Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

19.02.2014 15:33

Je skutečně třeba rychle schválit zákon o sociálním bydlení?

 V posledním období sledujeme sílící snahu prosadit rychle zákon o sociálním bydlení, od kterého se očekává významné zlepšení situace v oblasti bydlení, zejména pak nájemního. Pracovní skupina rozhodně nesdílí tento optimismus, protože považuje minimálně za stejně důležité jak zajištění přístupu k nájemnímu bydlení, tak i jeho udržení. K obojímu jsou však zapotřebí finanční prostředky, a proto je nezbytné řešit dříve nebo minimálně souběžně zaměstnanost, vzdělávání, poskytování a kontrolu vyplácení sociálních dávek, přístup k veřejně prospěšným pracem, doplatky na bydlení, situaci na ubytovnách a mnoho dalších témat.

Návrhy zákona o sociálním bydlení

Na základě celé řady studií, koncepcí, analýz a tezí připravovaného zákona o sociálním bydlení, musíme konstatovat, že připravovaný zákon o sociálním bydlení, může znamenat jednu z největších finančních a administrativních zátěží pro obce a města, která kdy byla státem převedena na obce, přičemž řada návrhů dokonce zvažuje i možnost zasáhnout do ústavou dané samostatné působnosti obcí.

Pracovní skupina pro sociální začleňování se domnívá, že přehnaná očekávání spojená se zákonem o sociálním bydlení mohou být negativně ovlivněna především následujícími skutečnostmi:

1)      Zákonem o sociálním bydlení se snažíme řešit následek problému, aniž bychom řešili příčinu vzniku problému

Zákon o sociálním bydlení má řešit zejména problém bydlení osob v bytové nouzi. Nicméně je skutečností, že většina těchto osob se do bytové nouze dostala z důvodu nedostatku finančních prostředků, zejména pak z důvodu ztráty zaměstnání. Za připomenutí stojí, že velká část sociálně slabých rodin nemá problémy pouze s placením nájemného, ale rovněž s placením energií  a dalších služeb spojených s uzavřeným nájemním vztahem.

Pracovní skupina se obává, že nezaměstnanost bude i nadále postihovat především osoby s nízkým vzděláním a osoby, které ztratily pracovní návyky, a to bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci. Jsme přesvědčeni o tom, že řešení problematiky nezaměstnanosti a zachovávání pracovních návyků by mělo předcházet oblasti sociálního bydlení. Skutečností navíc je, že stát navíc alespoň zčásti fungující mechanismy, jako například bonifikaci veřejné služby, zrušil a jiné nezavedl. Je podle našeho názoru velmi pravděpodobné, že významné skupiny obyvatel nebudou zaměstnatelné jinde než u státu, krajů, obcí či neziskových organizací. K tomu je však zapotřebí vytvořit celou řadu podmínek, o nichž bychom měli diskutovat a které bychom měli zanalyzovat.

Vedle problémů spojených s nezaměstnaností upozorňují starostové rovněž na skutečnost, že dodnes se ze strany státu jen proklamacemi bojuje proti lichvě, drogovým a jiným závislostem, zneužívání dávek a mnoha dalším sociálně negativním jevům.

2)      Nevyčíslené náklady na řešení sociálního bydlení a nadsazená role dotací z prostředků Evropské unie

Jakékoliv opatření, které se týká bydlení je finančně náročné pro jednotlivce, samosprávy i stát. Je proto neakceptovatelné, že se dosud v tezích zákona o sociálním bydlení, které měla pracovní skupina doposud k dispozici, neobjevila výše finančních prostředků, která bude poskytnuta k plnění úkolů stanovených tímto zákonem, stejně jako finanční náklady, které budou nezbytné na vznik a udržitelnost sociálního bydlení vynaložit. Města a obce již nyní dotují náklady spojené s přenesenou působností, ze svých prostředků hradí úkony, které si u nich objednává stát. Náklady spojené s úkoly v oblasti sociálního bydlení by mohly být pro obce neúnosné.   

Pracovní skupina je přesvědčena o tom, že jako základ financování nákladů spojených se sociálním bydlením nemohou být prostředky Evropské dotace. Není zajištěno, že dotace v rámci programového období 2014-2020 budou zásadně administrativně zjednodušeny v oblasti podávání žádostí o dotace, výběrových řízení, vyhodnocování dotací, minimalizaci vlastních prostředků, vyčlenění z principu de minimis a zjednodušení při monitorování udržitelnosti projektů. V době, kdy stát prosazuje rozšíření množství kontrol, které budou na obce posílány, je myšlenka, že se zejména malé obce budou ucházet o dotace takřka absurdní.

Jsme přesvědčeni o tom, že stát musí dát jasně najevo, že má na řešení problematiky sociálního bydlení zájem i tím, že k zajištění podpory výstavby sociálního bydlení prioritně vyčlení prostředky ze státního rozpočtu. Teprve jako případný doplňující zdroj lze využít i prostředky z Evropských fondů, avšak za podmínek výše uvedených.

3)      Zákon o sociálním bydlení může přinést navýšení lokalit se sociálním napětím

Takřka všechny dosud známé teze zákona o sociálním bydlení předpokládají, že obce budou povinny řešit problematiku sociálního bydlení osob v bytové nouzi. Jako jedno z možných řešení jim je nabízena možnost, aby tak činily prostřednictvím jiných subjektů, jako například občanských sdružení. Zákon tak může zaštítit stav, kdy jedna obec řeší problematiku se sociálně vyloučenými lokalitami tak, že takzvaně „ekonomicky slabé“ bude prostřednictvím jiných subjektů stěhovat mimo hranice obce. Jestliže se nyní jedná v podstatě o výjimky, krátkodobé odložení problému a nekolegiální řešení, tak v případě přijetí zákona může dojít k situaci, že si obce jinou možnost nebudou moci vybrat.

Ve výčtu problémů, které vidíme v případě snahy o rychlé přijetí zákona o sociálním bydlení, bychom mohli pokračovat řadou dalších příkladů. Byli bychom neradi, kdyby se stát znovu vracel k řešení problematiky sociálního začleňování způsoby, které přinesly mnohem více škody než užitku.

Dopady rychlého řešení sociálního bydlení.

Věříme, že je již překonán přístup, spočívající ve vzniku nových institucí, který vyvrcholil vytvořením Agentury pro sociální začleňování, jež nás stojí ročně desítky milionů korun. Jestliže si logicky odpovíme na otázku, zda může mít vůbec nějaká instituce vzniklá k řešení problému zájem na tom, aby byl tento problém vyřešen, tak není žádným překvapením, že v například v době existence Agentury došlo k největšímu nárůstu sociálních nepokojů.

Stejně nebezpečné je podle našeho názoru přijímání rychlých řešení, které mají uklidnit spíše novináře a Evropskou unii než ty, kterých se problematika bezprostředně dotýká, tedy občanů obce. Před několika lety to byla Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, která sice nerespektovala ekonomickou situaci této země, objektivní realitu a možnosti našeho státu, nicméně v době nepokojů ve Šluknovském výběžku, alespoň pro novináře, splnila svůj účel. Dotčení starostové a SMO ČR již tehdy bohužel marně prosazovali, aby byla přednostně naplněna konkrétní opatření, na nichž se shodla vláda se samosprávami.

Pracovní skupina pro sociální začleňování SMO ČR se obává, aby podobný osud nepotkalo i rychlé přijetí zákona o sociálním bydlení. Pokud by se ve jménu přijetí tohoto zákona odložilo řešení stejně zásadních problémů, tak by mohlo dojít k tomu, že se situace v oblasti sociálního začleňování nejen nezlepší, ale hrozí naopak její další eskalace.

RNDr. Petr Pospíšil, předseda PS pro problematiku sociálního začleňování.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje