Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rovné příležitosti

01.07.2010 14:01

Naše signatářské obce

 Jako první obec se k dodržování principů Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích zavázala obec Staňkovice na Litoměřicku. Krátce poté svůj podpis k Chartě přistoupila i obec Milotice, Hodonínsko. Na počátku roku 2011 rozhodlo o připojení se k Chartě také zastupitelstvo obce Záluží, opět na Litoměřicku. Shodou okolností jde ve všech případech o menší obce, v jejichž čele stojí již delší dobu ženy - starostky. Na jaře tohoto roku pak přistoupení k Chartě schválilo také zastupitelstvo Městské části Praha 18 - Letňany.

Rozhovor se starostkou obce Staňkovice, první signatářskou obcí Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích, paní Naděždou Černíkovou

 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí podepsat Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích?

K rozhodnutí podepsat Chartu nás vedl pud sebezáchovy. Jsme nejmenší obcí Ústeckého kraje a jsem v pořadí již 4. starostkou obce, přičemž obec má již 18 let samostatnost. Po přečtení Charty si zastupitelstvo obce uvědomilo, že bez rovnováhy, ke které je Charta návodem, nepřežijeme jako samostatná obec.

 

2) Jak jste se dozvěděla o existenci této Charty?

Poprvé jsem se o existenci Charty dozvěděla z informace občanského sdružení Fórum 50%, které obesílalo obce se starostkou v čele zastupitelstva obce.

 

3) Jak vnímají tento krok občané ve Vaší obci?

Občané i chalupáři již výsledky vidí. V obci funguje rovnováha v přidělování volných pracovních míst – dříve bylo stereotypem, že volná místa získávali jen muži, rovnováha v zajišťování dopravní obslužnosti (zrušením základních spojů by byla diskriminována velká část obyvatelstva, zejména ženy a senioři). Po nabídce pronájmu nebytových prostor mužům, nabídla obec tentokrát pronájem ženě. Obec se zaměřila na ekologii, získala titul Zelená obec, druhé místo v Separaci odpadu v kategorii obec Ústeckého kraje. 

 

4) Jak si představujete konkrétní opatření zaváděná v souvislosti s přijetím principů rovnosti žen a mužů?

První akční plán by se dal stručně vyjádřit „3 x I“ – informovat-integrovat-implementovat. V oblasti informování jsme cítili velkou mezeru, nemůžeme totiž zastoupit důležitého partnera pro obce, kterým je Svaz měst a obcí ČR, který nejlépe může Chartu popularizovat a vydaná Příručka pro obce ne velmi dobrým vodítkem pro každého. 

Po podpisu Charty musí signatář přijmout akční plán sestavený dle relevantních podmínek obce. Naše obec se zúčastnila pilotního projektu, spolu s dalšími sedmi obcemi, na výzkumu genderově vyváženého rozpočtu, a jako jediná obec jsme rozpočet měli vyvážený. Není složité rozdělit větší prostředky spravedlivě, ale naše příjmy jsou menší než malé, a rozdělit je spravedlivě je velmi těžké. Před následujícími volbami budeme mapovat potřeby obyvatel a postavíme plán práce a konkrétní akční plán signatáře Charty.

Často jsem slyšela otázku: “K čemu Vám to bude, když jste tak malá obec?“ Musela jsem vždy odpovídat, že právě proto, že jsme malá obec, nemůžeme si dovolit nedržet rovnováhu.  Každý organizmus se přeci také skládá z malých buněk.

 

Rozhovor se starostkou obce Milotice, druhou signatářskou obcí Charty na území ČR, Mgr. Alenou Presovou

 

1) Co Vás vedlo k rozhodnutí podepsat Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích?

Funkci starostky vykonávám od roku 1998, v roce 2004 se mi dostala do ruky informativní metodika Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů vydaná MPSV. Při jejím čtení jsem si uvědomila, jak často nevědomky používáme genderové stereotypy a neúmyslně opomíjíme vytváření rovných příležitostí. Začala jsem se proto o problematiku rovnosti žen a mužů více zajímat. V roce 2008 získal Obecní úřad Milotice 1. místo v soutěži Úřad roku – „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, v kategorii Obce I. typu.

 

2) Jak jste se dozvěděla o existenci této Charty?

Z informativního e-mailu občanského sdružení Fórum 50 %.

 

3) Jak vnímají tento krok občané ve Vaší obci?

Občas se mě ptají, co to pro obec znamená. Jsme však teprve na začátku dlouhé cesty. Naše obec byla partnerem pilotního projektu „Rovné příležitosti v Jihomoravském kraji“, jehož cílem bylo vytvořit metodiku pro zavádění rovných příležitostí v obcích, v projektu mělo vzniknout pracovní místo v našem komunitním centru na zámku a současně by byl vytvořen akční plán rovnosti pro naši obec. A právě při vytváření plánu by docházelo k zapojení veřejnosti a hlavně k tomu, že by sami občané měli příležitost lépe porozumět otázkám rovnosti žen a mužů. Bohužel projekt nebyl vybrán k podpoře.

 

4) Jak si představujete konkrétní opatření zaváděná v souvislosti s přijetím principů rovnosti žen a mužů?

Na podzim plánujeme setkání s veřejností, kde chceme Chartu více představit a vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat tvorbou akčního plánu pro naši obec. Vzhledem k tomu, že v našem komunitním centru realizujeme již několik let vzdělávací aktivity, předpokládám, že jedním z cílů akčního plánu bude vzdělávání a osvěta v oblasti rovnosti žen a mužů.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje