Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 292
NE NE 47
NEVÍM NEVÍM 35

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.06.2011 15:17

Sociální reforma I - navrhovatel začíná komunikovat, bohužel už nemá návrh ve svých rukou

Jak čtenáři této rubriky velmi dobře vědí, odmítl Svaz Sociální reformu I v předparlamentní fázi legislativního procesu z obsahových i formálních důvodů jako celek. Sociální reforma I byla důležitým tématem na Sněmu ve Zlíně, diskuse o ní byla bouřlivá a reforma se dostala i do závěrečných sněmových usnesení. Zlínské usnesení mluví jasnou řečí: vyjadřuje především zásadní nesouhlas Svazu s nedemokratickým postupem navrhovatele, který vlastně nezapracoval jedinou z našich zásadních připomínek. Usnesení opětovně odmítá Sociální reformu I jako celek.

 

Začátkem června (nezávisle na Sněmu ve Zlíně) doputovala série návrhů zákonů, souborně označovaná jako Sociální reforma I, až do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nezvykle promptně byla zařazena na pořad jednání Sněmovny a již 7. června prošla prvním čtením. Pokud zákon projde prvním čtením, nemůže být již Poslaneckou sněmovnou vrácen navrhovateli k přepracování. Velká škoda pro města a obce ČR. Ve druhém čtení může být nanejvýš podán návrh na zamítnutí zákona, o kterém se pak hlasuje ve čtení třetím. Přežitím prvního čtení a přikázáním Sociální reformy I do výborů se manévrovací možnosti Svazu tedy ještě více ztenčují. Zamítnutí zákona ve Sněmovně je velmi nepravděpodobné.


Na stejný den, kdy v Poslanecké sněmovně probíhalo bouřlivé první čtení, pozval navrhovatel, ministerstvo práce a sociálních věcí, zástupce Svazu k jednomu stolu. Svaz pozvání přijal, a i když je vázaný zmíněným zamítavým usnesením Sněmu, začal s navrhovatelem vyjednávat. Vzhledem k politické situaci a výrazné koaliční většině v Poslanecké sněmovně je velmi pravděpodobné, že Sociální reforma I bude nakonec schválena. Jde ale o to, v jaké podobě. Svaz zřejmě nezastaví změnu orgánu, který bude vyplácet nepojistné dávky a od 1. 12. tak tato agenda přejde na Úřad práce, avšak může v rámci bilaterálních jednání dosáhnout řadu dílčích konkrétních změn. S tímto vědomím zástupci Svazu od počátku aktivně přistupovali k jednání.

 

Svaz dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že zbytková přenesená působnost jen „torzem“ současných kompetencí. Do návrhu Sociální reformy I přidal navrhovatel totiž jen jedno nové ustanovení. V přenesené působnosti by měly obecní úřady s rozšířenou působností „koordinovat sociální služby“ a „realizovat činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob“.  Tyto kompetence by měly nově mít i pověřené obecní úřady. Může toto jediné ustanovení nahradit kompetence, o které obecní úřady přijdou?

 

Svaz chce především dosáhnout, aby byly pojmy „koordinace sociálních služeb“ a „činnost sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob“ definovány přímo zákonem. Nevíme, jak široce je sociální začleňování chápáno. Při zmíněné „realizaci“ sociální práce by dle našeho soudu měly obce mít určité kompetence, např. vstup do obydlí. Jak budou obce reagovat na skutečnost, když se občané nebudou chtít sociálně začlenit? V zákoně zcela chybí spolupráce s Úřadem práce.

 

Z našeho pohledu tak tajemníci měst a obcí ČR dnes nemohou vědět, kolik zaměstnanců budou k 1. 1. 2012 potřebovat. Přesto zástupci navrhovatele tvrdí, že „obce budou muset ještě přibírat nové zaměstnance“. Svaz tento názor s ohledem na psané právo nesdílí. Navrhovatel s velkou pompou započal tzv. veřejné konzultace. Vysoko postavený úředník MPSV vysvětluje po krajích zaměstnancům sociálních odborů, jak bude vypadat delimitace úředníků a kompetence obcí. Je tristní, že navrhovatel přistoupil k „veřejným konzultacím“ v době, kdy o svém návrhu vlastně už ani nerozhoduje, neboť je v gesci Poslanecké sněmovny.

 

Kromě zpřesnění přenesené působnosti bude Svaz usilovat rovněž o to, aby města a obce ČR vykonávaly některé kompetence v sociální oblasti i v působnosti samostatné. Z logiky věci vyplývá zejména tzv. komunitní plánování, ve kterém se nejlépe zohlední místní podmínky dané obce. Přirozeně by tato nová kompetence měla být provázána s finančními prostředky.

 

Navrhovatel tedy začal se zástupci územní samosprávy konečně komunikovat. Pozdě, neboť nemá svůj návrh již více v ruce, ale přece! Svaz bude usilovat o dílčí změny v Sociální reformě I, podobný postoj vyjádřily rovněž kraje na druhém setkání, které se uskutečnilo 13. června. Po čtyřtýdenní pauze se opět sejdeme všichni u jednoho stolu dne 18. července. O výsledcích jednání budeme informovat. 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

13. prosince 2018 09:30-12:30

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
13. prosince 2018 10:00-13:00

Komise životního prostředí

Praha, Kancelář Svazu
 
19. prosince 2018 10:00-13:00

Národní dotační programy na rok 2019 - seminář MMR

Praha
22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. ledna 2019 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje