Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

08.02.2016 15:46

Seminář k soutěži KNIHOVNA JINAK

Na podzim roku 2015 se na našich facebookových stránkách uskutečnila soutěž Knihovna Jinak, která měla především propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Nápad na uspořádání soutěže se zrodil během zasedání Kulturní komise, kdy si členové sdíleli své poznatky o vedení knihoven a také o knihobudkách a jejich možných variacích. Asi nejsilnějším impulsem pro uspořádání soutěže byla informace od paní starostky Minárové z Dolního Podluží, která otevírá knihovnu každý den pro děti, jež čekají na autobus do školy a ze školy. Změna jízdního řádu se jejich obce docela citelně dotkla, a tak aby děti nemrzly na zastávce nebo neřádily z nudy, nechává paní starostka knihovnu otevřenou. 

V listopadu se tedy uskutečnila klikací soutěž na facebooku, kam se přihlásilo celkem 24 knihoven, které dokázaly, že trend tmavé stísněné knihovny s nepříjemnou knihovnicí je dávno pryč. Někde se ochutnává víno, jinde se knihovníci převlékají do kostýmů, hraje se divadlo, pořádají se besedy a knihovny jsou především v malých městech a obcích centrem veškerého dění, tedy hned po hospodě.

Na začátku soutěže si všichni mysleli, že fotky z velkých knihoven ve statutárních městech budou mít nejvíce lajků, nicméně opak byl pravdou. Nejvíce lajků získaly knihovny v malých městech a obcích. Vítězná knihovna se nachází v obci Hejná nedaleko Horažďovic a reprezentuje "pouze" 158 obyvatel. Druhou byla knihovna z obce Březina a třetí místo získala městská knihovna v Blatné. Přestože se v knihovnách konají různé akce, všechny, které získaly přední příčky v soutěži, mají něco společného – webové stránky, někdy i facebookové, dobrý knihovní fond a především báječnou kreativní knihovnici a podporu ze stran čtenářů a obce či města.

Abychom podpořili myšlenku soutěže – namotivovat, předat informace "jak jinak?" a také inspirovat, rozhodli jsme se uspořádat seminář k soutěži, na kterém vystoupili zástupci sponzora z advokátní kanceláře AK Forejtová, předseda SKIPu a také vítězné knihovny. Soutěž měla obrovský úspěch a mnoho sdílení, a to i přesto, že zde nebyla žádná výhra, kromě dobrého pocitu pospolitosti a zviditelnění. O to větší překvapení nastalo, když na semináři bylo oznámeno, že společnost Wolters Kluwer věnuje třem vítězným knihovnám publikace a roční licenci ASPI.

Seminář se nesl v krásném příjemném duchu, kdy si zástupci knihoven sdělovali poznatky a zkušenosti, některé knihovnice si pilně zapisovaly nové nápady, jiní si pochutnávali na koláčkách a kávě a všichni se dobře bavili. Úvodního slova se chopila předsedkyně Kulturní komise Květa Halanová, která je zároveň starostkou Jílového u Prahy. Městská knihovna v Jílovém skončila na čtvrtém bramborovém místě, přestože jak sama paní starostka přiznala, lajkovalo se pro jejich knihovnu i v Peru, kde v současné době jedna z dcer studuje. Po paní starostce vystoupil předseda SKIPu Roman Giebisch s fotografickou prezentací nejkrásnějších evropských knihoven, které jsou nejen centry kultury a setkávání, ale také vzdušnými architektonickými skvosty, které vznikly z bývalých brownfieldů a jiných nevyužitých staveb. Prezentace to byla doslova dech beroucí a opět se potvrdil fakt, že je opravdu třeba knihy a knihovny co nejvíce přiblížit lidem, protože oproti škole, lidé do knihoven chodí rádi, když je trochu namotivujete. Kupodivu se v knihovnách i rádi vzdělávají, a proto je evropským trendem k provozu knihoven přidružovat také jazykové a jiné volnočasové kurzy. Stejně jako deskohraní, které se stává velmi populární, přestože se knihovnice "bojí, že děti ztratí ty panáčky," jak vtipně parafrázoval obavy kolegyň pan Giebisch.

Po panu předsedovi vystoupila paní doktorka Forejtová z AK Forejtová, která není jen sponzorem a právničkou, ale také proděkankou pro mezinárodní vztahy a vedoucí katedry ústavního a evropského práva na Západočeské univerzitě. Se svou kanceláří se rozhodla soutěž podpořit už z toho důvodu, že má ráda knihy: "Studenty s notebookem mám ráda, studenty s knihou mám také stejně ráda, ale knihy mi prostě voní víc." Přítomným nabídla služby v obchodním, občanském a správním právu a také v právu trestním, které snad přítomní nevyužijí, jak s nadějí v hlase podotkla. Také za univerzitu nabídla spolupráci v česko-německém přeshraničním projektu, který je určený především obcím v Plzeňském kraji.

Po paní proděkance vystoupili zástupci vítězných knihoven, kteří představili, co dělají u nich jinak, a jak se jim daří dostat čtenáře do knihovny. Pan starosta Habáň z Březiny všechny přítomné seznámil s nadupaným programem pro rok 2016 a mladá krásná knihovnice Hana Hrabáková z Hejné, vítězné knihovny, přiznala, že přístup všech se změnil ve chvíli, kdy knihovna prošla rekonstrukcí a zvědavost přilákala čtenáře a hlavně děti do nových prostor.

Svaz měst a obcí není pouze připomínkovým místem a neřešíme pouze novely zákonů, ale také propojujeme naše členy, sdílíme a pomáháme získávat příklady dobré praxe. Smyslem soutěže byla touha zjistit, jak to jinde dělají jinak, a jak bychom mohli tyto informace předat do území a facebook se ukázal být tím nejlepším médiem. Pokud vaše knihovna či obec má facebook, dejte lajk stránkám Svazu měst a obcí. Dozvíte se tak jako první o nových akcích, seminářích, o problémech, které řešíme a jednáních, na kterých se aktuálně nacházíme. Obci Hejná, Březina a městu Blatná se jejich facebooková aktivita vyplatila. Děkujeme, že nás sledujete a že sdílíte informace. A těšíme se na další kolo soutěže Knihovna Jinak, které se uskuteční opět na podzim 2016.

Více fotografií z akce naleznete na facebooku.

 
Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné
Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné
Vítězné knihovny obdržely od společnosti Wolters Kluwer licenci ASPI na rok zdarma!
Koláž vítězných knihoven Koláž vítězných knihoven
Koláž vítězných knihoven
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje