Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

08.02.2016 15:46

Seminář k soutěži KNIHOVNA JINAK

Na podzim roku 2015 se na našich facebookových stránkách uskutečnila soutěž Knihovna Jinak, která měla především propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Nápad na uspořádání soutěže se zrodil během zasedání Kulturní komise, kdy si členové sdíleli své poznatky o vedení knihoven a také o knihobudkách a jejich možných variacích. Asi nejsilnějším impulsem pro uspořádání soutěže byla informace od paní starostky Minárové z Dolního Podluží, která otevírá knihovnu každý den pro děti, jež čekají na autobus do školy a ze školy. Změna jízdního řádu se jejich obce docela citelně dotkla, a tak aby děti nemrzly na zastávce nebo neřádily z nudy, nechává paní starostka knihovnu otevřenou. 

V listopadu se tedy uskutečnila klikací soutěž na facebooku, kam se přihlásilo celkem 24 knihoven, které dokázaly, že trend tmavé stísněné knihovny s nepříjemnou knihovnicí je dávno pryč. Někde se ochutnává víno, jinde se knihovníci převlékají do kostýmů, hraje se divadlo, pořádají se besedy a knihovny jsou především v malých městech a obcích centrem veškerého dění, tedy hned po hospodě.

Na začátku soutěže si všichni mysleli, že fotky z velkých knihoven ve statutárních městech budou mít nejvíce lajků, nicméně opak byl pravdou. Nejvíce lajků získaly knihovny v malých městech a obcích. Vítězná knihovna se nachází v obci Hejná nedaleko Horažďovic a reprezentuje "pouze" 158 obyvatel. Druhou byla knihovna z obce Březina a třetí místo získala městská knihovna v Blatné. Přestože se v knihovnách konají různé akce, všechny, které získaly přední příčky v soutěži, mají něco společného – webové stránky, někdy i facebookové, dobrý knihovní fond a především báječnou kreativní knihovnici a podporu ze stran čtenářů a obce či města.

Abychom podpořili myšlenku soutěže – namotivovat, předat informace "jak jinak?" a také inspirovat, rozhodli jsme se uspořádat seminář k soutěži, na kterém vystoupili zástupci sponzora z advokátní kanceláře AK Forejtová, předseda SKIPu a také vítězné knihovny. Soutěž měla obrovský úspěch a mnoho sdílení, a to i přesto, že zde nebyla žádná výhra, kromě dobrého pocitu pospolitosti a zviditelnění. O to větší překvapení nastalo, když na semináři bylo oznámeno, že společnost Wolters Kluwer věnuje třem vítězným knihovnám publikace a roční licenci ASPI.

Seminář se nesl v krásném příjemném duchu, kdy si zástupci knihoven sdělovali poznatky a zkušenosti, některé knihovnice si pilně zapisovaly nové nápady, jiní si pochutnávali na koláčkách a kávě a všichni se dobře bavili. Úvodního slova se chopila předsedkyně Kulturní komise Květa Halanová, která je zároveň starostkou Jílového u Prahy. Městská knihovna v Jílovém skončila na čtvrtém bramborovém místě, přestože jak sama paní starostka přiznala, lajkovalo se pro jejich knihovnu i v Peru, kde v současné době jedna z dcer studuje. Po paní starostce vystoupil předseda SKIPu Roman Giebisch s fotografickou prezentací nejkrásnějších evropských knihoven, které jsou nejen centry kultury a setkávání, ale také vzdušnými architektonickými skvosty, které vznikly z bývalých brownfieldů a jiných nevyužitých staveb. Prezentace to byla doslova dech beroucí a opět se potvrdil fakt, že je opravdu třeba knihy a knihovny co nejvíce přiblížit lidem, protože oproti škole, lidé do knihoven chodí rádi, když je trochu namotivujete. Kupodivu se v knihovnách i rádi vzdělávají, a proto je evropským trendem k provozu knihoven přidružovat také jazykové a jiné volnočasové kurzy. Stejně jako deskohraní, které se stává velmi populární, přestože se knihovnice "bojí, že děti ztratí ty panáčky," jak vtipně parafrázoval obavy kolegyň pan Giebisch.

Po panu předsedovi vystoupila paní doktorka Forejtová z AK Forejtová, která není jen sponzorem a právničkou, ale také proděkankou pro mezinárodní vztahy a vedoucí katedry ústavního a evropského práva na Západočeské univerzitě. Se svou kanceláří se rozhodla soutěž podpořit už z toho důvodu, že má ráda knihy: "Studenty s notebookem mám ráda, studenty s knihou mám také stejně ráda, ale knihy mi prostě voní víc." Přítomným nabídla služby v obchodním, občanském a správním právu a také v právu trestním, které snad přítomní nevyužijí, jak s nadějí v hlase podotkla. Také za univerzitu nabídla spolupráci v česko-německém přeshraničním projektu, který je určený především obcím v Plzeňském kraji.

Po paní proděkance vystoupili zástupci vítězných knihoven, kteří představili, co dělají u nich jinak, a jak se jim daří dostat čtenáře do knihovny. Pan starosta Habáň z Březiny všechny přítomné seznámil s nadupaným programem pro rok 2016 a mladá krásná knihovnice Hana Hrabáková z Hejné, vítězné knihovny, přiznala, že přístup všech se změnil ve chvíli, kdy knihovna prošla rekonstrukcí a zvědavost přilákala čtenáře a hlavně děti do nových prostor.

Svaz měst a obcí není pouze připomínkovým místem a neřešíme pouze novely zákonů, ale také propojujeme naše členy, sdílíme a pomáháme získávat příklady dobré praxe. Smyslem soutěže byla touha zjistit, jak to jinde dělají jinak, a jak bychom mohli tyto informace předat do území a facebook se ukázal být tím nejlepším médiem. Pokud vaše knihovna či obec má facebook, dejte lajk stránkám Svazu měst a obcí. Dozvíte se tak jako první o nových akcích, seminářích, o problémech, které řešíme a jednáních, na kterých se aktuálně nacházíme. Obci Hejná, Březina a městu Blatná se jejich facebooková aktivita vyplatila. Děkujeme, že nás sledujete a že sdílíte informace. A těšíme se na další kolo soutěže Knihovna Jinak, které se uskuteční opět na podzim 2016.

Více fotografií z akce naleznete na facebooku.

 
Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné
Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné
Vítězné knihovny obdržely od společnosti Wolters Kluwer licenci ASPI na rok zdarma!
Koláž vítězných knihoven Koláž vítězných knihoven
Koláž vítězných knihoven
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje