Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

06.09.2011 15:32

Šluknovští starostové zformulovali desatero požadavků

Stále rostoucí míra kriminality vznikající z důvodu značného nárůstu počtu nepřizpůsobivých občanů, množící se nepokoje a strach jsou realitou, ve které již delší dobu žijí obyvatelé většiny měst a obcí Šluknovského výběžku. Události posledních dnů vyústily v řadu setkání, během kterých se starostové a zástupci státních orgánů snažili nalézt východisko ze stále se zhoršujícího stavu. V pátek 2. září 2011 v Rumburku k jednacímu stolu opět zasedli představitelé samospráv, ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí ČR, aby společně diskutovali nad návrhy, které by mohly napomoci řešení vyhrocené situace. Pozváni byli i zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, kteří ale nepřijeli. 

Jak to vidí starostové 

Potřebujeme sladší cukr a ostřejší bič, otevřel jednání starosta Rumburku a senátor Jaroslav Sykáček, jehož slova dobře ilustrovala napjatost celé situace. Starostové měst a obcí Šluknovského výběžku se shodli, že nynější situace je opravdu kritická a ze strany některých osob vzrůstá pocit nepostižitelnosti. Padla i otázka, zda je nynější nastavení hranice mezi spácháním přestupku a trestného činu správné, a zda je dostatečná vymahatelnost práva. Mezi spácháním trestného činu či přestupku a skutečným vymožením finančního postihu nebo realizace plnění jiného než peněžitého trestu v současné době často uplyne delší časový úsek.  Pokud by trest následoval ihned po činu, bylo by toto odstrašujícím příkladem také pro ostatní. Otevřeno bylo rovněž téma snížení hranice trestní odpovědnosti. Dětský gang, který děsí obyvatele Varnsdorfu, vede teprve desetiletý hoch, výstižně přezdívaný „Terorista“. V této souvislosti vyvstal i návrh na zavedení institutu odpovědnosti rodičů za trestné činy spáchané jejich dětmi. Obce Šluknovského výběžku se potýkají rovněž s nedostatkem policistů, a to především ve výkonu hlídkové služby přímo v terénu. Některé obce svým obvodním oddělením dokonce dosud přispívaly na nákup pohonných hmot. Drobná kriminalita není jen problémem těch měst, kde žije velké procento nepřizpůsobivých lidí, ale i okolních obcí, neboť i tam tito jezdí krást. Výjimečná není ani příhraniční kriminalita. 

Dalším problémem je vysoká nezaměstnanost. Kvůli snížení objemu finančních prostředků na veřejně prospěšné práce již obce nemohou zaměstnávat tolik lidí jako v minulosti, doba, po kterou je možné jednotlivce zaměstnat, se navíc zkrátila na tři měsíce. Rovněž institut veřejné služby není pro města a obce jednoduchý. Jen malé procento lidí, kteří tuto službu vykonávají, je schopno a ochotno pracovat samostatně, ostatní potřebují pravidelný dozor. Obce musí nakupovat pracovní pomůcky, práci organizovat a pociťují i administrativní zátěž. Starostové se shodli, že systém vyplácení dávek by měl být více motivační, měl by umožnit lépe ohodnotit schopné lidi a pomoci jim stoupnout ve společenském žebříčku nahoru. Velmi diskutovaným tématem se stala novela také loterijního zákona a zákon o odpadech. V Samotném Rumburku v současné době funguje 17 heren, výkupny kovů mají otevřeno 7 dní v týdnu po 24 hodin. Zmíněna byla dále potřeba zavedení hygienických norem v oblasti bydlení. Dnes není výjimkou, že v jednopokojovém bytě žije až deset lidí. Starostka Šluknova Eva Džumanová upozornila na vzrůstající protiromské napětí, která nevychází jen z útoků poslední doby, ale dlouhodobě z pocitu, že některé skupiny obyvatel jsou proti jiným velmi zvýhodňovány. Je nutné rychle přijmout důrazná opatření, v opačném případě hrozí vznik velkých sociálních nepokojů. Během jednání několikráte z úst starostů zazněla také kritika vládní Agentury pro sociální začleňování. 

Nejen represe, důležitá je prevence 

 Pracovníci ministerstva vnitra připomněli, že situace, ve které se nyní obce na Šluknovsku nacházejí, vznikala postupně, je proto třeba ji také postupně řešit. Výstupem z jednání by neměly být pouze represivní požadavky, ale i nabídka možností, jak do budoucna podobným situacím předcházet. Ministerstvo vnitra je otevřeno návrhům starostů směřujícím do oblasti legislativy. 

Ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová zmínila úspěšný projekt Úsvit, zvláště pak tu jeho část, ve které fungují asistenti prevence kriminality. Její kolega Martin Linhart, ředitel odboru bezpečnostní politiky, nabídl starostům metodickou pomoc např. v oblasti povolování shromáždění, přípravy obecně závazných vyhlášek či v otázkách obecní policie. Tyto problematiky může starostům pomoci řešit také Svaz měst a obcí ČR, neboť na tvorbě jednotlivých metodik s ministerstvem vnitra spolupracuje. Linhart upozornil rovněž na možnost finanční podpory spolupráce obecní a státní policie. Ministerstvo vnitra je také schopno finančně podpořit institut asistenta pro trestní řízení/asistenta policie, což je možné až na rok. Následně by financování měla převzít obec, která však může požádat o dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž se sepisováním projektu by vnitro bylo nápomocno. Linhart se dotkl také koordinačních dohod. Upozornil na důležitost spolupráce všech zainteresovaných orgánů. Obce a obvodní oddělení policie by měly pořádat pravidelné schůzky rekapitulující uplynulé události a stanovující plán na další období. Vnitro by do budoucna rádo legislativně zakotvilo tzv. bezpečnostní rady obcí, ve kterých by zasedali nejen zástupci obce a policie, ale i na území obcí působících nestátních neziskových organizací, pedagogové či psychologové. V souvislosti s případem desetiletého „Teroristy“ z Varnsdorfu byl zmíněn ještě systém včasné intervence, který nyní funguje již v deseti městech a který by měl zamezit páchání trestné činnosti dětí. Je třeba, aby podobné případy byly řešeny rychle a včas. Pracovníci ministerstva přislíbili nadále nesnižovat počty policistů působících ve Šluknovském výběžku. Nabídli také organizaci seminářů pro obce, kde by se mohly seznámit s příklady dobré praxe z jiných míst. 

V závěru bylo zformulováno tzv. Desatero starostů Šluknovského výběžku, které shrnulo zásadní požadavky vyplývající z jednání. Starostové prohlásili, že využijí všech možností ke spolupráci, které jim v oblasti prevence kriminality nabídlo ministerstvo vnitra. Představitelé samospráv také opětovně vyzvali premiéra Petra Nečase k pracovní návštěvě Šluknovského výběžku a k osobnímu  projednání všech požadavků.

Desatero Šluknovského výběžku 

Zástupci měst a obcí Šluknovského výběžku žádají vládu a Parlament ČR, Policii ČR a příslušné orgány státní správy o prosazení těchto požadavků, ve kterých spatřují řešení problematiky nejen Šluknovského výběžku, ale i dalších měst a obcí České republiky: 

 1. Posílení, nebo přinejmenším zachování, stávajícího počtu policistů ve Šluknovském výběžku, a to především ve výkonu hlídkové služby.
 2. Změnu rozpočtového určení daní ve prospěch všech měst a obcí České republiky na úkor čtyř největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která v současné době pohltí cca 50 procent všech daňových příjmů z rozpočtového určení. Část navýšených příjmů by byla mandatorně použita na zvýšení zaměstnanosti v obcích.
 3. Rychlé schválení novely loterijního zákona v té podobě, jak je navrhována Senátem ČR.
 4. Rychlé vydání prováděcí vyhlášky k Zákonu o odpadech, která by měla zpřísnit režim výkupu železa a barevných kovů.
 5. Zavedení Centrálního rejstříku přestupků.
 6. Důrazné řešení drogové kriminality a pouliční kriminality ve Šluknovském výběžku.
 7. Nastavení hygienických norem, stanovujících počet m2 na jednu osobu v bytové jednotce, které zajistí důstojné bydlení všech občanů a zamezí jejich nekontrolovatelnému sestěhovávání.
 8. Důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost.
 9. Spravedlivé a motivační rozdělování sociálních dávek pro všechny občany ČR.
 10. Rychlé a efektivní řešení zaměstnanosti, zejména v oblasti Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby.
 11.  

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje