Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rovné příležitosti

17.02.2011 13:58

Prosazujete v obci rovné příležitosti pro ženy a muže? Zapojte se do projektu a získejte zkušenosti od švýcarských měst

Pokud se zajímáte o rovné příležitosti žen a mužů, jste členem zastupitelstva obce a rádi byste získali zkušenosti v poli prosazování rovných příležitostí mezi ženami a muži právě ve Vaší obci, tak máte jedinečnou možnost.

S nabídkou na účast na velmi zajímavém projektu nás oslovila obecně prospěšná společnost Fórum 50%, která se dlouhodobě zabývá rovnými příležitostmi a jejich prosazováním, přičemž se při své činnosti zaměřuje právě i na komunální sféru.

Bezplatného vzdělávacího semináře a studijního pobytu pro komunální politiky a političky ve Švýcarsku s tématem „Rovnost žen a mužů ve městech a obcích – jak začít?“ se mohou zúčastnit členové či členky zastupitelstev obcí, kteří by ve svých obcích rádi aktivně prosazovali rovné příležitosti žen a mužů.

Projekt navazuje na úspěšnou studijní cestu do Norska v roce 2009, které se zúčastnilo 8 českých komunálních političek a která se setkala z jejich strany s velkým ohlasem. Cílem cesty bylo seznámit se s „Evropskou chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“, strategickým dokumentem, který vypracovala Rada evropských měst a regionů (CEMR). V České republice má propagaci tohoto strategického dokumentu na starost Svaz měst a obcí ČR, jakožto členská organizace CEMRu. Více informací o této Chartě a aktivitách Svazu na poli rovných příležitostí naleznete v ostatních článcích této rubriky.  Obce, které se k Chartě přihlásí, se zavazují k formálním principům naplňování politiky rovných příležitostí, a zároveň si (s pomocí zaslané metodiky) samy volí konkrétní kroky, které mohou uskutečnit ke zlepšení životů svých občanek a občanů (zabezpečení péče o děti, bezpečná doprava, integrace sociálně vyloučených atd.). Přihlášení k Chartě je rovněž příležitostí pro partnerství a spolupráci s městy a obcemi po celé Evropě.

Plánovaný projekt, na kterém se můžete zúčastnit, má 3 hlavní aktivity. V dubnu 2011 proběhne vzdělávací seminář pod vedením expertky ze Švýcarska a lektorek Fóra 50 %. Hlavním tématem bude základní seznámení s politikou rovných příležitostí s důrazem na představení zmiňované Charty. Seminář se uskuteční ve Středočeském kraji, místo a termín upřesníme. Upozorňujeme, že semináře se může zúčastnit maximálně 15 osob.

Druhou aktivitou je třídenní studijní pobyt ve Švýcarsku (opět plně hrazený z rozpočtu projektu) v průběhu května (předběžný termín 18-20. května 2011). Ve spolupráci se švýcarským svazem měst a obcí budou zastupitelé absolvovat minimálně 1 vzdělávací workshop a navštíví několik signatářských měst a obcí, ve kterých budou moci diskutovat s jejich zastupiteli a zastupitelkami o možnostech prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů v praxi. Studijního pobytu se mohou zúčastnit pouze osoby, které absolvovaly úvodní seminář v ČR (případně předchozí studijní cestu).

Třetí aktivitou je twinning s vybranou švýcarskou obcí. Konkrétní podoba spolupráce bude záviset na samotných obcích, Fórum 50 % a švýcarská asociace měst a obcí v tomto případě budou fungovat pouze jako zprostředkovatelé kontaktu.

Přihlášku na tuto akci naleznete níže pod tímto článkem. Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu forum@padesatprocent.cz. Přednost při výběru mají uchazeči a uchazečky ze signatářských obcí, dále z obcí, které již Chartu projednávaly v rámci zastupitelstva a obce, které aktivně prosazují rovné příležitosti žen a mužů (např. se umístily v soutěžích „Úřad roku Půl na půl“ či „Obec přátelská rodině“). Projekt je podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráca.

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje