Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 44
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.02.2016 16:34

Zaměstnanci vykonávající VPP se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR!

Veřejně prospěšné práce (VPP) jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je hojně využívaný a většina obcí si ho nemůže vynachválit, i přes některé změny v jeho realizaci v roce 2016. Za velmi významnou je považována skutečnost, že Úřad práce ČR opakovaně podpoří umístění uchazeče o zaměstnání teprve až po uplynutí minimálně 3 měsíců setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Proč se toto vlastně děje?

Po odpracování maximálně 12 měsíců na VPP by se zaměstnavatel měl rozhodnout, zda bude takto podpořeného uchazeče o zaměstnání zaměstnávat dále i bez příspěvku od Úřadu práce ČR nebo novým pracovním poměrem na mnohdy úspěšnou spolupráci nenaváže.

S prosbou o pomoc se v polovině ledna na Svaz obrátil starosta města Vroutek Jaromír Koudelka a také starosta obce Lubenec Jiří Chaloupecký: Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce se vrátili zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR a nemohou ihned krátce po zaevidování uzavřít nový pracovní poměr u téhož zaměstnavatele. Pro starosty to znamená rozpuštění dosavadní skupiny zaměstnanců, nákup nových pracovních pomůcek pro nové zaměstnance či přeorganizování plánu prací a čekání na původní zaměstnance.

Veřejně prospěšné práce jsou ze zákona časově omezené pracovní příležitosti, které jsou sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců. Uchazeči o zaměstnání mají veřejně prospěšnými pracemi primárně získat či si obnovit pracovní návyky. Pokud uchazeč o zaměstnání se vrací zpět do evidence uchazečů o zaměstnání, je před opakovaným nástupem na VPP nutné zkoumat, zda nedošlo ke změně důvodu, pro který byl daný uchazeč o zaměstnání na VPP umístěn, a také zda v mezidobí nedošlo ke změně v situaci na trhu práce, kdy roste zájem zaměstnavatelů o nabírání nových zaměstnanců, což je patrné z nárůstu počtu volných pracovních míst, která zaměstnavatelé Úřadu práce hlásí.

Někdy je možné stanovisko, že je i nadále uchazeč o zaměstnání neumístitelný na trhu práce, zaujmout krátce po jeho vstupu zpět do evidence. Úřad práce však nemůže při svém rozhodování automaticky vycházet z předpokladu, že pokud byl uchazeč o zaměstnání umístěn na VPP jednou, je již trvale na trhu práce neumístitelný. A především je také nutné pracovat i s ostatními evidovanými uchazeči o zaměstnání, pro které jsou VPP jedinou šancí jak se zapojit do práce, případně u nich otestovat jejich opravdový zájem o práci.

Na druhou stranu obce jsou jedním z důležitých partnerů pro Úřad práce ČR ve věci řešení zaměstnanosti problémových, dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání a Svaz má s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR velmi dobré vztahy, a proto Svaz propojil zástupce GŘ ÚP ČR se starosty Vroutku, Očihova, Lubence a Měcholup a v poměrně krátkém čase tak Úřad práce začal společně se starosty hledat řešení vzniklé situace.

Pokud zrovna řešíte stejný problém, měli byste vědět, že výjimka z oněch tří měsíců evidence je možná (dle dodatku č. 3 ke směrnici APZ č. 1/2015, platného od pondělí 8. 2. 2016), a to za předpokladu, že tuto výjimku odsouhlasí ředitel krajské pobočky Úřad práce ČR. Musí se však jednat o problémově umístitelné uchazeče o zaměstnání, kterým nelze bez příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti zprostředkovat zaměstnání pro jejich zejména kombinované hendikepy (zdraví, věk, nízká, resp. žádná kvalifikace, péče o děti, předchozí dlouhodobá nezaměstnanost apod.) a jejich opakované pracovní uplatnění na VPP je tak jedinou možností.

Svaz by tímto rád poděkoval Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR za zprostředkování setkání v regionech a zástupcům krajských poboček ÚP ČR za vyslyšení starostů, kteří se na setkání dostavili. Situaci budeme dále sledovat.

Pokud máte problém v rámci spolupráce s Úřadem práce, kontaktujte nás!

Jindra Tužilová (tuzilova@smocr.cz)  - legislativně právní odbor 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje