Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

24.10.2011 10:41

Typy venkova: šance na lepší pomoc státu?

Přes mnoho společného má venkov spoustu rozdílných problémů. Někde se obyvatelé přistěhovávají, jinde jich naopak zoufale ubývá. Na horách je déle zima, úklid chodníků stojí více, v nížinách léto ničí úrodu zemědělcům a vysává vodu ze studní. Barvitost problémů obcí nezná mezí. I proto je důležitá typologie území venkova. A co že to je? Nejen o tom se hovořilo na konferenci Analýza potřeb venkova pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci.

Člověk středobodem živé vesnice

Některá vědecká zjištění přítomných zástupců univerzit jen potvrzovala to, co starostové dávno vědí – třeba že čím více obyvatel v obci žije, tím lepší má obec občanskou vybavenost a tím více mimorozpočtových zdrojů obec získává. Jiná ale přinesla překvapení. Prý platí, že tam, kde obci vládnou ženy, je obec v získávání dotací úspěšnější. A také že čím je starosta chytřejší měřeno úrovní dosaženého vzdělání, tím více různých zdrojů peněz dokáže získat. Lidský faktor a téma „komunity“ se vůbec linuly jako červená nit celým dnem přednášek – zjištění opakovaně potvrdila, že vzdělání členů zastupitelstva a osobní angažovanost obyvatel na životě obce jsou důležitými předpoklady pro „živou“ obec, pro obec, které není vlastní osud lhostejný. A také že tam, kde není práce, živoří i obec.

Jaké typy venkova máme?

Ale vraťme se k typologii území. Radim Perlín z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zajímavě popsal výzkum možných typů venkova v ČR. Budeme-li vědět, jaký typ území máme a kdo kde žije, může mu stát lépe pomoci. Ať už dotacemi nebo jinými nástroji, třeba legislativními a institucionálními úpravami systému. Změna systému veřejné správy, zejména administrativní rozdělení území ČR na kraje, má kupodivu vliv na strukturu obyvatel a činností, které se v obcích realizují. Důvodem jsou veřejné služby, které se soustředí do centra kraje. Na významu nabyla geografická poloha obce. Zvětšil se kontrast osídlených urbanizovaných území a území při hranicích kraje. Ukazuje se tak, že trpí nejen území při hranicích státu, ale také při vnitřních hranicích území krajů (např. rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje.

Moderní regionální rozvoj v Evropě a ve světě chápe roli místních aktérů na venkově – tedy starostů, zastupitelů, ale také neziskovek nebo firem – v jejich aktivizaci tak, aby si pak mohli pomoci sami. Lidé z venkova mají talent, tvořivost a podnikavost. Pokud jsou tyto měkké faktory dobře zalévané a hnojené, mohou vyrůstat v kvetoucí vesnici. Ale jen pokud se jim živin a vody dostává. Pokud ne, chřadnou. A o péči to je. Pečují stát a kraje o své vesnice tak, aby vytvořili dobré předpoklady pro jejich růst?

Typologie území by tomu mohla napomoci. Pokud budou stát a kraje vědět, kde jsou jaké problémy a v jakých územích si jsou podobné, budou schopni lépe cílit podporu svou i z evropských dotací. Takový pohled se ale musí promítnout do vytváření koncepcí a strategií na podporu regionálního rozvoje. Aktuálně teď například do Strategie regionálního rozvoje, za niž odpovídá ministerstvo pro místní rozvoj, nebo do koncepcí na podporu podnikání v gesci ministerstva průmyslu a obchodu či Úřadu vlády. A nesmí zůstat jen u koncepcí. Ty je potřeba realizovat konkrétními úpravami zákonů na podporu aktivizace místního života – třeba do motivačního zohlednění těch obcí, které spolupracují a aktivity dělají společně. Nebo se musí objevit v adresné podpoře z budoucích dotačních zdrojů, národních i evropských.

A co na to Svaz?

Dle názoru Svazu, jehož příspěvek na konferenci také zazněl, je nutné pohled na území České republiky diferencovat. Dokazuje to i právě realizovaná Analýza potřeb venkova. Takový přístup může pomoci cílenějšímu směřování dotací a výkonu úkolů samosprávy. Ale v době, kdy stát neustále navrhuje další a další povinnosti, které samosprávy mají vykonávat, je těžké nové aktivity vymýšlet, natož realizovat. Účastníci se například na konferenci ptali, proč mají obce vykonávat povinnosti dle atomového zákona nebo proč kraj požaduje vedení evidence pěších stezek v obci. Stát i vyšší územně samosprávné celky si neuvědomují, že chtít absurdity podobného typu znamená zbytečně ukrajovat samosprávám čas a energii na to, aby jejich území bylo živé a přátelské místo k životu. Každé území má své problémy a specifika, proto je potřeba městům i vesnicím vytvořit takové podmínky, aby se svou výjimečností mohly pracovat.

Konference, které se za Svaz zúčasnily paní starostka Hana Novosadová, členka Předsednictva Komory obcí, a Eva Srnová z kanceláře Svazu,  přinesla zajímavé pohledy na život v obcích. Spojení vnímání problémů na vesnicích akademickou obcí a pragmatických zkušeností „pardálů“ starostů občas znamenal výbušný, přesto pozitivní koktejl výměny názorů. Na něm účastníci viděli, že svět za zdí může vypadat úplně jinak, než jak jej znají oni sami. Jistě obohacující pohled.

Eva Srnová
srnova@smocr.cz

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje