Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 110
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

02.07.2010 15:48

Jak si Svaz představuje budoucnost evropské Společné zemědělské politiky?

V debatě o Společné zemědělské politice zcela postrádáme otázku k rozvoji venkova. To byl jen jeden ze vzkazů, který Svaz poslal Evropské komisi v odpověď na konzultaci o zemědělské politice EU po roce 2013. Máme se tedy bát, že na rozvoj venkova se stále bude pohlížet jako na „slepé střevo“ evropského zemědělství?

Evropané dostali prostor říct, jak si představují podporu zemědělství po roce 2013 prostřednictvím konzultace. Konzultace je jakási forma veřejné diskuze o tom, jakou Společnou zemědělskou politiku v EU chceme po roce 2013. Kdo měl zájem, mohl odpovědět na čtyři položené otázky, které kladla Evropská komise.

Jen připomeňme, že Společná zemědělská politika je tou politikou, ze které se u nás financuje rozvoj malých obcí (prostřednictvím Programu rozvoje venkova). Názor českých samospráv proto nemohl chybět. Po diskuzích v Komoře obcí byli e-mailem starostové vyzváni, aby odpověděli na otázky, které Evropská komise kladla:

1) Proč potřebujeme evropskou Společnou zemědělskou politiku?

2) Co občané od zemědělství očekávají?

3) Proč Společnou zemědělskou politiku reformovat?

4) A jaké nástroje pro budoucí Společnou zemědělskou politiku potřebujeme?

Tyto otázky se bohužel výhradně soustředí na zemědělství a zcela pomíjí nezemědělský rozvoj venkova. To bylo také jedno z hlavních upozornění, které Svaz Komisi poslal - samosprávy postrádají otázku Proč máme mít evropskou politiku rozvoje venkova ve Společné zemědělské politice? Chceme ji zde? Souvisí rozvoj venkova jen se zemědělstvím? Zejména v podmínkách České republiky jsou tyto otázky vysoce aktuální. Protože by to v první řadě mělo být zemědělství, které slouží obcím a jejich občanům, ne opačně. Obce jsou hybnou silou regionálního rozvoje venkova a zaslouží si na míru šité programy a rozvojové strategie.

Vezměme však jednotlivé otázky popořadě. Na otázku Proč potřebujeme evropskou Společnou zemědělskou politiku? Svaz reagoval tak, že společný přístup k zemědělství ze strany EU by být měl, protože zemědělský sektor se stará o téměř 90 % území EU. Měl by však sloužit mnohem širším účelům - chránit přírodu, podporovat ochranné prvky krajiny, chránit půdu před erozemi, zajišťovat kvalitní a přístupné zdroje pitné vody, přispívat k čistotě ovzduší. V neposlední řadě by zemědělství mělo také zajišťovat alespoň základní potravinovou soběstačnost EU a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských produktů. Za tímto účelem by zemědělci měli dostat podporu i prostřednictvím informací, přenosu znalostí a vědomostí tak, aby byli konkurenceschopní a uměli ve svém oboru podnikat.

Otázka Co občané od zemědělství očekávají? byla relativně těžká. Víme, co jako obce od Programu rozvoje venkova očekáváme nebo chceme, ale víme, co chtějí občané od zemědělství spravovaného z Evropské unie? Pokládá si běžný spotřebitel tuto otázku? Jako obce v první řadě vnímáme to negativum, že zemědělství je vertikální sektor, který má, z našeho pohledu, ambice ovlivňovat teritoria, na kterých obce žijí a kde jsou zapotřebí horizontální opatření. Ale bráno pohledem daňových plátců, nepřejí si občané, aby se zemědělství začalo chovat jako jakýkoli jiný podnikatelský sektor? Aniž by bylo tak zásadně závislé na dotacích, jako tomu je nyní? Vezmeme-li dnešní situaci do důsledku, který jiný sektor v EU má tak privilegované podmínky, jako mají zemědělci? Vždyť v roce 2011 půjde 31 % rozpočtu na přímé platby zemědělcům; na rozvoj venkova se počítá s 11 %. V reálných číslech hovoříme o 44,2 miliardách Euro, resp. 15,7 miliardách Euro na rozvoj venkova pro rok 2011 (celkový rozpočet EU by měl v roce 2011 dosahovat 142,6 miliard Euro).

Proč Společnou zemědělskou politiku reformovat byla otázka třetí. Na potřebě reforem evropského přístupu k zemědělství se snad shodnou už všichni politici napříč EU, dokonce i ti francouzští. V době ekonomických krizí si EU nemůže dovolit takový transfer peněz, jakým přímé platby zemědělcům jsou, aniž by za ně získala alespoň minimální přidanou hodnotu.

Svaz v konzultaci také upozornil, že se nelze tvářit, že Evropa je jen Evropou zemědělskou. Evropa má mnoho přívlastků. Máme zde průmyslovou Evropu, Evropu podnikatelů, Evropu chránící životní prostředí, Evropu sociální, a všechny tyto sektory mají víceméně nárok na podíl na evropském rozpočtu. Dle našeho názoru je to však pouze zemědělství, které má ambice ze svého víceméně tématického přístupu podporovat území, která vlastně vůbec být zemědělská nemusí.

Na předposlední otázku ohledně reforem Společné zemědělské politiky každý odpoví, že reformy jsou potřeba hlavně proto, že tak, jak je systém nastaven nyní, je příliš drahý. Navíc pořád dělí Evropu na "staré" a "nové" členské země, protože ani v přímých platbách zemědělcům si země nejsou rovny. A v neposlední řadě jsou reformy potřeba proto, že Společná zemědělská politika je, alespoň z pohledu rozvoje venkova, nedostatečně koordinována s jinými politikami EU (např. politikou soudržnosti, tj. u nás se jedná o koordinaci Programu rozvoje venkova s tematickými nebo regionálními operačními programy).

Poslední otázka zahrnující dotaz na nástroje, které by Společná zemědělská politika měla používat, nás motivovala k tomu, že jsme znovu upozornili na nespravedlnost, kterou čeští a další východoevropští zemědělci zažívají, a to v nerovném přístupu k přímým dotacím. Pomineme-li názor, že by se přímé dotace měly zcela zrušit, pak v otázce přímých dotací je nejdůležitější najít spravedlivý a rovný přístup ke všem zemím. Diferenciace může existovat, ale není správná ta podle data přistoupení k EU. Pokud má nějaká být, může odrážet různé podmínky v různých zemích, ale na základě rovnice platné na celém území EU.

Dalším neudržitelným problémem jsou kvóty, které země mají na objem jednotlivých vyprodukovaných produktů. V konečném důsledku znamenají, že zemědělci pěstují alternativní plodiny, které mohou znamenat negativní dopady na životní prostředí nebo zbytečné ničení půdního bohatství.

Na každou z otázek bylo možné najít spoustu odpovědí. Vycházeli jsme z toho, co jsme získali od vás, starostů obcí, a také z reakce Rady evropských obcí a regionů. Konzultace také byla specifická v tom, že odpověď na každou z otázek nesměla přesáhnout 1000 znaků včetně mezer (tj. cca jeden odstavec). Prostor k vyjádření byl proto velmi omezený. Důvodem byl také fakt, že se čekalo hodně reakcí. A předpoklad se potvrdil - Komise v konzultaci získala více než 1400 odpovědí.

Celé znění odpovědi Svazu na otázky Evropské komise naleznete v anglickém jazyce v příloze níže. 

Mgr. Eva Srnová

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje