Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

06.03.2013 11:20

Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách

Díky podpoře svých členů, rozdělí Americká obchodní komora z grantového programu One World, Many Voices celkem 520.000 Kč mezi 11 českých škol. Americká obchodní komora podpoří projekty, které budou prospěšné pro místní komunitu a které realizují sami žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci místní samosprávy.

 Realizace projektů dlouhodobě prospěšných v místě, kde žijí, dětem také pomůže uplatnit teoretické znalosti v praxi a procvičit komunikaci v angličtině, protože jak projekt, tak závěrečná zpráva musí být zpracovány v anglickém jazyce.

 Program One World, Many Voices je financován zejména členy Americké obchodní komory, kteří při příležitosti každoročního plesu Díkůvzdání přispívají na tento program koupí korporátního stolu nebo účastí v Tiché aukci.

Grantová soutěž byla v loňském roce vyhlášena poprvé v této podobě (dříve byl program zaměřen úžeji - na podporu jazykového vzdělávání). Do grantové soutěže bylo přihlášeno 38 projektů, z nichž bylo vybráno 11, které budou podpořeny. S projekty, které podporu z programu nezískaly, budou seznámeni členové komory a v případě zájmu je budou moci podpořit individuálně. Grantová soutěž One World, Many Voices bude pokračovat i v letošním roce a nová grantová výzva bude ohlášena na jaře.

Podpořené projekty:

·         Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci); ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov

·         Můžete nás vidět, ale není nás slyšet (školní divadlo); ZŠ Paseka, okr. Uničov

·         Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé); ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice

·         Zahrada přátelství a porozumění; SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk                  

·         Park setkávání (park jako místo pro akce v obci); ZŠ Hranice, okr. Cheb           

·         Učení v přírodě (třída v přírodě); ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou  

·         Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou); ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín 

·         Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy) ; ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ

·         Jeden svět, mnoho tradic – One World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu); ZŠ Lukov, okr. Zlín

·         Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace); ZŠ Ostrava Poruba, ul. A. Hrdličky

·         Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy); Gymnázium, Kadaň, 5.května

 

Krátké anotace podpořených projektů jsou přílohou této tiskové zprávy. Podrobnější informace můžete najít také zde http://www.amcham.cz/about-amcham/news/detail/487/

https://www.facebook.com/OneWorldManyVoices

 Projekty podpořené z programu One World, Many Voices (ročník 2012)

Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci)

ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov

Udělený grant: 65 000 Kč

Cílem projektu je rozvinutí bohatého kulturního programu v obci, které bude založeno na průzkumu mezi místními obyvateli. Na projektu budou pracovat žáci 9. ročníku, školní parlament, učitelé, rodiče, senioři, místní komunita (veřejnost), místní samospráva. Výdaje budou vynaloženy zejména na projekční techniku a židle využitelné během kulturních akcí.

Můžete nás vidět, ale není nás slyšet - školní divadlo

ZŠ Paseka, okr. Uničov

Udělený grant: 77 000 Kč

Hlavní náplní projektu jsou divadelní představení připravená dětmi pro místní veřejnost. Tyto veřejné akce přinesou posílení aktivní účasti obyvatel ve společenském životě obce. Hlavními aktéry jsou: žáci školy, rodiče a obyvatelé obce jako herci. Představení budou veřejná a budou se připravovat ve spolupráci s obcí. Rozpočet bude využit zejména na ozvučovací techniku a také na některé kostýmy a kulisy.

 

Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé)

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice

Udělený grant: 35 000 Kč

V rámci projektu škola vybuduje ve svém vestibulu knihovnu, která bude přístupná veřejnosti. Nakoupí knihy, které budou volně přístupné žákům, rodičům i místní veřejnosti. Veřejnost se bude také podílet na výběru knih – škola uspořádá průzkum mezi obyvateli, na kterém se bude také podílet obec. Hlavní položkou rozpočtu bude nákup knih a dřevěné knihovny. Žáci a škola ve spolupráci s obcí zorganizují minimálně dvě veřejná čtení za rok, s cílem propagovat čtení knih. Také AmCham vyzve své členy, zda by mohli vhodné knihy věnovat.

Zahrada přátelství a porozumění

SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk                  

Udělený grant: 39 000 Kč

Cílem projektu je kultivace školní zahrady a její otevření místní komunitě. Žáci budou spolupracovat s klubem seniorů, klubem turistů a klubem zahrádkářů. Škola zorganizuje velkou třídenní vzdělávací akci – Tři dny pro přírodu. Zahrada se stane prostorem pro mezigenerační setkávání, společenské akce a volnočasové aktivity. Finance budou využity na kultivaci zahrady, vzorky minerálů a hornin pro naučnou stezku, materiál na akci Tři dny pro přírodu.

Park setkávání (park jako místo pro akce v obci)

ZŠ Hranice, okr. Cheb           

Udělený grant: 60 000 Kč

Vytvoření místa pro relaxaci a setkávání dětí, mladých lidí, rodičů a obyvatel čtvrti Studánka. Na projektu budou spolupracovat žáci, rodiče, místní výbor Studánka i vedení města Hranice. Děti se již setkaly s vedením města, aby projekt diskutovaly. Nově vybudovaný parčík budou místní lidé využívat jako místo konání veřejných akcí. Grant bude využit zejména na nákup materiálu na pergolu, lavičky, stromy a keře. Město bude projekt spolufinancovat.

Učení v přírodě (třída v přírodě)

ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou         

Udělený grant: 60 000 Kč

Škola vybuduje třídu v přírodě se vzdělávacím okruhem o Jizerských horách. Prostor bude využíván nejen pro vzdělávání žáků, ale také pro akce pro děti, jejich rodiče a učitele. Obec, kraj a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor přislíbily spolufinancování. Výdaje z grantu budou zejména směřovat na kultivaci prostoru, koupi přírodního nábytku a rostlin.

 Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou)

ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín         

Udělený grant: 60 000 Kč

V rámci projektu škola vybuduje zahradu před školou, která bude využívána nejen žáky školy, ale i menšími dětmi, rodiči, turisty, apod. Projekt je připraven žáky 6. třídy, na jeho realizaci budou pracovat i další žáci, učitelé, místní obyvatelé a zástupci obce. Rozpočet bude zejména využit na úpravy povrchu, rostliny a venkovní nábytek.

 Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy)

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ

Udělený grant: 60 000 Kč

Studenti 8. třídy připravili projekt jak upravit cestu do školy, aby byla bezpečnější. Zkultivují parčík a vybudují schody, aby se dalo lépe přicházet do školy. V Parčíku pak bude prostor pro pořádání veřejných akcí. Žáci budou na realizaci pracovat se školou, starostou i místostarostkou. Rozpočtové výdaje budou zahrnovat zejména návrh projektu, vybudování schodů, úpravy povrchů, lavičky a koše, které budou dekorovány žáky.

 Jeden svět, mnoho tradic – One World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu)        

ZŠ Lukov, okr. Zlín                

Udělený grant: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na pořádání veřejných oslav, které souvisí s anglo-americkými svátky. Cílem projektu je také podpořit učení angličtiny ve městě. Grantová podpora bude využita na vybudování školního skleníku, ve kterém se budou pěstovat květiny pro Slavnost květin nebo dýně pro oslavy Halloween apod. Výtěžek z prodeje vypěstovaných produktů na akcích se bude využívat na pořádání akcí v následujících letech. Obec bude zapojena do pořádání veřejných akcí.

Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace)

ZŠ Ostrava Poruba, ul. A. Hrdličky

Udělený grant: 23 000 Kč

Hlavním cílem projektu je sociální integrace sluchově postižených dětí do místní komunity, společná činnost zdravých a postižených dětí s využitím angličtiny. Projekt je realizován jako série veřejných vystoupení u příležitostí různých oslav ve městě. Grant bude zejména využit na nákup učebních pomůcek a materiálů na výuku angličtiny, aby žáci mohli tyto znalosti dále předávat neslyšícím dětem. Do příprav a realizace akcí je zapojen starosta.

Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy)

Gymnázium, Kadaň, 5.května           

Udělený grant: 11 000 Kč

V rámci projektu studenti gymnázia připravují pro základní školy komplexní soutěž o životním prostředí. Z grantu bude uhrazen nákup vybavení, které bude využito při soutěži a dále pak při projektech monitorujících kvalitu životního prostředí v místní lokalitě. Výsledky práce studentů budou diskutovány s městem.

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje