Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rovné příležitosti

01.07.2010 14:01

Naše signatářské obce

 Jako první obec se k dodržování principů Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích zavázala obec Staňkovice na Litoměřicku. Krátce poté svůj podpis k Chartě přistoupila i obec Milotice, Hodonínsko. Na počátku roku 2011 rozhodlo o připojení se k Chartě také zastupitelstvo obce Záluží, opět na Litoměřicku. Shodou okolností jde ve všech případech o menší obce, v jejichž čele stojí již delší dobu ženy - starostky. Na jaře tohoto roku pak přistoupení k Chartě schválilo také zastupitelstvo Městské části Praha 18 - Letňany.

Rozhovor se starostkou obce Staňkovice, první signatářskou obcí Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích, paní Naděždou Černíkovou

 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí podepsat Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích?

K rozhodnutí podepsat Chartu nás vedl pud sebezáchovy. Jsme nejmenší obcí Ústeckého kraje a jsem v pořadí již 4. starostkou obce, přičemž obec má již 18 let samostatnost. Po přečtení Charty si zastupitelstvo obce uvědomilo, že bez rovnováhy, ke které je Charta návodem, nepřežijeme jako samostatná obec.

 

2) Jak jste se dozvěděla o existenci této Charty?

Poprvé jsem se o existenci Charty dozvěděla z informace občanského sdružení Fórum 50%, které obesílalo obce se starostkou v čele zastupitelstva obce.

 

3) Jak vnímají tento krok občané ve Vaší obci?

Občané i chalupáři již výsledky vidí. V obci funguje rovnováha v přidělování volných pracovních míst – dříve bylo stereotypem, že volná místa získávali jen muži, rovnováha v zajišťování dopravní obslužnosti (zrušením základních spojů by byla diskriminována velká část obyvatelstva, zejména ženy a senioři). Po nabídce pronájmu nebytových prostor mužům, nabídla obec tentokrát pronájem ženě. Obec se zaměřila na ekologii, získala titul Zelená obec, druhé místo v Separaci odpadu v kategorii obec Ústeckého kraje. 

 

4) Jak si představujete konkrétní opatření zaváděná v souvislosti s přijetím principů rovnosti žen a mužů?

První akční plán by se dal stručně vyjádřit „3 x I“ – informovat-integrovat-implementovat. V oblasti informování jsme cítili velkou mezeru, nemůžeme totiž zastoupit důležitého partnera pro obce, kterým je Svaz měst a obcí ČR, který nejlépe může Chartu popularizovat a vydaná Příručka pro obce ne velmi dobrým vodítkem pro každého. 

Po podpisu Charty musí signatář přijmout akční plán sestavený dle relevantních podmínek obce. Naše obec se zúčastnila pilotního projektu, spolu s dalšími sedmi obcemi, na výzkumu genderově vyváženého rozpočtu, a jako jediná obec jsme rozpočet měli vyvážený. Není složité rozdělit větší prostředky spravedlivě, ale naše příjmy jsou menší než malé, a rozdělit je spravedlivě je velmi těžké. Před následujícími volbami budeme mapovat potřeby obyvatel a postavíme plán práce a konkrétní akční plán signatáře Charty.

Často jsem slyšela otázku: “K čemu Vám to bude, když jste tak malá obec?“ Musela jsem vždy odpovídat, že právě proto, že jsme malá obec, nemůžeme si dovolit nedržet rovnováhu.  Každý organizmus se přeci také skládá z malých buněk.

 

Rozhovor se starostkou obce Milotice, druhou signatářskou obcí Charty na území ČR, Mgr. Alenou Presovou

 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí podepsat Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích?

Funkci starostky vykonávám od roku 1998, v roce 2004 se mi dostala do ruky informativní metodika Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů vydaná MPSV. Při jejím čtení jsem si uvědomila, jak často nevědomky používáme genderové stereotypy a neúmyslně opomíjíme vytváření rovných příležitostí. Začala jsem se proto o problematiku rovnosti žen a mužů více zajímat. V roce 2008 získal Obecní úřad Milotice 1. místo v soutěži Úřad roku – „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, v kategorii Obce I. typu.

 

2) Jak jste se dozvěděla o existenci této Charty?

Z informativního e-mailu občanského sdružení Fórum 50 %.

 

3) Jak vnímají tento krok občané ve Vaší obci?

Občas se mě ptají, co to pro obec znamená. Jsme však teprve na začátku dlouhé cesty. Naše obec byla partnerem pilotního projektu „Rovné příležitosti v Jihomoravském kraji“, jehož cílem bylo vytvořit metodiku pro zavádění rovných příležitostí v obcích, v projektu mělo vzniknout pracovní místo v našem komunitním centru na zámku a současně by byl vytvořen akční plán rovnosti pro naši obec. A právě při vytváření plánu by docházelo k zapojení veřejnosti a hlavně k tomu, že by sami občané měli příležitost lépe porozumět otázkám rovnosti žen a mužů. Bohužel projekt nebyl vybrán k podpoře.

 

4) Jak si představujete konkrétní opatření zaváděná v souvislosti s přijetím principů rovnosti žen a mužů?

Na podzim plánujeme setkání s veřejností, kde chceme Chartu více představit a vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat tvorbou akčního plánu pro naši obec. Vzhledem k tomu, že v našem komunitním centru realizujeme již několik let vzdělávací aktivity, předpokládám, že jedním z cílů akčního plánu bude vzdělávání a osvěta v oblasti rovnosti žen a mužů.

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje