Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rovné příležitosti

01.07.2010 14:01

Naše signatářské obce

 Jako první obec se k dodržování principů Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích zavázala obec Staňkovice na Litoměřicku. Krátce poté svůj podpis k Chartě přistoupila i obec Milotice, Hodonínsko. Na počátku roku 2011 rozhodlo o připojení se k Chartě také zastupitelstvo obce Záluží, opět na Litoměřicku. Shodou okolností jde ve všech případech o menší obce, v jejichž čele stojí již delší dobu ženy - starostky. Na jaře tohoto roku pak přistoupení k Chartě schválilo také zastupitelstvo Městské části Praha 18 - Letňany.

Rozhovor se starostkou obce Staňkovice, první signatářskou obcí Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích, paní Naděždou Černíkovou

 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí podepsat Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích?

K rozhodnutí podepsat Chartu nás vedl pud sebezáchovy. Jsme nejmenší obcí Ústeckého kraje a jsem v pořadí již 4. starostkou obce, přičemž obec má již 18 let samostatnost. Po přečtení Charty si zastupitelstvo obce uvědomilo, že bez rovnováhy, ke které je Charta návodem, nepřežijeme jako samostatná obec.

 

2) Jak jste se dozvěděla o existenci této Charty?

Poprvé jsem se o existenci Charty dozvěděla z informace občanského sdružení Fórum 50%, které obesílalo obce se starostkou v čele zastupitelstva obce.

 

3) Jak vnímají tento krok občané ve Vaší obci?

Občané i chalupáři již výsledky vidí. V obci funguje rovnováha v přidělování volných pracovních míst – dříve bylo stereotypem, že volná místa získávali jen muži, rovnováha v zajišťování dopravní obslužnosti (zrušením základních spojů by byla diskriminována velká část obyvatelstva, zejména ženy a senioři). Po nabídce pronájmu nebytových prostor mužům, nabídla obec tentokrát pronájem ženě. Obec se zaměřila na ekologii, získala titul Zelená obec, druhé místo v Separaci odpadu v kategorii obec Ústeckého kraje. 

 

4) Jak si představujete konkrétní opatření zaváděná v souvislosti s přijetím principů rovnosti žen a mužů?

První akční plán by se dal stručně vyjádřit „3 x I“ – informovat-integrovat-implementovat. V oblasti informování jsme cítili velkou mezeru, nemůžeme totiž zastoupit důležitého partnera pro obce, kterým je Svaz měst a obcí ČR, který nejlépe může Chartu popularizovat a vydaná Příručka pro obce ne velmi dobrým vodítkem pro každého. 

Po podpisu Charty musí signatář přijmout akční plán sestavený dle relevantních podmínek obce. Naše obec se zúčastnila pilotního projektu, spolu s dalšími sedmi obcemi, na výzkumu genderově vyváženého rozpočtu, a jako jediná obec jsme rozpočet měli vyvážený. Není složité rozdělit větší prostředky spravedlivě, ale naše příjmy jsou menší než malé, a rozdělit je spravedlivě je velmi těžké. Před následujícími volbami budeme mapovat potřeby obyvatel a postavíme plán práce a konkrétní akční plán signatáře Charty.

Často jsem slyšela otázku: “K čemu Vám to bude, když jste tak malá obec?“ Musela jsem vždy odpovídat, že právě proto, že jsme malá obec, nemůžeme si dovolit nedržet rovnováhu.  Každý organizmus se přeci také skládá z malých buněk.

 

Rozhovor se starostkou obce Milotice, druhou signatářskou obcí Charty na území ČR, Mgr. Alenou Presovou

 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí podepsat Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích?

Funkci starostky vykonávám od roku 1998, v roce 2004 se mi dostala do ruky informativní metodika Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů vydaná MPSV. Při jejím čtení jsem si uvědomila, jak často nevědomky používáme genderové stereotypy a neúmyslně opomíjíme vytváření rovných příležitostí. Začala jsem se proto o problematiku rovnosti žen a mužů více zajímat. V roce 2008 získal Obecní úřad Milotice 1. místo v soutěži Úřad roku – „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, v kategorii Obce I. typu.

 

2) Jak jste se dozvěděla o existenci této Charty?

Z informativního e-mailu občanského sdružení Fórum 50 %.

 

3) Jak vnímají tento krok občané ve Vaší obci?

Občas se mě ptají, co to pro obec znamená. Jsme však teprve na začátku dlouhé cesty. Naše obec byla partnerem pilotního projektu „Rovné příležitosti v Jihomoravském kraji“, jehož cílem bylo vytvořit metodiku pro zavádění rovných příležitostí v obcích, v projektu mělo vzniknout pracovní místo v našem komunitním centru na zámku a současně by byl vytvořen akční plán rovnosti pro naši obec. A právě při vytváření plánu by docházelo k zapojení veřejnosti a hlavně k tomu, že by sami občané měli příležitost lépe porozumět otázkám rovnosti žen a mužů. Bohužel projekt nebyl vybrán k podpoře.

 

4) Jak si představujete konkrétní opatření zaváděná v souvislosti s přijetím principů rovnosti žen a mužů?

Na podzim plánujeme setkání s veřejností, kde chceme Chartu více představit a vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat tvorbou akčního plánu pro naši obec. Vzhledem k tomu, že v našem komunitním centru realizujeme již několik let vzdělávací aktivity, předpokládám, že jedním z cílů akčního plánu bude vzdělávání a osvěta v oblasti rovnosti žen a mužů.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje