Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

16.12.2013 17:02

Společné setkání SMO ČR a SMS ČR

 

 4. prosince 2013, Praha

Zástupci Školské komise Předsednictva Svazu a Pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR se sešli k diskuzi nad tématy, která jsou všem obcím společná. Probíraly se především svazkové školy, které by podle záměrů ministerstva školství měly být finančně zvýhodňovány oproti ostatním školám. Předsedkyně Školské komise PhDr. Marcela Štiková přítomné seznámila s novým vývojem ohledně podpory svazkových škol. Podle vyjádření ministerstva školství jsou svazkové školy jen jedním z modelů, nelze nutit obce vytvářet takové školy povinně. Legislativa se spíše zaměří na vytváření spádových obvodů. Školy by měly být zachovány, pouze MF by přispívalo na investice svazkových škol. Muselo by se však jednat o školskou právnickou osobu, příspěvkové organizace nelze takto financovat. V současnosti je v běhu projekt na podporu vytváření svazkových škol, jedna nová již vznikla. Jde o projekt na záchranu čtyř tzv. výjimkových škol. Přítomní nesouhlasí s finančním preferováním svazkových škol před školami klasickými.

Dalším bodem programu bylo seznámení s projektem Meziobecní spolupráce a přípravou budoucích operačních programů. Pan Jetmar ze Svazu seznámil přítomné s očekávanými výstupy projektu Meziobecní spolupráce. Jde o to, vytvořit prostor pro úvahy, jak by se mohla meziobecní spolupráce vyvíjet. Zpracovávají se analýzy ve čtyřech povinných segmentech – školství, sociální služby, odpadové hospodářství a doprava. Ostatní jsou volitelné dle potřeb území. Existuje určitá šance, jak navázat na operační programy MŠMT, výstupy by mohly být podpůrnou cestou pro určité druhy projektů. V té souvislosti se diskutovalo i o snaze MŠMT, která se týká strategií na úrovni ORP, kdy MŠMT prohlašuje vytvoření strategie jako podmínku pro čerpání. V IROP není zatím dohodnuto, kolik prostředků se vyčlení na aktivity v rámci integrovaných přístupů a kolik na individuální projekty.  Prostředky z operačních programů by měly jít přímo za žadatelem, jediným mezičlánkem v určitých specifických cílech je navrhovaná Agentura pro sociální začleňování, s čímž přítomní zásadně nesouhlasí.

Diskutovalo se i o situaci obcí v prstenci kolem velkých měst, zejména kolem Prahy, kde došlo k tomu, že některé obce vypověděly smlouvy o společném školském obvodu, což je katastrofální pro okolní obce, jejichž prvňáčci nemají kam nastoupit. V území chybí 1,5 mld. Kč na investice. V minulosti se jednalo o přesunutí prostředků z operačních programů, ale nebylo schváleno. Je proto nutno apelovat na MŠMT a MF, obce si samy již neporadí.

Hovořilo se i o potřebě zachovat praktické školy, které mají stále svůj smysl a také o podpoře zvláště nadaných žáků ze strany MŠMT. V této souvislosti přítomní konstatovali, že přehnaný tlak na inkluzi zhoršuje kvalitu vzdělávání, stejně jako neřešení problému nadaných žáků.

Přítomní se shodli, že je nezbytné požádat o schůzku s novým ministrem školství a  předsedou výboru pro školství PSP ČR.

 V závěru účastníci přijali společné pracovní závěry, které budou předmětem dalšího jednání jak pracovních skupin SMO a SMS, tak jednání se zástupci Parlamentu ČR a ministerstva:

Školská komise SMO ČR a Pracovní skupina pro školství a sport SMS ČR společně prohlašují:

  • Svazkové školy uznáváme jako jednu z možných forem školské právnické osoby. Nezbytnou podmínkou je dobrovolnost vzniku takového svazku.
  • Zásadně nesouhlasíme s vytvářením umělého, zejména ekonomického tlaku na obce ke zřizování svazkových škol.
  • Zásadně odmítáme finanční a jiné zvýhodňování svazkových škol oproti ostatním školám a zřizovatelům.
  • Zdůrazňujeme, že projekt svazkových škol nelze považovat za univerzální řešení problémů regionálního školství.
  • Nepovažujeme za zcela adekvátní požadavek MŠMT na vytvářením regionálních strategií na úrovni ORP, které by měly být určující pro čerpání prostředků v příštím programovacím období jednotlivými subjekty, které se podílejí na výchovně – vzdělávacím procesu; požadujeme zajištění rovného postavení všech zřizovatelů a reálnou spolupráci všech subjektů, které se na výchově a vzdělávání podílejí.
  • Konstatujeme, že speciální školy je nezbytné vnímat jako potřebnou součást školské soustavy v ČR a je nezbytné vytvořit jasná pravidla pro vstup žáků do těchto škol. Neustálý důraz na inkluzi, který není doprovázen  adekvátními  opatřeními,   vede  ke zhoršování podmínek všech žáků.
  • Vyzýváme MŠMT, aby se výrazně více věnovalo problematice vytváření vhodných podmínek pro žáky nadprůměrné. Cílem by mělo být, aby i pro tyto žáky bylo prostředí běžné základní školy dostatečně podnětné a aby i tito žáci zůstávali v běžných základních školách.

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně - právní, Kancelář Svazu měst a obcí ČR 

 

 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje