Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.02.2016 16:34

Zaměstnanci vykonávající VPP se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR!

Veřejně prospěšné práce (VPP) jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je hojně využívaný a většina obcí si ho nemůže vynachválit, i přes některé změny v jeho realizaci v roce 2016. Za velmi významnou je považována skutečnost, že Úřad práce ČR opakovaně podpoří umístění uchazeče o zaměstnání teprve až po uplynutí minimálně 3 měsíců setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Proč se toto vlastně děje?

Po odpracování maximálně 12 měsíců na VPP by se zaměstnavatel měl rozhodnout, zda bude takto podpořeného uchazeče o zaměstnání zaměstnávat dále i bez příspěvku od Úřadu práce ČR nebo novým pracovním poměrem na mnohdy úspěšnou spolupráci nenaváže.

S prosbou o pomoc se v polovině ledna na Svaz obrátil starosta města Vroutek Jaromír Koudelka a také starosta obce Lubenec Jiří Chaloupecký: Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce se vrátili zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR a nemohou ihned krátce po zaevidování uzavřít nový pracovní poměr u téhož zaměstnavatele. Pro starosty to znamená rozpuštění dosavadní skupiny zaměstnanců, nákup nových pracovních pomůcek pro nové zaměstnance či přeorganizování plánu prací a čekání na původní zaměstnance.

Veřejně prospěšné práce jsou ze zákona časově omezené pracovní příležitosti, které jsou sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců. Uchazeči o zaměstnání mají veřejně prospěšnými pracemi primárně získat či si obnovit pracovní návyky. Pokud uchazeč o zaměstnání se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání, je před opakovaným nástupem na VPP nutné zkoumat, zda nedošlo ke změně důvodu, pro který byl daný uchazeč o zaměstnání na VPP umístěn, a také zda v mezidobí nedošlo ke změně v situaci na trhu práce, kdy roste zájem zaměstnavatelů o nabírání nových zaměstnanců, což je patrné z nárůstu počtu volných pracovních míst, která zaměstnavatelé Úřadu práce hlásí.

Někdy je možné stanovisko, že je i nadále uchazeč o zaměstnání neumístitelný na trhu práce, zaujmout krátce po jeho vstupu zpět do evidence. Úřad práce však nemůže při svém rozhodování automaticky vycházet z předpokladu, že pokud byl uchazeč o zaměstnání umístěn na VPP jednou, je již trvale na trhu práce neumístitelný. A především je také nutné pracovat i s ostatními evidovanými uchazeči o zaměstnání, pro které jsou VPP jedinou šancí jak se zapojit do práce, případně u nich otestovat jejich opravdový zájem o práci.

Na druhou stranu obce jsou jedním z důležitých partnerů pro Úřad práce ČR ve věci řešení zaměstnanosti problémových, dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání a Svaz má s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR velmi dobré vztahy, a proto Svaz propojil zástupce GŘ ÚP ČR se starosty Vroutku, Očihova, Lubence a Měcholup a v poměrně krátkém čase tak Úřad práce začal společně se starosty hledat řešení vzniklé situace.

Pokud zrovna řešíte stejný problém, měli byste vědět, že výjimka z oněch tří měsíců evidence je možná (dle dodatku č. 3 ke směrnici APZ č. 1/2015, platného od pondělí 8. 2. 2016), a to za předpokladu, že tuto výjimku odsouhlasí ředitel krajské pobočky Úřad práce ČR. Musí se však jednat o problémově umístitelné uchazeče o zaměstnání, kterým nelze bez příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti zprostředkovat zaměstnání pro jejich zejména kombinované hendikepy (zdraví, věk, nízká, resp. žádná kvalifikace, péče o děti, předchozí dlouhodobá nezaměstnanost apod.) a jejich opakované pracovní uplatnění na VPP je tak jedinou možností.

Svaz by tímto rád poděkoval Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR za zprostředkování setkání v regionech a zástupcům krajských poboček ÚP ČR za vyslyšení starostů, kteří se na setkání dostavili. Situaci budeme dále sledovat.

Pokud máte problém v rámci spolupráce s Úřadem práce, kontaktujte nás!

Jindra Tužilová (tuzilova@smocr.cz)  - legislativně právní odbor 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje