Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 46
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 10
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

01.04.2016 16:50

Co čeká veřejné opatrovníky v roce 2016?

Na problematiku veřejného opatrovnictví Svaz kontinuálně upozorňuje při všech svých jednáních na zainteresovaných ministerstvech, a to ať už se jedná o Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti nebo naposledy (27. ledna 2016) Ministerstvo financí.

Na podzim roku 2015 probíhala setkání pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra, z nichž vznikla příručka „Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky“. Na přípravách se podílelo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, Kanceláří veřejného ochránce práv a několika nevládními organizacemi. Ministerstvo financí se pracovní skupiny neúčastnilo.

V průběhu příprav této příručky „Základní informace“ bylo s ohledem na nedostatek času upuštěno od ambicí, aby se jednalo o klasickou certifikovanou metodiku, a proto je i na webových stránkách Ministerstva vnitra, kde je tento dokument volně ke stažení, použito označení „Metodické doporučení – základní informace“. Toto metodické doporučení bylo rozesláno všem obcím v ČR v listopadu 2015 a dle zpětné vazby se spíše jedná o dokument, který by mohl pomoci starostkám a starostům, kteří se nově stávají opatrovníky, ale pro stávající představitele obce, kteří již veřejné opatrovnictví vykonávají, velkou pomocí není.

Na druhou stranu i přes drobnou kritiku dokumentu je nutno přiznat, že se ve skutečnosti jedná o jediný ucelený soubor informací, který se na vládní úrovni věnuje veřejnému opatrovnictví, čili je sepsán Ministerstvem vnitra pro všechny obce. Zákon o veřejném opatrovnictví dosud nebyl přijat a po rozsáhlých jednáních, setkávání se na konferencích a u kulatých stolů se začalo proslýchat, že zákon o veřejném opatrovnictví nakonec vlastně nebude „nutný“. Na lednovém setkání s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem tato informace byla potvrzena, a tak si obce alespoň na legislativní úrovni budou muset vystačit s výše uvedeným metodickým doporučením, zákonem o obcích a také občanským zákoníkem, který zřejmě dozná jistých změn. Minimálně bude vypuštěn z § 468 NOZ odkaz na jiný (neexistující) zákon. Novelizace by se dále pravděpodobně měla dotknout určení místní příslušnosti opatrovníka dle bydliště opatrovance a také dobrovolnosti výkonu veřejného opatrovnictví – v současné chvíli ustanovení veřejného opatrovníka totiž není vázáno na souhlas dotyčného územního samosprávného celku. Více informací o novele občanského zákoníku bychom měli znát během účasti v pracovní skupině, jež nám byla ministrem spravedlnosti Pelikánem přislíbena.

Svaz v otázce opatrovnictví samozřejmě vítá snahu přiblížit právní stav stavu reálnému, nicméně obce a města by v současné chvíli více než právní provedení výkonu veřejného opatrovnictví spíše uvítaly finance, na které mají za výkon nárok, a to již několik let.

Pokud se veřejné opatrovnictví zmítá v legislativním vakuu, pak z pohledu financí je veřejné opatrovnictví na souši. Obce tuto finančně, materiálně i personálně náročnou činnost vykonávají, bez příspěvku státu, a to i přes rozhodnutí Ústavního soudu, který již v minulosti judikoval výkon veřejného opatrovníka jako výkon tzv. přenesené působnosti, což je i uvedeno v § 149b odst. 3 zákona o obcích. Takový stav samozřejmě ohrožuje nejen obce, ale i právní a faktickou ochranu opatrovanců.

Od veřejného opatrovníka se očekává, že bude svou funkci vykonávat jako profesi, ale pokud se jedná o starostu, nejenže není za výkon funkce placen, tak jako sociální pracovník, ale je zde velký otazník v otázce profesní způsobilosti a dále také v odpovědnosti za způsobenou škodu, která v případě starostky nebo starosty není řešena podle zákoníku práce, tak jak je to u sociálních pracovníků, kteří jsou zaměstnanci a odpovídají za škodu do několikanásobku svého platu, ale odpovědností až do výše vlastního majetku.

Během příprav „základních informací“ bylo obcím I. typu doporučeno, aby pro případ výkonu veřejného opatrovníka uzavřely veřejnoprávní smlouvu s obcemi II. nebo III. typu, což se jeví jako ne vždy reálné. Jednou z cest financování výkonu agendy veřejného opatrovníka by také mohla být forma účelové dotace či navýšení příspěvku na výkon státní správy, kdy se s druhou variantou  - navýšením příspěvku - počítá především začátku finanocvání výkonu veřejného opatrovnictví, kdy nejsou známy přesné náklady u jednotlivých veřejných opatrovníků. Do budoucna by bylo dle Svazu spravedlivější a především efektivnější financování formou účelové dotace, neboť výkon opatrovnictví se liší nejen z pohledu velikosti obce, ale také z pohledu jednotlivého opatrovance a jeho potřeb. 

Přestože se Ministerstvo financí neúčastnilo příprav metodického doporučení pro obce jako veřejné opatrovníky, tématu financování veřejného opatrovnictví se bude v roce 2016 pravděpodobně věnovat, neboť Svaz momentálně není jediným aktérem, který usiluje o splnění závazku financování veřejného opatrovnictví, a proto je zde velká naděje na změnu v přístupu. Problematika veřejného opatrovnictví byla také ministru financí Andreji Babišovi představena 26. ledna 2016 na společném jednání, a to s požadavkem o vyjádření k otázce veřejného opatrovnictví a žádostí o uvolnění jedné miliardy korun na výkon přenesené působnosti. Dále byl ministr Babiš zástupci Svazu informován o možnosti financování výkonu veřejného opatrovnictví prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy, jež by ovšem musel být navýšen minimálně o částku 1 miliardy Kč ročně, která je dle předběžných analýz v současné době pro výkon veřejného opatrovnictví potřebná. Prostředky pro výkon veřejného opatrovnictví by pokryly mzdové náklady pracovníka, jenž by měl výkon veřejného opatrovnictví na starosti a odlehčil tak z agendy především malým obcím, kde je opatrovnictví vykonáváno přímo starostkou či starostou nad rámec jejich povinností a bez nároku na odměnu.

Aby Svaz získal přesná data, rozhodl se všem obcím v České republice rozeslat Dotazník, který by zmapoval náklady na výkon veřejného opatrovnictví. O výsledcích z dotazníkového šetření Vás budeme informovat v druhé polovině měsíce dubna. 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje