinnosti podat oznámení se na osoby ad 4), ad 5) vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci své činnosti:

a)      je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč (v jednotlivém případě).

 

NOVĚ  - dochází ke změně oproti původní úpravě, protože od 1. 9. 2017 bude pro podání oznámení do Centrálního registru oznámení postačovat pouhé oprávnění k výkonu činnosti bez nutnosti jejího faktického výkonu !!

 

        b)      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,          


         c)      rozhoduje ve správním řízení (s výjimkou blokového řízení)

AKTUALIZOVÁNO!!!! Pokud veřejný funkcionář tyto činnosti  nevykonává od počátku výkonu funkce, ale až později v průběhu funkce, podává vstupní oznámení dle stavu ke dni předcházejícímu zahájení výkonu příslušné činnosti (oprávnění k výkonu činnosti) - k tomuto dni vzniká povinnost podpůrného orgánu zapsat veřejného funkcionáře do 15 dní do Centrálního registru oznámení a pro veřejného funkcionáře standardně povinnost do 30ti dnů od zápisu podat  své vstupní oznámení a posléze podá v zákonných termínech rovněž průběžná oznámení, a to po celé období po které vykonává příslušné činnosti, resp. je oprávněn je vykonávat, až do dne, kdy ukončí výkon své funkce, popřípadě kdy dojde k organizační změně, z níž oprávnění k výkonu činnosti vyplývá; k takovému dni pak veřejný funkcionář podá své výstupní oznámení.

 

Platí pro všechny výše uvedené veřejné funkcionáře:

Oznámení podle zákona o střetu zájmů podávají i veřejní funkcionáři, u nichž vznikly překážky, pro něž nemohou dočasně svou funkci vykonávat – dlouhodobá pracovní neschopnost, čerpání mateřské/rodičovské dovolené, protože s těmito překážkami není spojen zánik funkce a nedostatek informací o skutečnostech, na něž se informační povinnost vztahuje, v letech, kdy překážky trvaly, by ztěžovaly kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti.

Naopak nedopadá na zástupce veřejných funkcionářů (dle právní úpravy zákoníku práce, služebního zákona, zákona o úřednících a to bez ohledu na rozsah zastupování, tedy i v případě plného rozsahu za zastoupeného

  

Kde:  http://cro.justice.cz  

Jak:

  1. Podpůrný orgán (obec, PO) přihlásí veřejné funkcionáře v období od 1. září do 2. října 2017, a to buď hromadně nebo individuálně podle své potřeby (zejména podle velikosti a množství veřejných funkcionářů). Šablona pro hromadný zápis ve formátu .xml je na doméně http://cro.justice.cz nebo na internetových stránkách
    www. justice.cz v záložce Střet zájmů – volba pracovníka odpovědného za zápis je zcela v kompetenci podpůrného orgánu. Přihlašování bude probíhat v rámci Jednotného identitního prostoru přes CzechPOINT. Podrobné technické náležitosti jsou popsány v příručce pro lokální administrátory
    https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/filec/SOVM_lokalni_administrator.pdf ,  kapitoly 3.6.6 Přidělování přístupových rolí do AIS uživateli a související kapitoly 3.12 Hromadná správa agendových činnostních rolí. Jedná se o agendu A1941, činnostní roli CR12218.
     
  2. Podpůrný orgán po zápisu veřejných funkcionářů vygeneruje prostřednictvím speciálního tlačítka přihlašovací jména a hesla, která předá náležitým způsobem jednotlivým veřejným funkcionářům – osobním předáním po prokázání totožnosti proti podpisu nebo datovou schránkou, pokud ji má veřejný funkcionář zřízenu nebo poštou do vlastních rukou. Jiný způsob se z důvodů možného zneužití nedoporučuje.

  3. Veřejný funkcionář podá ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 oznámení prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na http://cro.justice.cz  Přihlásit jako Veřejný funkcionář

Za zápis do Centrálního registru oznámení a dohlížení na správnost a úplnost zapsaných údajů je odpovědný podpůrný orgán – bude mít po přihlášení ke svému rozhraní k dispozici přehled všech veřejných funkcionářů, včetně skutečnosti, zda dotyční veřejní funkcionáři podali svá oznámení či nikoliv a případně je vyzvat k doplnění – není povinné.

Co:

         1)      Oznámení o jiných vykonávaných činnostech ke dni 1. září 2017

       2)     Oznámení o nesplacených závazcích ke dni 1. září 2017 – platí pouze pro „vstupní“ oznámení, v „průběžném“, které se bude podávat každý rok výkonu funkce do 30.6 příslušného kalendářního roku se uvádí závazky i příjmy.

       3)     Oznámení o majetku – věcech nemovitých, cenných papírech, podílech v obchodních korporacích nepředstavovaných cenným papírem a jiných věcech movitých určených podle druhu, které veřejný funkcionář vlastní ke dni 1. září 2017 (na tento den se dle přechodných ustanovení pohlíží jako na den zahájení výkonu funkce). Jiné věci movité určené dle druhu veřejný funkcionář oznámí, pokud jejich hodnota ke dni podání oznámení přesahuje 500 000 Kč v jednotlivém případě (tj. každé věci zvlášť).

Proč?

Vzhledem k tomu, že evidenčním orgánem je od 1. 9. 2017 Ministerstvo spravedlnosti, které bude zároveň i kontrolním orgánem, je nezbytné, aby registr byl naplněn vstupními informacemi, které lze následně porovnávat s průběžnými informacemi.

Pro tyto účely Ministerstvo spravedlnosti dohlíží na správnost údajů a jejich porovnání, v případě zjištění jednání, které by mohlo mít znaky správního deliktu, oznámí bezodkladně takovou skutečnost příslušnému správnímu orgánu. Při kontrole údajů pak evidenční orgán využívá další registry a informační systémy veřejné správy

Strukturu oznámení specifikuje vyhláška č. 79/2017 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo zpracovat manuál pro podávání oznámení, který by měl být přístupný na stránkách www.justice.cz ►Střet zájmů již od 1. září 2017

 

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace

Využijte zvýhodněného vstupného
při včasné registraci!
Už jen do konce září!

 

Naši partneři

 

Kalendář

26. září 2017

Informační den k OP URBACT III

V budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Cílem informačního dne je informování o výzvě pro Sítě přenosu operačního programu URBACT III a také předání zkušeností od měst, která jsou v projektech OP URBACT III již zapojena. Účast prosím potvrďte na e-mail marketa.horska@mmr.cz do 19. 9. 2017.

 
26. září 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 
10. října 2017 09:30

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, Ministerstvo vnitra
12. - 13. října 2017

Evropské fórum měst

Praha
12. října 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku dne 12. října 2017

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje