Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

01.04.2016 16:50

Co čeká veřejné opatrovníky v roce 2016?

Na problematiku veřejného opatrovnictví Svaz kontinuálně upozorňuje při všech svých jednáních na zainteresovaných ministerstvech, a to ať už se jedná o Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti nebo naposledy (27. ledna 2016) Ministerstvo financí.

Na podzim roku 2015 probíhala setkání pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra, z nichž vznikla příručka „Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky“. Na přípravách se podílelo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, Kanceláří veřejného ochránce práv a několika nevládními organizacemi. Ministerstvo financí se pracovní skupiny neúčastnilo.

V průběhu příprav této příručky „Základní informace“ bylo s ohledem na nedostatek času upuštěno od ambicí, aby se jednalo o klasickou certifikovanou metodiku, a proto je i na webových stránkách Ministerstva vnitra, kde je tento dokument volně ke stažení, použito označení „Metodické doporučení – základní informace“. Toto metodické doporučení bylo rozesláno všem obcím v ČR v listopadu 2015 a dle zpětné vazby se spíše jedná o dokument, který by mohl pomoci starostkám a starostům, kteří se nově stávají opatrovníky, ale pro stávající představitele obce, kteří již veřejné opatrovnictví vykonávají, velkou pomocí není.

Na druhou stranu i přes drobnou kritiku dokumentu je nutno přiznat, že se ve skutečnosti jedná o jediný ucelený soubor informací, který se na vládní úrovni věnuje veřejnému opatrovnictví, čili je sepsán Ministerstvem vnitra pro všechny obce. Zákon o veřejném opatrovnictví dosud nebyl přijat a po rozsáhlých jednáních, setkávání se na konferencích a u kulatých stolů se začalo proslýchat, že zákon o veřejném opatrovnictví nakonec vlastně nebude „nutný“. Na lednovém setkání s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem tato informace byla potvrzena, a tak si obce alespoň na legislativní úrovni budou muset vystačit s výše uvedeným metodickým doporučením, zákonem o obcích a také občanským zákoníkem, který zřejmě dozná jistých změn. Minimálně bude vypuštěn z § 468 NOZ odkaz na jiný (neexistující) zákon. Novelizace by se dále pravděpodobně měla dotknout určení místní příslušnosti opatrovníka dle bydliště opatrovance a také dobrovolnosti výkonu veřejného opatrovnictví – v současné chvíli ustanovení veřejného opatrovníka totiž není vázáno na souhlas dotyčného územního samosprávného celku. Více informací o novele občanského zákoníku bychom měli znát během účasti v pracovní skupině, jež nám byla ministrem spravedlnosti Pelikánem přislíbena.

Svaz v otázce opatrovnictví samozřejmě vítá snahu přiblížit právní stav stavu reálnému, nicméně obce a města by v současné chvíli více než právní provedení výkonu veřejného opatrovnictví spíše uvítaly finance, na které mají za výkon nárok, a to již několik let.

Pokud se veřejné opatrovnictví zmítá v legislativním vakuu, pak z pohledu financí je veřejné opatrovnictví na souši. Obce tuto finančně, materiálně i personálně náročnou činnost vykonávají, bez příspěvku státu, a to i přes rozhodnutí Ústavního soudu, který již v minulosti judikoval výkon veřejného opatrovníka jako výkon tzv. přenesené působnosti, což je i uvedeno v § 149b odst. 3 zákona o obcích. Takový stav samozřejmě ohrožuje nejen obce, ale i právní a faktickou ochranu opatrovanců.

Od veřejného opatrovníka se očekává, že bude svou funkci vykonávat jako profesi, ale pokud se jedná o starostu, nejenže není za výkon funkce placen, tak jako sociální pracovník, ale je zde velký otazník v otázce profesní způsobilosti a dále také v odpovědnosti za způsobenou škodu, která v případě starostky nebo starosty není řešena podle zákoníku práce, tak jak je to u sociálních pracovníků, kteří jsou zaměstnanci a odpovídají za škodu do několikanásobku svého platu, ale odpovědností až do výše vlastního majetku.

Během příprav „základních informací“ bylo obcím I. typu doporučeno, aby pro případ výkonu veřejného opatrovníka uzavřely veřejnoprávní smlouvu s obcemi II. nebo III. typu, což se jeví jako ne vždy reálné. Jednou z cest financování výkonu agendy veřejného opatrovníka by také mohla být forma účelové dotace či navýšení příspěvku na výkon státní správy, kdy se s druhou variantou  - navýšením příspěvku - počítá především začátku finanocvání výkonu veřejného opatrovnictví, kdy nejsou známy přesné náklady u jednotlivých veřejných opatrovníků. Do budoucna by bylo dle Svazu spravedlivější a především efektivnější financování formou účelové dotace, neboť výkon opatrovnictví se liší nejen z pohledu velikosti obce, ale také z pohledu jednotlivého opatrovance a jeho potřeb. 

Přestože se Ministerstvo financí neúčastnilo příprav metodického doporučení pro obce jako veřejné opatrovníky, tématu financování veřejného opatrovnictví se bude v roce 2016 pravděpodobně věnovat, neboť Svaz momentálně není jediným aktérem, který usiluje o splnění závazku financování veřejného opatrovnictví, a proto je zde velká naděje na změnu v přístupu. Problematika veřejného opatrovnictví byla také ministru financí Andreji Babišovi představena 26. ledna 2016 na společném jednání, a to s požadavkem o vyjádření k otázce veřejného opatrovnictví a žádostí o uvolnění jedné miliardy korun na výkon přenesené působnosti. Dále byl ministr Babiš zástupci Svazu informován o možnosti financování výkonu veřejného opatrovnictví prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy, jež by ovšem musel být navýšen minimálně o částku 1 miliardy Kč ročně, která je dle předběžných analýz v současné době pro výkon veřejného opatrovnictví potřebná. Prostředky pro výkon veřejného opatrovnictví by pokryly mzdové náklady pracovníka, jenž by měl výkon veřejného opatrovnictví na starosti a odlehčil tak z agendy především malým obcím, kde je opatrovnictví vykonáváno přímo starostkou či starostou nad rámec jejich povinností a bez nároku na odměnu.

Aby Svaz získal přesná data, rozhodl se všem obcím v České republice rozeslat Dotazník, který by zmapoval náklady na výkon veřejného opatrovnictví. O výsledcích z dotazníkového šetření Vás budeme informovat v druhé polovině měsíce dubna. 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje