Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

02.07.2010 15:48

Jak si Svaz představuje budoucnost evropské Společné zemědělské politiky?

V debatě o Společné zemědělské politice zcela postrádáme otázku k rozvoji venkova. To byl jen jeden ze vzkazů, který Svaz poslal Evropské komisi v odpověď na konzultaci o zemědělské politice EU po roce 2013. Máme se tedy bát, že na rozvoj venkova se stále bude pohlížet jako na „slepé střevo“ evropského zemědělství?

Evropané dostali prostor říct, jak si představují podporu zemědělství po roce 2013 prostřednictvím konzultace. Konzultace je jakási forma veřejné diskuze o tom, jakou Společnou zemědělskou politiku v EU chceme po roce 2013. Kdo měl zájem, mohl odpovědět na čtyři položené otázky, které kladla Evropská komise.

Jen připomeňme, že Společná zemědělská politika je tou politikou, ze které se u nás financuje rozvoj malých obcí (prostřednictvím Programu rozvoje venkova). Názor českých samospráv proto nemohl chybět. Po diskuzích v Komoře obcí byli e-mailem starostové vyzváni, aby odpověděli na otázky, které Evropská komise kladla:

1) Proč potřebujeme evropskou Společnou zemědělskou politiku?

2) Co občané od zemědělství očekávají?

3) Proč Společnou zemědělskou politiku reformovat?

4) A jaké nástroje pro budoucí Společnou zemědělskou politiku potřebujeme?

Tyto otázky se bohužel výhradně soustředí na zemědělství a zcela pomíjí nezemědělský rozvoj venkova. To bylo také jedno z hlavních upozornění, které Svaz Komisi poslal - samosprávy postrádají otázku Proč máme mít evropskou politiku rozvoje venkova ve Společné zemědělské politice? Chceme ji zde? Souvisí rozvoj venkova jen se zemědělstvím? Zejména v podmínkách České republiky jsou tyto otázky vysoce aktuální. Protože by to v první řadě mělo být zemědělství, které slouží obcím a jejich občanům, ne opačně. Obce jsou hybnou silou regionálního rozvoje venkova a zaslouží si na míru šité programy a rozvojové strategie.

Vezměme však jednotlivé otázky popořadě. Na otázku Proč potřebujeme evropskou Společnou zemědělskou politiku? Svaz reagoval tak, že společný přístup k zemědělství ze strany EU by být měl, protože zemědělský sektor se stará o téměř 90 % území EU. Měl by však sloužit mnohem širším účelům - chránit přírodu, podporovat ochranné prvky krajiny, chránit půdu před erozemi, zajišťovat kvalitní a přístupné zdroje pitné vody, přispívat k čistotě ovzduší. V neposlední řadě by zemědělství mělo také zajišťovat alespoň základní potravinovou soběstačnost EU a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských produktů. Za tímto účelem by zemědělci měli dostat podporu i prostřednictvím informací, přenosu znalostí a vědomostí tak, aby byli konkurenceschopní a uměli ve svém oboru podnikat.

Otázka Co občané od zemědělství očekávají? byla relativně těžká. Víme, co jako obce od Programu rozvoje venkova očekáváme nebo chceme, ale víme, co chtějí občané od zemědělství spravovaného z Evropské unie? Pokládá si běžný spotřebitel tuto otázku? Jako obce v první řadě vnímáme to negativum, že zemědělství je vertikální sektor, který má, z našeho pohledu, ambice ovlivňovat teritoria, na kterých obce žijí a kde jsou zapotřebí horizontální opatření. Ale bráno pohledem daňových plátců, nepřejí si občané, aby se zemědělství začalo chovat jako jakýkoli jiný podnikatelský sektor? Aniž by bylo tak zásadně závislé na dotacích, jako tomu je nyní? Vezmeme-li dnešní situaci do důsledku, který jiný sektor v EU má tak privilegované podmínky, jako mají zemědělci? Vždyť v roce 2011 půjde 31 % rozpočtu na přímé platby zemědělcům; na rozvoj venkova se počítá s 11 %. V reálných číslech hovoříme o 44,2 miliardách Euro, resp. 15,7 miliardách Euro na rozvoj venkova pro rok 2011 (celkový rozpočet EU by měl v roce 2011 dosahovat 142,6 miliard Euro).

Proč Společnou zemědělskou politiku reformovat byla otázka třetí. Na potřebě reforem evropského přístupu k zemědělství se snad shodnou už všichni politici napříč EU, dokonce i ti francouzští. V době ekonomických krizí si EU nemůže dovolit takový transfer peněz, jakým přímé platby zemědělcům jsou, aniž by za ně získala alespoň minimální přidanou hodnotu.

Svaz v konzultaci také upozornil, že se nelze tvářit, že Evropa je jen Evropou zemědělskou. Evropa má mnoho přívlastků. Máme zde průmyslovou Evropu, Evropu podnikatelů, Evropu chránící životní prostředí, Evropu sociální, a všechny tyto sektory mají víceméně nárok na podíl na evropském rozpočtu. Dle našeho názoru je to však pouze zemědělství, které má ambice ze svého víceméně tématického přístupu podporovat území, která vlastně vůbec být zemědělská nemusí.

Na předposlední otázku ohledně reforem Společné zemědělské politiky každý odpoví, že reformy jsou potřeba hlavně proto, že tak, jak je systém nastaven nyní, je příliš drahý. Navíc pořád dělí Evropu na "staré" a "nové" členské země, protože ani v přímých platbách zemědělcům si země nejsou rovny. A v neposlední řadě jsou reformy potřeba proto, že Společná zemědělská politika je, alespoň z pohledu rozvoje venkova, nedostatečně koordinována s jinými politikami EU (např. politikou soudržnosti, tj. u nás se jedná o koordinaci Programu rozvoje venkova s tematickými nebo regionálními operačními programy).

Poslední otázka zahrnující dotaz na nástroje, které by Společná zemědělská politika měla používat, nás motivovala k tomu, že jsme znovu upozornili na nespravedlnost, kterou čeští a další východoevropští zemědělci zažívají, a to v nerovném přístupu k přímým dotacím. Pomineme-li názor, že by se přímé dotace měly zcela zrušit, pak v otázce přímých dotací je nejdůležitější najít spravedlivý a rovný přístup ke všem zemím. Diferenciace může existovat, ale není správná ta podle data přistoupení k EU. Pokud má nějaká být, může odrážet různé podmínky v různých zemích, ale na základě rovnice platné na celém území EU.

Dalším neudržitelným problémem jsou kvóty, které země mají na objem jednotlivých vyprodukovaných produktů. V konečném důsledku znamenají, že zemědělci pěstují alternativní plodiny, které mohou znamenat negativní dopady na životní prostředí nebo zbytečné ničení půdního bohatství.

Na každou z otázek bylo možné najít spoustu odpovědí. Vycházeli jsme z toho, co jsme získali od vás, starostů obcí, a také z reakce Rady evropských obcí a regionů. Konzultace také byla specifická v tom, že odpověď na každou z otázek nesměla přesáhnout 1000 znaků včetně mezer (tj. cca jeden odstavec). Prostor k vyjádření byl proto velmi omezený. Důvodem byl také fakt, že se čekalo hodně reakcí. A předpoklad se potvrdil - Komise v konzultaci získala více než 1400 odpovědí.

Celé znění odpovědi Svazu na otázky Evropské komise naleznete v anglickém jazyce v příloze níže. 

Mgr. Eva Srnová

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje