Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

12.02.2016 08:27

MŠMT podporuje přípravu na společné vzdělávání díky OP VVV

MŠMT připravuje výzvu „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“. Výzva pomůže školám připravit se na účinnost § 16 od 1. září 2016. Podpoří osobnostně profesionální rozvoj pedagogů, zajistí personální posílení škol o školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Příjemci mohou být mateřské a základní školy, bez škol speciálních. Ty budou podpořeny v samostatné výzvě zaměřené na implementaci Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

Alokace výzvy:                                                 4,5 mld. Kč

Předpokládané vyhlášení výzvy:              duben 2016

Tematické oblasti:

Šablony pro MŠ a ZŠ:

1.      Personální podpora

1.1.   Chůva – personální podpora MŠ

1.2.   Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ

1.3.   Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

1.4.   Školní psycholog – personální podpora MŠ a ZŠ

1.5.   Sociální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

Šablony výhradně pro MŠ:

2.      Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

2.1.   Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování

2.2.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální

2.3.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový

2.4.   Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

2.5.   Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

2.6.   Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

3.      Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

3.1.   Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

3.2.   Individualizace vzdělávání v MŠ

3.3.   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Šablony výhradně pro ZŠ:

4.      Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

4.1.     CLIL ve výuce na ZŠ

4.2.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (i zaměřené na inkluzi) – DVPP v rozsahu 20 hodin

4.3.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin

4.4.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 40 hodin

4.5.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin

4.6.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 60 hodin

4.7.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

4.8.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

4.9.     Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ – interní mentoring

4.10. Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring

4.11. Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování

4.12. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

4.13. Tandemová výuka na ZŠ

4.14. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

4.15. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

4.16. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze

5.      Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

5.1.   Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem

5.2.   Čtenářský klub pro žáky ZŠ

5.3.   Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem

5.4.   Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ

5.5.   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

6.      Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

6.1.   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Školní psycholog / speciální pedagog / školní asistent

Pro financování školního psychologa, resp. speciálního pedagoga z OP VVV, budou zásadní tyto skutečnosti:

  • Činnosti školního psychologa/speciálního pedagoga jsou zaměřeny a vázány ke konkrétnímu dítěti. Potřebu intervence indikovalo školské poradenské zařízení a to doporučilo, aby ji škola zajistila. Jde tedy o tzv. podpůrné opatření (stupeň II-V), které bude financováno z prostředků státního rozpočtu v souladu s § 16 školského zákona;
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy, ať již jako součást vlastního plánu pedagogické podpory žáka či bez něj. Podpora není poskytována konkrétnímu žákovi, ale kolektivu (na úrovni třídy, školy, oddělení, skupiny). Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy bez doporučení školního poradenského zařízení, a to dětem, které dostávají podpůrná opatření ve stupních I-II (tyto stupně podpory neumožňují zajistit podporu psychologa či speciálního pedagoga). Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy nad rámec doporučení školního poradenského zařízení ve stupních III-V. Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani MŠMT. Lze tedy financovat z prostředků ESF.

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje