Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 54
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.06.2011 15:17

Sociální reforma I - navrhovatel začíná komunikovat, bohužel už nemá návrh ve svých rukou

Jak čtenáři této rubriky velmi dobře vědí, odmítl Svaz Sociální reformu I v předparlamentní fázi legislativního procesu z obsahových i formálních důvodů jako celek. Sociální reforma I byla důležitým tématem na Sněmu ve Zlíně, diskuse o ní byla bouřlivá a reforma se dostala i do závěrečných sněmových usnesení. Zlínské usnesení mluví jasnou řečí: vyjadřuje především zásadní nesouhlas Svazu s nedemokratickým postupem navrhovatele, který vlastně nezapracoval jedinou z našich zásadních připomínek. Usnesení opětovně odmítá Sociální reformu I jako celek.

 

Začátkem června (nezávisle na Sněmu ve Zlíně) doputovala série návrhů zákonů, souborně označovaná jako Sociální reforma I, až do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nezvykle promptně byla zařazena na pořad jednání Sněmovny a již 7. června prošla prvním čtením. Pokud zákon projde prvním čtením, nemůže být již Poslaneckou sněmovnou vrácen navrhovateli k přepracování. Velká škoda pro města a obce ČR. Ve druhém čtení může být nanejvýš podán návrh na zamítnutí zákona, o kterém se pak hlasuje ve čtení třetím. Přežitím prvního čtení a přikázáním Sociální reformy I do výborů se manévrovací možnosti Svazu tedy ještě více ztenčují. Zamítnutí zákona ve Sněmovně je velmi nepravděpodobné.


Na stejný den, kdy v Poslanecké sněmovně probíhalo bouřlivé první čtení, pozval navrhovatel, ministerstvo práce a sociálních věcí, zástupce Svazu k jednomu stolu. Svaz pozvání přijal, a i když je vázaný zmíněným zamítavým usnesením Sněmu, začal s navrhovatelem vyjednávat. Vzhledem k politické situaci a výrazné koaliční většině v Poslanecké sněmovně je velmi pravděpodobné, že Sociální reforma I bude nakonec schválena. Jde ale o to, v jaké podobě. Svaz zřejmě nezastaví změnu orgánu, který bude vyplácet nepojistné dávky a od 1. 12. tak tato agenda přejde na Úřad práce, avšak může v rámci bilaterálních jednání dosáhnout řadu dílčích konkrétních změn. S tímto vědomím zástupci Svazu od počátku aktivně přistupovali k jednání.

 

Svaz dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že zbytková přenesená působnost jen „torzem“ současných kompetencí. Do návrhu Sociální reformy I přidal navrhovatel totiž jen jedno nové ustanovení. V přenesené působnosti by měly obecní úřady s rozšířenou působností „koordinovat sociální služby“ a „realizovat činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob“.  Tyto kompetence by měly nově mít i pověřené obecní úřady. Může toto jediné ustanovení nahradit kompetence, o které obecní úřady přijdou?

 

Svaz chce především dosáhnout, aby byly pojmy „koordinace sociálních služeb“ a „činnost sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob“ definovány přímo zákonem. Nevíme, jak široce je sociální začleňování chápáno. Při zmíněné „realizaci“ sociální práce by dle našeho soudu měly obce mít určité kompetence, např. vstup do obydlí. Jak budou obce reagovat na skutečnost, když se občané nebudou chtít sociálně začlenit? V zákoně zcela chybí spolupráce s Úřadem práce.

 

Z našeho pohledu tak tajemníci měst a obcí ČR dnes nemohou vědět, kolik zaměstnanců budou k 1. 1. 2012 potřebovat. Přesto zástupci navrhovatele tvrdí, že „obce budou muset ještě přibírat nové zaměstnance“. Svaz tento názor s ohledem na psané právo nesdílí. Navrhovatel s velkou pompou započal tzv. veřejné konzultace. Vysoko postavený úředník MPSV vysvětluje po krajích zaměstnancům sociálních odborů, jak bude vypadat delimitace úředníků a kompetence obcí. Je tristní, že navrhovatel přistoupil k „veřejným konzultacím“ v době, kdy o svém návrhu vlastně už ani nerozhoduje, neboť je v gesci Poslanecké sněmovny.

 

Kromě zpřesnění přenesené působnosti bude Svaz usilovat rovněž o to, aby města a obce ČR vykonávaly některé kompetence v sociální oblasti i v působnosti samostatné. Z logiky věci vyplývá zejména tzv. komunitní plánování, ve kterém se nejlépe zohlední místní podmínky dané obce. Přirozeně by tato nová kompetence měla být provázána s finančními prostředky.

 

Navrhovatel tedy začal se zástupci územní samosprávy konečně komunikovat. Pozdě, neboť nemá svůj návrh již více v ruce, ale přece! Svaz bude usilovat o dílčí změny v Sociální reformě I, podobný postoj vyjádřily rovněž kraje na druhém setkání, které se uskutečnilo 13. června. Po čtyřtýdenní pauze se opět sejdeme všichni u jednoho stolu dne 18. července. O výsledcích jednání budeme informovat. 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje