Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 347
Ne. Ne. 11
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 7
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 7
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 17

Zajímavosti ze Svazu

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Přijeďte na XX. celostátní konferenci
Přijeďte na XX. celostátní konferenci

Zveme na celostátní finanční konferenci, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Využijte zvýhodněného vstupného při včasné registraci! Stěžejním tématem letošní konference bude rozpočtové určení daní, jehož očekávaná změna přinese obcím navýšení prostředků.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

24.08.2017 19:49

Výsledky Velkého sociálně-zdravotního dotazníku

Na jaře roku 2016 jsme se s ohledem na informační nouzi a nedostatek dat v sociálně zdravotní oblasti rozhodli získat konkrétní informace o nedostatku lékařů, lékáren, sociálních pracovníků, připravenosti obcí na sociální bydlení, aktivitě v oblasti seniorských témat, problematice veřejného opatrovnictví, spolupráce s Úřadem práce a zájmu o studium. Iniciátory tohoto dotazníku byl Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a Česká lékárnická komora. Zpracovatelem byl Svaz měst a obcí ČR.
Ke sběru dat docházelo v období mezi 1. 3. 2016 – 15.4.2016 formou veřejně přístupného elektronického dotazníku, který byl rozdělený na oblasti: Zdravotnictví, Sociální, Zaměstnanost, Vzdělávání, celkem tedy 41 otázek. Účastníky byly všechny obce a města ČR, které jsme elektronicky obeslali. 
Celkem bylo vyplněno přes 1200 dotazníků, z nichž nakonec použitelných (s vyplněnými povinnými částmi) bylo 615, čili polovina, což považujeme při tak rozsáhlém dotazníku za neuvěřitelný úspěch.
S ohledem na fakt, že se jedná o cca 10 % obcí a měst v celé ČR, během vyhodnocení se Svaz měst a obcí ČR soustředil na porovnání odpovědí jak v rámci dotazníku, ale také v rámci jednotlivých krajů, kdy data z tohoto pohledu získají větší vypovídající hodnotu. Pro další práci s daty je tento vzorek dostačující, neboť se jedná o více než 600 obcí, které projevily zájem např. problematiku nedostatku lékařů či sociálních pracovníků řešit, a proto tyto obce a města mohou být dále oslovena s nabídkou účasti v projektech zaměřených na témata, která je konkrétně trápí.

Jak se nám podařilo dát všechny dohromady?
Všichni, se kterými jsme na jaře roku 2016 jednali měli o informace zájem. Dotazník byl v únoru 2016 sestaven společně s Ministerstvem zdravotnictví, které se rozhodlo řešit otázku nedostatku lékařů v České republice formou cílené pomoci, a proto pro první fázi podpory a spolupráce v projektech podpory lékařské péče budou obce, jež se šetření účastnily, dostačující. V dotazníku byly následně do sekce Zdravotnictví společně s Českou lékárnickou komorou přidány ještě dvě otázky týkající se nedostatku lékáren v obcích a městech. Jak se totiž ukázalo, informace by využili všichni významní aktéři v sociálně zdravotní oblasti. A dokonce se přidalo i Ministerstvo financí. Během jednání, která se uskutečnila na začátku roku 2016 na Ministerstvu financí, totiž bylo dohodnuto, že Svaz dodá vlastní analýzu nákladů výkonu veřejného opatrovnictví, a proto byl dotazník rozšířen na Sociálně-Zdravotní a doplněn o kapitolu veřejného opatrovnictví. Jak jistě víte, od roku 2017 je opatrovnictví poprvé hrazeno paušální platbou, která byla vypočítána z informací, jež dodaly obce, kraje, Ministerstvo vnitro a také Svaz měst a obcí ČR. 
 
Dalším ministerstvem, které se k šetření rozhodlo připojit, bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které především zajímala pozice sociálních pracovníků na území obce (v samostatné i přenesené působnosti), a také očekávání a potřeby jednotlivých starostů. V té době vrcholila také jednání o zákoně o sociálním bydlení, a tak jednou z otázek, které se dotazník věnuje bylo právě toto téma. 
 
S ohledem na účast Svazu v pracovní skupině při Generálním ředitelství Úřadu práce byla s vedením Úřadu práce dohodnuta spolupráce při propojování obcí a měst s krajskými a okresními pobočkami Úřadů práce a v dotazníku rázem přibyla oblast Zaměstnanost.
Těsně před zveřejněním byly přidány ještě dvě otázky na vzdělávání v programu Odpovědný zastupitel, které pomohou v lepší organizaci vzdělávání, kterým se Svaz také zabývá.
Z dotazníku, který se původně měl zabývat pouze programem podpory prevence zdraví, řešení problematiky nedostatku lékařů a také tzv. reformou psychiatrické péče, se v průběhu příprav stal Velký Sociálně zdravotní dotazník, který obsahuje 41 otázek. Dotazník mohl zdárně zodpovědět zástupce obce, nebo vedoucí sociálního odboru. Dotazník se dělil na oblast Základních informací, Zdravotnictví, Sociální oblast, Zaměstnanost a Vzdělávání.
 
A jak jaké jsou výsledky dotazníku?
Dotazník byl do území zaslán, aby byla především přesně identifikována potřeba lékařů, kterých není v České republice dostatek. Z odpovědí vyplynulo, že více jak třetina dotázaných odpověděla, že v současné chvíli v jejich obci lékař chybí. Pokud tuto skupinu obcí sečteme s těmi, které odpověděly, že lékař v současné chvíli v obci nechybí, ale chybět bude, dostáváme se na více než polovinu dotazovaných obcí, které se s nedostatkem lékařů potýkají nebo brzy potýkat budou. V otázce lékařských profesí, kterých je nedostatek, standardně vévodil praktický lékař se stomatologem, třetí nejžádanější profesí byl lékař pro děti a dětský dorost a gynekolog. Více než patnáct procent odpovědí postrádalo jiné specializace, jakými je dětský psychiatr, geriatr, ortoped či oční lékař. Oblast zdravotnictví uzavíraly otázky týkající se zajištění dostupnosti služeb – konkrétně lékáren. Odpovědi byly v této sekci velmi nevyvážené a to i v rámci jednoho kraje, kdy si respondenti stěžovali jak na nedostatek lékáren a jejich zavření po odchodu lékárníka do důchodu a zároveň v jiných obcích bylo poukazováno na to, že je v daném místě „přelékárnováno“ či naopak na monopol jedné lékárny s vysokými cenami. Na otázku, zda v obci chybí lékárna, 24% dotázaných odpovědělo ano, 58% naopak odpovědělo, že ne. V komentářích někteří uváděli, že nikdy lékárna v jejich obci nebyla, zhruba 18% respondentů nechalo tuto otázku nezodpovězenou.
 
Stárnutí obyvatelstva si nejvíce uvědomují starostky a starostové, a proto se seniorská tématika projevovala nejen v sociální sekci, která byla seniorům věnována, ale také ve zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví kromě zmapování situace ve věci nedostatku lékařů také požádalo o zjištění preferencí témat, která by starostky a starostové rádi řešili v rámci prevence a podpory zdraví. Zde více jak čtvrtina dotázaných projevila zájem o program zdravého stárnutí přispívající k vyšší samostatnosti seniorů. Mezi další upřednostňované programy patřil program správné výživy a stravovacích návyků, který by byl určen nejen pro děti, ale i pro dospělé a také zdravotní osvěta a zvyšování zdravotní gramotnosti.
V případě formy podpory zdraví, kterou by zástupci obcí a měst volili, zvítězily aktivity formou setkávání, jakými jsou Dny zdraví, besedy, skupinové poradenství apod. Tuto formu si zvolila třetina dotázaných. V sekci, která se věnovala tzv. reformě psychiatrické péče by největší zájem o školení zaměstnanců v oblasti legislativy a také o školení v měkkých dovednostech. Tato potřeba na obcích a městech pramení z faktu, že více jak tisíc obcí v České republice vykonává veřejné opatrovnictví, aniž by byli jejich zaměstnanci či zástupci obce k takovému výkonu opravdu vyškoleni. Jako třetí nejfrekventovanější odpovědí byla potřeba posílení počtu zaměstnanců a terénních pracovníků.
Sociální sekce byla věnována otázkám sociálního bydlení, komunitního plánování, potřebě sociálních pracovníků a také seniorům. Na otázku, zda mají obce dostatečný bytový fond, pouze 66 z dotázaných (zhruba 10%) odpovědělo, že ano. Naopak většina, jednalo se především o menší obce, odpověděla, že dostatečný bytový fond v obci nemají a nikdy ho ani neměli. Nicméně pokud by bytový fond v obci byl a jeho část by byla určena na sociální bydlení, tak by více jak třicet procent respondentů (opět největší skupina) chtělo, aby sociální bydlení bylo určeno seniorům, čtvrtina by sociální bydlení ráda poskytla samoživitelkám a samoživitelům s dětmi, další čtvrtina by sociální bydlení použila jako startovací byty, ideálně pro mladé rodiny, deset procent se vyslovilo ve prospěch skupiny nízkopříjmových osob se zdravotním či duševním postižením a pouze dvě procenta respondentů vnímá potřebu využít sociální bydlení pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 
Sociální bydlení jde ruku v ruce se sociální prací, a proto byli zástupci měst a obcí dotázáni na sociální pracovníky a jejich zaměření, které z jejich pohledu v obci chybí. V této otázce byla respondentům dána volnost v odpovědích, takže nakonec se při sčítání ukázalo, že seniorské téma bylo opět obsaženo hned v několika kategoriích. Pokud bychom nejčastější odpovědi sečetli, největší potřeba sociálních pracovníků je u seniorů a osob ohrožených sociálním vyloučením, především tam, kde se nacházejí děti. V případě osob ohrožených sociálním vyloučením byl také dán požadavek terénní práce, která by byla zaměřena nejen na pomoc z hlediska informování, ale především na aktivní pomoc při řešení problémů a hlavně jejich předcházení. Nejen z této analýzy, ale i v případě jiných problémů se kterými se obce a města potýkají, jako je rušení poboček české pošty, problematika vysokorychlostního internetu, vodárenské infrastruktury nebo nedostatečné dopravní obslužnosti, vyplývá, že se na území České republiky zvyšuje rozdíl mezi oblastmi rozvojovými, a oblasti jako je venkov nebo i některá města, která se vylidňují. Stát by v tuto chvíli měl, aby se tento proces alespoň nezhoršoval, přijmout systémová opatření podpory, neboť problematika osídlení z pohledu demografie se týká nejen horských oblastí a pohraniční, ale i vnitřních periférií krajů, které bývají řídce osídlené. Podporu je proto nutné zacílit do těch území, která ji fakticky potřebují, neboť s ohledem na výše zjištěné, se situace liší kraj od kraje a oblast od oblasti, a proto bude nutné se v budoucnu zaměřit na adresnou podporu, která bude řešit konkrétní problém v konkrétní oblasti, neboť plošná řešení se v této chvíli zdají být neefektivní.
 
Veškeré výsledky Velkého sociálně-zdravotního dotazníku naleznete zde.
 
Mgr. Jindra Tužilová

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace

Využijte zvýhodněného vstupného
při včasné registraci!
Už jen do konce září!

 

Naši partneři

 

Kalendář

26. září 2017

Informační den k OP URBACT III

V budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Cílem informačního dne je informování o výzvě pro Sítě přenosu operačního programu URBACT III a také předání zkušeností od měst, která jsou v projektech OP URBACT III již zapojena. Účast prosím potvrďte na e-mail marketa.horska@mmr.cz do 19. 9. 2017.

 
26. září 2017 10:00-13:00

Jednání PS obcí II. typu

Kancelář Svazu
 
10. října 2017 09:30

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, Ministerstvo vnitra
12. - 13. října 2017

Evropské fórum měst

Praha
12. října 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku dne 12. října 2017

Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje