Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

26.06.2012 15:57

Soutěže pro lepší města a obce

Co mají společného města Dobříš, Hostomice, Plzeň, Český Krumlov, Písek, Frýdlant v Čechách, Líbeznice, Litomyšl a Roudnice nad Labem? Patří mezi ta, která v nedávné době uspořádala architektonickou soutěž (soutěž o návrh) za účelem získání kvalitního projektu veřejné stavby. Způsob, který je samozřejmý v Evropě, je u nás stále popelkou. V Rakousku, Německu, Švýcarsku, Skandinávii, Chorvatsku, Polsku či Francii se běžně soutěží na knihovny, školy, školky, obytné budovy, nádraží, parky, úřady, ale i drobnější stavby jako zastávky MHD či městský mobiliář. O výběru projektanta formou architektonické soutěže nikdo nepochybuje, naopak volba jiného způsobu je neobvyklé řešení, které musí politik před veřejností obhájit. Po 22 letech demokracie je u nás ale situace přesně opačná té v okolních státech i té, která u nás platila za první  republiky. Sousloví architektonická soutěž je obecně vnímáno jako zbytečná komplikace, raději se hledají argumenty jak se jí vyhnout a většinou se namísto toho raději kupuje zajíc v pytli neznámého nebo málo známého návrhu v přesvědčení, že je to levnější, jednodušší a rychlejší. V tomto článku bychom rádi vysvětlili okolnosti, které soutěž o návrh provázejí a ukázali její výhody pro dobré hospodáře veřejných prostředků.

Kdo soutěží, ušetří

Jedním z nejčastějších protiargumentů k uspořádání architektonické soutěže je její vysoká cena, která je vnímána jako utrácení navíc. Ten, kdo připravuje investiční akci, má často dojem, že prostředky vynaložené na soutěž jsou nic nepřinášejícím nadstandardem. Ano, soutěž něco stojí (obvykle mezi 1 až 2% z předpokládaných celkových investičních nákladů akce), ale jakmile nahlédneme na veřejnou investici jako celek od záměru přes výběr projektanta, dodavatele stavby, stavbu a až po provozní náklady, zjistíme, že opak je pravdou. Možnost výběru nejlepšího řešení z mnohdy až několika desítek předložených znamená (vzhledem k celkovým nákladům akce včetně nákladů provozních) zásadní úsporu. Nezřídka se investice do architektonické soutěže vrací již ve snížených realizačních nákladech. U jasně formulovaného zadání a kvalitně vypracovaného projektu je mnohem menší riziko změn v průběhu stavby a vzniku víceprácí. A zejména: díky kvalitnímu projektu stavíme právě to co je potřeba a nikoliv zbytečnosti navíc.

Naopak v případě projektu nekvalitního často zjišťujeme, že budujeme něco, co vlastně až tak nutně nepotřebujeme. Mění se stavební program, objevují se požadavky na vícepráce. To vše jsou zbytečné náklady navíc, které daleko převyšují náklady na soutěž. Po několika letech provozu stavby se nadmíru projevují závady, do jejichž oprav je nutno nečekaně investovat, provozní náklady nové stavby jsou vysoké. Pravděpodobnost výskytu těchto problémů zásadně snižuje proces architektonické soutěže, kdy se projektant vybírá zejména na základě návrhu, nikoliv pouze ceny projektu. Úspora je o to výraznější, jsou-li požadavky na nízké investiční a provozní požadavky přímou součástí soutěžních podmínek a hodnotícím kritériem v soutěži. Soutěžící pak ve svém návrhu předkládají kromě informací o stavebně – technickém, provozním a estetickém řešení stavby také údaje o nákladech na celý projekt, realizaci a provoz stavby. Porota pak může zodpovědně vybrat nejvhodnější řešení pro danou akci. Informace předložená soutěžitelem je podrobná a investice vložené do výběru kvalitního projektu formou architektonické soutěže tak nejsou zbytečné, naopak v konečném výsledku přinášejí výraznou úsporu veřejných prostředků. K přečtení všech součástí soutěžních návrhů jsou v porotě zastoupeni nezávislí odborníci, kteří nepředpojatě kriticky návrhy zhodnotí. Cena za uspořádání soutěže se dá navíc přizpůsobit danému tématu volbou vhodně zvolené formy.

Soutěžní řád České komory architektů umožňuje tři základní druhy soutěží z hlediska okruhu účastníků – veřejné, vyzvané a kombinované. Každá z nich má své výhody. Minimální variantu představuje vyzvaná soutěž, kdy je vyzván omezený okruh účastníků (obvykle 6-10, minimálně 3). Je nákladově i časově nejméně náročná a vhodná pro řešení menších úloh v řádu do 20 mil Kč investičních nákladů akce. Je vhodné ji také uplatnit v případech, kdy má vyhlašovatel praxí osvědčený okruh architektů, ke kterým pro prověření přidá hlas zvenčí. Jakou formu soutěže zvolit a veškeré další otázky týkající se této problematiky je možné bezplatně konzultovat se zástupci České komory architektů, která v současné době posiluje své konzultační služby pro případné vyhlašovatele a mj. připravuje zjednodušenou metodiku minimální varianty architektonické soutěže ve snaze vyjít vstříc především menším obcím a má připravenu metodiku pro výběr zpracovatele územního plánu.

 Kvalitní prostředí pro místní i návštěvníky

O tom, že je kvalitní architektura specifickým výrobkem trvalé hodnoty mohou vyprávět představitelé Litomyšle, kteří od počátku 90. let systematicky opírají image města o kultivovaná veřejná prostranství a stavby. Princip architektonické soutěže zde běžně využívají pro výběr zpracovatele projektu od sochy až po územní plán. Město nevelké svým rozsahem se stalo Mekkou současné české architektury, metropolí na kulturní mapě Čech a od chvíle, kdy vysoko nasadilo laťku kvality, svůj náskok spíše zvyšuje. Investice do kvalitního prostředí města se vrací i v podobě stále většího zájmu návštěvníků nejen z České republiky. A hlavně: kvalitní prostředí uchovává a přitahuje kvalitní obyvatele, což je zejména v dnešní době v případě menších obcí velmi důležité.

Průvodce soutěží o návrh

Soutěž o návrh vymezuje zákon č.137/2006 Sb. (§102-109) o zadávání veřejných zakázek, ve kterém je i uvedena návaznost prováděcího právního předpisu (§103, odst.7). V tomto článku přiblížíme důležité fáze procesu soutěže, jimiž jsou příprava, vyhlášení soutěže, její hodnocení včetně výběru oceněných, propagace výsledků soutěže a návazné jednací řízení bez uveřejnění, které končí uzavřením smlouvy s nejvhodnějším uchazečem.

Příprava soutěže trvá od záměru po vytvoření zadání. Jako úvodní fáze je zásadně důležitá pro všechny návazné. Záměr vzniká z potřeb obce, nebo z přínosného nápadu na její rozvoj. Právě na počátku je vhodné zapojení veřejnosti, které jednak může přinést doplňující nápady a zejména vede k vytvoření veřejné podpory. V dalším průběhu s nárůstem odbornosti a odpovědnosti je již zapojení veřejnosti obtížnější. Zadání a vůbec celou administrativu soutěže pak připravuje buď zkušený zaměstnanec úřadu nebo externista. Nezbytnou součástí zadání jsou podklady – např. digitální mapy v obecně přístupném formátu. Text zadání má být stručný s nezbytně nutnými závaznými částmi a limity, přeurčenost by vyloučila nezatížené inovativní řešení. Čím lepší zadání, tím více času ze soutěžní lhůty věnují architekti vlastnímu návrhu.

Vyhlášení soutěže je potřeba co nejlépe propagovat zejména v odborném tisku včetně webu (cka, archiweb, earch). Jak se architekti rozhodují o účasti v soutěži? Zejména podle kvality porotců, tématu, kvality zadání, a výše odměn. Architekti vědí, že na odměny dosáhnou jen někteří, přesto jsou ochotni věnovat týdny a měsíce práce nad návrhem pokud je o jejich práci a úsilí skutečný zájem.

Při hodnocení zaslaných návrhů se projeví význam nezávislých odborných porotců. Ti dokážou rychle rozpoznat úroveň kvality, výhody a nevýhody jednotlivých návrhů a vysvětlit je zástupcům obce. Při větších akcích je vhodné přizvat odborné poradce na dílčí problematiku (doprava, energetika). Kvalitní porota je pro zdar akce důležitá. Zodpovědné hodnocení návrhů v relativně krátkém čase vyžaduje značnou zkušenost.

Po uzavření soutěže je vhodné výsledky propagovat nejlépe formou výstavy všech soutěžních návrhů a vydáním katalogu.

Po odborném vyhodnocení soutěže přichází fáze, kdy má zadavatel možnost již neanonymně jednat s autory oceněných návrhů v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění, které je ukončeno smlouvou na zhotovení projektu.

Architektonická soutěž – nejčastější dotazy a obavy

Čas

Panuje obava z toho, že výběr zpracovatele projektu pomocí soutěže o návrh trvá déle. Nejdelší dobu architektonické soutěže zabere příprava zadání a vlastní soutěžní lhůta na zpracování návrhů. Tedy činnosti, kterými projde každý rozumný hospodář při přípravě jakéhokoliv investičního záměru.

Cena

Převládá pocit, že soutěže o návrh stojí peníze navíc oproti výběru podle nejnižší ceny. Podobně je obava, že bude drahý i následný projekt. V soutěži o návrh se již během vlastní soutěže vyplácí cena za první projektovou fázi –  studii. Tedy peníze, které by při zadání podle nejnižší ceny projektu byly placeny až v rámci vlastní práce vybraného uchazeče. Nejedná se proto o peníze navíc. Za cenu jedné studii jich zadavatel získá až několik desítek.

Již v samotné soutěži o návrh může zadavatel požadovat návrh ceny projektových prací. Pokud je soutěž dvoukolová je výhodné též po několika postoupivších do druhého kola požadovat i propočet stavebních nákladů a provozních kvalit plánované stavby. V rámci následného jednacího řízení bez uveřejnění pak můžou být právě tyto ukazatele použity jako kritéria při rozhodování. Stejně tak je možné o ceně s vítězem i oceněnými ze soutěže o návrh dále jednat. V soutěži o návrh se tak těžko může stát, že by došlo k přemrštěnému požadavku na odměnu za architektonické práce.

Nezávislá porota

Kdo si architektonickou soutěž nevyzkoušel, může mít pocit, že požadavek na nadpoloviční počet odborných a nezávislých porotců znamená, že zadavatel bude nucen akceptovat cizí názor. Ve skutečnosti nezávislé porotce vybírá zadavatel. Je na jeho uvážení koho do poroty přizve. V případě zájmu má možnost požádat o doporučení Českou komoru architektů. Práce nezávislé odborné části poroty je pak nejen o tom vybrat nejlepší řešení, ale vybrat je společně se závislými členy, důkladně výběr prodiskutovat až po nalezení shody všech členů poroty.

Vítěz bere vše

Vyhlašovatelé mají často obavu, že jsou povinni zadat zakázku jen a pouze vítězi soutěže. Dle zákona ale vyhlašovatel oslovuje všechny oceněné týmy do následného jednacího řízení    bez uveřejnění, v němž si nastavuje hodnotící kriteria konečného výběru. V zadání může tento výběr upravit. Vzhledem k motivaci soutěžících je však vhodné uplatnit kritérium umístění v soutěži. Výhodou jednacího řízení bez uveřejnění je způsob neanonymního osobního jednání, při kterém se budoucí smluvní partneři poznají a ověří možnosti vzájemné spolupráce.

 Rozhodování poroty je jen estetické

Rozhodování poroty v architektonické soutěži se děje podle předem daných kritérií. Architektura je komplexní činnost a žádný architekt není pouhý estét. Naopak v rozhodování se zcela samozřejmě hodnotí cena plánované stavby a její úspornosti, stejně jako provozní kvality a trvanlivosti. Porota si navíc může pro dílčí odborné posouzení přizvat odborníky  např. na dopravu, vnitřní prostředí nebo požární ochranu.

 Obava z nezkušených architektů

Zadavatel se často obává, že soutěž vyhraje mladý málo zkušený tým. Naopak má obavu, že zkušené týmy se nepřihlásí, neboť při velkém počtu účastníků mají malou šanci uspět.

Je samozřejmě možné omezit okruh účastníků a soutěž povést jako vyzvanou s osvědčenými  architekty. Jako nejvhodnější řešení se nicméně jeví soutěž kombinovaná, kdy si zadavatel pojistí účast zkušených týmů jejich vyzváním. Zároveň umožní účast kterémukoli týmu  s možností přinesení překvapivého a chytrého řešení. Odborná porota je od toho, aby rozpoznala a vyloučila návrh problematický, neadekvátní dané lokalitě a podmínkám  zadavatele.

 Česká komora architektů

Existuje též názor, že ČKA může do soutěže zasahovat a ovlivňovat její průběh.

ČKA poskytuje zdarma konzultace všem, kteří projeví zájem soutěž o návrh vypsat. Vždy pak pouze doporučuje. Při vlastním průběhu soutěže ČKA sleduje formální postup podle Soutěžního řádu, který je obecným právním předpisem a jeho dodržování je především v  zájmu vyhlašovatele. Předchází tak následným komplikacím. V případě zájmu má vyhlašovatel právo vyžádat si tzv. auditora soutěže, který provede osobní dohled nad jejím průběhem.

 Petr Lešek – petr.lesek@projektil.cz

Michal Fišer – michal.fiser@triarchitekti.cz

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje