Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

22.03.2012 14:34

Zápis ze společného jednání Pracovní skupiny AK ČR, SMO ČR a SMS ČR

 

ZÁPIS Z 1. SCHŮZKY SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY AKČR, SMO A SMS K NÁVRHU NOVÉHO MODELU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

 

Jednání se uskutečnilo dne 1. března 2012 v budově Magistrátu Hlavního města Prahy na Mariánském náměstí.

 

Účast :

za AKČR        - Radek Cikl, Marie Kružíková, Věra Palková,

za SMO           - Jan Mareš, Ludmila Němcová, Marcela Štiková,

za SMS           - Petr Gazdík, Petr Halada, Oldřich Vávra,

hosté                - Marcel Chládek, Kamil Ubr.

 

 

Úvod

První schůzka společné pracovní skupiny se uskutečnila deset dní po veřejném slyšení v Senátu PČR k návrhu změny financování regionálního školství (RgŠ) od 1. 1. 2013, na kterém vyjádřili zejména zástupci zřizovatelů, profesních a zaměstnaneckých asociací námitky vůči návrhu financování předloženém Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za uspořádání veřejného slyšení bylo panu senátorovi Chládkovi poděkováno.

 

Účelem pracovního jednání bylo shrnout nejvážnější námitky vůči novému modelu financování. Dále pak zjistit základní uzlové body, na kterých se zástupci profesních sdružení zřizovatelů školských zařízení jsou schopni shodnout bez dalšího a nad kterými otázkami neexistuje dopředu jasná shoda. Dále byl projednán návrh dalšího postupu v dané věci v případném delším horizontu.

 

Společné pracovní skupině předsedal R. Cikl, který byl o vedení pracovní skupiny požádán předsedou AKČR Michalem Haškem, proti čemuž nebyly námitky.

 

 

Diskuse

Na základě velice široké diskuse všech zúčastněných byly projednány závěry (viz níže) a další organizační záležitosti týkající se problematiky činnosti pracovní skupiny.

 

Bylo dohodnuto, že společná pracovní skupina AKČR, SMO a SMS nemůže být považována za jednu z pracovních komisí začleněnou „jakoby“ do struktur MŠMT. Jedná se o ad hoc pracovní skupinu vzniklou z vůle AKČR, SMO a SMS jako společný oponentní poradní orgán zřizovatelů veřejných škol vůči návrhům MŠMT na změnu financování regionálního školství.

 

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že s ohledem na závěry z dnešního jednání nebudou připomínkovat současný návrh modelu změny financování RgŠ.

 

Společné závěry z dnešního jednání budou po připomínkování prvotně poskytnuty vedení AKČR, SMO a SMS. Vydání stanoviska směrem k MŠMT je možné ve dvou polohách: společné stanovisko všech profesních uskupení zřizovatelů, resp. odeslání tří dopisů s níže uvedenými závěry ministrovi školství, a to z každé z asociací zvlášť. Tento názor bude přeložen pracovnímu jednání vedení AK ČR a předsednictva SMO ČR dne 2. 3. 2012. Samozřejmě s ohledem na realitu a postavení členů pracovní skupiny ve společnosti nelze zabránit případnému komentování dnešních závěrů směrem k veřejnosti z jejich strany samostatně.

 

Následně budou závěry zaslány rovněž Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, Podvýboru pro regionální školství PS PČR a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

 

R.Cikl rozešle členům pracovní skupiny model dopadů nového financování RgŠ, který obdržel v tomto týdnu od ředitele odboru metodiky financování regionálního školství MŠMT V. Finkeho.

 

 

Závěry

Společná pracovní skupina na základě projednání stávajícího stavu přípravy ze strany MŠMT doporučuje nový model financování regionálního školství v této podobě odmítnout. Jeho aplikací od 1. ledna 2013 by vznikl ve všech segmentech RgŠ chaos, který by pravděpodobně vedl ke zhroucení systému financování vzdělávacích institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města a obce.

 

Jako zásadní součást jakékoliv přípravy a zavedení změny financování RgŠ považujeme stanovení dostatečně dlouhého přechodného období. Nejlépe na dobu 5 let.

 

Zahájení příprav jakéhokoliv modelu financování RgŠ má předcházet analýza stávajícího stavu financování vzdělávacích zařízení, která bude předložena zřizovatelům k prostudování. Následně by MŠMT před vypracováním jiného modelu financování mělo zahájit odbornou diskusi o stanovení kritérií pro financování RgŠ - např. dostupnost, rozsah, obsah výuky,  min. rozsah znalostí a dovedností u jednotlivých stupňů škol a také školských služeb (družiny, školní stravování, školní kluby apod.).

 

Pracovní skupina zásadně požaduje prostředky na RgŠ nesnižovat.

 

Pracovní skupina považuje za neakceptovatelné přenášet další povinnosti státu na samosprávy (zřizovatele vzdělávacích institucí) a rodiče, jako se to děje například stálým snižováním složky ostatních neinvestičních výdajů u přímých nákladů.

 

 

Další

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že příští setkání by se mohlo konat ve 2. polovině dubna 2012, kupříkladu při veletrhu Urbis v Brně.

 

  

Dne 1. 3. 2012

Zapsal: R. Cikl

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje