Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

23.11.2012 13:30

Majetkové vyrovnání státu s církvemi definitivně schváleno!

Pro více než 500 obcí a měst bude, i díky dlouholeté aktivitě Svazu, 1. leden 2013 jedním z nejdůležitějších dnů v jejich novodobé historii. Je schválením vše vyřešeno, nebo na obce a města čekají v zákoně o majetkovém vyrovnání právní nástrahy?

Cesta ke vzniku zákona byla složitá

Z právního hlediska byl přelomový rok 2007, kdy skupina senátorů podala ve spolupráci se Svazem ústavní stížnost požadující zrušení blokačního paragrafu. O ústavní stížnosti rozhodl Ústavní soud 1. července 2010. Blokační paragraf sice ponechal v platnosti, nicméně dlouhodobou nečinnost Parlamentu České republiky v této věci jasně označil jako protiústavní.

V roce 2008 prošel návrh zákona o majetkovém vyrovnání, který se však v mnohém lišil od nynějšího zákona, do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. V důsledku pádu vlády bylo téma majetkového vyrovnání s církvemi odloženo na neurčito.

Nová vláda vzešlá z voleb v roce 2010 ve svém programovém prohlášení deklarovala, že chce co nejrychleji schválit zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který by umožnil odluku církví od státu a rozvoj měst a obcí postiženým nevyřešením této otázky. V průběhu let 2011 a 2012 Svaz hájil zájmy postižených měst a obcí předložením konkrétních argumentů Ministerstvu kultury pro co nejrychlejší schválení zákonné úpravy majetkového vyrovnání s církvemi, zejména formou vyjádření nejvíce postižených obcí. V lednu 2012 se výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech sešel s prvním náměstkem ministryně kultury JUDr. Františkem Mikešem a dalšími představiteli odboru církví ministerstva kultury a všechny strany se dohodly na spolupráci při prosazování zákona o majetkovém vyrovnání. Na půdě samotného Parlamentu pak došlo k několika významným změnám návrhu zákona oproti návrhu schválenému vládou. Z těch významnějších lze uvést například to, že církve budou muset prokázat listinou nebo jiným důkazem, že jí nárokovaná nemovitost spadá do kategorie tzv. majetkových křivd. Pro zajímavost lze připomenout také mediálně známé jednání na půdě ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, kde kromě schválení některých pozměňovacích návrhů spíše technického charakteru došlo k přivolání policie na členy výboru s tím, že byli přítomnými zástupci veřejnosti obviněni z pokusu o spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Plénum Poslanecké sněmovny nakonec návrh zákona o majetkovém vyrovnání schválilo ve třetím čtení 14. července letošního roku. Senát však v srpnu podle očekávání návrh zamítl. Po vrácení návrhu zákona Senátem pak po určitých komplikacích Poslanecká sněmovna 8. listopadu setrvala na svém původním usnesení z července a návrh zákona o majetkovém vyrovnání postoupila prezidentovi k podpisu. Ten i přes svůj deklarovaný nesouhlas s návrhem zákona vydal dne 22. listopadu 2012 stanovisko, kterým vyjádřil vůli návrh zákona nevetovat. Nyní tedy již nic nebrání tomu, aby zákon o majetkovém vyrovnání po svém uveřejnění ve sbírce zákonů nabyl účinnosti 1. ledna 2013.

Zákon je schválen. Co teď?

Z pohledu obcí a měst postižených blokačním paragrafem nyní vyvstává otázka, jak mají postupovat. V podstatě mohou nastat dva případy.

Prvním je, že nemovitosti obce a města již vlastní, ale nemohly s nimi na základě blokačního paragrafu nakládat. Zde je nutno zdůraznit, že tento majetek nepodléhá procesu vydávání a k datu účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání zůstává v majetku měst a obcí. Typicky se jedná např. o školská nebo zdravotnická zařízení, některé památky atd. I podle vyjádření Ministerstva kultury budou moci města a obce od 1. ledna 2013 s těmito nemovitostmi nakládat ex lege, tj. ze strany zástupců měst a obcí není třeba činit žádné právní kroky.

Druhým případem jsou pak nemovitosti, které jsou ve vlastnictví tzv. povinných osob, kterými jsou podle § 4 zákona o majetkovém vyrovnání Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, stát, za který jedná příslušná organizační složka státu a, nebo státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik a jiná státní organizace.

Oprávněné osoby definované v § 3 zákona o majetkovém vyrovnání (církve a náboženské společnosti) musí do 12 měsíců od nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání vyzvat povinnou osobu k vydání nemovitosti, jinak její právní nárok zanikne. Tuto svou žádost pak musí doložit zákonem předvídanými dokumenty nebo skutečnostmi. Nejpozději do konce roku 2013 tedy budou obce a města znát partnera, se kterým budou moci jednat o definitivním řešení majetkoprávních záležitostí vztahujících se k dosud blokovaným nemovitostem.

Již dnes mají některá města a obce uzavřeny smlouvy o (kupních) smlouvách budoucích s těmi oprávněnými osobami, které s největší pravděpodobností získají nemovitosti do svého vlastnictví. Lze tedy vřele doporučit, aby v zájmu urychlení procesu převodu vlastnického práva k nemovitostem na obce a města byly tyto smlouvy uzavírány již nyní.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje