Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

22.03.2012 14:34

Zápis ze společného jednání Pracovní skupiny AK ČR, SMO ČR a SMS ČR

 

ZÁPIS Z 1. SCHŮZKY SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY AKČR, SMO A SMS K NÁVRHU NOVÉHO MODELU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

 

Jednání se uskutečnilo dne 1. března 2012 v budově Magistrátu Hlavního města Prahy na Mariánském náměstí.

 

Účast :

za AKČR        - Radek Cikl, Marie Kružíková, Věra Palková,

za SMO           - Jan Mareš, Ludmila Němcová, Marcela Štiková,

za SMS           - Petr Gazdík, Petr Halada, Oldřich Vávra,

hosté                - Marcel Chládek, Kamil Ubr.

 

 

Úvod

První schůzka společné pracovní skupiny se uskutečnila deset dní po veřejném slyšení v Senátu PČR k návrhu změny financování regionálního školství (RgŠ) od 1. 1. 2013, na kterém vyjádřili zejména zástupci zřizovatelů, profesních a zaměstnaneckých asociací námitky vůči návrhu financování předloženém Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za uspořádání veřejného slyšení bylo panu senátorovi Chládkovi poděkováno.

 

Účelem pracovního jednání bylo shrnout nejvážnější námitky vůči novému modelu financování. Dále pak zjistit základní uzlové body, na kterých se zástupci profesních sdružení zřizovatelů školských zařízení jsou schopni shodnout bez dalšího a nad kterými otázkami neexistuje dopředu jasná shoda. Dále byl projednán návrh dalšího postupu v dané věci v případném delším horizontu.

 

Společné pracovní skupině předsedal R. Cikl, který byl o vedení pracovní skupiny požádán předsedou AKČR Michalem Haškem, proti čemuž nebyly námitky.

 

 

Diskuse

Na základě velice široké diskuse všech zúčastněných byly projednány závěry (viz níže) a další organizační záležitosti týkající se problematiky činnosti pracovní skupiny.

 

Bylo dohodnuto, že společná pracovní skupina AKČR, SMO a SMS nemůže být považována za jednu z pracovních komisí začleněnou „jakoby“ do struktur MŠMT. Jedná se o ad hoc pracovní skupinu vzniklou z vůle AKČR, SMO a SMS jako společný oponentní poradní orgán zřizovatelů veřejných škol vůči návrhům MŠMT na změnu financování regionálního školství.

 

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že s ohledem na závěry z dnešního jednání nebudou připomínkovat současný návrh modelu změny financování RgŠ.

 

Společné závěry z dnešního jednání budou po připomínkování prvotně poskytnuty vedení AKČR, SMO a SMS. Vydání stanoviska směrem k MŠMT je možné ve dvou polohách: společné stanovisko všech profesních uskupení zřizovatelů, resp. odeslání tří dopisů s níže uvedenými závěry ministrovi školství, a to z každé z asociací zvlášť. Tento názor bude přeložen pracovnímu jednání vedení AK ČR a předsednictva SMO ČR dne 2. 3. 2012. Samozřejmě s ohledem na realitu a postavení členů pracovní skupiny ve společnosti nelze zabránit případnému komentování dnešních závěrů směrem k veřejnosti z jejich strany samostatně.

 

Následně budou závěry zaslány rovněž Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, Podvýboru pro regionální školství PS PČR a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

 

R.Cikl rozešle členům pracovní skupiny model dopadů nového financování RgŠ, který obdržel v tomto týdnu od ředitele odboru metodiky financování regionálního školství MŠMT V. Finkeho.

 

 

Závěry

Společná pracovní skupina na základě projednání stávajícího stavu přípravy ze strany MŠMT doporučuje nový model financování regionálního školství v této podobě odmítnout. Jeho aplikací od 1. ledna 2013 by vznikl ve všech segmentech RgŠ chaos, který by pravděpodobně vedl ke zhroucení systému financování vzdělávacích institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města a obce.

 

Jako zásadní součást jakékoliv přípravy a zavedení změny financování RgŠ považujeme stanovení dostatečně dlouhého přechodného období. Nejlépe na dobu 5 let.

 

Zahájení příprav jakéhokoliv modelu financování RgŠ má předcházet analýza stávajícího stavu financování vzdělávacích zařízení, která bude předložena zřizovatelům k prostudování. Následně by MŠMT před vypracováním jiného modelu financování mělo zahájit odbornou diskusi o stanovení kritérií pro financování RgŠ - např. dostupnost, rozsah, obsah výuky,  min. rozsah znalostí a dovedností u jednotlivých stupňů škol a také školských služeb (družiny, školní stravování, školní kluby apod.).

 

Pracovní skupina zásadně požaduje prostředky na RgŠ nesnižovat.

 

Pracovní skupina považuje za neakceptovatelné přenášet další povinnosti státu na samosprávy (zřizovatele vzdělávacích institucí) a rodiče, jako se to děje například stálým snižováním složky ostatních neinvestičních výdajů u přímých nákladů.

 

 

Další

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že příští setkání by se mohlo konat ve 2. polovině dubna 2012, kupříkladu při veletrhu Urbis v Brně.

 

  

Dne 1. 3. 2012

Zapsal: R. Cikl

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje