Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 172
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Obec obci

31.08.2011 15:56

MČ Praha-Libuš vzdělává cizince ze třetích zemí v české legislativě

Máte na svém území větší počet cizinců? Nedaří se vám je začlenit mezi ostatní občany v souladu s právními zvyklostmi této země? Zkuste to jako my. MČ Praha-Libuš je v široké veřejnosti známa vietnamskou velkotržnicí Sapa. V důsledku toho disponuje největší koncentrací vietnamské komunity v České republice. Vzájemné soužití není lehké a přináší řadu problémů. Radnice se k tomu postavila čelem - vypracovala projekt, požádala o grant z Evropského sociálního fondu a uspěla. Její projekt vychází z předpokladu, že cizinec, který chce v této zemi dlouhodobě žít, podnikat a pracovat, musí dodržovat české zákony. 

„Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce“ je mezinárodní integrační projekt, který městská část realizuje od prosince roku 2010. Je financován z ESF a Státního rozpočtu ČR. Jedná se o pilotní projekt, který bude probíhat do roku 2013. V jeho průběhu MČ Praha-Libuš testuje a uvádí do praxe nový produkt: Speciální modulově zaměřený šestiměsíční program vzdělávání pro cizince ze třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem (zaměstnance, zaměstnavatele i OSVČ), s cílem jejich udržení či zapojení se na trhu práce v souladu s právním řádem České republiky. 

Účastníci se během školení od zkušených lektorů – odborníků na daná témata dozvědí, jaké právní předpisy musí dodržovat, aby jejich pobyt a pracovní aktivity nebyly v rozporu s českými zákony. Obsahem půlročního školení, které spočívá ve 24 hodinách výuky, 3 hodinách konzultací a v závěrečném mezinárodním workshopu zaměřeném na sdílení zkušeností, je tak především seznámení se s daňovou legislativou, s legislativou upravující podnikání a obecně pobyt cizinců v ČR. Účastníci získají znalost předpisů v potravinářském a nepotravinářském sektoru, v obchodě, ve službách a ve stavebně montážních pracích.

Jaké jsou poznatky z prvního běhu?  

MČ má za sebou první běh, který začal v březnu. Byl určen výhradně vietnamským účastníkům – kvůli početnosti této komunity v místě a také díky dobré spolupráci se Svazem Vietnamců v ČR, který je jedním z partnerů projektu. Celkem se do projektu přihlásilo 146 osob, 88 mužů a 56 žen. Úspěšně jej zakončilo 87 Vietnamců, 37 z nich s vynikajícími výsledky. 

V prvním běhu převažovali zaměstnanci, méně bylo podnikatelů – fyzických osob a nejméně bylo podnikatelů se zaměstnanci. Různorodost ve složení se projevila v docházce, která byla zejména ve skupině, kde převažovali zaměstnanci, velice nevyrovnaná, protože měli problém uvolnit se z práce u svých zaměstnavatelů – přestože školení probíhalo ve večerních hodinách, od 18.30 do 21.30 hod. Velice vyrovnanou docházku měla naopak skupina, v níž převažovaly ženy, které přistoupily ke vzdělávání velmi odpovědně, i když to pro ně znamenalo, že si s sebou na přednášky braly svoje děti. 

Velmi rozdílná byla i úroveň právního povědomí účastníků. Všeobecně lepší znalosti základní české legislativy, jako jsou obchodní a občanský zákoník či daňové zákony, projevovali podnikatelé – zaměstnavatelé. Pro zjištění zpětné vazby, tj. toho, zda účastníci porozuměli přednášené problematice, dostali po každém školení dotazník. Bylo rozdáno 403 dotazníků, 401 bylo odevzdáno. Pouze 47 dotazníků nebylo správných. A nejvíce nesprávných opovědí bylo právě z oblasti potravinářské legislativy a ze zákona o pobytu cizinců. Velký ohlas mělo školení kolem registračních pokladen a také školení jak používat výpočetní techniku, během něhož mohli účastníci na počítačích přímo pracovat – pro některé to bylo poprvé. 

Navazuje druhý běh 

Projekt pokračuje od září druhým během, který vedle Vietnamců počítá již i s rusky mluvícími a čínskými účastníky. Během tří let realizace projektu bude proškoleno v právních předpisech této země 500 cizinců ze třetích zemí. Velmi náročný je zejména pro lektory, kteří musí obsah školení neustále upravovat na základě získaných zkušeností a reakcí od účastníků. Naprostou nezbytností se ukázalo být doplňovat přednášky co největším množstvím příkladů z praxe, aby došlo k dokonalému pochopení přednášených problematik. Účast v projektu nevyžaduje znalost českého jazyka, školení je tlumočeno do jazyků účastníků. Lektory zajišťuje český partner projektu a zároveň jeho odborný garant, Středočeská asociace manažerek a podnikatelek. 

Vraťme se ale na počátek... 

Při realizaci projektu „Všichni společně na trhu práce“ může MČ Praha-Libuš využívat zkušeností zahraničních partnerů, kterými jsou její partnerská města Caudebec-les-Elbeuf, Francie, a Vigarano Mainarda, Itálie. Právě proto je každý šestiměsíční kurz zakončen mezinárodním workshopem, na němž si účastníci kurzu, lektoři, pozvaní tuzemští i zahraniční odborníci vyměňují zkušenosti s integrační a imigrační politikou svých zemí. A právě proto MČ Praha-Libuš realizuje projekt v rámci II. výzvy Mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, s rozpočtem téměř 6 miliónů korun. Cesta k jeho získání nebyla lehká a krátká. Jen příprava projektu trvala skoro rok a další půlrok probíhal několikakolový výběr projektů v rámci této výzvy na MPSV ČR. Úsilí ale stálo za to. Protože, jak řekl starosta městské části Jiří Koubek na slavnostním předávání certifikátů během ukončení 1. běhu projektu: „Předáváme desítkám cizinců osvědčení za to, že se seznámili se základní legislativou v oblasti služeb, potravinářského i nepotravinářského obchodu, hostinských a ubytovacích služeb. Věříme, že absolventi, kteří se stávají prvními vlaštovkami, které tento projekt vypouští do světa, jsou nadějí a příslibem, že negativních zpráv o areálu Sapa a komunitě v něm bude co nejméně“

MČ Praha-Libuš se ráda o své zkušenosti z tohoto projektu a obecně s integračními aktivitami podělí s městy a obcemi, které o to projeví zájem. Pište na: pjedlickova@praha-libus.cz.

 PhDr. Pavla Jedličková
k
oordinátorka projektu
zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku MČ Praha-Libuš

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje