Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

06.03.2013 11:20

Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách

Díky podpoře svých členů, rozdělí Americká obchodní komora z grantového programu One World, Many Voices celkem 520.000 Kč mezi 11 českých škol. Americká obchodní komora podpoří projekty, které budou prospěšné pro místní komunitu a které realizují sami žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci místní samosprávy.

 Realizace projektů dlouhodobě prospěšných v místě, kde žijí, dětem také pomůže uplatnit teoretické znalosti v praxi a procvičit komunikaci v angličtině, protože jak projekt, tak závěrečná zpráva musí být zpracovány v anglickém jazyce.

 Program One World, Many Voices je financován zejména členy Americké obchodní komory, kteří při příležitosti každoročního plesu Díkůvzdání přispívají na tento program koupí korporátního stolu nebo účastí v Tiché aukci.

Grantová soutěž byla v loňském roce vyhlášena poprvé v této podobě (dříve byl program zaměřen úžeji - na podporu jazykového vzdělávání). Do grantové soutěže bylo přihlášeno 38 projektů, z nichž bylo vybráno 11, které budou podpořeny. S projekty, které podporu z programu nezískaly, budou seznámeni členové komory a v případě zájmu je budou moci podpořit individuálně. Grantová soutěž One World, Many Voices bude pokračovat i v letošním roce a nová grantová výzva bude ohlášena na jaře.

Podpořené projekty:

·         Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci); ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov

·         Můžete nás vidět, ale není nás slyšet (školní divadlo); ZŠ Paseka, okr. Uničov

·         Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé); ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice

·         Zahrada přátelství a porozumění; SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk                  

·         Park setkávání (park jako místo pro akce v obci); ZŠ Hranice, okr. Cheb           

·         Učení v přírodě (třída v přírodě); ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou  

·         Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou); ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín 

·         Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy) ; ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ

·         Jeden svět, mnoho tradic – One World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu); ZŠ Lukov, okr. Zlín

·         Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace); ZŠ Ostrava Poruba, ul. A. Hrdličky

·         Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy); Gymnázium, Kadaň, 5.května

 

Krátké anotace podpořených projektů jsou přílohou této tiskové zprávy. Podrobnější informace můžete najít také zde http://www.amcham.cz/about-amcham/news/detail/487/

https://www.facebook.com/OneWorldManyVoices

 Projekty podpořené z programu One World, Many Voices (ročník 2012)

Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci)

ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov

Udělený grant: 65 000 Kč

Cílem projektu je rozvinutí bohatého kulturního programu v obci, které bude založeno na průzkumu mezi místními obyvateli. Na projektu budou pracovat žáci 9. ročníku, školní parlament, učitelé, rodiče, senioři, místní komunita (veřejnost), místní samospráva. Výdaje budou vynaloženy zejména na projekční techniku a židle využitelné během kulturních akcí.

Můžete nás vidět, ale není nás slyšet - školní divadlo

ZŠ Paseka, okr. Uničov

Udělený grant: 77 000 Kč

Hlavní náplní projektu jsou divadelní představení připravená dětmi pro místní veřejnost. Tyto veřejné akce přinesou posílení aktivní účasti obyvatel ve společenském životě obce. Hlavními aktéry jsou: žáci školy, rodiče a obyvatelé obce jako herci. Představení budou veřejná a budou se připravovat ve spolupráci s obcí. Rozpočet bude využit zejména na ozvučovací techniku a také na některé kostýmy a kulisy.

 

Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé)

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice

Udělený grant: 35 000 Kč

V rámci projektu škola vybuduje ve svém vestibulu knihovnu, která bude přístupná veřejnosti. Nakoupí knihy, které budou volně přístupné žákům, rodičům i místní veřejnosti. Veřejnost se bude také podílet na výběru knih – škola uspořádá průzkum mezi obyvateli, na kterém se bude také podílet obec. Hlavní položkou rozpočtu bude nákup knih a dřevěné knihovny. Žáci a škola ve spolupráci s obcí zorganizují minimálně dvě veřejná čtení za rok, s cílem propagovat čtení knih. Také AmCham vyzve své členy, zda by mohli vhodné knihy věnovat.

Zahrada přátelství a porozumění

SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk                  

Udělený grant: 39 000 Kč

Cílem projektu je kultivace školní zahrady a její otevření místní komunitě. Žáci budou spolupracovat s klubem seniorů, klubem turistů a klubem zahrádkářů. Škola zorganizuje velkou třídenní vzdělávací akci – Tři dny pro přírodu. Zahrada se stane prostorem pro mezigenerační setkávání, společenské akce a volnočasové aktivity. Finance budou využity na kultivaci zahrady, vzorky minerálů a hornin pro naučnou stezku, materiál na akci Tři dny pro přírodu.

Park setkávání (park jako místo pro akce v obci)

ZŠ Hranice, okr. Cheb           

Udělený grant: 60 000 Kč

Vytvoření místa pro relaxaci a setkávání dětí, mladých lidí, rodičů a obyvatel čtvrti Studánka. Na projektu budou spolupracovat žáci, rodiče, místní výbor Studánka i vedení města Hranice. Děti se již setkaly s vedením města, aby projekt diskutovaly. Nově vybudovaný parčík budou místní lidé využívat jako místo konání veřejných akcí. Grant bude využit zejména na nákup materiálu na pergolu, lavičky, stromy a keře. Město bude projekt spolufinancovat.

Učení v přírodě (třída v přírodě)

ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou         

Udělený grant: 60 000 Kč

Škola vybuduje třídu v přírodě se vzdělávacím okruhem o Jizerských horách. Prostor bude využíván nejen pro vzdělávání žáků, ale také pro akce pro děti, jejich rodiče a učitele. Obec, kraj a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor přislíbily spolufinancování. Výdaje z grantu budou zejména směřovat na kultivaci prostoru, koupi přírodního nábytku a rostlin.

 Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou)

ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín         

Udělený grant: 60 000 Kč

V rámci projektu škola vybuduje zahradu před školou, která bude využívána nejen žáky školy, ale i menšími dětmi, rodiči, turisty, apod. Projekt je připraven žáky 6. třídy, na jeho realizaci budou pracovat i další žáci, učitelé, místní obyvatelé a zástupci obce. Rozpočet bude zejména využit na úpravy povrchu, rostliny a venkovní nábytek.

 Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy)

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ

Udělený grant: 60 000 Kč

Studenti 8. třídy připravili projekt jak upravit cestu do školy, aby byla bezpečnější. Zkultivují parčík a vybudují schody, aby se dalo lépe přicházet do školy. V Parčíku pak bude prostor pro pořádání veřejných akcí. Žáci budou na realizaci pracovat se školou, starostou i místostarostkou. Rozpočtové výdaje budou zahrnovat zejména návrh projektu, vybudování schodů, úpravy povrchů, lavičky a koše, které budou dekorovány žáky.

 Jeden svět, mnoho tradic – One World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu)        

ZŠ Lukov, okr. Zlín                

Udělený grant: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na pořádání veřejných oslav, které souvisí s anglo-americkými svátky. Cílem projektu je také podpořit učení angličtiny ve městě. Grantová podpora bude využita na vybudování školního skleníku, ve kterém se budou pěstovat květiny pro Slavnost květin nebo dýně pro oslavy Halloween apod. Výtěžek z prodeje vypěstovaných produktů na akcích se bude využívat na pořádání akcí v následujících letech. Obec bude zapojena do pořádání veřejných akcí.

Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace)

ZŠ Ostrava Poruba, ul. A. Hrdličky

Udělený grant: 23 000 Kč

Hlavním cílem projektu je sociální integrace sluchově postižených dětí do místní komunity, společná činnost zdravých a postižených dětí s využitím angličtiny. Projekt je realizován jako série veřejných vystoupení u příležitostí různých oslav ve městě. Grant bude zejména využit na nákup učebních pomůcek a materiálů na výuku angličtiny, aby žáci mohli tyto znalosti dále předávat neslyšícím dětem. Do příprav a realizace akcí je zapojen starosta.

Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy)

Gymnázium, Kadaň, 5.května           

Udělený grant: 11 000 Kč

V rámci projektu studenti gymnázia připravují pro základní školy komplexní soutěž o životním prostředí. Z grantu bude uhrazen nákup vybavení, které bude využito při soutěži a dále pak při projektech monitorujících kvalitu životního prostředí v místní lokalitě. Výsledky práce studentů budou diskutovány s městem.

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje