Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

12.02.2016 08:27

MŠMT podporuje přípravu na společné vzdělávání díky OP VVV

MŠMT připravuje výzvu „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“. Výzva pomůže školám připravit se na účinnost § 16 od 1. září 2016. Podpoří osobnostně profesionální rozvoj pedagogů, zajistí personální posílení škol o školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Příjemci mohou být mateřské a základní školy, bez škol speciálních. Ty budou podpořeny v samostatné výzvě zaměřené na implementaci Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

Alokace výzvy:                                                 4,5 mld. Kč

Předpokládané vyhlášení výzvy:              duben 2016

Tematické oblasti:

Šablony pro MŠ a ZŠ:

1.      Personální podpora

1.1.   Chůva – personální podpora MŠ

1.2.   Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ

1.3.   Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

1.4.   Školní psycholog – personální podpora MŠ a ZŠ

1.5.   Sociální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

Šablony výhradně pro MŠ:

2.      Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

2.1.   Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování

2.2.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální

2.3.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový

2.4.   Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

2.5.   Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

2.6.   Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

3.      Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

3.1.   Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

3.2.   Individualizace vzdělávání v MŠ

3.3.   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Šablony výhradně pro ZŠ:

4.      Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

4.1.     CLIL ve výuce na ZŠ

4.2.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (i zaměřené na inkluzi) – DVPP v rozsahu 20 hodin

4.3.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin

4.4.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 40 hodin

4.5.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin

4.6.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 60 hodin

4.7.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

4.8.     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

4.9.     Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ – interní mentoring

4.10. Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring

4.11. Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování

4.12. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

4.13. Tandemová výuka na ZŠ

4.14. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

4.15. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

4.16. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze

5.      Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

5.1.   Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem

5.2.   Čtenářský klub pro žáky ZŠ

5.3.   Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem

5.4.   Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ

5.5.   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

6.      Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

6.1.   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Školní psycholog / speciální pedagog / školní asistent

Pro financování školního psychologa, resp. speciálního pedagoga z OP VVV, budou zásadní tyto skutečnosti:

  • Činnosti školního psychologa/speciálního pedagoga jsou zaměřeny a vázány ke konkrétnímu dítěti. Potřebu intervence indikovalo školské poradenské zařízení a to doporučilo, aby ji škola zajistila. Jde tedy o tzv. podpůrné opatření (stupeň II-V), které bude financováno z prostředků státního rozpočtu v souladu s § 16 školského zákona;
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy, ať již jako součást vlastního plánu pedagogické podpory žáka či bez něj. Podpora není poskytována konkrétnímu žákovi, ale kolektivu (na úrovni třídy, školy, oddělení, skupiny). Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy bez doporučení školního poradenského zařízení, a to dětem, které dostávají podpůrná opatření ve stupních I-II (tyto stupně podpory neumožňují zajistit podporu psychologa či speciálního pedagoga). Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní iniciativy nad rámec doporučení školního poradenského zařízení ve stupních III-V. Jde tedy o aktivitu, kterou lze financovat z prostředků ESF.
  • Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani MŠMT. Lze tedy financovat z prostředků ESF.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje