Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

25.11.2011 13:17

Přehled navrhovaných změn zákona o obcích – připomínkujte s námi!

V posledních dnech byla do oficiálního připomínkového řízení předložena novela zákona o obcích, která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Jde o poměrně zásadní novelizaci, která přináší obcím řadu nových povinností. Základní principy navrhované novely naleznete níže v tomto článku.

Jako členové Svazu se můžete k tomuto materiálu vyjádřit a uplatnit svoje připomínky k němu. Zástupci Svazu ocení všechny Vaše praktické zkušenosti a argumenty z praxe při vyjednávání v rámci připomínkového řízení.

Materiál ke stažení naleznete zde. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailové adresy vejmelkova@smocr.cz a nemcova@smocr.cz, nejpozději do konce listopadu.

Přehled návrhů na změnu zákona o obcích

1) změna ustanovení § 38 zákona o obcích – obec bude nově povinna svůj majetek zpeněžovat veřejnou dražbounebo veřejnou obchodní soutěží, ledaže takový způsob nebude možný nebo bude neúčelný; v případě nevyužití výše zmíněných způsobů zpeněžení bude muset být odůvodnění uvedeno v usnesení zastupitelstva/rady obce

V návrhu je v důvodové zprávě stanoveno, že účelnost postupu posuzuje orgán příslušný k rozhodování o dispozici s danou věcí. Jako příklad neúčelnosti je uváděn prodej pozemku pro veřejné účely, prodej bytů stávajícím nájemcům za účelem podpory obyvatel obce, prodej dosavadnímu nájemci apod. Porušení povinnosti zpeněžit majetek ve veřejné dražbě či veřejné obchodní soutěži, stejně jako chybějící odůvodnění tohoto kroku, však nebude znamenat neplatnost smlouvy. Odpovědnost tak bude čistě v politické rovině, pouze výjimečně v rovině trestně-právní – to pouze v případě, že by takovým jednání vznikla obci škoda.

2) nové ustanovení § 38a zákona o obcích – pokud obec neuplatnila nárok na náhraduškody do 6 měsíců, může tak jménem obce učinit občan obce, který dosáhl věku 18 let; podmínkou této žaloby je písemný souhlas s jejím podání udělený jednou třetinou členů zastupitelstva obce nebo nejméně 0,5% občanů obce (nejméně však 10 občany).

Za obec v tomto případě jedná a také náklady nese občan, který žalobu podal. V případě, že byla obci přiznána náhrada škody v plné výši, hradí pak obec občanovi účelně vynaložené náklady, v případě částečného úspěchu hradí tyto náklady v poměrné výši. Obec však může v mezičase rozhodnout o upuštění od vymáhání náhrady škody (viz. ustanovení § 38 odst. 6).  

3) změna ustanovení § 39 zákona o obcích – záměr nakládání s majetkem obce bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů, namísto stávajících 15 dnů, s výjimkou u pronájmu bytů fyzickým osobám, pronájmu hrobových míst a výpůjčky.

Jsou předloženy dvě varianty – zveřejňování pouze na úřední desce, nebo navíc ještě zveřejňování na centrální adrese s tím, že náklady hradí stát. V případě odchylky od ceny obvyklé musí být zdůvodněna v usnesení příslušného orgánu obce.

4) nové ustanovení § 40 zákona o obcích – všechny písemné smlouvy, jejichž celkové plnění přesáhne 50.000 Kč, budou zveřejněny po dobu jednoho roku dálkovým přístupem; na toto zveřejnění navíc bude vázaná platnost smlouvy. Pokud nebude smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, platí, že k jejímu uzavření nedošlo. Povinnost se nebude vztahovat na smlouvy pracovněprávní, o pronájmu bytů a budov fyzickým osobám a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.

5) nové ustanovení § 40a zákona o obcích – občan obce starší 18 let může do 1 roku od zveřejnění smlouvy napadnout u soudu její platnost a domáhat se určení její neplatnosti, podmínkou je opět souhlas více než třetiny členů zastupitelstva obce či 0,5% občanů obce (nejméně 10 občanů). V případě nezveřejnění smlouvy se určení její neplatnosti může domáhat občan do 5 let, od okamžiku, kdy měla být smlouva zveřejněna. Nevztahuje se na smlouvy o dotacích a návratných finančních výpomocích.

6) změna ustanovení § 66c zákona o obcích – platnost veřejnoprávních smluv bude omezena na tři roky; veřejnoprávní smlouvy budou také bezodkladně po svém uzavření zveřejňovány na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů

7) změna ustanovení § 75 zákona o obcích – v odst. 3 a odst. 4 (poskytování měsíční odměny po zániku mandátu a odvolání z funkce) je doplněno, že měsíční odměna nebude poskytnuta v době, kdy je proti dotyčnému vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. Dále také zákon nově zakotvuje právo na odměnu při skončení funkčního období (tzv. odchodné) také pro členy dosavadní rady obce.

Jako správný krok lze hodnotit také úpravu ustanovení § 75 odst. 7, která stanoví, že tzv., odchodné, v případě vyplácení ve splátkách, musí být vypláceno nejméně ve výši jedné měsíční odměny. Tento návrh reaguje na dlouhodobě uplatňované připomínky Svazu a má za cíl zabránit diskriminačnímu jednání nového vedení obce vůči bývalým starostům a členům zastupitelstva.

8) změna ustanovení § 79 zákona o obcích – dochází k úpravě v poskytování dovolené uvolněným členům zastupitelstva obce. Odměna, kterou nevyčerpal před odchodem z uvolněné funkce mu bude na jeho žádost proplacena. Pokud si nepožádá, nárok zaniká. Opatření opět reaguje na dlouhodobé požadavky Svazu.

9) změna ustanovení § 82 zákona o obcích – změna přístupu členů zastupitelstva k informacím od zaměstnanců obecního úřadu, směřující k posílení práv členů zastupitelstva na tyto informace

10) nové ustanovení § 83a zákona o obcích – zastupitelstvo obce vydá etická pravidla člena zastupitelstva obce, v nichž vymezí pravidla pro takové chování člena zastupitelstva obce, které bude považovat za jednání odpovídající slibu člena zastupitelstva obce

11) změna ustanovení § 85 zákona o obcích – zastupitelstvo obce by mělo nově rozhodovat:

a) o nabytí a přechodu nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, v dražbě (pokud tuto pravomoc nesvěří radě obce zcela nebo zčásti);

b) dále také o pronájmu či výpůjčce na dobu delší než 4 roky

c) dále by mělo zastupitelstvo obce rozhodovat také o přijetí a poskytnutí dotace nad 20 000 Kč

12) změna ustanovení § 95 a § 101 zákona o obcích – v zápisech ze zasedání zastupitelstva a rady obce bude vždy uvedeno, který člen a jak hlasoval – tedy zavedení adresného hlasování v radě obce i v zastupitelstvu obce. Na úřední desce na webu budou zveřejněna také usnesení rady obce (s výjimkou usnesení o dražbě).

 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje