Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

28.11.2011 15:18

Projekt Partner České pošty pokračuje, tentokrát s finančními službami

Česká pošta připravuje změnu obsluhy území u dalších obcí. Vychází především ze zkušeností z pilotního projektu Partner, a proto vedení slibuje lepší komunikaci se starosty. Z jednání Komory obcí však vyplývá, že stále ještě zůstává co zlepšovat.

Chybějící finanční služby a nedostatečná nebo přímo špatná příprava, zejména vysvětlení přínosů a omezení nového způsobu, představovaly hlavní záporné body pilotní fáze projektu Partner České pošty. Na konci listopadu došlo ke schválení změny obsluhy území pro dalších šest desítek obcí. Na jednání Komory obcí byl seznam předložen, avšak jeho širší zveřejnění bude následovat až po úvodní komunikaci mezi Českou poštou a dotčenými obcemi, tedy v průběhu prosince.

Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty, s.p., uvedl, že i nadále představuje obec první kontaktní místo. Současně však byla zahájena užší spolupráce se Svazem obchodu, resp. českými prodejními řetězci. Spotřební družstva COOP již několikrát vyjádřila zájem zajišťovat výdej listovních a balíkových zásilek či se přímo stát Partnerem s plnohodnotným provozem. V současné době probíhá pilotní projekt v okrese Ústí nad Orlicí na prodejně KONZUM. Na základě jeho výsledků by měl vzniknout jednotný manuál zajišťující shodnou kvalitu poštovních služeb v území obsluhovaného z obchodu. Partneři na rozdíl od Výdejních míst nabízejí také platební styk a služby Poštovní spořitelny.

Komora obcí i nadále trvá na požadavku, aby ke změně nedocházelo dříve než 6 měsíců od úvodního kontaktu. Ukázalo se rovněž, že regionální pracoviště podceňují důležitost předání informace představitelům obce v případě, že se pouze mění rozsah služeb. Osobní zkušenost uvedla paní starostka Hylmarová z Malých Svatoňovic, kde došlo ke změně druhu obsluhy při zachování pobočky. Paní starostka se tuto informaci dozvěděla až zprostředkovaně od občanů. Domnívá se, že avízo o připravovaných změnách mohlo zamezit několika nedorozuměním. Ačkoliv se jedná spíše o interní záležitost České pošty, přislíbil generální ředitel rozšíření okruhu informací poskytovaných dotčeným obcím např. v případě zřízení nového depa.

Dle vyjádření Rastislava Horáčka, který se projektu Partner věnuje, se náplň vzorových smluv nemění. Předseda Komory obcí Josef Bezdíček přesto požádal o jejich postoupení také proto, že v pilotním projektu se jednalo téměř výhradně o výdejní místa, zatímco nyní převažují typy Partner I a Partner II. Ze smlouvy lze pak lépe zjistit rozdíl mezi jednotlivými typy, finanční a další náročnost, což umožní obcím přípravu na jednání s pracovníky České pošty. Právě možnost srovnání obou typů by uvítala paní starostka Berdychová z obce Holovousy.

Dále se diskutovala personální strategie České pošty, včetně vázání platů doručovatelek na bonusy. Ze strany pošty došlo opět ke zdůraznění trvalého poklesu přepravy listovních zásilek, který se následně projevuje změněnou potřebou počtu zaměstnanců. Personální a mzdovou politiku však generální ředitel považuje za skutečně vnitřní záležitost podniku.

Stále ještě není dořešena transformace České pošty na jinou právní formu, což má vliv na jednání o úplatném či bezúplatném převodu zbytných nemovitostí na obce.

Pilotní projekt nepotvrdil obavy ze zhoršení poštovních služeb v území, spíše naopak. Pokud přesto mají členské obce konkrétní výhrady či negativních zkušenosti, mohou je adresovat na horacek.rastislav.2@cpost.cz. Svaz měst a obcí zvažuje zopakování hodnotících schůzek, tentokrát zaměřených spíše na kontakt s občany obcí. Komora obcí uvítá dobrovolníky, kteří by na přelomu jara a léta, příp. po skončení prázdnin, byli ochotni navštívit několik obcí ve svém okrese, kde došlo ke změně zajišťování poštovních služeb, a zjistit jejich názory.

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje