Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

16.12.2013 17:02

Společné setkání SMO ČR a SMS ČR

 

 4. prosince 2013, Praha

Zástupci Školské komise Předsednictva Svazu a Pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR se sešli k diskuzi nad tématy, která jsou všem obcím společná. Probíraly se především svazkové školy, které by podle záměrů ministerstva školství měly být finančně zvýhodňovány oproti ostatním školám. Předsedkyně Školské komise PhDr. Marcela Štiková přítomné seznámila s novým vývojem ohledně podpory svazkových škol. Podle vyjádření ministerstva školství jsou svazkové školy jen jedním z modelů, nelze nutit obce vytvářet takové školy povinně. Legislativa se spíše zaměří na vytváření spádových obvodů. Školy by měly být zachovány, pouze MF by přispívalo na investice svazkových škol. Muselo by se však jednat o školskou právnickou osobu, příspěvkové organizace nelze takto financovat. V současnosti je v běhu projekt na podporu vytváření svazkových škol, jedna nová již vznikla. Jde o projekt na záchranu čtyř tzv. výjimkových škol. Přítomní nesouhlasí s finančním preferováním svazkových škol před školami klasickými.

Dalším bodem programu bylo seznámení s projektem Meziobecní spolupráce a přípravou budoucích operačních programů. Pan Jetmar ze Svazu seznámil přítomné s očekávanými výstupy projektu Meziobecní spolupráce. Jde o to, vytvořit prostor pro úvahy, jak by se mohla meziobecní spolupráce vyvíjet. Zpracovávají se analýzy ve čtyřech povinných segmentech – školství, sociální služby, odpadové hospodářství a doprava. Ostatní jsou volitelné dle potřeb území. Existuje určitá šance, jak navázat na operační programy MŠMT, výstupy by mohly být podpůrnou cestou pro určité druhy projektů. V té souvislosti se diskutovalo i o snaze MŠMT, která se týká strategií na úrovni ORP, kdy MŠMT prohlašuje vytvoření strategie jako podmínku pro čerpání. V IROP není zatím dohodnuto, kolik prostředků se vyčlení na aktivity v rámci integrovaných přístupů a kolik na individuální projekty.  Prostředky z operačních programů by měly jít přímo za žadatelem, jediným mezičlánkem v určitých specifických cílech je navrhovaná Agentura pro sociální začleňování, s čímž přítomní zásadně nesouhlasí.

Diskutovalo se i o situaci obcí v prstenci kolem velkých měst, zejména kolem Prahy, kde došlo k tomu, že některé obce vypověděly smlouvy o společném školském obvodu, což je katastrofální pro okolní obce, jejichž prvňáčci nemají kam nastoupit. V území chybí 1,5 mld. Kč na investice. V minulosti se jednalo o přesunutí prostředků z operačních programů, ale nebylo schváleno. Je proto nutno apelovat na MŠMT a MF, obce si samy již neporadí.

Hovořilo se i o potřebě zachovat praktické školy, které mají stále svůj smysl a také o podpoře zvláště nadaných žáků ze strany MŠMT. V této souvislosti přítomní konstatovali, že přehnaný tlak na inkluzi zhoršuje kvalitu vzdělávání, stejně jako neřešení problému nadaných žáků.

Přítomní se shodli, že je nezbytné požádat o schůzku s novým ministrem školství a  předsedou výboru pro školství PSP ČR.

 V závěru účastníci přijali společné pracovní závěry, které budou předmětem dalšího jednání jak pracovních skupin SMO a SMS, tak jednání se zástupci Parlamentu ČR a ministerstva:

Školská komise SMO ČR a Pracovní skupina pro školství a sport SMS ČR společně prohlašují:

  • Svazkové školy uznáváme jako jednu z možných forem školské právnické osoby. Nezbytnou podmínkou je dobrovolnost vzniku takového svazku.
  • Zásadně nesouhlasíme s vytvářením umělého, zejména ekonomického tlaku na obce ke zřizování svazkových škol.
  • Zásadně odmítáme finanční a jiné zvýhodňování svazkových škol oproti ostatním školám a zřizovatelům.
  • Zdůrazňujeme, že projekt svazkových škol nelze považovat za univerzální řešení problémů regionálního školství.
  • Nepovažujeme za zcela adekvátní požadavek MŠMT na vytvářením regionálních strategií na úrovni ORP, které by měly být určující pro čerpání prostředků v příštím programovacím období jednotlivými subjekty, které se podílejí na výchovně – vzdělávacím procesu; požadujeme zajištění rovného postavení všech zřizovatelů a reálnou spolupráci všech subjektů, které se na výchově a vzdělávání podílejí.
  • Konstatujeme, že speciální školy je nezbytné vnímat jako potřebnou součást školské soustavy v ČR a je nezbytné vytvořit jasná pravidla pro vstup žáků do těchto škol. Neustálý důraz na inkluzi, který není doprovázen  adekvátními  opatřeními,   vede  ke zhoršování podmínek všech žáků.
  • Vyzýváme MŠMT, aby se výrazně více věnovalo problematice vytváření vhodných podmínek pro žáky nadprůměrné. Cílem by mělo být, aby i pro tyto žáky bylo prostředí běžné základní školy dostatečně podnětné a aby i tito žáci zůstávali v běžných základních školách.

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně - právní, Kancelář Svazu měst a obcí ČR 

 

 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje