Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

26.04.2010 14:14

Veřejné zadávání transparentnější a efektivnější?

Z podnětu Americké obchodní komory v České republice se od března tohoto roku začala scházet Expertní pracovní skupina složená ze zástupců zahraničních obchodních komor, odborných asociací, ministerstev a některých politických stran. Tato pracovní skupina má za cíl sestavit návrh konsensuálních principů, který by měl být přijatelný pro všechny subjekty zúčastněné na procesu veřejného zadávání. Vytvořený materiál by měl být zveřejněn během května 2010, ještě před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Datum je zvoleno tak, aby politické strany měly ještě před volbami možnost se k těmto principům přihlásit, a zavázat se, že po ustavení nové vlády návrh dopracují do podoby paragrafovaného znění a následně jej podpoří při průchodu Parlamentem, bez ohledu na složení nové vlády. Legislativní zakotvení těchto principů a opatření by mělo přinést větší efektivitu a transparentnost ve veřejných zakázkách v České republice.

Na svých prvních schůzkách se tato pracovní skupina pod vedením předsedy JUDr. Daniela Weinholda, Ph.D., vedoucího partnera advokátní kanceláře Weinhold legal v. o. s., shodla na souboru nejpalčivějších problémů českého veřejného zadávání, které setřídila, a postupně z nich v diskuzi vybrala zhruba deset nejzásadnějších problematických okruhů. K těmto jednotlivým okruhům poté byli zvoleni gestoři, kteří o daném tématu vypracovali materiály, jenž se posléze staly podkladem pro jednání této expertní komise.
 
Mezi vytipované okruhy problémů provázející veřejné zakázky v České republice zařadili členové expertní skupiny některá průřezová témata, jako je zprůhlednění celého procesu veřejného zadávání, a zaměření procesu směrem k občanovi jako koncovému uživateli. Další problematickou oblastí je celková informovanost o zadávacích řízeních, nejasná vlastnická struktura dodavatelů veřejných zakázek, nedostatečná vazba zákona o veřejných zakázkách na zákon o svobodném přístupu k informacím, absence osobnostních požadavků na členy hodnotících komisí a dále také účelové dělení zakázek na menší, nebo nejasně vymezená odpovědnost osob zúčastněných na zadávacím procesu bez stanovení regresů.
 
Nejasná vlastnická struktura dodavatelů byla v poslední době zmiňována v souvislosti s možností zrušení tzv. akcií na majitele. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo tuto akcii předloží. Dle některých názorů by tedy mělo dojít ke zrušení této formy akcií. Pro oblast veřejných zakázek je však problémem spíše nemožnost spolehlivé kontroly střetu zájmů a vzájemných vazeb zadavatele a dodavatele. Expertní skupina se proto při své práci soustřeďuje na toto zásadní téma, a pracuje na možných opatřeních vedoucích k efektivní kontrole vazeb mezi zadavateli a jednotlivými dodavateli.
 
Jedním z velkých témat jednání této skupiny odborníků byla i korupce, nízká odolnost úředníků vůči korupčním nabídkám, a s tím související absence konkrétní odpovědnosti konkrétních subjektů v rámci veřejného zadávání. Odpovědnost je v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dána v nejobecnější rovině zadavateli, pokud nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivní nebo může ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře i tak smlouvu na veřejnou zakázku. Někteří ze zúčastněných odborníků by rádi zavedli do legislativy stanovení odpovědnosti konkrétních osob (i např. v rámci územních samosprávných celků) za porušení zákona o veřejných zakázkách, zejména za vybrání nevýhodné veřejné zakázky.
 
V průběhu jednání pracovní skupiny se již objevily i poněkud kontroverzní návrhy, bohužel nejčastěji z řad zástupců politických stran. Jako velmi nevhodný vidíme návrh na zavedení možnosti opozičních zastupitelů územně samosprávného celku podávat žalobu o náhradu škody jménem obce, a na její účet, v případě vzniku škody při zadávacím řízení. V prvé řadě se v tak komplikovaném procesu jako je veřejné zadávání velmi obtížně stanovuje odpovědnost pouze jediné konkrétní osoby. Za druhé je velmi těžko prokazatelný pouhý samotný vznik škody způsobený veřejnou zakázkou. Nutno také podotknout, že možnost zastupitelů žalovat např. starostu za špatně vybranou zakázku hraje přímo do karet politickému boji v rámci obce. Tato možnost by se mohla stát velmi mocnou zbraní pro opozici, a ve výsledku by napáchala mnohé škody. Nemluvě o finančním aspektu tohoto opatření, kdy žalobní náklady v případě sporu o náhradu škody nese bez ohledu na výsledek řízení obec. Svazu měst a obcí ČR bylo umožněno k tomuto navrhovanému opatření vyjádřit a posléze při prezentaci výsledků expertní pracovní skupiny zveřejnit nesouhlasné stanovisko.
 
O výsledku pravidelných setkání Expertní pracovní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky vás samozřejmě budeme informovat. Průběh jednání této skupiny můžete také jednoduše sledovat sami na webových stránkách www.transparentnizakazky.cz, kde jsou zveřejňovány všechny zápisy z jednání, i další potřebné materiály. Každé zasedání skupiny je otevřené veřejnosti, stejně tak jako skupina vítá každý návrh či podnět z řad široké veřejnosti.
 
Mgr. Iva Vejmelková,
odd. legislativně – právní Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje