Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 676
NE NE 102
NEVÍM NEVÍM 91

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

21.08.2017 19:57

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás

Přes tisíc lidí se na poslední konferenci reSITE In/visible City zabývalo neviditelnou infrastrukturou, která určuje podobu a funkčnost měst. Ve zcela plném Foru Karlín bylo k vidění úchvatné vystoupení místostarosty Paříže Jeana-Louise Missiky, velkého stoupence sdílení, i vizionáře Winyho Maase, hvězdy z nizozemského studia MRDRV. Primátorka Prahy Adriana Krnáčová zahájila druhý den se slovy: „Potřebujeme lepší datové platformy pro efektivnější správu města.”

Ačkoli se šestý ročník reSITE týkal městské infrastruktury, nehovořilo se (jen) o betonu. Základem budoucí udržitelnosti je potřeba využívání dat, nových modelů partnerství mezi veřejným a privátním sektorem a zřetel na inovaci a takzvanou měkkou infrastrukturu – sociální vazby, lidský talent a kulturní přesahy. Opakovaně zazněl význam zelené infrastruktury, flexibilního navrhování, spojování různých funkcí nebo instantních dočasných řešení. To jsou možné efektivní recepty pro zlepšení kvality života. Takto se města stávají magnetická a živá.

Jak Paříž inspiruje i menší města
Pravá ruka pařížské starostky Jean-Louis Missika doporučil na příkladu nejambicióznější urbanistické iniciativy počátku našeho století Réinventer Paris nechávat velkou část rozhodování na lokálních zastupitelstvech, neopomíjet význam projektů malého rozsahu a využívat vše, co napomáhá inovacím: postavit uživatele do středu dění anebo využívat dočasné instalace pro testování možností a potenciálu prostoru. A hlavně sdílet. „Sdílení dat o využívání energie, dopravě a pohybu je pro města otázkou života a smrti.“ Zástupce lisabonské agentury Invest Lisboa Rui Ramos-Pinto Coelho ukázal, jak stovky malých a drobných projektů, ale i eventů rozproudily život a investice v hlavním městě Portugalska a v důsledku svým skutečným pozitivním dopadem dalece přesáhly svůj prvotní záměr. Všemi vystoupeními se prolínal důraz na spolupráci a inovace. Soukromý, veřejný a občanský sektor se musí spojit a být připraveny na budoucí výzvy společně. Není jiná alternativa. Vystoupení obou expertů je již ke zhlédnutí na youtube.com/resitetalks.

Inovace, flexibilita a polyfunkčnost
Nejočekávanější host Kazuyo Sejima z tokijského studia SANAA provedla návštěvníky svými nejposlednějšími realizacemi, pro něž není příliš přiléhavé používat slovo stavby, jako vzdělávací centrum Rolex nebo pobočka muzea Louvre v Lens. „Usilujeme o kontinuitu mezi parkem a jeho okolím. Tvoříme místa, kde se mohou lidé snadno setkávat a komunikovat. Snažíme se inovovat tak, že mísíme galerii s krajinou,“ sdělila v naprosto plném a fascinovaném sále Fora Karlín.

Expertka na infrastrukturní stavby Caroline Bos doslova mluvila o městech odolávajících budoucnosti (future-proof cities): je potřeba projektovat flexibilně a adaptabilně. Ve městech s dobrým systémem obchvatů je možné spoustu staré přebytečné infrastrukturní sítě přetvořit v zelená prostranství anebo na nich vybudovat rezidenční čtvrti.

Lidé (a architekti), sněte!
Nizozemská hvězda Winy Maas ve své vizuálně opulentní přednášce podtrhnul širší kontext plánování a význam propojení, fyzického i přeneseného. „Nepřemýšlejte v kategorii bloků a budov. Uvažujte perspektivou propojenosti.“ I zdánlivě podružný prvek jako nové schodiště může mít obrovský aktivizační efekt, který si ani neumíme představit, dokud se to nestane. „Jako architekti nemůžeme stát stranou od politiky. Politika je tím, co vytváří města, a musíme se v tom angažovat.“ Městská politika je nástrojem nové demokracie a měla by nám umožnit realizovat to, o čem sníme. „Snít je extrémně důležité, protože něco fyzicky postavit trvá 5 i 7 let.“ Host závěrečného odpoledne, intelektuál a světoznámý urbanista Teddy Cruz, přímo volal po potřebě přehodnotit způsob řízení měst na inkluzivní.

Na reSITE se plánovala nová čtvrť Smíchov City, sestrojoval domácí spektrometr měřící čistotu ovzduší ve městě nebo bojovalo za rozvoj vodní dopravy
V rámci 11 workshopů, které zapojily účastníky přímo do dění ve městě, se sešla skupina největších pražských developerů se světovými urbanisty Caroline Bos, Winy Maasem nebo Markem Johnsonem, se zástupci Prahy a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, aby naplánovali strategii dalšího postupu v plánování nového Smíchov City. Další workshopy učily účastníky, jak zjišťovat pomocí na místě sestrojených přístrojů kvalitu ovzduší ve městě, pomocí jakých nástrojů se lépe vyznat v otevřených městských datech nebo jak reportovat mobilními aplikacemi o aktuálních problémech ve městě.

Emotivní zahajovací vystoupení Martina Barryho naznačilo, že již šesté mezinárodní fórum reSITE a účast na něm je určitou formou generační výpovědi. „Nejde jen o to, že města musí být cool a udržitelná, ale hlavně pod kontrolou – a mít budoucnost pevně v rukou znamená plánovat infrastrukturu s myšlenkou na dvě generace po nás,“ rozvinul známé prohlášení Michaela Bloomberga.

Historie i inovace pod povrchem Prahy
Vedle konference proběhly téměř dvě desítky vyprodaných prohlídek infrastruktury Prahy a také večerní akce. Světová odbornice na design městského osvětlění Leni Schwendinger vedla objevnou procházku pod osvětlením historického centra Prahy, NightSeeingTM. reSITE také uspořádal svou „neviditelnou“ párty ve vinném baru Bokovka, kde měli zvaní hosté – architekti, starostové, partneři a účastníci konference – možnost osobního setkání mezinárodními vystupujícími.  

VIDEO výstupy z konference sledujte na youtube.com/reSITEtalks.

Aktuality reSITE.org

 
reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

19. února 2019 09:00-14:00

51. Den malých obcí

Praha
20. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Kraji Vysočina

Hotel Gustav Mahrel, Křížová 4, Jihlava
 
21. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihočeském kraji

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2
 
21. února 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje