Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Obec obci

31.08.2011 15:56

MČ Praha-Libuš vzdělává cizince ze třetích zemí v české legislativě

Máte na svém území větší počet cizinců? Nedaří se vám je začlenit mezi ostatní občany v souladu s právními zvyklostmi této země? Zkuste to jako my. MČ Praha-Libuš je v široké veřejnosti známa vietnamskou velkotržnicí Sapa. V důsledku toho disponuje největší koncentrací vietnamské komunity v České republice. Vzájemné soužití není lehké a přináší řadu problémů. Radnice se k tomu postavila čelem - vypracovala projekt, požádala o grant z Evropského sociálního fondu a uspěla. Její projekt vychází z předpokladu, že cizinec, který chce v této zemi dlouhodobě žít, podnikat a pracovat, musí dodržovat české zákony. 

„Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce“ je mezinárodní integrační projekt, který městská část realizuje od prosince roku 2010. Je financován z ESF a Státního rozpočtu ČR. Jedná se o pilotní projekt, který bude probíhat do roku 2013. V jeho průběhu MČ Praha-Libuš testuje a uvádí do praxe nový produkt: Speciální modulově zaměřený šestiměsíční program vzdělávání pro cizince ze třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem (zaměstnance, zaměstnavatele i OSVČ), s cílem jejich udržení či zapojení se na trhu práce v souladu s právním řádem České republiky. 

Účastníci se během školení od zkušených lektorů – odborníků na daná témata dozvědí, jaké právní předpisy musí dodržovat, aby jejich pobyt a pracovní aktivity nebyly v rozporu s českými zákony. Obsahem půlročního školení, které spočívá ve 24 hodinách výuky, 3 hodinách konzultací a v závěrečném mezinárodním workshopu zaměřeném na sdílení zkušeností, je tak především seznámení se s daňovou legislativou, s legislativou upravující podnikání a obecně pobyt cizinců v ČR. Účastníci získají znalost předpisů v potravinářském a nepotravinářském sektoru, v obchodě, ve službách a ve stavebně montážních pracích.

Jaké jsou poznatky z prvního běhu?  

MČ má za sebou první běh, který začal v březnu. Byl určen výhradně vietnamským účastníkům – kvůli početnosti této komunity v místě a také díky dobré spolupráci se Svazem Vietnamců v ČR, který je jedním z partnerů projektu. Celkem se do projektu přihlásilo 146 osob, 88 mužů a 56 žen. Úspěšně jej zakončilo 87 Vietnamců, 37 z nich s vynikajícími výsledky. 

V prvním běhu převažovali zaměstnanci, méně bylo podnikatelů – fyzických osob a nejméně bylo podnikatelů se zaměstnanci. Různorodost ve složení se projevila v docházce, která byla zejména ve skupině, kde převažovali zaměstnanci, velice nevyrovnaná, protože měli problém uvolnit se z práce u svých zaměstnavatelů – přestože školení probíhalo ve večerních hodinách, od 18.30 do 21.30 hod. Velice vyrovnanou docházku měla naopak skupina, v níž převažovaly ženy, které přistoupily ke vzdělávání velmi odpovědně, i když to pro ně znamenalo, že si s sebou na přednášky braly svoje děti. 

Velmi rozdílná byla i úroveň právního povědomí účastníků. Všeobecně lepší znalosti základní české legislativy, jako jsou obchodní a občanský zákoník či daňové zákony, projevovali podnikatelé – zaměstnavatelé. Pro zjištění zpětné vazby, tj. toho, zda účastníci porozuměli přednášené problematice, dostali po každém školení dotazník. Bylo rozdáno 403 dotazníků, 401 bylo odevzdáno. Pouze 47 dotazníků nebylo správných. A nejvíce nesprávných opovědí bylo právě z oblasti potravinářské legislativy a ze zákona o pobytu cizinců. Velký ohlas mělo školení kolem registračních pokladen a také školení jak používat výpočetní techniku, během něhož mohli účastníci na počítačích přímo pracovat – pro některé to bylo poprvé. 

Navazuje druhý běh 

Projekt pokračuje od září druhým během, který vedle Vietnamců počítá již i s rusky mluvícími a čínskými účastníky. Během tří let realizace projektu bude proškoleno v právních předpisech této země 500 cizinců ze třetích zemí. Velmi náročný je zejména pro lektory, kteří musí obsah školení neustále upravovat na základě získaných zkušeností a reakcí od účastníků. Naprostou nezbytností se ukázalo být doplňovat přednášky co největším množstvím příkladů z praxe, aby došlo k dokonalému pochopení přednášených problematik. Účast v projektu nevyžaduje znalost českého jazyka, školení je tlumočeno do jazyků účastníků. Lektory zajišťuje český partner projektu a zároveň jeho odborný garant, Středočeská asociace manažerek a podnikatelek. 

Vraťme se ale na počátek... 

Při realizaci projektu „Všichni společně na trhu práce“ může MČ Praha-Libuš využívat zkušeností zahraničních partnerů, kterými jsou její partnerská města Caudebec-les-Elbeuf, Francie, a Vigarano Mainarda, Itálie. Právě proto je každý šestiměsíční kurz zakončen mezinárodním workshopem, na němž si účastníci kurzu, lektoři, pozvaní tuzemští i zahraniční odborníci vyměňují zkušenosti s integrační a imigrační politikou svých zemí. A právě proto MČ Praha-Libuš realizuje projekt v rámci II. výzvy Mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, s rozpočtem téměř 6 miliónů korun. Cesta k jeho získání nebyla lehká a krátká. Jen příprava projektu trvala skoro rok a další půlrok probíhal několikakolový výběr projektů v rámci této výzvy na MPSV ČR. Úsilí ale stálo za to. Protože, jak řekl starosta městské části Jiří Koubek na slavnostním předávání certifikátů během ukončení 1. běhu projektu: „Předáváme desítkám cizinců osvědčení za to, že se seznámili se základní legislativou v oblasti služeb, potravinářského i nepotravinářského obchodu, hostinských a ubytovacích služeb. Věříme, že absolventi, kteří se stávají prvními vlaštovkami, které tento projekt vypouští do světa, jsou nadějí a příslibem, že negativních zpráv o areálu Sapa a komunitě v něm bude co nejméně“

MČ Praha-Libuš se ráda o své zkušenosti z tohoto projektu a obecně s integračními aktivitami podělí s městy a obcemi, které o to projeví zájem. Pište na: pjedlickova@praha-libus.cz.

 PhDr. Pavla Jedličková
k
oordinátorka projektu
zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku MČ Praha-Libuš

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Třeboň
 
17. - 18. května 2018

Rada Svazu

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje