Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

01.05.2017 12:45

Konference urbanismu reSITE 2017 (Ne)viditelné město

reSITE  je mezinárodní konference urbanismu, které Svaz města a obcí ČR poskytl svou záštitu. Již šestý ročník, který proběhne 22. – 23. června 2017 v Praze, se bude zaměřovat na (Ne)viditelné město, tedy na infrastrukturu. Konference je vhodná jak pro starostky a starosty, tak pro představitele plánování a rozvoje měst, městské architekty a urbanisty.

Dvoudenní akce má si klade za cíl mezioborový dialog a posilování důvěry mezi městskými samosprávami, architekty a soukromým sektorem. Tentokrát je konference zaměřena na neviditelné i hmatatelné infrastruktury a jejich vliv na architekturu, rozvoj měst a ekonomické příležitosti. reSITE na jednom místě sdruží na 200 přednášejících, kteří vystoupí před více než tisícovkou návštěvníků.


Propojení veřejnosti a developerů
Mezi pozvanými osobnostmi je např. místostarosta Paříže Jeana-Louise Missiky, který je po boku progresivní starostky Anne Hidalgo zodpovědný za městské plánování, architekturu, ekonomický rozvoj a atraktivitu. Ve své přednášce se bude věnovat jednomu z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů světa „Réinventer Paris“, který během jediné výzvy našel nové využití a investory pro 23 lokalit pařížské metropole vlastněných městem, za využití princip participace. Tento příklad je přenositelný do měst jakékoli velikosti a ukazuje, jak je spolupráce se soukromým nebo i občanským sektorem pro město přínosná.
(foto Ternes – Villiers, Paříž. Iniciativa Réinventer Paris. © Ville de Paris)

 

Neviditelná architektura oceněná Pritzkerovou cenou
Nejslavnější architektka současnosti Kazuyo Sejima (Kazujo Sedžima) z tokijského studia SANAA, která je držitelkou prestižní Pritzkerovy ceny – obdoby Nobelovy ceny na poli architektury ukáže lehkost neviditelné architektury, užití subtilních konstrukcemi z kovu a dokonalé prolínání budov s vnějším okolím. Mezi její obdivované stavby patří mnoho veřejných kulturních a vzdělávacích institucí, jako je New Museum v New Yorku, vzdělávací centrum Rolex v Lausanne anebo železniční terminál v Naoshimě v Japonsku. 
 

Krajina ve městě
Kathryn Gustafson je krajinnou architektkou, jež ve městech unikátně  navrhuje zelená prostranství a parky. Navrhla mimo jiné Památník Diany, Princezny z Walesu a na reSITE představí nové možnosti v pojetí zelených ploch ve městech. (foto: Taikoo Place, Hong Kong. © Gustafson Porter + Bowman)


Evropská architektura
Dalším, kdo také přijede na reSITE 2017 je architektka Caroline Bos z nizozemského UN Studia, jež projektovala most Erasma v Rotterdamu, Mercedes-Benz Museum ve Stuttgartu anebo úchvatné hlavní nádraží v Arnhemu. (foto: Arnhem Central Station, UN Studio © Christian Richters)
 

Jsou chytrá města opravdu chytrá?
Většina měst dnes implementuje více či méně aktivně principy Smart Cities – povětšinou v podobě chytrých technologií poskytujících určité služby občanům.
reSITE to ovšem vnímá komplexněji. O veškerých infrastrukturách se musí přemýšlet jako o něčem, co má zajistit udržitelný provoz města a zároveň přináší kulturní hodnoty a ekonomické příležitosti. Města, která uvažují a plánují tímto směrem, lze označit jako chytrá.

Chytré odpady
Z výše uvedených důvodů byla na reSITE také pozvána ředitelka vídeňského odboru odpadového hospodářství Martinu Ableidinger, která se podělí o nejinovativnější strategie v řízení zacházení s komunálním odpadem.
Město z nich těží energetickými úsporami, má výrazně čistější ulice, a dokonce program na opětovné využití nepotřebného, ale dosud zcela funkčního domácího vybavení.
K diskusnímu stolu budou také přizváni zástupci Pražských služeb a PVK.
(foto:Kazuyo Sejima, SANAA, Tokio, Dior Omotesando. © Osamu Okamura)


Osvětlení v praxi
Poprvé v Praze díky reSITE proběhne NightSeeing™, noční komentovaná prohlídka s Leni Schwendinger z New Yorku, jež řídí globální divizi designu osvětlení ve firmě Arup.

Svaz měst a obcí ČR poskytl této mezinárodní konferenci svou záštitu, neboť se jedná o unikátní příležitost kterak se mohou zástupci sa účastnit mezinárodní konference na té nejvyšší úrovni, aniž by bylo třeba cestovat dál, než do Prahy.

 

Pro členy Svazu měst a obcí ČR je poskytnuta sleva na již zlevněné vstupné – za použití unikátního kódu – více v příloze.
Leoexpress nabízí na vybraných linkách pro účastníky konference dopravu zdarma, stejně jako MHD Praha, které bude pro účastníky po dobu konference taktéž zdarma.
Konference je tlumočena do několika světových jazyků včetně češtiny!

 

reSITE

22.-23. června 2017 | Forum Karlín, Praha
registrace na www.resite.cz

 

 

 
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje