Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

01.04.2016 16:50

Co čeká veřejné opatrovníky v roce 2016?

Na problematiku veřejného opatrovnictví Svaz kontinuálně upozorňuje při všech svých jednáních na zainteresovaných ministerstvech, a to ať už se jedná o Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti nebo naposledy (27. ledna 2016) Ministerstvo financí.

Na podzim roku 2015 probíhala setkání pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra, z nichž vznikla příručka „Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky“. Na přípravách se podílelo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, Kanceláří veřejného ochránce práv a několika nevládními organizacemi. Ministerstvo financí se pracovní skupiny neúčastnilo.

V průběhu příprav této příručky „Základní informace“ bylo s ohledem na nedostatek času upuštěno od ambicí, aby se jednalo o klasickou certifikovanou metodiku, a proto je i na webových stránkách Ministerstva vnitra, kde je tento dokument volně ke stažení, použito označení „Metodické doporučení – základní informace“. Toto metodické doporučení bylo rozesláno všem obcím v ČR v listopadu 2015 a dle zpětné vazby se spíše jedná o dokument, který by mohl pomoci starostkám a starostům, kteří se nově stávají opatrovníky, ale pro stávající představitele obce, kteří již veřejné opatrovnictví vykonávají, velkou pomocí není.

Na druhou stranu i přes drobnou kritiku dokumentu je nutno přiznat, že se ve skutečnosti jedná o jediný ucelený soubor informací, který se na vládní úrovni věnuje veřejnému opatrovnictví, čili je sepsán Ministerstvem vnitra pro všechny obce. Zákon o veřejném opatrovnictví dosud nebyl přijat a po rozsáhlých jednáních, setkávání se na konferencích a u kulatých stolů se začalo proslýchat, že zákon o veřejném opatrovnictví nakonec vlastně nebude „nutný“. Na lednovém setkání s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem tato informace byla potvrzena, a tak si obce alespoň na legislativní úrovni budou muset vystačit s výše uvedeným metodickým doporučením, zákonem o obcích a také občanským zákoníkem, který zřejmě dozná jistých změn. Minimálně bude vypuštěn z § 468 NOZ odkaz na jiný (neexistující) zákon. Novelizace by se dále pravděpodobně měla dotknout určení místní příslušnosti opatrovníka dle bydliště opatrovance a také dobrovolnosti výkonu veřejného opatrovnictví – v současné chvíli ustanovení veřejného opatrovníka totiž není vázáno na souhlas dotyčného územního samosprávného celku. Více informací o novele občanského zákoníku bychom měli znát během účasti v pracovní skupině, jež nám byla ministrem spravedlnosti Pelikánem přislíbena.

Svaz v otázce opatrovnictví samozřejmě vítá snahu přiblížit právní stav stavu reálnému, nicméně obce a města by v současné chvíli více než právní provedení výkonu veřejného opatrovnictví spíše uvítaly finance, na které mají za výkon nárok, a to již několik let.

Pokud se veřejné opatrovnictví zmítá v legislativním vakuu, pak z pohledu financí je veřejné opatrovnictví na souši. Obce tuto finančně, materiálně i personálně náročnou činnost vykonávají, bez příspěvku státu, a to i přes rozhodnutí Ústavního soudu, který již v minulosti judikoval výkon veřejného opatrovníka jako výkon tzv. přenesené působnosti, což je i uvedeno v § 149b odst. 3 zákona o obcích. Takový stav samozřejmě ohrožuje nejen obce, ale i právní a faktickou ochranu opatrovanců.

Od veřejného opatrovníka se očekává, že bude svou funkci vykonávat jako profesi, ale pokud se jedná o starostu, nejenže není za výkon funkce placen, tak jako sociální pracovník, ale je zde velký otazník v otázce profesní způsobilosti a dále také v odpovědnosti za způsobenou škodu, která v případě starostky nebo starosty není řešena podle zákoníku práce, tak jak je to u sociálních pracovníků, kteří jsou zaměstnanci a odpovídají za škodu do několikanásobku svého platu, ale odpovědností až do výše vlastního majetku.

Během příprav „základních informací“ bylo obcím I. typu doporučeno, aby pro případ výkonu veřejného opatrovníka uzavřely veřejnoprávní smlouvu s obcemi II. nebo III. typu, což se jeví jako ne vždy reálné. Jednou z cest financování výkonu agendy veřejného opatrovníka by také mohla být forma účelové dotace či navýšení příspěvku na výkon státní správy, kdy se s druhou variantou  - navýšením příspěvku - počítá především začátku finanocvání výkonu veřejného opatrovnictví, kdy nejsou známy přesné náklady u jednotlivých veřejných opatrovníků. Do budoucna by bylo dle Svazu spravedlivější a především efektivnější financování formou účelové dotace, neboť výkon opatrovnictví se liší nejen z pohledu velikosti obce, ale také z pohledu jednotlivého opatrovance a jeho potřeb. 

Přestože se Ministerstvo financí neúčastnilo příprav metodického doporučení pro obce jako veřejné opatrovníky, tématu financování veřejného opatrovnictví se bude v roce 2016 pravděpodobně věnovat, neboť Svaz momentálně není jediným aktérem, který usiluje o splnění závazku financování veřejného opatrovnictví, a proto je zde velká naděje na změnu v přístupu. Problematika veřejného opatrovnictví byla také ministru financí Andreji Babišovi představena 26. ledna 2016 na společném jednání, a to s požadavkem o vyjádření k otázce veřejného opatrovnictví a žádostí o uvolnění jedné miliardy korun na výkon přenesené působnosti. Dále byl ministr Babiš zástupci Svazu informován o možnosti financování výkonu veřejného opatrovnictví prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy, jež by ovšem musel být navýšen minimálně o částku 1 miliardy Kč ročně, která je dle předběžných analýz v současné době pro výkon veřejného opatrovnictví potřebná. Prostředky pro výkon veřejného opatrovnictví by pokryly mzdové náklady pracovníka, jenž by měl výkon veřejného opatrovnictví na starosti a odlehčil tak z agendy především malým obcím, kde je opatrovnictví vykonáváno přímo starostkou či starostou nad rámec jejich povinností a bez nároku na odměnu.

Aby Svaz získal přesná data, rozhodl se všem obcím v České republice rozeslat Dotazník, který by zmapoval náklady na výkon veřejného opatrovnictví. O výsledcích z dotazníkového šetření Vás budeme informovat v druhé polovině měsíce dubna. 

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje