Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

01.05.2017 12:45

Konference urbanismu reSITE 2017 (Ne)viditelné město

reSITE  je mezinárodní konference urbanismu, které Svaz města a obcí ČR poskytl svou záštitu. Již šestý ročník, který proběhne 22. – 23. června 2017 v Praze, se bude zaměřovat na (Ne)viditelné město, tedy na infrastrukturu. Konference je vhodná jak pro starostky a starosty, tak pro představitele plánování a rozvoje měst, městské architekty a urbanisty.

Dvoudenní akce má si klade za cíl mezioborový dialog a posilování důvěry mezi městskými samosprávami, architekty a soukromým sektorem. Tentokrát je konference zaměřena na neviditelné i hmatatelné infrastruktury a jejich vliv na architekturu, rozvoj měst a ekonomické příležitosti. reSITE na jednom místě sdruží na 200 přednášejících, kteří vystoupí před více než tisícovkou návštěvníků.


Propojení veřejnosti a developerů
Mezi pozvanými osobnostmi je např. místostarosta Paříže Jeana-Louise Missiky, který je po boku progresivní starostky Anne Hidalgo zodpovědný za městské plánování, architekturu, ekonomický rozvoj a atraktivitu. Ve své přednášce se bude věnovat jednomu z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů světa „Réinventer Paris“, který během jediné výzvy našel nové využití a investory pro 23 lokalit pařížské metropole vlastněných městem, za využití princip participace. Tento příklad je přenositelný do měst jakékoli velikosti a ukazuje, jak je spolupráce se soukromým nebo i občanským sektorem pro město přínosná.
(foto Ternes – Villiers, Paříž. Iniciativa Réinventer Paris. © Ville de Paris)

 

Neviditelná architektura oceněná Pritzkerovou cenou
Nejslavnější architektka současnosti Kazuyo Sejima (Kazujo Sedžima) z tokijského studia SANAA, která je držitelkou prestižní Pritzkerovy ceny – obdoby Nobelovy ceny na poli architektury ukáže lehkost neviditelné architektury, užití subtilních konstrukcemi z kovu a dokonalé prolínání budov s vnějším okolím. Mezi její obdivované stavby patří mnoho veřejných kulturních a vzdělávacích institucí, jako je New Museum v New Yorku, vzdělávací centrum Rolex v Lausanne anebo železniční terminál v Naoshimě v Japonsku. 
 

Krajina ve městě
Kathryn Gustafson je krajinnou architektkou, jež ve městech unikátně  navrhuje zelená prostranství a parky. Navrhla mimo jiné Památník Diany, Princezny z Walesu a na reSITE představí nové možnosti v pojetí zelených ploch ve městech. (foto: Taikoo Place, Hong Kong. © Gustafson Porter + Bowman)


Evropská architektura
Dalším, kdo také přijede na reSITE 2017 je architektka Caroline Bos z nizozemského UN Studia, jež projektovala most Erasma v Rotterdamu, Mercedes-Benz Museum ve Stuttgartu anebo úchvatné hlavní nádraží v Arnhemu. (foto: Arnhem Central Station, UN Studio © Christian Richters)
 

Jsou chytrá města opravdu chytrá?
Většina měst dnes implementuje více či méně aktivně principy Smart Cities – povětšinou v podobě chytrých technologií poskytujících určité služby občanům.
reSITE to ovšem vnímá komplexněji. O veškerých infrastrukturách se musí přemýšlet jako o něčem, co má zajistit udržitelný provoz města a zároveň přináší kulturní hodnoty a ekonomické příležitosti. Města, která uvažují a plánují tímto směrem, lze označit jako chytrá.

Chytré odpady
Z výše uvedených důvodů byla na reSITE také pozvána ředitelka vídeňského odboru odpadového hospodářství Martinu Ableidinger, která se podělí o nejinovativnější strategie v řízení zacházení s komunálním odpadem.
Město z nich těží energetickými úsporami, má výrazně čistější ulice, a dokonce program na opětovné využití nepotřebného, ale dosud zcela funkčního domácího vybavení.
K diskusnímu stolu budou také přizváni zástupci Pražských služeb a PVK.
(foto:Kazuyo Sejima, SANAA, Tokio, Dior Omotesando. © Osamu Okamura)


Osvětlení v praxi
Poprvé v Praze díky reSITE proběhne NightSeeing™, noční komentovaná prohlídka s Leni Schwendinger z New Yorku, jež řídí globální divizi designu osvětlení ve firmě Arup.

Svaz měst a obcí ČR poskytl této mezinárodní konferenci svou záštitu, neboť se jedná o unikátní příležitost kterak se mohou zástupci sa účastnit mezinárodní konference na té nejvyšší úrovni, aniž by bylo třeba cestovat dál, než do Prahy.

 

Pro členy Svazu měst a obcí ČR je poskytnuta sleva na již zlevněné vstupné – za použití unikátního kódu – více v příloze.
Leoexpress nabízí na vybraných linkách pro účastníky konference dopravu zdarma, stejně jako MHD Praha, které bude pro účastníky po dobu konference taktéž zdarma.
Konference je tlumočena do několika světových jazyků včetně češtiny!

 

reSITE

22.-23. června 2017 | Forum Karlín, Praha
registrace na www.resite.cz

 

 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje