Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

21.08.2017 19:57

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás

Přes tisíc lidí se na poslední konferenci reSITE In/visible City zabývalo neviditelnou infrastrukturou, která určuje podobu a funkčnost měst. Ve zcela plném Foru Karlín bylo k vidění úchvatné vystoupení místostarosty Paříže Jeana-Louise Missiky, velkého stoupence sdílení, i vizionáře Winyho Maase, hvězdy z nizozemského studia MRDRV. Primátorka Prahy Adriana Krnáčová zahájila druhý den se slovy: „Potřebujeme lepší datové platformy pro efektivnější správu města.”

Ačkoli se šestý ročník reSITE týkal městské infrastruktury, nehovořilo se (jen) o betonu. Základem budoucí udržitelnosti je potřeba využívání dat, nových modelů partnerství mezi veřejným a privátním sektorem a zřetel na inovaci a takzvanou měkkou infrastrukturu – sociální vazby, lidský talent a kulturní přesahy. Opakovaně zazněl význam zelené infrastruktury, flexibilního navrhování, spojování různých funkcí nebo instantních dočasných řešení. To jsou možné efektivní recepty pro zlepšení kvality života. Takto se města stávají magnetická a živá.

Jak Paříž inspiruje i menší města
Pravá ruka pařížské starostky Jean-Louis Missika doporučil na příkladu nejambicióznější urbanistické iniciativy počátku našeho století Réinventer Paris nechávat velkou část rozhodování na lokálních zastupitelstvech, neopomíjet význam projektů malého rozsahu a využívat vše, co napomáhá inovacím: postavit uživatele do středu dění anebo využívat dočasné instalace pro testování možností a potenciálu prostoru. A hlavně sdílet. „Sdílení dat o využívání energie, dopravě a pohybu je pro města otázkou života a smrti.“ Zástupce lisabonské agentury Invest Lisboa Rui Ramos-Pinto Coelho ukázal, jak stovky malých a drobných projektů, ale i eventů rozproudily život a investice v hlavním městě Portugalska a v důsledku svým skutečným pozitivním dopadem dalece přesáhly svůj prvotní záměr. Všemi vystoupeními se prolínal důraz na spolupráci a inovace. Soukromý, veřejný a občanský sektor se musí spojit a být připraveny na budoucí výzvy společně. Není jiná alternativa. Vystoupení obou expertů je již ke zhlédnutí na youtube.com/resitetalks.

Inovace, flexibilita a polyfunkčnost
Nejočekávanější host Kazuyo Sejima z tokijského studia SANAA provedla návštěvníky svými nejposlednějšími realizacemi, pro něž není příliš přiléhavé používat slovo stavby, jako vzdělávací centrum Rolex nebo pobočka muzea Louvre v Lens. „Usilujeme o kontinuitu mezi parkem a jeho okolím. Tvoříme místa, kde se mohou lidé snadno setkávat a komunikovat. Snažíme se inovovat tak, že mísíme galerii s krajinou,“ sdělila v naprosto plném a fascinovaném sále Fora Karlín.

Expertka na infrastrukturní stavby Caroline Bos doslova mluvila o městech odolávajících budoucnosti (future-proof cities): je potřeba projektovat flexibilně a adaptabilně. Ve městech s dobrým systémem obchvatů je možné spoustu staré přebytečné infrastrukturní sítě přetvořit v zelená prostranství anebo na nich vybudovat rezidenční čtvrti.

Lidé (a architekti), sněte!
Nizozemská hvězda Winy Maas ve své vizuálně opulentní přednášce podtrhnul širší kontext plánování a význam propojení, fyzického i přeneseného. „Nepřemýšlejte v kategorii bloků a budov. Uvažujte perspektivou propojenosti.“ I zdánlivě podružný prvek jako nové schodiště může mít obrovský aktivizační efekt, který si ani neumíme představit, dokud se to nestane. „Jako architekti nemůžeme stát stranou od politiky. Politika je tím, co vytváří města, a musíme se v tom angažovat.“ Městská politika je nástrojem nové demokracie a měla by nám umožnit realizovat to, o čem sníme. „Snít je extrémně důležité, protože něco fyzicky postavit trvá 5 i 7 let.“ Host závěrečného odpoledne, intelektuál a světoznámý urbanista Teddy Cruz, přímo volal po potřebě přehodnotit způsob řízení měst na inkluzivní.

Na reSITE se plánovala nová čtvrť Smíchov City, sestrojoval domácí spektrometr měřící čistotu ovzduší ve městě nebo bojovalo za rozvoj vodní dopravy
V rámci 11 workshopů, které zapojily účastníky přímo do dění ve městě, se sešla skupina největších pražských developerů se světovými urbanisty Caroline Bos, Winy Maasem nebo Markem Johnsonem, se zástupci Prahy a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, aby naplánovali strategii dalšího postupu v plánování nového Smíchov City. Další workshopy učily účastníky, jak zjišťovat pomocí na místě sestrojených přístrojů kvalitu ovzduší ve městě, pomocí jakých nástrojů se lépe vyznat v otevřených městských datech nebo jak reportovat mobilními aplikacemi o aktuálních problémech ve městě.

Emotivní zahajovací vystoupení Martina Barryho naznačilo, že již šesté mezinárodní fórum reSITE a účast na něm je určitou formou generační výpovědi. „Nejde jen o to, že města musí být cool a udržitelná, ale hlavně pod kontrolou – a mít budoucnost pevně v rukou znamená plánovat infrastrukturu s myšlenkou na dvě generace po nás,“ rozvinul známé prohlášení Michaela Bloomberga.

Historie i inovace pod povrchem Prahy
Vedle konference proběhly téměř dvě desítky vyprodaných prohlídek infrastruktury Prahy a také večerní akce. Světová odbornice na design městského osvětlění Leni Schwendinger vedla objevnou procházku pod osvětlením historického centra Prahy, NightSeeingTM. reSITE také uspořádal svou „neviditelnou“ párty ve vinném baru Bokovka, kde měli zvaní hosté – architekti, starostové, partneři a účastníci konference – možnost osobního setkání mezinárodními vystupujícími.  

VIDEO výstupy z konference sledujte na youtube.com/reSITEtalks.

Aktuality reSITE.org

 
reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

reSITE 2017: města musejí plánovat infrastrukturu pro dvě generace po nás  

 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. května 2018

Seminář "Chytré a udržitelné město"

Praha
24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje