Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 24
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

06.09.2011 15:32

Šluknovští starostové zformulovali desatero požadavků

Stále rostoucí míra kriminality vznikající z důvodu značného nárůstu počtu nepřizpůsobivých občanů, množící se nepokoje a strach jsou realitou, ve které již delší dobu žijí obyvatelé většiny měst a obcí Šluknovského výběžku. Události posledních dnů vyústily v řadu setkání, během kterých se starostové a zástupci státních orgánů snažili nalézt východisko ze stále se zhoršujícího stavu. V pátek 2. září 2011 v Rumburku k jednacímu stolu opět zasedli představitelé samospráv, ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí ČR, aby společně diskutovali nad návrhy, které by mohly napomoci řešení vyhrocené situace. Pozváni byli i zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, kteří ale nepřijeli. 

Jak to vidí starostové 

Potřebujeme sladší cukr a ostřejší bič, otevřel jednání starosta Rumburku a senátor Jaroslav Sykáček, jehož slova dobře ilustrovala napjatost celé situace. Starostové měst a obcí Šluknovského výběžku se shodli, že nynější situace je opravdu kritická a ze strany některých osob vzrůstá pocit nepostižitelnosti. Padla i otázka, zda je nynější nastavení hranice mezi spácháním přestupku a trestného činu správné, a zda je dostatečná vymahatelnost práva. Mezi spácháním trestného činu či přestupku a skutečným vymožením finančního postihu nebo realizace plnění jiného než peněžitého trestu v současné době často uplyne delší časový úsek.  Pokud by trest následoval ihned po činu, bylo by toto odstrašujícím příkladem také pro ostatní. Otevřeno bylo rovněž téma snížení hranice trestní odpovědnosti. Dětský gang, který děsí obyvatele Varnsdorfu, vede teprve desetiletý hoch, výstižně přezdívaný „Terorista“. V této souvislosti vyvstal i návrh na zavedení institutu odpovědnosti rodičů za trestné činy spáchané jejich dětmi. Obce Šluknovského výběžku se potýkají rovněž s nedostatkem policistů, a to především ve výkonu hlídkové služby přímo v terénu. Některé obce svým obvodním oddělením dokonce dosud přispívaly na nákup pohonných hmot. Drobná kriminalita není jen problémem těch měst, kde žije velké procento nepřizpůsobivých lidí, ale i okolních obcí, neboť i tam tito jezdí krást. Výjimečná není ani příhraniční kriminalita. 

Dalším problémem je vysoká nezaměstnanost. Kvůli snížení objemu finančních prostředků na veřejně prospěšné práce již obce nemohou zaměstnávat tolik lidí jako v minulosti, doba, po kterou je možné jednotlivce zaměstnat, se navíc zkrátila na tři měsíce. Rovněž institut veřejné služby není pro města a obce jednoduchý. Jen malé procento lidí, kteří tuto službu vykonávají, je schopno a ochotno pracovat samostatně, ostatní potřebují pravidelný dozor. Obce musí nakupovat pracovní pomůcky, práci organizovat a pociťují i administrativní zátěž. Starostové se shodli, že systém vyplácení dávek by měl být více motivační, měl by umožnit lépe ohodnotit schopné lidi a pomoci jim stoupnout ve společenském žebříčku nahoru. Velmi diskutovaným tématem se stala novela také loterijního zákona a zákon o odpadech. V Samotném Rumburku v současné době funguje 17 heren, výkupny kovů mají otevřeno 7 dní v týdnu po 24 hodin. Zmíněna byla dále potřeba zavedení hygienických norem v oblasti bydlení. Dnes není výjimkou, že v jednopokojovém bytě žije až deset lidí. Starostka Šluknova Eva Džumanová upozornila na vzrůstající protiromské napětí, která nevychází jen z útoků poslední doby, ale dlouhodobě z pocitu, že některé skupiny obyvatel jsou proti jiným velmi zvýhodňovány. Je nutné rychle přijmout důrazná opatření, v opačném případě hrozí vznik velkých sociálních nepokojů. Během jednání několikráte z úst starostů zazněla také kritika vládní Agentury pro sociální začleňování. 

Nejen represe, důležitá je prevence 

 Pracovníci ministerstva vnitra připomněli, že situace, ve které se nyní obce na Šluknovsku nacházejí, vznikala postupně, je proto třeba ji také postupně řešit. Výstupem z jednání by neměly být pouze represivní požadavky, ale i nabídka možností, jak do budoucna podobným situacím předcházet. Ministerstvo vnitra je otevřeno návrhům starostů směřujícím do oblasti legislativy. 

Ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová zmínila úspěšný projekt Úsvit, zvláště pak tu jeho část, ve které fungují asistenti prevence kriminality. Její kolega Martin Linhart, ředitel odboru bezpečnostní politiky, nabídl starostům metodickou pomoc např. v oblasti povolování shromáždění, přípravy obecně závazných vyhlášek či v otázkách obecní policie. Tyto problematiky může starostům pomoci řešit také Svaz měst a obcí ČR, neboť na tvorbě jednotlivých metodik s ministerstvem vnitra spolupracuje. Linhart upozornil rovněž na možnost finanční podpory spolupráce obecní a státní policie. Ministerstvo vnitra je také schopno finančně podpořit institut asistenta pro trestní řízení/asistenta policie, což je možné až na rok. Následně by financování měla převzít obec, která však může požádat o dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž se sepisováním projektu by vnitro bylo nápomocno. Linhart se dotkl také koordinačních dohod. Upozornil na důležitost spolupráce všech zainteresovaných orgánů. Obce a obvodní oddělení policie by měly pořádat pravidelné schůzky rekapitulující uplynulé události a stanovující plán na další období. Vnitro by do budoucna rádo legislativně zakotvilo tzv. bezpečnostní rady obcí, ve kterých by zasedali nejen zástupci obce a policie, ale i na území obcí působících nestátních neziskových organizací, pedagogové či psychologové. V souvislosti s případem desetiletého „Teroristy“ z Varnsdorfu byl zmíněn ještě systém včasné intervence, který nyní funguje již v deseti městech a který by měl zamezit páchání trestné činnosti dětí. Je třeba, aby podobné případy byly řešeny rychle a včas. Pracovníci ministerstva přislíbili nadále nesnižovat počty policistů působících ve Šluknovském výběžku. Nabídli také organizaci seminářů pro obce, kde by se mohly seznámit s příklady dobré praxe z jiných míst. 

V závěru bylo zformulováno tzv. Desatero starostů Šluknovského výběžku, které shrnulo zásadní požadavky vyplývající z jednání. Starostové prohlásili, že využijí všech možností ke spolupráci, které jim v oblasti prevence kriminality nabídlo ministerstvo vnitra. Představitelé samospráv také opětovně vyzvali premiéra Petra Nečase k pracovní návštěvě Šluknovského výběžku a k osobnímu  projednání všech požadavků.

Desatero Šluknovského výběžku 

Zástupci měst a obcí Šluknovského výběžku žádají vládu a Parlament ČR, Policii ČR a příslušné orgány státní správy o prosazení těchto požadavků, ve kterých spatřují řešení problematiky nejen Šluknovského výběžku, ale i dalších měst a obcí České republiky: 

 1. Posílení, nebo přinejmenším zachování, stávajícího počtu policistů ve Šluknovském výběžku, a to především ve výkonu hlídkové služby.
 2. Změnu rozpočtového určení daní ve prospěch všech měst a obcí České republiky na úkor čtyř největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která v současné době pohltí cca 50 procent všech daňových příjmů z rozpočtového určení. Část navýšených příjmů by byla mandatorně použita na zvýšení zaměstnanosti v obcích.
 3. Rychlé schválení novely loterijního zákona v té podobě, jak je navrhována Senátem ČR.
 4. Rychlé vydání prováděcí vyhlášky k Zákonu o odpadech, která by měla zpřísnit režim výkupu železa a barevných kovů.
 5. Zavedení Centrálního rejstříku přestupků.
 6. Důrazné řešení drogové kriminality a pouliční kriminality ve Šluknovském výběžku.
 7. Nastavení hygienických norem, stanovujících počet m2 na jednu osobu v bytové jednotce, které zajistí důstojné bydlení všech občanů a zamezí jejich nekontrolovatelnému sestěhovávání.
 8. Důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost.
 9. Spravedlivé a motivační rozdělování sociálních dávek pro všechny občany ČR.
 10. Rychlé a efektivní řešení zaměstnanosti, zejména v oblasti Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby.
 11.  

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje