Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

17.06.2015 10:19

Ochrana spotřebitele

ČKA a ČKAIT představují Program pro stanovení hodnoty projektových prací.

Co mají společného justiční areály v Praze a Brně, Národní centrum duševního zdraví v Klecanech či most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku? Ve všech případech se jedná o stavby realizované na základě veřejné zakázky, které svojí kvalitou ani zdaleka nedopovídají vynaloženým veřejným prostředkům. Kdyby na začátku těchto realizací stála dobře vypsaná veřejná zakázka a byla pečlivě zvážena kritéria výběru zhotovitele projektových a inženýrských prací, nemuselo k nesmyslnému mrhání veřejných financí vůbec dojít. Kvalita přitom není pouze zástupným estetickým problémem. Kromě budoucích vícenákladů vzniklých provozem může její nedostatek přinést i ohrožení života, jak dokazuje zřícení vilémovského silničního mostu během jeho rekonstrukce, při níž zemřeli čtyři lidé. Pojem „neriziková cena“ zde nabývá na větší naléhavosti, než kdy dříve.

Předseda ČKA Ivan Plicka dodává: „Vládou schválená Politika architektury a stavební kultury ČR počítá i s opětovným zavedením honorářových řádů do naší legislativy. To by mimo jiné vedlo i ke stanovení ceny stavby i ceny projektových prací, pod které je už rizikové jít. Příkladem je aktuálně připravovaná novela zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Věříme, že naše úsilí přispěje především k ochraně spotřebitele – a tím jsme v případě veřejných zakázek my všichni.“

Nový zákon: naděje pro efektivnější zadávání veřejných zakázek?

ČKA i ČKAIT se společně s ostatními profesními komorami zřízenými zákonem nedávno staly oficiálním připomínkovým místem v rámci legislativního procesu a mají tak lepší možnosti participovat na přípravě zákonů, které se jejich činnosti týkají. Jako pozitivní v tomto směru vnímáme, že nově připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek (ZVZ), jenž by měl vejít v účinnost začátkem příštího roku, opouští hledisko nejnižší ceny ve prospěch zohlednění kvalitativních kritérií.

„Současná legislativa upravující veřejné zakázky je pro města a obce, zejména pak ty malé, které nemají dostatečný aparát, velmi složitá. Připravovaný právní předpis má zohlednit zkušenosti měst a obcí, celý proces zadávání zjednodušit a zadavatelé by neměli být zatěžování zbytečnou administrativou,“ popisuje pohled samospráv předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a doplňuje: „Jsme proto rádi, že Ministerstvo pro místní rozvoj těmto praktickým podnětům měst a obcí naslouchá. Chystaný zákon se proto snaží kromě nezbytného sladění tuzemské legislativy s evropskými směrnicemi také o kultivaci zadávání, včetně záměru vyloučit dodavatele, který předchozí zakázku na stavbu zkazil nebo nedokončil, a hlásí se do další zakázky na její dostavbu.“

V  souvislosti s připravovaným ZVZ ČKA A ČKAIT navrhují zavedení tzv. kalkulačního vzorce, který dokáže rozpoznat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, za níž není možné získat kvalitní projekt. ČKA i ČKAIT také navrhují zpřísnění postihu těch účastníků řízení, kteří se do něho přihlásí s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, tedy to, aby takoví účastníci byli zadavatelem z účasti vyloučeni, nedokáží-li jimi předloženou cenu uspokojivě vysvětlit.  

Cesta za stanovením nerizikové ceny je však značně trnitá. Předseda ČKAIT Pavel Křeček upozorňuje na řadu mýtů, které na stavebním trhu figurují: „Ve společnosti je zakotveno několik floskulí. Mezi nejzávažnější patří, že projektanti navrhují drahé stavby, aby měli vysoké honoráře, protože čím dražší stavba, tím vyšší honorář projektanta. Nebo také to, že závazný honorář je kartelovou dohodou prosazovanou Komorami. Slýcháme i to, že nízká cena nevadí, že naopak vede ke zlepšení situace na trhu. Nic z toho není pravda, je nyní na nás, abychom se pokusili veřejnosti objasnit, jak je tomu ve skutečnosti.“

Odborná pomoc při vypsání veřejné zakázky na projektové práce

Výraznou pomoc při vypisování veřejných zakázek poskytují architekti a inženýři zadavatelům již nyní. Na konci roku 2014 na společné tiskové konferenci obě Komory nabídly veřejné správě zpracování manuálu pro veřejné zakázky, který bude obsahovat jasnou definici rozsahu a obtížnosti stavebních a projektových prací, a zároveň – v případě projektových prací - i jejich časovou a finanční náročnost. O manuál následně projevilo velký zájem Ministerstvo pro místní rozvoj a aktuálně obě Komory jednají o jeho zadání tak, aby bylo možné vypracovaný dokument následně zařadit například do systému prováděcích předpisů k novému ZVZ.  

Praktickým výstupem spolupráce obou komor je také vytvoření on-line Programu pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností. Aplikace ve formě „kalkulačky“ je dostupná na webových stránkách obou Komor (www.cka.cz, www.ckait.cz). ČKA i ČKAIT si od její existence slibují zavedení systému kvalitního a odborného výběru zhotovitele veřejné zakázky. Rozpoznání dobře sestavené nabídky účastníků výběrového řízení obě stavovské organizace považují za zcela klíčové, neboť dokáže včas odhalit na první dojem výhodnou nabídku, která však později naroste o vícenáklady, jež mnohdy převyšují i plánovanou cenu celé realizace.

Jak program funguje?

Aplikace stanoví potřebnou hodinovou dotaci nezbytnou pro projektové činnosti architektů a inženýrů podle typu, kategorie obtížnosti a předběžné ceny pozemní a krajinářské stavby. Je vhodná jak pro veřejné zakázky, tak pro privátní investice. Hodnoty hodinové dotace přitom odpovídají nutné časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby nebo její části v souladu s příslušnými právními předpisy (například stavební zákon, související závazné předpisy, technické normy atd.).

Program nabízí možnost výběru kategorie náročnosti stavby nebo její části, zahrnutí honoráře hlavního projektanta do celkového rozpočtu, zadání průměrné hodinové sazby projektové kanceláře apod. Aplikaci bez nutnosti jakékoliv registrace může používat kdokoliv – jak soukromý, tak veřejný investor. K dispozici je na webových stránkách obou komor na následujících odkazech:

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje