Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

24.10.2011 10:41

Typy venkova: šance na lepší pomoc státu?

Přes mnoho společného má venkov spoustu rozdílných problémů. Někde se obyvatelé přistěhovávají, jinde jich naopak zoufale ubývá. Na horách je déle zima, úklid chodníků stojí více, v nížinách léto ničí úrodu zemědělcům a vysává vodu ze studní. Barvitost problémů obcí nezná mezí. I proto je důležitá typologie území venkova. A co že to je? Nejen o tom se hovořilo na konferenci Analýza potřeb venkova pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci.

Člověk středobodem živé vesnice

Některá vědecká zjištění přítomných zástupců univerzit jen potvrzovala to, co starostové dávno vědí – třeba že čím více obyvatel v obci žije, tím lepší má obec občanskou vybavenost a tím více mimorozpočtových zdrojů obec získává. Jiná ale přinesla překvapení. Prý platí, že tam, kde obci vládnou ženy, je obec v získávání dotací úspěšnější. A také že čím je starosta chytřejší měřeno úrovní dosaženého vzdělání, tím více různých zdrojů peněz dokáže získat. Lidský faktor a téma „komunity“ se vůbec linuly jako červená nit celým dnem přednášek – zjištění opakovaně potvrdila, že vzdělání členů zastupitelstva a osobní angažovanost obyvatel na životě obce jsou důležitými předpoklady pro „živou“ obec, pro obec, které není vlastní osud lhostejný. A také že tam, kde není práce, živoří i obec.

Jaké typy venkova máme?

Ale vraťme se k typologii území. Radim Perlín z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zajímavě popsal výzkum možných typů venkova v ČR. Budeme-li vědět, jaký typ území máme a kdo kde žije, může mu stát lépe pomoci. Ať už dotacemi nebo jinými nástroji, třeba legislativními a institucionálními úpravami systému. Změna systému veřejné správy, zejména administrativní rozdělení území ČR na kraje, má kupodivu vliv na strukturu obyvatel a činností, které se v obcích realizují. Důvodem jsou veřejné služby, které se soustředí do centra kraje. Na významu nabyla geografická poloha obce. Zvětšil se kontrast osídlených urbanizovaných území a území při hranicích kraje. Ukazuje se tak, že trpí nejen území při hranicích státu, ale také při vnitřních hranicích území krajů (např. rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje.

Moderní regionální rozvoj v Evropě a ve světě chápe roli místních aktérů na venkově – tedy starostů, zastupitelů, ale také neziskovek nebo firem – v jejich aktivizaci tak, aby si pak mohli pomoci sami. Lidé z venkova mají talent, tvořivost a podnikavost. Pokud jsou tyto měkké faktory dobře zalévané a hnojené, mohou vyrůstat v kvetoucí vesnici. Ale jen pokud se jim živin a vody dostává. Pokud ne, chřadnou. A o péči to je. Pečují stát a kraje o své vesnice tak, aby vytvořili dobré předpoklady pro jejich růst?

Typologie území by tomu mohla napomoci. Pokud budou stát a kraje vědět, kde jsou jaké problémy a v jakých územích si jsou podobné, budou schopni lépe cílit podporu svou i z evropských dotací. Takový pohled se ale musí promítnout do vytváření koncepcí a strategií na podporu regionálního rozvoje. Aktuálně teď například do Strategie regionálního rozvoje, za niž odpovídá ministerstvo pro místní rozvoj, nebo do koncepcí na podporu podnikání v gesci ministerstva průmyslu a obchodu či Úřadu vlády. A nesmí zůstat jen u koncepcí. Ty je potřeba realizovat konkrétními úpravami zákonů na podporu aktivizace místního života – třeba do motivačního zohlednění těch obcí, které spolupracují a aktivity dělají společně. Nebo se musí objevit v adresné podpoře z budoucích dotačních zdrojů, národních i evropských.

A co na to Svaz?

Dle názoru Svazu, jehož příspěvek na konferenci také zazněl, je nutné pohled na území České republiky diferencovat. Dokazuje to i právě realizovaná Analýza potřeb venkova. Takový přístup může pomoci cílenějšímu směřování dotací a výkonu úkolů samosprávy. Ale v době, kdy stát neustále navrhuje další a další povinnosti, které samosprávy mají vykonávat, je těžké nové aktivity vymýšlet, natož realizovat. Účastníci se například na konferenci ptali, proč mají obce vykonávat povinnosti dle atomového zákona nebo proč kraj požaduje vedení evidence pěších stezek v obci. Stát i vyšší územně samosprávné celky si neuvědomují, že chtít absurdity podobného typu znamená zbytečně ukrajovat samosprávám čas a energii na to, aby jejich území bylo živé a přátelské místo k životu. Každé území má své problémy a specifika, proto je potřeba městům i vesnicím vytvořit takové podmínky, aby se svou výjimečností mohly pracovat.

Konference, které se za Svaz zúčasnily paní starostka Hana Novosadová, členka Předsednictva Komory obcí, a Eva Srnová z kanceláře Svazu,  přinesla zajímavé pohledy na život v obcích. Spojení vnímání problémů na vesnicích akademickou obcí a pragmatických zkušeností „pardálů“ starostů občas znamenal výbušný, přesto pozitivní koktejl výměny názorů. Na něm účastníci viděli, že svět za zdí může vypadat úplně jinak, než jak jej znají oni sami. Jistě obohacující pohled.

Eva Srnová
srnova@smocr.cz

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje