Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.02.2016 16:34

Zaměstnanci vykonávající VPP se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR!

Veřejně prospěšné práce (VPP) jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je hojně využívaný a většina obcí si ho nemůže vynachválit, i přes některé změny v jeho realizaci v roce 2016. Za velmi významnou je považována skutečnost, že Úřad práce ČR opakovaně podpoří umístění uchazeče o zaměstnání teprve až po uplynutí minimálně 3 měsíců setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Proč se toto vlastně děje?

Po odpracování maximálně 12 měsíců na VPP by se zaměstnavatel měl rozhodnout, zda bude takto podpořeného uchazeče o zaměstnání zaměstnávat dále i bez příspěvku od Úřadu práce ČR nebo novým pracovním poměrem na mnohdy úspěšnou spolupráci nenaváže.

S prosbou o pomoc se v polovině ledna na Svaz obrátil starosta města Vroutek Jaromír Koudelka a také starosta obce Lubenec Jiří Chaloupecký: Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce se vrátili zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR a nemohou ihned krátce po zaevidování uzavřít nový pracovní poměr u téhož zaměstnavatele. Pro starosty to znamená rozpuštění dosavadní skupiny zaměstnanců, nákup nových pracovních pomůcek pro nové zaměstnance či přeorganizování plánu prací a čekání na původní zaměstnance.

Veřejně prospěšné práce jsou ze zákona časově omezené pracovní příležitosti, které jsou sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců. Uchazeči o zaměstnání mají veřejně prospěšnými pracemi primárně získat či si obnovit pracovní návyky. Pokud uchazeč o zaměstnání se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání, je před opakovaným nástupem na VPP nutné zkoumat, zda nedošlo ke změně důvodu, pro který byl daný uchazeč o zaměstnání na VPP umístěn, a také zda v mezidobí nedošlo ke změně v situaci na trhu práce, kdy roste zájem zaměstnavatelů o nabírání nových zaměstnanců, což je patrné z nárůstu počtu volných pracovních míst, která zaměstnavatelé Úřadu práce hlásí.

Někdy je možné stanovisko, že je i nadále uchazeč o zaměstnání neumístitelný na trhu práce, zaujmout krátce po jeho vstupu zpět do evidence. Úřad práce však nemůže při svém rozhodování automaticky vycházet z předpokladu, že pokud byl uchazeč o zaměstnání umístěn na VPP jednou, je již trvale na trhu práce neumístitelný. A především je také nutné pracovat i s ostatními evidovanými uchazeči o zaměstnání, pro které jsou VPP jedinou šancí jak se zapojit do práce, případně u nich otestovat jejich opravdový zájem o práci.

Na druhou stranu obce jsou jedním z důležitých partnerů pro Úřad práce ČR ve věci řešení zaměstnanosti problémových, dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání a Svaz má s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR velmi dobré vztahy, a proto Svaz propojil zástupce GŘ ÚP ČR se starosty Vroutku, Očihova, Lubence a Měcholup a v poměrně krátkém čase tak Úřad práce začal společně se starosty hledat řešení vzniklé situace.

Pokud zrovna řešíte stejný problém, měli byste vědět, že výjimka z oněch tří měsíců evidence je možná (dle dodatku č. 3 ke směrnici APZ č. 1/2015, platného od pondělí 8. 2. 2016), a to za předpokladu, že tuto výjimku odsouhlasí ředitel krajské pobočky Úřad práce ČR. Musí se však jednat o problémově umístitelné uchazeče o zaměstnání, kterým nelze bez příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti zprostředkovat zaměstnání pro jejich zejména kombinované hendikepy (zdraví, věk, nízká, resp. žádná kvalifikace, péče o děti, předchozí dlouhodobá nezaměstnanost apod.) a jejich opakované pracovní uplatnění na VPP je tak jedinou možností.

Svaz by tímto rád poděkoval Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR za zprostředkování setkání v regionech a zástupcům krajských poboček ÚP ČR za vyslyšení starostů, kteří se na setkání dostavili. Situaci budeme dále sledovat.

Pokud máte problém v rámci spolupráce s Úřadem práce, kontaktujte nás!

Jindra Tužilová (tuzilova@smocr.cz)  - legislativně právní odbor 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje