Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 5
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

28.11.2011 15:18

Projekt Partner České pošty pokračuje, tentokrát s finančními službami

Česká pošta připravuje změnu obsluhy území u dalších obcí. Vychází především ze zkušeností z pilotního projektu Partner, a proto vedení slibuje lepší komunikaci se starosty. Z jednání Komory obcí však vyplývá, že stále ještě zůstává co zlepšovat.

Chybějící finanční služby a nedostatečná nebo přímo špatná příprava, zejména vysvětlení přínosů a omezení nového způsobu, představovaly hlavní záporné body pilotní fáze projektu Partner České pošty. Na konci listopadu došlo ke schválení změny obsluhy území pro dalších šest desítek obcí. Na jednání Komory obcí byl seznam předložen, avšak jeho širší zveřejnění bude následovat až po úvodní komunikaci mezi Českou poštou a dotčenými obcemi, tedy v průběhu prosince.

Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty, s.p., uvedl, že i nadále představuje obec první kontaktní místo. Současně však byla zahájena užší spolupráce se Svazem obchodu, resp. českými prodejními řetězci. Spotřební družstva COOP již několikrát vyjádřila zájem zajišťovat výdej listovních a balíkových zásilek či se přímo stát Partnerem s plnohodnotným provozem. V současné době probíhá pilotní projekt v okrese Ústí nad Orlicí na prodejně KONZUM. Na základě jeho výsledků by měl vzniknout jednotný manuál zajišťující shodnou kvalitu poštovních služeb v území obsluhovaného z obchodu. Partneři na rozdíl od Výdejních míst nabízejí také platební styk a služby Poštovní spořitelny.

Komora obcí i nadále trvá na požadavku, aby ke změně nedocházelo dříve než 6 měsíců od úvodního kontaktu. Ukázalo se rovněž, že regionální pracoviště podceňují důležitost předání informace představitelům obce v případě, že se pouze mění rozsah služeb. Osobní zkušenost uvedla paní starostka Hylmarová z Malých Svatoňovic, kde došlo ke změně druhu obsluhy při zachování pobočky. Paní starostka se tuto informaci dozvěděla až zprostředkovaně od občanů. Domnívá se, že avízo o připravovaných změnách mohlo zamezit několika nedorozuměním. Ačkoliv se jedná spíše o interní záležitost České pošty, přislíbil generální ředitel rozšíření okruhu informací poskytovaných dotčeným obcím např. v případě zřízení nového depa.

Dle vyjádření Rastislava Horáčka, který se projektu Partner věnuje, se náplň vzorových smluv nemění. Předseda Komory obcí Josef Bezdíček přesto požádal o jejich postoupení také proto, že v pilotním projektu se jednalo téměř výhradně o výdejní místa, zatímco nyní převažují typy Partner I a Partner II. Ze smlouvy lze pak lépe zjistit rozdíl mezi jednotlivými typy, finanční a další náročnost, což umožní obcím přípravu na jednání s pracovníky České pošty. Právě možnost srovnání obou typů by uvítala paní starostka Berdychová z obce Holovousy.

Dále se diskutovala personální strategie České pošty, včetně vázání platů doručovatelek na bonusy. Ze strany pošty došlo opět ke zdůraznění trvalého poklesu přepravy listovních zásilek, který se následně projevuje změněnou potřebou počtu zaměstnanců. Personální a mzdovou politiku však generální ředitel považuje za skutečně vnitřní záležitost podniku.

Stále ještě není dořešena transformace České pošty na jinou právní formu, což má vliv na jednání o úplatném či bezúplatném převodu zbytných nemovitostí na obce.

Pilotní projekt nepotvrdil obavy ze zhoršení poštovních služeb v území, spíše naopak. Pokud přesto mají členské obce konkrétní výhrady či negativních zkušenosti, mohou je adresovat na horacek.rastislav.2@cpost.cz. Svaz měst a obcí zvažuje zopakování hodnotících schůzek, tentokrát zaměřených spíše na kontakt s občany obcí. Komora obcí uvítá dobrovolníky, kteří by na přelomu jara a léta, příp. po skončení prázdnin, byli ochotni navštívit několik obcí ve svém okrese, kde došlo ke změně zajišťování poštovních služeb, a zjistit jejich názory.

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje