Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

13.07.2012 09:36

Poštovní služby v roce 2013: diskuze o pravidlech stále probíhá

Ještě v průběhu července by se v připomínkovém řízení mělo objevit několik vyhlášek provádějících novelu zákona o poštovních službách. Záměry regulátora představila členům Komory obcí ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu Ing. Hana Hankiewiczová.

V návaznosti na novelu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, dojde od roku 2013 k plné liberalizaci poštovních služeb. Alternativní provozovatelé budou mít možnost doručovat veškeré druhy zásilek, pokud ovšem budou držiteli příslušné licence. A právě pravidla pro získání licence ovlivní podobu poštovní sítě na venkově. K tématu proběhla diskuze s R. Horáčkem z České pošty již na výjezdním zasedání v červnu v Božanově, v červenci pak na jednání Komory obcí přišla zástupkyně regulátora, tedy Českého telekomunikačního úřadu.

Ing. Hankiewiczová představila záměry a novou úlohu Úřadu v prostředí liberalizovaného poštovního trhu, včetně postupu tvorby prováděcích předpisů. Prezentace je dostupná v Kanceláři Svazu. V průběhu diskuze zdůrazňovali členové zřejmý nesouhlas s nastavenými parametry 10 km dojezdové dostupnosti, která v prostředí venkova může představovat podstatný problém. Není jasné, proč byla stanovena hranice 2500 obyvatel jako velikost obce, kde má být povinně zřízena pošta, resp. provozovna. M. Kabátová (Lhenice) upozornila, že v případě Prachaticka by v území zůstaly pouze čtyři pošty. Dle paní ředitelky však bude konečná podoba vyhlášky zahrnovat rovněž obce, které dnes zajišťují činnosti stavebního a matričního úřadu, předpokládá se také úprava pro horské oblasti. Vyhláška bude dále upřesňovat podmínky provozu motorizovaného doručování. Do mezirezortního připomínkového řízení by návrh měl být zaslán v průběhu července, členové Komory obcí text obdrží k vyjádření.

V diskuzi vystoupil A. Lízner (Příšovice), který považuje různé nastavení vzdálenosti pro města a obce za diskriminační. I. Truksa (Jenišov) uvedl, že Česká pošta již před několika lety aplikovala obdobný model, dojezdová vzdálenost se však rovná 2 km. Nesouhlasí s tím, že se nyní uvažuje vzdálenost 10 km. Zajímal se rovněž o možnost zajišťování prostřednictvím poštovního kiosku, který by mohl být dostupný např. na obci, kde se pošta bude rušit. K. Rejchrt (Božanov) zhodnotil pozitivní zkušenosti ze spolupráce s Českou poštou na projektu Partner, kterého se Božanov účastní. Obává se však, že při změněných podmínkách může být dohoda vypovězena. Uvítal by stabilitu podmínek na minimálně 10 let. Členové se shodli, že není možné na poštu nahlížet jen jako poskytovatele základních poštovních služeb. Současná hustá síť umožňuje zajištění služeb peněžních, výplatu důchodů, distribuci tisku atd. Bez základních služeb nebudou ani služby ostatní. P. Drahovzal (Velký Osek) doporučil zabývat se obdobou systému jako u povinných veřejných telefonních automatů. Cílem Svazu je zachování kvalitních poštovních a dalších služeb v formě, které bude pro občany dostupná.

J. Jech doporučil, aby se téma postupného zhoršování kvality služeb v území (pošty, hasiči, policie, správní činnosti) objevilo mezi body projednávanými při tradičním podzimním setkání s vládou. Svaz by měl opětovně zdůraznit, že není možné obsluhu území posuzovat jen úzkou resortní optikou. Bod zajištění poštovních služeb bude zařazen do podkladů pro jednání předsedy Svazu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu, které se uskuteční na konci července.

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje