Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

06.03.2013 11:20

Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách

Díky podpoře svých členů, rozdělí Americká obchodní komora z grantového programu One World, Many Voices celkem 520.000 Kč mezi 11 českých škol. Americká obchodní komora podpoří projekty, které budou prospěšné pro místní komunitu a které realizují sami žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci místní samosprávy.

 Realizace projektů dlouhodobě prospěšných v místě, kde žijí, dětem také pomůže uplatnit teoretické znalosti v praxi a procvičit komunikaci v angličtině, protože jak projekt, tak závěrečná zpráva musí být zpracovány v anglickém jazyce.

 Program One World, Many Voices je financován zejména členy Americké obchodní komory, kteří při příležitosti každoročního plesu Díkůvzdání přispívají na tento program koupí korporátního stolu nebo účastí v Tiché aukci.

Grantová soutěž byla v loňském roce vyhlášena poprvé v této podobě (dříve byl program zaměřen úžeji - na podporu jazykového vzdělávání). Do grantové soutěže bylo přihlášeno 38 projektů, z nichž bylo vybráno 11, které budou podpořeny. S projekty, které podporu z programu nezískaly, budou seznámeni členové komory a v případě zájmu je budou moci podpořit individuálně. Grantová soutěž One World, Many Voices bude pokračovat i v letošním roce a nová grantová výzva bude ohlášena na jaře.

Podpořené projekty:

·         Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci); ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov

·         Můžete nás vidět, ale není nás slyšet (školní divadlo); ZŠ Paseka, okr. Uničov

·         Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé); ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice

·         Zahrada přátelství a porozumění; SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk                  

·         Park setkávání (park jako místo pro akce v obci); ZŠ Hranice, okr. Cheb           

·         Učení v přírodě (třída v přírodě); ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou  

·         Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou); ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín 

·         Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy) ; ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ

·         Jeden svět, mnoho tradic – One World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu); ZŠ Lukov, okr. Zlín

·         Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace); ZŠ Ostrava Poruba, ul. A. Hrdličky

·         Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy); Gymnázium, Kadaň, 5.května

 

Krátké anotace podpořených projektů jsou přílohou této tiskové zprávy. Podrobnější informace můžete najít také zde http://www.amcham.cz/about-amcham/news/detail/487/

https://www.facebook.com/OneWorldManyVoices

 Projekty podpořené z programu One World, Many Voices (ročník 2012)

Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci)

ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov

Udělený grant: 65 000 Kč

Cílem projektu je rozvinutí bohatého kulturního programu v obci, které bude založeno na průzkumu mezi místními obyvateli. Na projektu budou pracovat žáci 9. ročníku, školní parlament, učitelé, rodiče, senioři, místní komunita (veřejnost), místní samospráva. Výdaje budou vynaloženy zejména na projekční techniku a židle využitelné během kulturních akcí.

Můžete nás vidět, ale není nás slyšet - školní divadlo

ZŠ Paseka, okr. Uničov

Udělený grant: 77 000 Kč

Hlavní náplní projektu jsou divadelní představení připravená dětmi pro místní veřejnost. Tyto veřejné akce přinesou posílení aktivní účasti obyvatel ve společenském životě obce. Hlavními aktéry jsou: žáci školy, rodiče a obyvatelé obce jako herci. Představení budou veřejná a budou se připravovat ve spolupráci s obcí. Rozpočet bude využit zejména na ozvučovací techniku a také na některé kostýmy a kulisy.

 

Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé)

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice

Udělený grant: 35 000 Kč

V rámci projektu škola vybuduje ve svém vestibulu knihovnu, která bude přístupná veřejnosti. Nakoupí knihy, které budou volně přístupné žákům, rodičům i místní veřejnosti. Veřejnost se bude také podílet na výběru knih – škola uspořádá průzkum mezi obyvateli, na kterém se bude také podílet obec. Hlavní položkou rozpočtu bude nákup knih a dřevěné knihovny. Žáci a škola ve spolupráci s obcí zorganizují minimálně dvě veřejná čtení za rok, s cílem propagovat čtení knih. Také AmCham vyzve své členy, zda by mohli vhodné knihy věnovat.

Zahrada přátelství a porozumění

SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk                  

Udělený grant: 39 000 Kč

Cílem projektu je kultivace školní zahrady a její otevření místní komunitě. Žáci budou spolupracovat s klubem seniorů, klubem turistů a klubem zahrádkářů. Škola zorganizuje velkou třídenní vzdělávací akci – Tři dny pro přírodu. Zahrada se stane prostorem pro mezigenerační setkávání, společenské akce a volnočasové aktivity. Finance budou využity na kultivaci zahrady, vzorky minerálů a hornin pro naučnou stezku, materiál na akci Tři dny pro přírodu.

Park setkávání (park jako místo pro akce v obci)

ZŠ Hranice, okr. Cheb           

Udělený grant: 60 000 Kč

Vytvoření místa pro relaxaci a setkávání dětí, mladých lidí, rodičů a obyvatel čtvrti Studánka. Na projektu budou spolupracovat žáci, rodiče, místní výbor Studánka i vedení města Hranice. Děti se již setkaly s vedením města, aby projekt diskutovaly. Nově vybudovaný parčík budou místní lidé využívat jako místo konání veřejných akcí. Grant bude využit zejména na nákup materiálu na pergolu, lavičky, stromy a keře. Město bude projekt spolufinancovat.

Učení v přírodě (třída v přírodě)

ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou         

Udělený grant: 60 000 Kč

Škola vybuduje třídu v přírodě se vzdělávacím okruhem o Jizerských horách. Prostor bude využíván nejen pro vzdělávání žáků, ale také pro akce pro děti, jejich rodiče a učitele. Obec, kraj a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor přislíbily spolufinancování. Výdaje z grantu budou zejména směřovat na kultivaci prostoru, koupi přírodního nábytku a rostlin.

 Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou)

ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín         

Udělený grant: 60 000 Kč

V rámci projektu škola vybuduje zahradu před školou, která bude využívána nejen žáky školy, ale i menšími dětmi, rodiči, turisty, apod. Projekt je připraven žáky 6. třídy, na jeho realizaci budou pracovat i další žáci, učitelé, místní obyvatelé a zástupci obce. Rozpočet bude zejména využit na úpravy povrchu, rostliny a venkovní nábytek.

 Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy)

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ

Udělený grant: 60 000 Kč

Studenti 8. třídy připravili projekt jak upravit cestu do školy, aby byla bezpečnější. Zkultivují parčík a vybudují schody, aby se dalo lépe přicházet do školy. V Parčíku pak bude prostor pro pořádání veřejných akcí. Žáci budou na realizaci pracovat se školou, starostou i místostarostkou. Rozpočtové výdaje budou zahrnovat zejména návrh projektu, vybudování schodů, úpravy povrchů, lavičky a koše, které budou dekorovány žáky.

 Jeden svět, mnoho tradic – One World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu)        

ZŠ Lukov, okr. Zlín                

Udělený grant: 30 000 Kč

Projekt je zaměřen na pořádání veřejných oslav, které souvisí s anglo-americkými svátky. Cílem projektu je také podpořit učení angličtiny ve městě. Grantová podpora bude využita na vybudování školního skleníku, ve kterém se budou pěstovat květiny pro Slavnost květin nebo dýně pro oslavy Halloween apod. Výtěžek z prodeje vypěstovaných produktů na akcích se bude využívat na pořádání akcí v následujících letech. Obec bude zapojena do pořádání veřejných akcí.

Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace)

ZŠ Ostrava Poruba, ul. A. Hrdličky

Udělený grant: 23 000 Kč

Hlavním cílem projektu je sociální integrace sluchově postižených dětí do místní komunity, společná činnost zdravých a postižených dětí s využitím angličtiny. Projekt je realizován jako série veřejných vystoupení u příležitostí různých oslav ve městě. Grant bude zejména využit na nákup učebních pomůcek a materiálů na výuku angličtiny, aby žáci mohli tyto znalosti dále předávat neslyšícím dětem. Do příprav a realizace akcí je zapojen starosta.

Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy)

Gymnázium, Kadaň, 5.května           

Udělený grant: 11 000 Kč

V rámci projektu studenti gymnázia připravují pro základní školy komplexní soutěž o životním prostředí. Z grantu bude uhrazen nákup vybavení, které bude využito při soutěži a dále pak při projektech monitorujících kvalitu životního prostředí v místní lokalitě. Výsledky práce studentů budou diskutovány s městem.

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje