Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 171
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

06.01.2012 14:41

Seminář Mezinárodní partnerská spolupráce měst a obcí

Na tyto a další otázky hledali odpověď zástupci českých a slovenských měst během semináře, který se konal 24. listopadu v Bratislavě v rámci společného projektu Svazu a slovenského Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt se zkratkou SK-CZ4T (Slovak and Czech Association for Twinning), financovaný z programu Evropa pro občany, je zaměřen na podporu vytváření a udržování mezinárodních partnerství (twinningu) českých a slovenských měst a obcí a na zkvalitnění služeb, které Svaz i slovenská asociace ZMOS v této oblasti poskytují. Mezi účastníky byli jednak zástupci národních asociací měst a obcí z ČR, Slovenska a Belgie a jednak zástupci měst a obcí, kteří se věnují partnerské spolupráci ve svých městech.

V první části programu zástupkyně národních asociací měst a obcí z ČR (Gabriela Hůlková), Slovenska (Zuzana Čupilová) a Belgie (Betty de Wachter) představily činnost svých organizací v oblasti town-twinningu a zahraniční spolupráce. Rozsah činnosti všech asociací se velmi podobá – zahrnuje škálu aktivit od vzdělávacích seminářů, přes podporu navazování nových partnerství, individuální konzultace ke grantovým žádostem až po ovlivňování podoby Programu Evropa pro občany. Následná diskuse umožnila získat zpětnou vazbu od členských obcí a měst směrem k jejich národním asociacím ohledně užitečnosti a kvality služeb, které mají za cíl usnadnit samosprávám jejich zapojení do partnerské a mezinárodní spolupráce.

V druhém dopoledním bloku proběhly prezentace zástupců čtyř měst z Belgie, České republiky, Slovenska a Polska. Prezentace s ukázkou partnerské spolupráce tří velkých měst polských Katowic, belgického Maldegem a Pardubic vyvažovala prezentace malé slovenské obce Bziny s necelými 600 obyvateli, která dokazovala, že i malé obce mohou rozvíjet rozsáhlou spolupráci se svými zahraničními partnery. Konkrétní příklady partnerské spolupráce měst a obcí dávaly dobrou představu, v jakých oblastech města nejčastěji spolupracují, s jakými překážkami se potýkají, jakou podporu případně potřebují od svých asociací.

Prezentace vedoucího Oddělení vnějších vztahů města Pardubice, p. Jiřího Bindera, byla velmi zajímavá nejen co do přehledu zahraničních aktivit města, ale také co se týče vývoje obsahu a formy spolupráce od 90. let do současnosti. Zatímco v 90. letech, v době uvolnění a možnosti svobodně vstupovat do zahraniční spolupráce, město Pardubice navazovalo partnerství s městy bez dlouhodobé koncepce, v současnosti je snaha o koncepční postup v navazování nových a udržování již uzavřených partnerství. Rada města schválila koncepční rámec - Strategii zahraniční a partnerské spolupráce, která také navazuje na dlouhodobý strategický plán města. Cílem je, aby spolupráce s partnerskými městy byla přínosná, živá a přinášela užitek v oblastech definovaných v již zmíněné strategii, jak v oblasti kulturní, společenské, tak např. v oblastech ekonomické a propagace města v zahraničí.

Malá slovenská obec Bziny (540 obyvatel) začala s partnerskou spoluprací poměrně nedávno, ale během relativně krátké doby navázala partnerství s obcemi v Polsku (Wilkowice), České republice (Krásná), Chorvatsku (Privlaka). Spolupráci zaměřují především na kulturu, regionální zvyky, řemesla,  sportovní oblast apod. Hmatatelným výstupem spolupráce s polským partnerem je vydání společné slovensko-polské kuchařky za finanční podpory grantu z Evropského fondu regionálního rozvoje. V současnosti obce připravují projekt Pohled na život partnerských obcí v EU a mimo ní, jehož cílem je vytvořit platformu pro diskusí, která občanům umožní porovnat život v jednotlivých obcích  a navrhnout způsoby jak jej zlepšit.

Dvacetitisícové vlámské město Maldegem má bohatou twinningovou tradici čítající již několik desítek let. Během této doby uzavřelo partnerskou smlouvu s městy ve Francii, Německu, Nizozemí, Itálii a nově s polskou Swidnicí. Za povšimnutí stojí několik momentů z prezentace místostarosty Franka Sierense. V rámci partnerské spolupráce s německým, francouzským a italským partnerem město Maldegem podporuje projekty v zemích třetího světa. Každý rok jeden z partnerů navrhne projekt a každé město se podílí finančně na jeho realizaci. Dále během každoroční oslavy partnerství si zástupci měst zvolí klíčové téma spolupráce na další rok. V r. 2012 se města například zaměří na bezpečnost ve městě. K tomu proběhlo dotazníkové šetření mezi občany měst, kteří se měli vyjádřit, jaké problémy z hlediska bezpečnosti vnímají jako nejpalčivější. V příštím roce si pak města vymění své zkušenosti v řešení této situace. P. Sierens také zmínil, že významnou roli v aktivitách hrají dobrovolníci z řad občanů, bez kterých si realizaci aktivit nedovede představit.

Závěrečný blok programu se plně věnoval možnostem financování partnerské spolupráce. Barbora Veselá z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR přehledně představila širokou škálu dotačních programů, ze kterých města mohou čerpat finance.

Hlavní diskuse se ovšem zaměřila na budoucí podobu programu Evopa pro občany, který je jediným evropským programem, jenž primárně podporuje twinningovou spolupráci. Debatu otevřela Manuella Portier z Rady evropských obcí a regionů, která představila zatím neoficiální záměry nového programu. Podle těchto neoficiálních informací by se cíle programu neměly lišit od toho současného, to znamená, že hlavní cíle budou spojené s posilováním vědomí evropského občanství a posilování hodnot, na kterých je Evropská unie založena.  Program bude i nadále bez větších změn podporovat typy aktivit jako dnes, tj. aktivity partnerské spolupráce měst, projekty občanské společnosti a akce zaměřené na připomenutí obětí totalitních režimů. Změna se očekává ve větším zdůraznění kvality projektů, bude tendence více podporovat tématické, projektově zaměřené projekty se zapojením většího množství partnerů včetně široké veřejnosti a organizací občanské společnosti. Co se týče rozpočtu Evropská komise deklarovala záměr zachovat rozpočet jako v současném programovacím období.

Program se v současnosti připravuje, první oficiální návrh by měl být Evropskou komisí zveřejněn do konce roku 2011. V příštím roce bude následovat projednání programu v národních parlamentech a v r. 2013 pak závěrečné schválení Radou a Evropským parlamentem. V tomto období bude ještě možnost částečně podobu programu ovlivnit, k čemuž má prostor i Svaz měst a obcí prostřednictvím Rady evropských obcí a regionů, která připravuje a v brzké době dokončí svůj poziční dokument, tzv. Bílou knihu k budoucí podobě programu Evropa pro občany.

V následné diskusi zaznělo, že partnerské spolupráci měst jako přirozenému nástroji pro mírového soužití, evropskou integraci a občanství náleží podpora odpovídající jejímu významu při naplňování výše zmíněných hodnot a cílů a tomu by mělo odpovídat i její místo a rozsah podpory v programu Evropa pro občany. Účastníci zdůraznili, že nový program by měl vyváženě podporovat, jak inovativní, tématické, multilaterální projekty, tak také zachovat podporu tradičním formám twinningové spolupráce. O dalších krocích v přípravě programu, jakožto o dalších aktivitách projektu SK-CZ4T Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

Gabriela Hůlková

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje