Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

25.10.2016 17:59

Veřejně prospěšné práce: Jak neporušovat pravidla pro příjemce příspěvku

Na základě spolupráce s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR a s ohledem na množící se porušení pravidel pro příjemce příspěvků v případě institutu veřejně prospěšné práce, jsme sestavili nejčastější nástrahy, které vás mohou potkat a také pravidla, jež jsou nejčastěji porušována. 

Zde je seznam oblastí, na které byste si jako příjemce příspěvku měli dát pozor:

- na pracovní místa veřejně prospěšné práce (VPP) může nastoupit
jen uchazeč o zaměstnání (UoZ), který byl předem projednán s ÚP ČR a byl jeho nástup odsouhlasen

pracovní smlouvu s UoZ lze uzavřít až po podpisu dohody s ÚP ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku

pracovní smlouva může být vždy uzavřena pouze v rozsahu, který je ujednán dohodou (např. nemůže být uzavřena na dobu do 31.12.2016, když v dohodě je ujednáno, že zaměstnavatel vytvoří pracovní příležitosti v rámci VPP na dobu od 1.1.2016 do 31.10.2016), dále také
musí souhlasit profese

- kopii pracovní smlouvy je dobré zaslat nejlépe ihned,
nejpozději však s prvním vyúčtováním

- stejně tak kopii dokladu o ukončení pracovního poměru byste měli zaslat nejlépe ihned,
nejpozději s vyúčtováním za kalendářní měsíc, kdy pracoval naposledy

vyúčtování musí být doručeno na ÚP ČR vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období (např. za měsíc září 2016 nejpozději do 31.10.2016, tento den ho musí mít ÚP ČR). Jsou zde samozřejmě nastavena pravidla pro doručování datovou schránkou nebo pokud poslední den připadl na sobotu, neděli nebo svátek.
Je-li však doručováno prostřednictvím pošty, rozhodně se nespoléhejte na to, že když podáte dopis 30.10. na poštu, pošta ho druhý den doručí. Často tomu tak není a potom příspěvek nemůže být uhrazen. Řešením může být také odeslání emailem, ale vždy je třeba požádat o zaslání zprávy, že ÚP ČR email obdržel, případně také přečetl. Je-li zpráva podepsána elektronickým podpisem osoby, která je oprávněna za příjemce příspěvku vyúčtování podepisovat, stačí tato emailová zpráva. Pokud však tento elektronický podpis v emailu není, musí být vždy ještě doručeno vyúčtování, které má všechny náležitosti. Bez elektronického podpisu by tedy zaslání emailem mělo být využito jen v případě, že si příjemce příspěvku není jist, že doručí řádné vyúčtování včas.

Vyúčtování by mělo vždy obsahovat jen nákladové položky na mzdu, které byly již v době doručení vyúčtování skutečně vynaloženy. Je na příjemci příspěvku, aby si postupy v rámci organizace nastavil tak, že toto bude dodrženo! Měla by být tedy všem zaměstnancům, kteří jsou uvedeni ve vyúčtování, vyplacena mzda (pozor, někdy nejsou vyplaceny všechny mzdy v hotovosti nebo na účet), provedeno stržení platby na sociální a zdravotní pojištění z účtu příjemce příspěvku nebo by měl mít doklad o jiném způsobu úhrady. Ve vyúčtování svým podpisem oprávněná osoba prohlašuje, že tomu tak skutečně je. Jestliže tedy je podepsáno vyúčtování, uvádí příjemce příspěvku ÚP ČR v omyl, pokud všechny platby při doručení vyúčtování uhrazeny nebyly

 - To, že ve vyúčtování musí být pravdivé informace, je samozřejmostí.

Pokud příjemce příspěvku výše uvedená pravidla, která jsou uvedena v dohodě a na vyúčtování, bude dodržovat, nemělo by dojít k situaci, že příspěvek nebude vyplacen.

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje