Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

02.07.2010 15:48

Jak si Svaz představuje budoucnost evropské Společné zemědělské politiky?

V debatě o Společné zemědělské politice zcela postrádáme otázku k rozvoji venkova. To byl jen jeden ze vzkazů, který Svaz poslal Evropské komisi v odpověď na konzultaci o zemědělské politice EU po roce 2013. Máme se tedy bát, že na rozvoj venkova se stále bude pohlížet jako na „slepé střevo“ evropského zemědělství?

Evropané dostali prostor říct, jak si představují podporu zemědělství po roce 2013 prostřednictvím konzultace. Konzultace je jakási forma veřejné diskuze o tom, jakou Společnou zemědělskou politiku v EU chceme po roce 2013. Kdo měl zájem, mohl odpovědět na čtyři položené otázky, které kladla Evropská komise.

Jen připomeňme, že Společná zemědělská politika je tou politikou, ze které se u nás financuje rozvoj malých obcí (prostřednictvím Programu rozvoje venkova). Názor českých samospráv proto nemohl chybět. Po diskuzích v Komoře obcí byli e-mailem starostové vyzváni, aby odpověděli na otázky, které Evropská komise kladla:

1) Proč potřebujeme evropskou Společnou zemědělskou politiku?

2) Co občané od zemědělství očekávají?

3) Proč Společnou zemědělskou politiku reformovat?

4) A jaké nástroje pro budoucí Společnou zemědělskou politiku potřebujeme?

Tyto otázky se bohužel výhradně soustředí na zemědělství a zcela pomíjí nezemědělský rozvoj venkova. To bylo také jedno z hlavních upozornění, které Svaz Komisi poslal - samosprávy postrádají otázku Proč máme mít evropskou politiku rozvoje venkova ve Společné zemědělské politice? Chceme ji zde? Souvisí rozvoj venkova jen se zemědělstvím? Zejména v podmínkách České republiky jsou tyto otázky vysoce aktuální. Protože by to v první řadě mělo být zemědělství, které slouží obcím a jejich občanům, ne opačně. Obce jsou hybnou silou regionálního rozvoje venkova a zaslouží si na míru šité programy a rozvojové strategie.

Vezměme však jednotlivé otázky popořadě. Na otázku Proč potřebujeme evropskou Společnou zemědělskou politiku? Svaz reagoval tak, že společný přístup k zemědělství ze strany EU by být měl, protože zemědělský sektor se stará o téměř 90 % území EU. Měl by však sloužit mnohem širším účelům - chránit přírodu, podporovat ochranné prvky krajiny, chránit půdu před erozemi, zajišťovat kvalitní a přístupné zdroje pitné vody, přispívat k čistotě ovzduší. V neposlední řadě by zemědělství mělo také zajišťovat alespoň základní potravinovou soběstačnost EU a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských produktů. Za tímto účelem by zemědělci měli dostat podporu i prostřednictvím informací, přenosu znalostí a vědomostí tak, aby byli konkurenceschopní a uměli ve svém oboru podnikat.

Otázka Co občané od zemědělství očekávají? byla relativně těžká. Víme, co jako obce od Programu rozvoje venkova očekáváme nebo chceme, ale víme, co chtějí občané od zemědělství spravovaného z Evropské unie? Pokládá si běžný spotřebitel tuto otázku? Jako obce v první řadě vnímáme to negativum, že zemědělství je vertikální sektor, který má, z našeho pohledu, ambice ovlivňovat teritoria, na kterých obce žijí a kde jsou zapotřebí horizontální opatření. Ale bráno pohledem daňových plátců, nepřejí si občané, aby se zemědělství začalo chovat jako jakýkoli jiný podnikatelský sektor? Aniž by bylo tak zásadně závislé na dotacích, jako tomu je nyní? Vezmeme-li dnešní situaci do důsledku, který jiný sektor v EU má tak privilegované podmínky, jako mají zemědělci? Vždyť v roce 2011 půjde 31 % rozpočtu na přímé platby zemědělcům; na rozvoj venkova se počítá s 11 %. V reálných číslech hovoříme o 44,2 miliardách Euro, resp. 15,7 miliardách Euro na rozvoj venkova pro rok 2011 (celkový rozpočet EU by měl v roce 2011 dosahovat 142,6 miliard Euro).

Proč Společnou zemědělskou politiku reformovat byla otázka třetí. Na potřebě reforem evropského přístupu k zemědělství se snad shodnou už všichni politici napříč EU, dokonce i ti francouzští. V době ekonomických krizí si EU nemůže dovolit takový transfer peněz, jakým přímé platby zemědělcům jsou, aniž by za ně získala alespoň minimální přidanou hodnotu.

Svaz v konzultaci také upozornil, že se nelze tvářit, že Evropa je jen Evropou zemědělskou. Evropa má mnoho přívlastků. Máme zde průmyslovou Evropu, Evropu podnikatelů, Evropu chránící životní prostředí, Evropu sociální, a všechny tyto sektory mají víceméně nárok na podíl na evropském rozpočtu. Dle našeho názoru je to však pouze zemědělství, které má ambice ze svého víceméně tématického přístupu podporovat území, která vlastně vůbec být zemědělská nemusí.

Na předposlední otázku ohledně reforem Společné zemědělské politiky každý odpoví, že reformy jsou potřeba hlavně proto, že tak, jak je systém nastaven nyní, je příliš drahý. Navíc pořád dělí Evropu na "staré" a "nové" členské země, protože ani v přímých platbách zemědělcům si země nejsou rovny. A v neposlední řadě jsou reformy potřeba proto, že Společná zemědělská politika je, alespoň z pohledu rozvoje venkova, nedostatečně koordinována s jinými politikami EU (např. politikou soudržnosti, tj. u nás se jedná o koordinaci Programu rozvoje venkova s tematickými nebo regionálními operačními programy).

Poslední otázka zahrnující dotaz na nástroje, které by Společná zemědělská politika měla používat, nás motivovala k tomu, že jsme znovu upozornili na nespravedlnost, kterou čeští a další východoevropští zemědělci zažívají, a to v nerovném přístupu k přímým dotacím. Pomineme-li názor, že by se přímé dotace měly zcela zrušit, pak v otázce přímých dotací je nejdůležitější najít spravedlivý a rovný přístup ke všem zemím. Diferenciace může existovat, ale není správná ta podle data přistoupení k EU. Pokud má nějaká být, může odrážet různé podmínky v různých zemích, ale na základě rovnice platné na celém území EU.

Dalším neudržitelným problémem jsou kvóty, které země mají na objem jednotlivých vyprodukovaných produktů. V konečném důsledku znamenají, že zemědělci pěstují alternativní plodiny, které mohou znamenat negativní dopady na životní prostředí nebo zbytečné ničení půdního bohatství.

Na každou z otázek bylo možné najít spoustu odpovědí. Vycházeli jsme z toho, co jsme získali od vás, starostů obcí, a také z reakce Rady evropských obcí a regionů. Konzultace také byla specifická v tom, že odpověď na každou z otázek nesměla přesáhnout 1000 znaků včetně mezer (tj. cca jeden odstavec). Prostor k vyjádření byl proto velmi omezený. Důvodem byl také fakt, že se čekalo hodně reakcí. A předpoklad se potvrdil - Komise v konzultaci získala více než 1400 odpovědí.

Celé znění odpovědi Svazu na otázky Evropské komise naleznete v anglickém jazyce v příloze níže. 

Mgr. Eva Srnová

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje