Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

24.10.2011 10:41

Typy venkova: šance na lepší pomoc státu?

Přes mnoho společného má venkov spoustu rozdílných problémů. Někde se obyvatelé přistěhovávají, jinde jich naopak zoufale ubývá. Na horách je déle zima, úklid chodníků stojí více, v nížinách léto ničí úrodu zemědělcům a vysává vodu ze studní. Barvitost problémů obcí nezná mezí. I proto je důležitá typologie území venkova. A co že to je? Nejen o tom se hovořilo na konferenci Analýza potřeb venkova pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci.

Člověk středobodem živé vesnice

Některá vědecká zjištění přítomných zástupců univerzit jen potvrzovala to, co starostové dávno vědí – třeba že čím více obyvatel v obci žije, tím lepší má obec občanskou vybavenost a tím více mimorozpočtových zdrojů obec získává. Jiná ale přinesla překvapení. Prý platí, že tam, kde obci vládnou ženy, je obec v získávání dotací úspěšnější. A také že čím je starosta chytřejší měřeno úrovní dosaženého vzdělání, tím více různých zdrojů peněz dokáže získat. Lidský faktor a téma „komunity“ se vůbec linuly jako červená nit celým dnem přednášek – zjištění opakovaně potvrdila, že vzdělání členů zastupitelstva a osobní angažovanost obyvatel na životě obce jsou důležitými předpoklady pro „živou“ obec, pro obec, které není vlastní osud lhostejný. A také že tam, kde není práce, živoří i obec.

Jaké typy venkova máme?

Ale vraťme se k typologii území. Radim Perlín z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zajímavě popsal výzkum možných typů venkova v ČR. Budeme-li vědět, jaký typ území máme a kdo kde žije, může mu stát lépe pomoci. Ať už dotacemi nebo jinými nástroji, třeba legislativními a institucionálními úpravami systému. Změna systému veřejné správy, zejména administrativní rozdělení území ČR na kraje, má kupodivu vliv na strukturu obyvatel a činností, které se v obcích realizují. Důvodem jsou veřejné služby, které se soustředí do centra kraje. Na významu nabyla geografická poloha obce. Zvětšil se kontrast osídlených urbanizovaných území a území při hranicích kraje. Ukazuje se tak, že trpí nejen území při hranicích státu, ale také při vnitřních hranicích území krajů (např. rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje.

Moderní regionální rozvoj v Evropě a ve světě chápe roli místních aktérů na venkově – tedy starostů, zastupitelů, ale také neziskovek nebo firem – v jejich aktivizaci tak, aby si pak mohli pomoci sami. Lidé z venkova mají talent, tvořivost a podnikavost. Pokud jsou tyto měkké faktory dobře zalévané a hnojené, mohou vyrůstat v kvetoucí vesnici. Ale jen pokud se jim živin a vody dostává. Pokud ne, chřadnou. A o péči to je. Pečují stát a kraje o své vesnice tak, aby vytvořili dobré předpoklady pro jejich růst?

Typologie území by tomu mohla napomoci. Pokud budou stát a kraje vědět, kde jsou jaké problémy a v jakých územích si jsou podobné, budou schopni lépe cílit podporu svou i z evropských dotací. Takový pohled se ale musí promítnout do vytváření koncepcí a strategií na podporu regionálního rozvoje. Aktuálně teď například do Strategie regionálního rozvoje, za niž odpovídá ministerstvo pro místní rozvoj, nebo do koncepcí na podporu podnikání v gesci ministerstva průmyslu a obchodu či Úřadu vlády. A nesmí zůstat jen u koncepcí. Ty je potřeba realizovat konkrétními úpravami zákonů na podporu aktivizace místního života – třeba do motivačního zohlednění těch obcí, které spolupracují a aktivity dělají společně. Nebo se musí objevit v adresné podpoře z budoucích dotačních zdrojů, národních i evropských.

A co na to Svaz?

Dle názoru Svazu, jehož příspěvek na konferenci také zazněl, je nutné pohled na území České republiky diferencovat. Dokazuje to i právě realizovaná Analýza potřeb venkova. Takový přístup může pomoci cílenějšímu směřování dotací a výkonu úkolů samosprávy. Ale v době, kdy stát neustále navrhuje další a další povinnosti, které samosprávy mají vykonávat, je těžké nové aktivity vymýšlet, natož realizovat. Účastníci se například na konferenci ptali, proč mají obce vykonávat povinnosti dle atomového zákona nebo proč kraj požaduje vedení evidence pěších stezek v obci. Stát i vyšší územně samosprávné celky si neuvědomují, že chtít absurdity podobného typu znamená zbytečně ukrajovat samosprávám čas a energii na to, aby jejich území bylo živé a přátelské místo k životu. Každé území má své problémy a specifika, proto je potřeba městům i vesnicím vytvořit takové podmínky, aby se svou výjimečností mohly pracovat.

Konference, které se za Svaz zúčasnily paní starostka Hana Novosadová, členka Předsednictva Komory obcí, a Eva Srnová z kanceláře Svazu,  přinesla zajímavé pohledy na život v obcích. Spojení vnímání problémů na vesnicích akademickou obcí a pragmatických zkušeností „pardálů“ starostů občas znamenal výbušný, přesto pozitivní koktejl výměny názorů. Na něm účastníci viděli, že svět za zdí může vypadat úplně jinak, než jak jej znají oni sami. Jistě obohacující pohled.

Eva Srnová
srnova@smocr.cz

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje