Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 138
NE NE 23
NEVÍM NEVÍM 8

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

01.05.2017 12:45

Konference urbanismu reSITE 2017 (Ne)viditelné město

reSITE  je mezinárodní konference urbanismu, které Svaz města a obcí ČR poskytl svou záštitu. Již šestý ročník, který proběhne 22. – 23. června 2017 v Praze, se bude zaměřovat na (Ne)viditelné město, tedy na infrastrukturu. Konference je vhodná jak pro starostky a starosty, tak pro představitele plánování a rozvoje měst, městské architekty a urbanisty.

Dvoudenní akce má si klade za cíl mezioborový dialog a posilování důvěry mezi městskými samosprávami, architekty a soukromým sektorem. Tentokrát je konference zaměřena na neviditelné i hmatatelné infrastruktury a jejich vliv na architekturu, rozvoj měst a ekonomické příležitosti. reSITE na jednom místě sdruží na 200 přednášejících, kteří vystoupí před více než tisícovkou návštěvníků.


Propojení veřejnosti a developerů
Mezi pozvanými osobnostmi je např. místostarosta Paříže Jeana-Louise Missiky, který je po boku progresivní starostky Anne Hidalgo zodpovědný za městské plánování, architekturu, ekonomický rozvoj a atraktivitu. Ve své přednášce se bude věnovat jednomu z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů světa „Réinventer Paris“, který během jediné výzvy našel nové využití a investory pro 23 lokalit pařížské metropole vlastněných městem, za využití princip participace. Tento příklad je přenositelný do měst jakékoli velikosti a ukazuje, jak je spolupráce se soukromým nebo i občanským sektorem pro město přínosná.
(foto Ternes – Villiers, Paříž. Iniciativa Réinventer Paris. © Ville de Paris)

 

Neviditelná architektura oceněná Pritzkerovou cenou
Nejslavnější architektka současnosti Kazuyo Sejima (Kazujo Sedžima) z tokijského studia SANAA, která je držitelkou prestižní Pritzkerovy ceny – obdoby Nobelovy ceny na poli architektury ukáže lehkost neviditelné architektury, užití subtilních konstrukcemi z kovu a dokonalé prolínání budov s vnějším okolím. Mezi její obdivované stavby patří mnoho veřejných kulturních a vzdělávacích institucí, jako je New Museum v New Yorku, vzdělávací centrum Rolex v Lausanne anebo železniční terminál v Naoshimě v Japonsku. 
 

Krajina ve městě
Kathryn Gustafson je krajinnou architektkou, jež ve městech unikátně  navrhuje zelená prostranství a parky. Navrhla mimo jiné Památník Diany, Princezny z Walesu a na reSITE představí nové možnosti v pojetí zelených ploch ve městech. (foto: Taikoo Place, Hong Kong. © Gustafson Porter + Bowman)


Evropská architektura
Dalším, kdo také přijede na reSITE 2017 je architektka Caroline Bos z nizozemského UN Studia, jež projektovala most Erasma v Rotterdamu, Mercedes-Benz Museum ve Stuttgartu anebo úchvatné hlavní nádraží v Arnhemu. (foto: Arnhem Central Station, UN Studio © Christian Richters)
 

Jsou chytrá města opravdu chytrá?
Většina měst dnes implementuje více či méně aktivně principy Smart Cities – povětšinou v podobě chytrých technologií poskytujících určité služby občanům.
reSITE to ovšem vnímá komplexněji. O veškerých infrastrukturách se musí přemýšlet jako o něčem, co má zajistit udržitelný provoz města a zároveň přináší kulturní hodnoty a ekonomické příležitosti. Města, která uvažují a plánují tímto směrem, lze označit jako chytrá.

Chytré odpady
Z výše uvedených důvodů byla na reSITE také pozvána ředitelka vídeňského odboru odpadového hospodářství Martinu Ableidinger, která se podělí o nejinovativnější strategie v řízení zacházení s komunálním odpadem.
Město z nich těží energetickými úsporami, má výrazně čistější ulice, a dokonce program na opětovné využití nepotřebného, ale dosud zcela funkčního domácího vybavení.
K diskusnímu stolu budou také přizváni zástupci Pražských služeb a PVK.
(foto:Kazuyo Sejima, SANAA, Tokio, Dior Omotesando. © Osamu Okamura)


Osvětlení v praxi
Poprvé v Praze díky reSITE proběhne NightSeeing™, noční komentovaná prohlídka s Leni Schwendinger z New Yorku, jež řídí globální divizi designu osvětlení ve firmě Arup.

Svaz měst a obcí ČR poskytl této mezinárodní konferenci svou záštitu, neboť se jedná o unikátní příležitost kterak se mohou zástupci sa účastnit mezinárodní konference na té nejvyšší úrovni, aniž by bylo třeba cestovat dál, než do Prahy.

 

Pro členy Svazu měst a obcí ČR je poskytnuta sleva na již zlevněné vstupné – za použití unikátního kódu – více v příloze.
Leoexpress nabízí na vybraných linkách pro účastníky konference dopravu zdarma, stejně jako MHD Praha, které bude pro účastníky po dobu konference taktéž zdarma.
Konference je tlumočena do několika světových jazyků včetně češtiny!

 

reSITE

22.-23. června 2017 | Forum Karlín, Praha
registrace na www.resite.cz

 

 

 
 

Naše akce


XXI. celostátní finanční konference

6. - 7. 12. 2018

v Praze

Nezapomeňte se registrovat!

Zvýhodněná včasná registrace až do 13. 11.

 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

13. listopadu 2018 10:00-14:00

Seminář pro žadatele o grant z programu Evropa pro občany

Praha
15. listopadu 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
16. listopadu 2018

Zrealizuj workcamp ve svém městě - školení pro obce a NNO

Praha
20. listopadu 2018 09:00-14:00

50. Den malých obcí

Olomouc
22. listopadu 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje