Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 110
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

28.11.2011 15:18

Projekt Partner České pošty pokračuje, tentokrát s finančními službami

Česká pošta připravuje změnu obsluhy území u dalších obcí. Vychází především ze zkušeností z pilotního projektu Partner, a proto vedení slibuje lepší komunikaci se starosty. Z jednání Komory obcí však vyplývá, že stále ještě zůstává co zlepšovat.

Chybějící finanční služby a nedostatečná nebo přímo špatná příprava, zejména vysvětlení přínosů a omezení nového způsobu, představovaly hlavní záporné body pilotní fáze projektu Partner České pošty. Na konci listopadu došlo ke schválení změny obsluhy území pro dalších šest desítek obcí. Na jednání Komory obcí byl seznam předložen, avšak jeho širší zveřejnění bude následovat až po úvodní komunikaci mezi Českou poštou a dotčenými obcemi, tedy v průběhu prosince.

Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty, s.p., uvedl, že i nadále představuje obec první kontaktní místo. Současně však byla zahájena užší spolupráce se Svazem obchodu, resp. českými prodejními řetězci. Spotřební družstva COOP již několikrát vyjádřila zájem zajišťovat výdej listovních a balíkových zásilek či se přímo stát Partnerem s plnohodnotným provozem. V současné době probíhá pilotní projekt v okrese Ústí nad Orlicí na prodejně KONZUM. Na základě jeho výsledků by měl vzniknout jednotný manuál zajišťující shodnou kvalitu poštovních služeb v území obsluhovaného z obchodu. Partneři na rozdíl od Výdejních míst nabízejí také platební styk a služby Poštovní spořitelny.

Komora obcí i nadále trvá na požadavku, aby ke změně nedocházelo dříve než 6 měsíců od úvodního kontaktu. Ukázalo se rovněž, že regionální pracoviště podceňují důležitost předání informace představitelům obce v případě, že se pouze mění rozsah služeb. Osobní zkušenost uvedla paní starostka Hylmarová z Malých Svatoňovic, kde došlo ke změně druhu obsluhy při zachování pobočky. Paní starostka se tuto informaci dozvěděla až zprostředkovaně od občanů. Domnívá se, že avízo o připravovaných změnách mohlo zamezit několika nedorozuměním. Ačkoliv se jedná spíše o interní záležitost České pošty, přislíbil generální ředitel rozšíření okruhu informací poskytovaných dotčeným obcím např. v případě zřízení nového depa.

Dle vyjádření Rastislava Horáčka, který se projektu Partner věnuje, se náplň vzorových smluv nemění. Předseda Komory obcí Josef Bezdíček přesto požádal o jejich postoupení také proto, že v pilotním projektu se jednalo téměř výhradně o výdejní místa, zatímco nyní převažují typy Partner I a Partner II. Ze smlouvy lze pak lépe zjistit rozdíl mezi jednotlivými typy, finanční a další náročnost, což umožní obcím přípravu na jednání s pracovníky České pošty. Právě možnost srovnání obou typů by uvítala paní starostka Berdychová z obce Holovousy.

Dále se diskutovala personální strategie České pošty, včetně vázání platů doručovatelek na bonusy. Ze strany pošty došlo opět ke zdůraznění trvalého poklesu přepravy listovních zásilek, který se následně projevuje změněnou potřebou počtu zaměstnanců. Personální a mzdovou politiku však generální ředitel považuje za skutečně vnitřní záležitost podniku.

Stále ještě není dořešena transformace České pošty na jinou právní formu, což má vliv na jednání o úplatném či bezúplatném převodu zbytných nemovitostí na obce.

Pilotní projekt nepotvrdil obavy ze zhoršení poštovních služeb v území, spíše naopak. Pokud přesto mají členské obce konkrétní výhrady či negativních zkušenosti, mohou je adresovat na horacek.rastislav.2@cpost.cz. Svaz měst a obcí zvažuje zopakování hodnotících schůzek, tentokrát zaměřených spíše na kontakt s občany obcí. Komora obcí uvítá dobrovolníky, kteří by na přelomu jara a léta, příp. po skončení prázdnin, byli ochotni navštívit několik obcí ve svém okrese, kde došlo ke změně zajišťování poštovních služeb, a zjistit jejich názory.

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje